Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Mníšek nad Hnilcom
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
959 230,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Vítkovce
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
181 382,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Kocurany
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
136 057,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Nevoľné
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
126 887,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Richnava
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
324 929,00 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Vrícko
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
607 880,00 € nenávratná neuvedený
18.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Sebedražie
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
193 524,00 € nenávratná neuvedený
19.
Február
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
436 350,44 € nenávratná neuvedený
19.
Február
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
2 317 014,96 € nenávratná neuvedený
19.
Február
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Košice na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
1 430 110,71 € nenávratná neuvedený
3.
Marec
2014
Agroturistická ubytovňa- Ing. Kristián Vida
Ing. Kristián Vida
300 000,00 € nenávratná neuvedený
5.
Marec
2014
Modernizácia fariem a technologického vybavenia – CO.BE.R. spol. s r.o.
CO.BE.R. spol. s r.o.
1 582 607,89 € nenávratná neuvedený
11.
Marec
2014
Modernizácia farmy Zemplínske Hradište.
Jozef Figeľ
1 401 236,33 € nenávratná neuvedený
11.
Marec
2014
Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane –centrálna časť obce- chodník.
Obec Štiavnické Bane
33 296,10 € nenávratná neuvedený
12.
Marec
2014
Názov projektu Revitalizácia hospodárskeho dvora kaštieľa Šarkan na agroturistiku
MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o.
496 374,62 € nenávratná neuvedený
12.
Marec
2014
Rozšírenie ŽV a nákup mechanizácie
Hospodár spol.s r.o.
39 328,57 € nenávratná neuvedený
12.
Marec
2014
Modernizácia ZV
Hospodár spol.s r.o.
32 897,98 € nenávratná neuvedený
24.
Marec
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
1 774 060,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2014
Projekt pozemkových úprav Horná Lehota
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
831 204,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2014
Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva – LOKWOOD, s.r.o.
LOKWOOD s.r.o.
199 750,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra