Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
December
2019
Na nákup interaktívnych tabúľ a keramickej magnetickej tabule
Obec Šintava, Mierové námestie 244, 925 51 Šintava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Jún
2014
Nákup športového náradia a pomôcok
TJ Družstevník Dubodiel
7 302,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Nákup športového oblečenia pre mládežnícke futbalové kategórie
Obecný športový klub Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka
5 464,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Marec
2024
Názov projektu: Debarierizácia priestorov Hotelovej akadémie Košice
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
157 588,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
25.
September
2023
Názov projektu: Zvýšenie kapacity v MŠ Jakubany
Obec Jakubany
869 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
August
2018
Nemcovce, odvodnenie a rekonštrukcia MK
Obec Nemcovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Marec
2014
Nízkokapacitné ubytovacie a relaxačné zariadenie - Sabinov
Ing. František Onderčo
97 797,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Február
2015
Nová budova Základnej školy – zateplenie a Budova telocvične - zateplenie
Obec Spišský Hrhov
168 578,08 € nenávratná MPRV SR
28.
September
2018
Obnova a modernizácia obce Šiba, SO-01 Úprava verejného priestranstva
Obec Šiba
96 519,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2022
Obnova krytu vozoviek v meste Tornaľa – Kollárova, Štúrova, Letná a Daxnerova ulica.
Mesto Tornaľa
220 106,21 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná
Obec Hrachovo
93 073,88 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Obnova miestnych komunikácií v obci Opava
Obec Opava
107 558,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby
DUBRAVA GROUP, a.s.
59 968,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2019
ODDYCHOVO – RELAXAČNÁ ZÓNA OBCE BÁTKA
Obec Bátka
90 985,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Máj
2024
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Jánovce
Obec Jánovce
1 062 449,52 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
12.
Jún
2014
Odstránenie škôd na obecnom majetku po povodniach
Obec Dražkovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
17.
Máj
2013
Olympiáda poštových holubov Nitra, Slovensko 2013
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
3 000,00 € nenávratná neuvedený
2.
December
2014
Opeľovacia činnosť včiel
Združenie Slovenská Včela
459 112,00 € nenávratná MPRV SR
2.
December
2014
Opeľovacia činnosť včiel
Spolok včelárov Slovenska
39 198,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Opeľovacia činnosť včiel
Združenie Slovenská Včela
460 897,29 € nenávratná MPRV SR