Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
November
2012
Nemám čas na drogy
Mesto Trstená
9 375,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Tvoja správna voľba
Mesto Tvrdošín
5 985,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Snehová guľa
Mesto Nitra
5 919,00 € návratná ÚV SR
5.
November
2012
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky
Mesto Čadca
4 324,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Na drogy nám neostáva čas
Obec Zábiedovo
16 000,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Krivany
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Rovesnícky program prevencia drogových závislostí
Filia nezisková organizácia
9 278,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Čamovce
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ohradzany
92 690,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prima Street
Občianske združenie PRIMA
17 138,98 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
SÚHVEZDIA ZÁVISLOSTÍ
Európska kultúrna spoločnosť
10 000,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Ružomberok - mesto prevencie 2012
Mesto Ružomberok
16 515,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Sústredenia peer - aktivistov 2012
Regionálne združenie Detský fond Zvolen
4 321,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Rodina bez cigariet
Rodina a spoločnosť
17 808,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Výmena okien a oprava fasády priečelia budovy resocializačného strediska Domov nádeje Prešov
Gréckokatolícka charita Prešov
20 981,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Sociálnopsychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových záíležitostí
Občianske združenie PrevenciaV&P
10 000,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Odstránenie havárijného stavu a terénna terapia
Občianske združenie Adam
9 787,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Záťažový terapeutický pobyt v prírode - Pakoštane 2012
DT Inštitút
9 240,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
III.etapa rekonštrukcie resocializačného strediska
ReSocia, n.o.
24 462,48 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Zdravý životný štýl - konferencia k aktuálnym otázkam prevencie drogových závislostí v regione Galanta
Trnavský samosprávny kraj, pre Galantské osvetové stredisko
2 117,00 € nenávratná ÚV SR