Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2016
PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. OBEC BECHEROV
Obec Becherov
963 368,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Jún
2016
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
43 870 921,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Jún
2016
Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava
Mesto Myjava
815 203,01 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Jún
2016
Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná
8 333 499,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Jún
2016
Kontrola emisií pre rudné mosty VP1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
9 078 680,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Jún
2016
Odprášenie MPO v OC1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
1 913 225,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Jún
2016
Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a. s.
Žilinská teplárenská, a.s.
3 453 349,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Jún
2016
Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
2 945 405,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Jún
2016
Rekonštrukcia agroturistického zariadenia II. etapa
AGROPARTNER spol. s.r.o.
75 056,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2016
Ovocný liehovar Borčice
Považská pálenica, s.r.o.
893 247,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2016
Poľnohospodárska usadlosť Svätý Jur
Ing. Juraj Valent
178 700,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2016
Modernizácia závodu AGRO-MOVINO Veľký Krtíš II. etapa
MOVINO, spol. s r.o.
993 646,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2016
Výroba tokajských vín - Viničky
TOKAJ GOLD s.r.o.
966 333,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2016
VYBUDOVANIE SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ PU V OBCI MARHAŇ
Obec Marhaň
1 189 833,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2016
Rekonštrukcia lesných odvozných ciest pre Mestské lesy Sabinov
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
269 296,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2016
Rekonštrukcia hydinového bitúnku
HYDINA KUBUS s.r.o.
397 312,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2016
Investícia do spracovateľských kapacít – Juraj Zápražný
Juraj Zápražný
158 036,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2016
Investície do hmotného majetku – Marian Bojtoš AMES
Marian Bojtoš
231 044,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2016
Investície do hmotného majetku – Karol Csernus
Karol Csernus
259 990,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2016
Pálenica CASTLE DESTILLERY
GURMAN, s.r.o.
899 480,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »