Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
November
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/79/2019
Základná škola s materskou školou, Župkov Župkov 18, 966 71 Župkov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Apríl
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/79/2019
Základná škola s materskou školou, Župkov Župkov 18, 966 71 Župkov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
August
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/106/2017
Základná škola Hlavná 86/29, 98526 Málinec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Január
2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/374/2018
Slovenské centrum obstarávania, o. z Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu v drevovýrobe - efektívne využitie drevnej hmoty zavedením výroby suchých hranolov, škárovky a palivových brikiet
MLAT s.r.o.
132 197,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
August
2018
Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti DENIR s.r.o.
DENIR s.r.o.
62 877,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Inovačné aktivity v spoločnosti TORDEN s.r.o.
TORDEN s.r.o.
178 028,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
Február
2018
Inovatívne technológie M2M SYSTEM s.r.o.
M2M SYSTEM s.r.o.
93 995,68 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
August
2020
Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl
PARADYSIO
124 215,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Júl
2018
Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
Mesto Rožňava
1 189 358,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2018
Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti MAŠTINEC a.s.
MAŠTINEC a.s.
199 999,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
August
2018
Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti ZEDA SLOVAKIA s.r.o
ZEDA SLOVAKIA s.r.o.
123 178,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019 (1135/2019)
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
134 108,84 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/90/2017 (-0916/2017)
Základná škola Handlová, Morovnianska cesta 1866/55
68 742,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Marec
2013
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s.r.o za účelom zníženia jej energetickej náročnosti
EL spol. s r.o.
103 094,06 € nenávratná neuvedený
7.
Január
2013
Inovácia a rozšírenie výroby VERKO, s.r.o.
VERKO, s.r.o.
1 305 600,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Globholz
Globholz sk, s.r.o.
199 530,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2013
Prístavba wellness a stavebné úpravy Hotela Bystrina
Ján Špirec J+Z Špirec
421 994,48 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
15.
Február
2019
Animácie a náklady na oživenie stratégie CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Miestna akčná skupina HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z.
50 770,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra