Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Jún
2017
Kanalizácia a ČOV Bátorové Kosihy
Obec Bátorove Kosihy
8 604 389,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Jún
2017
Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o.
Schüle Slovakia, s.r.o.
789 990,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Jún
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice
Obec Trakovice
264 292,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Jún
2017
Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo
mesto Kolárovo
939 860,40 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla
Obec Mužla
418 896,55 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Zberný dvor obce Lokca
Obec Lokca
730 786,55 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Horná Mariková
Obec Horná Maríkova
141 846,40 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište
Obec Trhovište
545 262,00 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie
Obec Horné Srnie
374 611,70 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Hospodársko - zberný dvor
Obec Jasová
606 476,79 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie
Obec Ipeľské Predmostie
81 412,38 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Zberný dvor odpadov Gbely – druhá etapa
Mesto Gbely
222 517,77 € nenávratná MŽP SR
26.
Jún
2017
Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov
Obec Jakubov
303 355,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Jún
2017
Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch
Technické služby Obce Bošany s.r.o.
531 397,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Jún
2017
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky
Obec Lužianky
327 601,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Jún
2017
Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble
VEPOS, spol. s.r.o.
362 217,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Jún
2017
Charter'97: social networks in Belarus
Charter'97, Marszalkowska Street 55-73, office 62, 00-676 Warsaw, Poland
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Jún
2017
Príprava stratégie CLLD pre územie MAS Bodva
Miestna akčná skupina BODVA
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2017
Príprava stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
11 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2017
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
8 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »