Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Január
2019
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves
obec Diviacka Nová Ves
477 081,05 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy
obec Brehy
457 664,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Január
2019
Komunitné centrum Veľké Kapušany
Mesto Veľké Kapušany
318 604,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Zberný dvor Gemerská Ves
Obec Gemerská Ves
141 371,68 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová
Obec Šrobárová
318 187,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Stavebné úpravy a zateplenie komunitného centra Cerovo
Obec Cerovo
177 257,99 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy kamenárstva
Alfréd Juríček- KAMENÁR
106 018,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Nová generácia nákaldných železničných vozidiel
TATRAVAGÓNKA a.s.
2 883 417,17 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Pavlovce nad Uhom ulica Kukov
Obec Pavlovce nad Uhom
18 119,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Rozšírenie ekologickej ŠRV SHR Kondrátová
Anna Kondrátová
59 888,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Píla ‐ rekonštrukcia obecnej budovy so znížením energetickej náročnosti
Obec Píla
76 113,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Investícia do rozvoja lesného podniku – RDB Forest s.r.o.
RDB Forest s.r.o.
178 112,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Automatizácia v procese výroby nákaldných železničných vozidiel
TATRAVAGÓNKA a.s.
3 207 905,14 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2019
Obnova farmy Stuľany – 2 etapa
Anna Kuľková – VK & spol.
119 558,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2019
Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany
Obec Zemianske Kostoľany
81 387,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Január
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná
Obec Nižná
103 836,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Január
2019
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou
Obec Opatovce nad Nitrou
81 035,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Január
2019
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity
Obec Spišské Hanušovce
168 070,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Holčíkovce
Obec Holčíkovce
168 847,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov
Mesto Bardejov
47 261,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »