Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
August
2017
Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu
Mesto Dolný Kubín
80 667,80 € nenávratná MPRV SR
24.
August
2017
Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát
Krajské múzeum v Prešove
66 024,93 € nenávratná MPRV SR
23.
August
2017
Zberný dvor Mostová
Obec Mostová
279 556,14 € nenávratná MŽP SR
23.
August
2017
Kontrola emisií pre rudné mosty VP2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
6 515 751,00 € nenávratná MŽPSR
23.
August
2017
Zberný dvor Kráľovce
Obec Kráľovce
147 903,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
August
2017
Zberný dvor Uhorská Ves
Obec Uhorská Ves
123 455,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
August
2017
Realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2017
Úrad vlády SR
635 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
August
2017
Farma Diel
MVDr. Bronislava Laššáková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2017
Založenie poľnohospodárskeho podniku
Good Farmer
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2017
Farma zvierat
Monika Šály Bradiaková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2017
Mladý farmár SHR Ing. Ján Dunaj
SHR Ing. Ján Dunaj
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2017
Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov
Centrum právnej pomoci
8 291 122,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
August
2017
Obnova farmy Stuľany - 2. etapa
Anna Kuľková
119 709,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2017
Zberný dvor v obci Čata
Obec Čata
149 166,18 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
August
2017
Sanácia skládky odpadu v obci Roztoky
Obec Roztoky
74 125,62 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
August
2017
Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Mesto Želiezovce
2 040 648,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
August
2017
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Rozália Halčinová
Rozália Halčínová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2017
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Peter Pišák PPYRO
Peter Pišák PPYRO
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2017
Mladý farmár
Nikola Ľuptáková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2017
Rozvoj chovu HD
Michal Bobela
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »