Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Giraltovce
Mesto Giraltovce
88 794,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Skalité
156 845,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Jún
2019
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
343 088,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Jún
2019
Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok
KLARTEC, spol. s r.o.
2 545 772,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Jún
2019
Longer Range and Increased Safety - Drone Drive
AerobTec, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Jún
2019
Vyhliadková veža - Zlatník
SR, Prešovský kraj, okres: Vranov nad Topľou, obec: Zlatník
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2019
Rekonštrukcia strechy na KD Čabradský Vrbovok
Obec Čabradský Vrbovok
105 783,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok, zateplenie kultúrneho domu
Obec Čabradský Vrbovok
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2019
Zberný dvor Brzotín
Obec Brzotín
168 784,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
25.
Jún
2019
Geopark Megoňky- Šance
Mesto Čadca
0,00 € nenávratná MPRV SR
25.
Jún
2019
Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska
Obec Tajná
65 526,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2019
Rekonštrukcia základnej školy pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Výrava
Obec Výrava
147 861,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Biela Orava
Miestna akčná skupina Biela Orava
778 947,37 € nenávratná MPRV SR
25.
Jún
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS RUDOHORIE, o.z.
Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
749 955,75 € nenávratná MPRV SR
24.
Jún
2019
Plniaca linka s inteligentným systémom manažmentu výroby a prepojením na internetový predaj pri výrobe potravín pre športovcov
Neo Group s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti JURTON, s.r.o. inováciou výrobného procesu
JURTON, s.r.o.
171 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Inovácia procesu zvárania oceľových konštrukcií
HYKEMONT spol. s r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy
Biomedicínske centrum SAV
249 656,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Jún
2019
Inovatívne metódy analýzy výkonnosti lesnícko drevárskeho komplexu s využitím princípov zeleného rastu
Technická univerzita vo Zvolene
165 959,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Jún
2019
Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »