Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Marec
2018
Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4 163 385,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Marec
2018
Spolupráca a vytváranie sietí pre zachovanie spoločného priemyselného dedičstva
Občianske združenie Medza
6 926,28 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2018
Toulky po naftařském příhraničí
Muzeum naftového dobývání a geologie
286 019,09 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2018
Žijúce Tradície
Folklórny súbor Illosvai
11 944,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2018
Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce
Mesto Bánovce nad Bebravou
225 256,82 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2018
Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku
Centrum experimentálnej medicíny
0,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
16.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Cestice
Obec Cestice
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Šípkové
Obec Šípkové
99 978,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Čierna
Obec Malá Čierna
94 109,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady
Obec Pusté Sady
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Revitalizácia cintorína
Obec Liptovské Kľačany
34 931,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník
Obec Rudník
93 518,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno v obci Rimavská Baňa
Obec Rimavská Baňa
41 497,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Tarnov
Obec Tarnov
77 375,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady
obec Pusté Sady
73 455,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Revitalizácia parku - Gudernova ulica, Košice
Mestská časť Košice-Západ
107 427,36 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2018
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice
Mesto Košice
60 199,50 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2018
Revitalizácia chodníkov v obci Lenartovce
Obec Lenartovce
59 185,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Marec
2018
Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice
Mesto Košice
83 904,24 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2018
Na bicykli po stopách histórie
Trenčiansky samosprávny kraj
5 109 782,00 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »