Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Január
2019
Športová výstroj pre dievčenský futbal v Trnave
Spartakovské ženy, Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre hádzanárov MŠK Dunajská Streda
MŠK Dunajská Streda, občianske združenie, Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
KROTON - Košolná, Košolná 2, 919 01 Košolná
3 320,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Školské majstrovstvá v atletike
Obec Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce
1 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre deti v ZŠ s MŠ Smolenice a pre športové kluby v Smoleniciach pracujúce pre deťmi a mládežou
Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
Športový klub Dvorníky, 920 56 Dvorníky
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
„Za športom so SPORT STARS“
SPORT STARS o.z., IT Inovatech, Fučíkova 460, 925 51 Sládkovičovo
3 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Máme radi futbal
OFK Drahovce, Lipová 1, 922 41 Drahovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
OcU a KD Valaliky parcela č. 390/4
Obec Valaliky
608 191,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Nákup športového vybavenia pre ZŠ a obec Brestovany
Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
2 381,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
V zdravom tele, zdravý duch!
SRRZ - Rodičovské združenie pri Materskej škole, Nábr. sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza
1 916,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Športové vybavenie pre ZŠ Školská Handlová
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
FA Mikroregión Dubová – podpora detských futbalových tímov
Obecný klub Častkovce, Častkovce 355, 916 27 Častkovce
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ, Východná 9, Trenčín
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre deti z MŠ, ZŠ a pre širokú verejnosť
Obec Drietoma, Drietoma 29, 913 03 Drietoma
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Športové vybavenie pre obec Stredné Plachtince
Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110, 991 24 Dolné Plachtince
1 428,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športového vybavenia a výbavy pre športové kluby združené v Mestskom športovom klube v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45 Osrblie
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Majme zo športu radosť
Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »