Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Zmena účelu využitia objektu základnej školy na materskú školu
Obec Čičava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba tržnice
Obec Čierny Balog
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Počítačovou technikou nasmerujme mládež k hodnotám
Obec Čimhová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Centrum obecných služieb
Obec Čučma
9 860,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
obnova románskeho kostola Všetkých Svätých v Dechticiach - I. etapa
Obec Dechtice
6 619,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Vybudovanie obecnej pece s príslušenstvom
Obec Dobrohošť
8 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia objektu múzea obce Dolná Krupá
Obec Dolná Krupá
9 314,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
História & súčasnosť obce
Obec Dolná Trnávka
7 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
SÚHVEZDIA ZÁVISLOSTÍ
Európska kultúrna spoločnosť
10 000,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Ružomberok - mesto prevencie 2012
Mesto Ružomberok
16 515,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Sústredenia peer - aktivistov 2012
Regionálne združenie Detský fond Zvolen
4 321,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Rodina bez cigariet
Rodina a spoločnosť
17 808,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Výmena okien a oprava fasády priečelia budovy resocializačného strediska Domov nádeje Prešov
Gréckokatolícka charita Prešov
20 981,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Sociálnopsychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových záíležitostí
Občianske združenie PrevenciaV&P
10 000,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Odstránenie havárijného stavu a terénna terapia
Občianske združenie Adam
9 787,80 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Záťažový terapeutický pobyt v prírode - Pakoštane 2012
DT Inštitút
9 240,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
III.etapa rekonštrukcie resocializačného strediska
ReSocia, n.o.
24 462,48 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Zdravý životný štýl - konferencia k aktuálnym otázkam prevencie drogových závislostí v regione Galanta
Trnavský samosprávny kraj, pre Galantské osvetové stredisko
2 117,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Resocializácia vo vzťahu k zvyšovaniu pracovných zručností klientov
PAHOROK, nezisková organizácia
25 000,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
TERAPIE
NÁVRAT - RDZO
12 873,00 € nenávratná ÚV SR