Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Obec Častá
Doplnený
6 031 011,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Máj
2013
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet)
Medzinárodné laserové centrum
Doplnený
1 324 060,28 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Športová príprava vybraných športovcov
Slovenská basketbalová asociácia
Doplnený
5 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstsva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10.
September
2015
Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)
Železnice Slovenskej republiky SR
Doplnený
321 140,00 € nenávratná MDVRR SR
29.
Jún
2016
Oznámenie o zmene č. 1 Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF
Úrad vlády Slovenskej republiky
Doplnený
1 087 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
29.
September
2017
Oznámenie o zmene č. 1 Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia aimplementácie EŠIF do roku 2018
ÚV SR
Doplnený
5 030 000,00 € nenávratná ÚV SR
30.
November
2020
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
Doplnený
154 198,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
November
2012
Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí
Obec Somotor
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí
Obec Pavlovce
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Revitalizácia starých studní
Obec Cigeľ
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
na prebratie ocenenia "Il Dono dell Umanita" v Miláne 30.1.2012
Slovenská humanitná rada
300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
reštaurovanie obrazu Portrét generála M. R. Štefánika od autora Juraja Kruteka, 1939, olej/plátno a na výmenu rámu uvedeného obrazu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Chránená dielňa Oravská Šúpolka
Obec Babín
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prestrešenie prameňa B. Němcovej
Obec Bacúch
4 909,00 € návratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Zriadenie internetového infocentra s miestnou ľudovou expozíciou
Obec Bačkov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Areál Furmanský dvor
Obec Belá nad Cirochou
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Cvičná požiarna dráha - protipovodňová hrádza, detské ihrisko a kultúrno-spoločenský areál na letné kultúrne vyžitie občanov
Obec Benice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obslužný chodník v obci Bertotovce, sekcia A, úsek I
Obec Bertotovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ-OBRAZ ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV
Obec Brezovica
7 350,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komunitné centrum Brvnišťan - spájame ľudí
Obec Brvnište
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR