Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Separácia odpadu v Pečovskej Novej Vsi
Obec Pečovská Nová Ves
4 820,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prečo som na svete rád/rada - 17.ročník projektu s protidrogovým zameraním s medzinárodnou účasťou-celoštátna tématická výtvarnán súťaž,vernisáž projektu,sprievodné edukačné protidrogové aktivity a putovná celoštátna výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA
13 215,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Terénna terapia Chorvátsko 2011
DT Inštitút
9 240,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Petrovce
Obec Petrovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Modernizácia pestovateľskej pálenice
Obec Prenčov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prima Street
Občianske združenie PRIMA
12 157,64 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
RODINY ALKOHOLIKOV
Všetko pre zdravie, o.z.
10 440,00 € nenávratná neuvedený
7.
November
2012
Mestské centrum pre prevenciu
Mesto Zvolen
12 307,85 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Výstavba Domu smútku v obci Pribiš - 2. etapa
Obec Pribiš
9 982,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Adaptácia obecného domu na hrnčiarsku výrobu
Obec Pukanec
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Revitalizácia školského dvora
Obec Ružindol
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Skvalitnenie životného prostredia v obci Rybany
Obec Rybany
5 540,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dostavba MŠ Sazdice - prístavba kotolne k budove
Obec Sazdice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova historických a kultúrnych pamiatok pod hradom Čičava
Obec Sedliská
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dobudovanie rozlúčkovej siene v obci Slančík
Obec Slančík
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Plynofikácia a stavebné úpravy budovy požiarnej zbrojnice
Obec Slopná
5 383,12 € návratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova obecných studní
Obec Sobotište
9 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prestrešenie kultúrneho domu v obci Sokolovce
Obec Sokolovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Osadenie informačných tabúľ po náučnom chodníku v katastri obce Soľník
Obec Soľník
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova areálu veľkopolianskej rotundy
Obec Stakčín
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR