Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Január
2014
MULTIfunkčné PRiadze pre Odevné a TECHnické aplikácie
VÚTCH-CHEMITEX. spol. s r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
22.
Január
2014
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti 2U spol. s r.o.
2U spol. s r. o.
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o.
CNC frézovanie, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Potenciály akumulácie živín a uhlíka v poľnohospodárskych pôdach ako produkčný a environmentálny problém
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Štúdium vývoja variability populácií vybraných fytopatogénnych húb v rôznych agroekosystémoch Českej a Slovenskej republiky
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Informatizácia výstupov Komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd bývalého Československa
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Vplyv rôznych spôsobov ošetrenia na kvalitu a výživnú hodnotu obilnín a vedľajších produktov vo výžive prežúvavcov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Laboratórne metódy hodnotenia krmív
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Január
2014
Príprava bakteriofágov a fágových proteínov na devitalizáciu patogénov v potravinách využitím prístupov syntetickej biológie
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Január
2014
Integrovaný systém hodnotenia kvality poľnohospodárskych pôd a potenciálu zjednodušených spôsobov ich obrábania
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Január
2014
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu
Ústav hydrológie SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Január
2014
Vývoj inovatívnych postupov na charakterizáciu a kontrolu hospodársky dôležitých a novo sa objavujúcich vírusových patogénov červených kôstkovín na Slovensku.
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Január
2014
Nekonvenčný prístup prípravy obilnín so zvýšeným hospodárskym potenciálom
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Január
2014
Charakterizácia bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Január
2014
Bezpečnosť terapeuticky a komerčne používaných nanočastíc: vplyv na reprodukčný a imunitný systém, oxidačný status a prevencia možného rizika
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Výskum eliminácie polycyklických aromatických uhľovodíkov z údených mäsových výrobkov migráciou do plastových obalových materiálov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Biologická diverzita pšenice, jej šľachtenia pre globálne zmeny a využitie v ekologickom poľnohospodárstve
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Multiplex molekulárno-genetické analýzy pri identifikácii neznámych vzoriek voľne žijúcej zveri
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený