Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Január
2017
Spoločne hľadáme prácu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6 951 333,79 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2017
Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – PD Kukučínov
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo
7 676,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Investície do zavádzania inovatívnych technológií
Jelen Ján Ing.
17 320,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Inovatívna investícia do sejacieho stroja
Jozef Borčík BORČÍK
35 624,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Stroj na hnojenie kvapalnými organickými hnojivami pre FirstFarms Agra M s.r.o
FirstFarms Agra M s. r. o.
59 550,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Zavádzanie inovatívnych technológií pre zlepšenie kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy.
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Inovatívna investícia - Juraj Majovský
Majovský Juraj
55 572,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Obstaranie inovatívnych technológií
Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidlany
79 200,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Zavádzanie inovatívnych technológií
AGROFRUCT spol. s r.o.
32 444,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - K.LANG, spol. s r.o.
K.LANG, spol. s r.o.
14 356,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Obstaranie inovatívnych technológií
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
51 996,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív do pôdy
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
79 870,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2017
Rekonštrukcia fylogenézy a vymedzenie druhov prvokov a živočíchov
Univerzita Komensl<élio v Bratislave
21 005,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2017
Dvojstupňové splynovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
25 910,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2017
Výskum nových metód merania kondície strojov
Technická univerzita v Košiciach
44 600,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2017
Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Univerzita Komenského v Bratislave
43 176,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2017
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť
Univerzita Komenského v Bratislave
45 458,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2017
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity
Ustav hydrológie SAV
30 363,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2017
Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida alblcans
Chemický ústav SAV
20 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2017
Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová
Obec Pohronská Polhora
16 182 134,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »