Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Február
2023
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Zrušený
126 791,05 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2023
Štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnových konfliktom na Ukrajine
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied
Zrušený
104 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Máj
2023
Štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnových konfliktom na Ukrajine
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Zrušený
104 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MVSR
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
4 238 133,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Monitoring a výskum lesných ekosystémov
Národné lesnícke centrum Zvolen
Doplnený
2 022 734,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch
Štátna ochrana prírody SR
Doplnený
2 200 488,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
3 264 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivost SR
Doplnený
3 276 664,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Vstúpte k nám...
Košický samosprávny kraj
Doplnený
1 298 395,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
Obec Zemplínske Hámre
Doplnený
1 192 868,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
TOKAJ JE LEN JEDEN
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
Doplnený
1 340 125,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Obec Stratená
Doplnený
1 152 491,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
Doplnený
1 154 286,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
Doplnený
6 261 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
Doplnený
3 081 486,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
Doplnený
3 230 974,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
Doplnený
4 562 859,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
Doplnený
5 972 269,00 € nenávratná Úrad vlády SR