Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Nadácia Ekopolis
5 425 996,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zboj
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
3 264 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Rimavské Zalužany
92 550,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivost SR
Doplnený
3 276 664,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Kokava nad Rimavicou
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Rudno nad Hronom
92 699,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ptičie
92 699,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Vstúpte k nám...
Košický samosprávny kraj
Doplnený
1 298 395,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Jakubany
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
Obec Zemplínske Hámre
Doplnený
1 192 868,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Oravská Lesná
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
TOKAJ JE LEN JEDEN
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
Doplnený
1 340 125,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ratková
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Obec Stratená
Doplnený
1 152 491,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zákopčie
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
Doplnený
1 154 286,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
Doplnený
6 261 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR