Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Október
2017
Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo
Mesto Fiľakovo
1 037 875,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2017
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
Mesto Piešťany
1 479 609,57 € nenávratná MŽP SR
18.
Október
2017
Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa
Mesto Nitra
1 215 681,65 € nenávratná MPRV SR
18.
Október
2017
Spracovanie mäsa Agro Ostrov s.r.o.
Agro Ostrov, s.r.o.
778 999,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Október
2017
Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
Ministerstvo vnútra SR
4 124 384,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Október
2017
Inovácia pekárenskej výroby v Pekárňach a cukrárňach Rusina, s.r.o.
Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.
221 549,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Október
2017
Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí pre SO OPII
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
357 250,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Október
2017
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Slovenská inovačná a energetická agentúra
12 981 770,50 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
18.
Október
2017
Novostavba materskej školy v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
624 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Október
2017
Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava
Mesto Trnava
531 914,85 € nenávratná MPRV SR
18.
Október
2017
Inovačné aktivity v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s.
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
240 156,35 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Október
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.
AGRO CS Slovakia, a.s.
721 543,67 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Október
2017
Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov
Obec Podolie
5 862 609,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Október
2017
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište
Obec Trhovište
545 262,00 € nenávratná MŽP SR
17.
Október
2017
Zberný dvor obce Búč
Obec Búč
505 489,66 € nenávratná MŽP SR
17.
Október
2017
Zberný dvor, Dubnica nad Váhom
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
1 476 699,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Október
2017
Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v obci Gemerská Hôrka - zníženie energetickej náročnosti
Obec Gemerská Hôrka
410 203,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Október
2017
Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. Fáza (Aktualizácia Rozhodnutia č. 01)
Ministerstvo vnútra SR
18 688 726,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Október
2017
Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami
Národné lesnícke centrum
249 774,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Október
2017
Determinanty rozvoja a nasadenia prvkov digitálneho jednotného trhu v oblasti globálnych dodávateľských reťazcov a v kontexte zmien správania sa subjektov na trhu
Technická univerzita v Košiciach
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »