Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Máj
2017
Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné
Obec Krajné
148 993,06 € nenávratná MŽP SR
23.
Máj
2017
Zberný dvor Mostová
Obec Mostová
279 556,14 € nenávratná MŽP SR
23.
Máj
2017
Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky
mesto Nováky
514 977,22 € nenávratná MŽP SR
23.
Máj
2017
Zberný dvor odpadov Gbely – druhá etapa
Mesto Gbely
222 517,77 € nenávratná MŽP SR
23.
Máj
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Mesto Prievidza
2 330 162,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2017
Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby
Obec Dolné Saliby
105 959,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Máj
2017
Kompostáreň - Bioodpad
Obec Cerovo
110 738,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Máj
2017
Zberný dvor Vinné - výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO
Obec Vinné
333 199,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Máj
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice
Obec Motešice
177 507,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica
Obec Kálnica
253 783,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Máj
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov
Obec Ňagov
82 620,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Máj
2017
Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie
Obec Ipeľské Predmostie
81 412,38 € nenávratná MŽP SR
22.
Máj
2017
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok
Obec Močenok
187 973,46 € nenávratná MŽP SR
22.
Máj
2017
Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
Obec Veľké Ludince
615 512,54 € nenávratná MŽP SR
22.
Máj
2017
Výstavba žumpy a vybudovanie fotovoltaickej elektrárne
KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo
45 734,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2017
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
20 958,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2017
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
18 921,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2017
Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
28 257,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2017
Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
25 527,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2017
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
1 843 450,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »