Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Február
2017
Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Obec Šoporňa
9 902 921,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy obce Seňa
Obec Seňa
420 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín
323 858,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Komunitné centrum Širkovce
Obec Širkovce
117 132,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik
Obec Hronský Beňadik
597 863,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Komunitné centrum v obci Parchovany
Obec Parchovany
206 566,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Február
2017
Novostavba MŠ v obci Svinia
Obec Svinia
779 734,73 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Február
2017
Komunitné centrum Slavkovce
Komunitné centrum Slavkovce
107 500,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Banskom
Obec Banské
315 214,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Pohronskej Polhore
Obec Pohronská Polhora
190 810,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Zníženie spotreby energie budovy Obecného úradu Dobrohošť
Obec Dobrohošť
265 454,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Materská škola v obci Malý Slivník
Obec Malý Slivník
996 713,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Borský Mikuláš
Obec Borský Mikuláš
255 964,67 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Február
2017
Zateplenie Kultúrneho domu
Mesto Medzilaborce
142 453,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Vinohrady nad Váhom
Obec Vinohrady nad Váhom
168 186,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Február
2017
Zberný dvor Orechová Potôň
obec Orechová Potôň
402 036,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Spojená škola internátna v Považskej Bystrici
Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica
622 580,53 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Február
2017
Materská škola - prístavba
Obec Dravce
164 320,61 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Február
2017
Zvýšenie inovačného potenciálu zavádzaním vyspelých technológií do výroby
Ing. Ján Cibulka - GCM - KOM
191 166,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Február
2017
Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy v obci Vyšný Žipov
Obec Vyšný Žipov
487 392,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »