Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2013
SK-21-012-2011-R1
Centrum voľného času JUNIOR
8 655,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-013-2011-R1
YMCA MZ Nitra
8 245,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-014-2011-R1
Alter Nativa
24 380,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-015-2011-R1
ACHO - Aktívne chvíle oddychu
17 272,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-016-2011-R1
KERIC
63 930,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-001-2011-R1
NO LABEL PROJECT
20 368,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-005-2011-R1
YMCA na Slovensku
22 429,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-040-2011-R2
NO - Spoločenstvo čitateľov Biblie - Scripture Union Slovakia -SČB
16 655,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-044-2011-R2
OZ - Art Kruh
20 804,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-045-2011-R2
OZ - Aktívne mesto
13 510,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-047-2011-R2
Vidiecka asociácia mládeže
12 355,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-050-2011-R2
Involver klub pri CVČ RCM
19 220,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-051-2011-R2
Rada mládeže Trnavského kraja
10 056,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-052-2011-R2
CVČ Žirafa
10 128,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-057-2011-R2
CVČ Spišská Stará Ves
22 157,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-024-2011-R2
OZ PROLUDUS
5 100,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-033-2011-R2
ZKSM - Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
5 100,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-035-2011-R2
NO - Autisti (Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia)
2 740,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-018-2011-R2
Pospolitost pre harmonický život
20 602,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-019-2011-R2
ART KRUH - Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie
20 948,00 € nenávratná Európska komisia