Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre ihrisko obce Hájske
Obec Hájske, Hájske 410, 951 33 Hájske
6 870,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Obnova a doplnenie športového materiálu pre futbalistov
Telovýchovná jednota Štart Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
5 550,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre žiakov navštevujúcich Centrum voľného času v Leviciach
Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
1 005,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
Miestny futbalový klub Alekšince, Kostolná 496, 951 22 Alekšince
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Zvýšenie efektívnosti zapojenia žiakov do telesnej výchovy
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Obec Čermany, Čermany 182, 956 08 Čermany
3 275,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre mládež
Telovýchovná jednota Oponice, Oponice 264, 956 14 Oponice
5 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Nákup tréningových pomôcok a športovej výbavy pre futbalový oddiel
Telovýchovná jednota TATRAN - Bytčica, Bystrická 1045/15, 010 09 Žilina
3 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Športové vybavenie pre FK
Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Šport v obci Staškov
Obec Staškov, Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov
1 560,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Január
2019
Inovácia procesu a technológií služieb pre potreby opravárenstva poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky
AGROPRET - PULZ, a. s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Nákup inovatívnej technológie v spoločnosti FF Systembau, s.r.o.
FF Systembau, s.r.o.
176 710,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií
PRAKON spol. s r.o.
119 978,55 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti PASO s.r.o.
PASO s.r.o.
199 990,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
14.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208
Mestská časť-Košická Nová Ves
209 601,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu
Obec Lastomír
210 549,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom
Obec Streda nad Bodrogom
372 768,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Investície do ovocného sadu
TIMO SK, s.r.o.
64 586,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Január
2019
Komunitné centrum Očová
Obec Očová
322 404,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »