Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
December
2013
Modernizácia fariem- projekt pre ŽIVOČÍŠNU VÝROBU: Furmanec, spol. s r.o. Miková.
FURMANEC, spol.s.r.o. Miková
14 750,00 € nenávratná neuvedený
19.
December
2013
Výstavba a rekonštrukcia obecných budov a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Dolná Poruba.
Obec Dolná Poruba
0,00 € nenávratná neuvedený
24.
Január
2014
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šurianky.
Obec Šurianky
40 407,94 € nenávratná neuvedený
24.
Január
2014
Modernizácia farmy- PS Strednica.
Pozemkové spoločenstvo STREDNICA
59 926,40 € nenávratná neuvedený
29.
Január
2014
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu- Róbert Zvara.
Róbert Zvara
54 905,15 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Poradenstvo v oblasti krížového plnenia a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
Agrodružstvo ČABRAD
1 500,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Rekonštrukcia verejného priestranstva Haniska
Obec Haniska
39 946,99 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Bobrovník
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
59 703,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Brezolupy
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
191 410,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Čabiny
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
1 254 721,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Čelkova Lehota
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
164 634,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Ďurďové
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
148 188,61 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Kardošova Vieska
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
120 498,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Liptovská Anna
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
191 655,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Opava
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
396 773,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Topoľníky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
750 144,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Topoľníky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
750 144,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Hincovce
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
206 094,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Hôrky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
48 034,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Mníšek nad Hnilcom
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
959 230,00 € nenávratná neuvedený