Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
November
2018
Zmena média v parných rozvodoch
Zvolenská teplárenská, a.s.
5 734 254,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
November
2018
Oživovanie stratégie CLLD - MAS Bystrická dolina
Miestna akčná skupina Bystrická dolina
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2018
Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Ústav experimentálnej fyziky SAV
249 686,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2018
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2018
Detekcia falošných informácií a dezinformácií v doméne zdravotníctva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
159 980,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2018
Modelovanie a riadenie kolón autonómnych a konvenčných vozidiel: laboratórna experimentálna analýza
Slovenská technická univerzita v Bratislave
142 127,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2018
MyPicture – globálna služba triedenia fotografií podľa biometrie tváre.
Innovatrics, s.r.o.
198 831,18 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
November
2018
Šanca na návrat
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
11 360 045,36 € nenávratná MPSVR SR
13.
November
2018
Vybudovanie prevádzky na výrobu dvojvrstvového kartonážneho materiálu
Ing. Róbert Haburaj
549 138,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
November
2018
„Horská chata Janka Kráľa“
PRIEMBAU, s.r.o
1 242 421,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2018
Zberný dvor Zavar
Obec Zavar
755 012,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
November
2018
Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja
RepaNet, o.z.
62 224,11 € nenávratná MPRV SR
12.
November
2018
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš - 3. etapa
Mesto Veľký Šariš
264 350,97 € nenávratná MPRV SR
12.
November
2018
Učíme sa pre prax
Nitriansky samosprávny kraj
1 147 494,35 € nenávratná MPRV SR
12.
November
2018
Výstavba vodovodu v obci Osikov
Obec Osikov
125 893,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
November
2018
Zberný dvor Korňa
Obec Korňa
353 435,20 € nenávratná MŽP SR
9.
November
2018
Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti TORNO, s.r.o.
TORNO, s.r.o.
86 610,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
November
2018
Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o.
EKOMETAL, spol. s r.o.
197 986,31 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
November
2018
Investície do hmotného majetku – MONAGRO, s.r.o.
MONAGRO, s.r.o.
324 500,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
November
2018
Dom Nádeje - Obec Ďurďoš
Obec Ďurďoš
120 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »