Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Júl
2019
Chod MAS DUŠA, o.z.
Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
130 173,21 € nenávratná MPRV SR
18.
Júl
2019
Výstavba multifunkčného, workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník.
Obec Veľký Lipník
137 928,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií
Bratislavský samosprávny kraj
0,00 € nenávratná MPRV SR
18.
Júl
2019
Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
GENETON s.r.o.
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Júl
2019
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400
Trnavský samosprávny kraj
3 405 641,45 € nenávratná MPRV SR
17.
Júl
2019
Odborná učebňa – Základná škola Trenčianska Teplá
Obec Trenčianska Teplá
43 694,00 € nenávratná MPRV SR
17.
Júl
2019
Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II.etapa
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
433 353,90 € nenávratná MPRV SR
17.
Júl
2019
Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová
Obec Vyšná Šebastová
183 004,10 € nenávratná MPRV SR
17.
Júl
2019
Zateplenie budovy Obecného úradu
Obec Pusté Úľany
338 990,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji Marsabit
SAVIO o.z.
240 630,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
Júl
2019
Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov - Budova KD - Roztoky
Obec Roztoky
133 680,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/401/2018 (1274/2018)
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské
149 135,27 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Júl
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.OPĽZ/17/2018 (0021/2018-D1)
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/10/2017 (0670/2017-D1)
Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Júl
2019
Kompostovanie v mikroregióne Minčol
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
199 021,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Júl
2019
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
198 265,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
16.
Júl
2019
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti VALLOS, s.r.o.
VALLOS, s.r.o.
163 853,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Júl
2019
Stretavka- rekonštrukcia obecnej infraštruktúry
Obec Stretavka
94 480,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Júl
2019
Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám
Mesto Šaštín - Stráže
824 363,88 € nenávratná MPRV SR
16.
Júl
2019
Investície do AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
726 812,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »