Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
December
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník
Obec Červeník
248 474,40 € nenávratná MŽP SR
15.
December
2017
Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy
mesto Šahy
288 142,60 € nenávratná MŽP SR
15.
December
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce
Obec Mengusovce
99 021,85 € nenávratná MŽP SR
15.
December
2017
Výstava JAHRADA, Výstava AGROKOMPLEX a Výstava Záhradkár
Slovenská zväz záhradkárov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
15.
December
2017
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
60 000,00 € nenávratná MPRV SR
15.
December
2017
Riešenie aktuálnych problémov neštátnych vlastníkov
Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
14.
December
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín
Technické služby s.r.o.
1 389 926,00 € nenávratná MŽP SR
14.
December
2017
Efektívna diagnostika vírusov ohrozujijcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu pri výskume vlastností zváraných spojov vysokopevných ocelí
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Zníženie emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva environmentálnou progresívnou modifikáciou polykondenzačných lepidiel biopolymérmi z kožiarskych odpadov, prírodnými nanoplnivami, aditívami a aktivátormi
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Vývoj nového peptidového systému pre transport liečiv do mozgu
Neuroimunologicky ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vyvolá
14.
December
2017
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie
Ustav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Fyzikálne nedeštruktívne metódy pre komplexné testovanie a analýzu artefaktov kultúrneho dedičstva
Ústav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
„Galektíny ako potencionálne modulátory mikroprostredia nádoru/rany
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Inovatívne technológie integrovaných obvodov na báze organických polovodičov
POWERTEC s. r. o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Dynamika využívania surovinových zdrojov v paleolite a neolite na západnom Slovensku
Archeologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Rekonfigurovateľný logistický systém pre výrobné systémy novej generácie Factory of The Future (RLS_FoF)
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
December
2017
Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »