Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019 (1135/2019)
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
134 108,84 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/90/2017 (-0916/2017)
Základná škola Handlová, Morovnianska cesta 1866/55
68 742,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Marec
2013
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s.r.o za účelom zníženia jej energetickej náročnosti
EL spol. s r.o.
103 094,06 € nenávratná neuvedený
7.
Január
2013
Inovácia a rozšírenie výroby VERKO, s.r.o.
VERKO, s.r.o.
1 305 600,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Globholz
Globholz sk, s.r.o.
199 530,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2013
Prístavba wellness a stavebné úpravy Hotela Bystrina
Ján Špirec J+Z Špirec
421 994,48 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
15.
Február
2019
Animácie a náklady na oživenie stratégie CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Miestna akčná skupina HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z.
50 770,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Tríbečsko
Mikroregión TRÍBEČSKO
37 117,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
September
2013
Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji
Žilinský samosprávny kraj
150 000,00 € nenávratná neuvedený
15.
Február
2019
Animácia územia MAS KRAS
Občianske združenie KRAS
76 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS ROŇAVA, o.z.
Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
37 191,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Oživenie územia MAS Žiar.
Žiar
33 252,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Marec
2019
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Stredné Ponitrie
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
"REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI BRANOVO - 1.ETAPA"
Obec Branovo
38 249,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
August
2013
"Trhovisko regionálnych výrobkov a prebytkov v obci Stožok"
Obec Stožok
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Apríl
2015
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
37 650,00 € nenávratná ÚV SR
15.
Február
2019
Animácie
Občianske združenie Naše Jadro
21 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animácie na oživenie stratégie CLLD RZ Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
22 288,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animácie PRV_MAS rozvoj hornej Nitry
Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o. z.
33 577,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra