Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Dravce
91 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
MŠ a objekt mimo školskej aktivity
Obec Dubinné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ožďany
92 699,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Zlepšenie podmienok resocializácie abstinujúcich závislých
Hlavné mesto SR Bratislava pre (RETEST Bratislava)
23 750,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia časti priestorov Remeselného domu
Obec Dúbrava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Sása
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zborov nad Bystricou
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Sprístupnenie historickej kamennej pivnice v obci Fričkovce verejnosti
Obec Fričkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Oprava budovy Požiarnej zbrojnice Gregorova Vieska
Obec Gregorova Vieska
8 558,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obnova a zachovanie kultúrnych a historických pamiatok v obci Hervartov
Obec Hervartov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Oprava strechy Dom ľudových tradícií
Obec Hladovka
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komunitné centrum Hlinné - dostavba
Obec Hlinné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia a modernizácia spoločnej budovy obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy v Hodkovciach
Obec Hodkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Technická rekultivácia priestorov pri budove Obecného úradu v obci Horná Mariková
Obec Horná Mariková
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba chodníka
Obec Horné Otrokovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komplexná teplo-technická rekonštrukcia Materskej školy v obci Horné Trhovište
Obec Horné Trhovište
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Priestorový informačný systém Náučného chodníka obce Hrušov
Obec Hrušov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Skvalitnenie centra rehabilitácie dobudovaním sauny
Obec Chocholná - Velčice
4 131,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Obec Chrámec
9 999,74 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obecný park s detským ihriskom a pódiom
Obec Chrenovec - Brusno
3 320,00 € nenávratná Úrad vlády SR