Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
December
2016
Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov- Termovalorizátora linky kotla K1
KOSIT a.s.
9 685 081,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
December
2016
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
149 802,00 € nenávratná MPRV SR
9.
December
2016
správa hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, údržba, oprava a prevádzka funkčného hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, údržba a oprava nefunkčného hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, likvidácia nefunkčných častí hydromelio
Hydromeliorácie, štátny podnik
46 010,00 € nenávratná MPRV SR
7.
December
2016
DODATOK č. 1
ADRA Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, Cablkova 3, 82104 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7.
December
2016
Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Helcmanovce
782 488,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2016
Príprava nových liečiv a ich medziproduktov na báze chirálnych pyrolidínov
SYNKOLA, s.r.o.
41 665,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2016
Výroba dlho zrejúcich syrov AGRO DLHÉ, s.r.o.
AGRO DLHÉ, s .r. o.
39 237,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2016
Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj nad Bratislavou v r. km 1880,260 – r. km 1862,000
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
1 578 112,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5.
December
2016
Zefektívnenie realizácie OP VaI implementáciou riadiaceho systému Grant Management
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
663 348,21 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
December
2016
Dobrovoľník 2 pre Kibeho, bratia Palotini, Rwanda.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o, Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
7 200,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
December
2016
Dobrovoľník 2 pre Nairobi.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o, Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
7 200,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2.
December
2016
Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0747/2016
Štátny inštitút odborného vzdelávania
33 626 257,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
December
2016
Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností Moldavskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
93 230,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
December
2016
Technológia spracovania hrozna a výroby vína
J.F.A. Invest, s.r.o.
39 750,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2016
Regenerácia Nám. 4. apríla v obci Marianka
Obec Marianka
357 778,71 € nenávratná MPRV SR
29.
November
2016
Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
6 382 915,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
November
2016
Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
5 980 795,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
November
2016
Odprášenie aglomerácie- pás č. 4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 636 128,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
November
2016
Odprašovanie aglomerácie - pás č.1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 235 020,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
November
2016
Odprašovanie aglomerácie - pás č.2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 628 461,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »