Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Terapia v resocializačnom stredisku Adam
Občianske združenie ADAM
5 633,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Resocializácia a zmena postojov
PAHOROK, nezisková organizácia
12 549,65 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
STOP drogám v našom meste
Mesto Dolný Kubín
3 562,50 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Drogy očami detí
Mesto Hlohovec
4 251,70 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
STANDARD - výmena okien a zakúpenie sedacej súpravy do spoloč.miestnosti resoc.strediska pre mužov - Restart
TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o.
3 200,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Vieš kam kráčaš?
KUKUČÍNKA, o.z.
5 763,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Lepšia prevencia ako liečba
OZ Život v pohode
4 640,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
KROK VPRED
Združenie STORM
15 380,05 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Časopis Čistý deň
Čistý deň, n.o.
3 029,60 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Informačné technológie-skvalitnenie liečby závislosti
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.
10 877,29 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
22 452 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS v zastúpení Ministerstvo financií SR
8.
November
2012
N.DW.iP(No drugs Win iPAD
PRO DYNAMIK
15 000,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Mosty medzi nami
Mesto Michalovce
6 500,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - rozširovanie konštituovania siete partnerstiev a cezhranič.výmena skúseností v oblasti primárnej prevencie
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante
4 387,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Doliečovací program pre drogovo závislé osoby a ich rodiny
Lepšia cesta, n.o.
11 195,62 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Aj Ty máš šancu
Žilinský samosprávny kraj, (TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb)
2 350,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
RESTAMAMA.sk - zabezpečenie ďaľšieho fungovania a rozvoja internetovej stránky pre podporu primárnej prevencie užívania nelegálnych drog
RE/set, o.z
3 560,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Oplotenie areálu resocializačného strediska
NELEGÁL
19 658,94 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov posobiacich v oblasti drogovej problematiky
Mesto Čadca
2 702,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí
Slovenský spolok pre psychoterapiu, liečebnú pedagogiku a socioterapiu
18 942,20 € nenávratná ÚV SR