Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Apríl
2017
Čistiareň odpadových vôd Sever
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
49 785 018,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Apríl
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
163 239,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Apríl
2017
Kompostáreň Handlová
Mesto Handlová
860 670,85 € nenávratná MŽP SR
21.
Apríl
2017
Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov
Obec Dubovica
577 847,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad a Kultúrny dom Kuzmice
Obec Kuzmice
647 741,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Apríl
2017
Zmena spôsobu vykurovania budovy Nižný Slavkov
Obec Nižný Slavkov
288 494,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Apríl
2017
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v obci Ružiná
Obec Ružiná
343 268,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Apríl
2017
Výstavba materskej školy v obci Rakúsy – časť osada
Obec Rakúsy
501 731,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Apríl
2017
Prístavba a nadstavba MŠ Sveržov
Obec Sveržov
160 837,95 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Apríl
2017
Účasť na významnej športovej súťaži (vrátane prípravy na túto súťaž) a práca s mládežou
Slovenský zväz Taekwon-Do ITF
31 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Slovenský zväz tanečného športu
2 750,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
6 066,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Slovenský zväz vodného motorizmu
3 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Slovenský zväz vzpierania
850,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže
Šedý medveď, občianske združenie
112 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Účasť na významnej športovej súťaži (vrátane prípravy na túto súťaž) a práca s mládežou
Zväz modelárov Slovenska
54 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Zväz modelárov Slovenska
6 410,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Zväz potápačov Slovenska
1 080,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky
7 167,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Účasť na významnej športovej súťaži (vrátane prípravy na túto súťaž) a práca s mládežou
Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky
8 600,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »