Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
August
2016
Okoč kanalizácia
Obec Okoč
11 763 470,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
August
2016
PODPORA VÝROBY A PREDAJA MODIFIKOVANÝCH PLASTOV
UNICOL s.r.o.
70 878,31 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Inovácia SMT technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
SGS Technologies, s.r.o.
84 926,64 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
„Zvýšenie konkurencieschopnosti kamenárstva v zaostalom regióne“
Erik Juhás
4 961,74 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Projekt píly spoločnosti Tonet wood industry, s.r.o.
Tonet wood industry, s.r.o.
42 949,61 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Zavedenie inovatívnej výroby kamenárskych výrobkov
VanSan, s.r.o.
141 910,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
ACEM k službám
ACEM, s.r.o.
103 194,90 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Penzión Smerdžonka – podpora vidieckeho cestovného ruchu v Pieninách
PIENINY RESORT s.r.o.
1 641 577,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
August
2016
ACE shop
WALLACE, s.r.o.
4 004,67 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Zavedenie inovatívnej technológie do spracovanie kovových výrobkov a podpora zamestnanosti
IL FACTORY, s. r. o
196 859,14 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
August
2016
Malcov - Lenartov – kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7 070 827,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
August
2016
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV .
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 500 348,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
August
2016
Podpora predaja zdravotníckej techniky na trhoch krajín balkánskej oblasti a na vyspelých európskych trhoch
CHIRANA Medical, a.s.
86 726,63 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
August
2016
Budovanie pozície spoločnosti Juraj Králik – ZAJO na nových trhoch
Juraj Králik - ZAJO
120 941,71 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
August
2016
Kovotvar - súčasť Európy
Kovotvar, výrobné družstvo
34 427,01 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
August
2016
Zlepšenie pozície firmy LEADER LIGHT s.r.o. v obchodnej konfrontácii na trhoch EÚ prostredníctvom vyššej úrovne prezentačných aktivít na medzinárodnom veĺtrhu svetelnej techniky Showtec Berlin
LEADER LIGHT s.r.o.
105 473,68 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
August
2016
Internacionalizácia spoločnosti MANOMER SK, a.s. vybudovaním si pozície na nových trhoch
MANOMER SK, a.s.
34 367,55 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
August
2016
Hearing and blood pressure devices”
HOMECARE Association, ap.5, No. 72/4 Decebal Boulevard, Chisinau
4 900,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
August
2016
Renovation of the water and sewerage system at the kindergarten number 4 Causeni town”
Causeni Town Hall, 3. Mesterul Radu str.,MD-4300, Causeni town
8 953,25 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
August
2016
Zvýšenie konkurencieschopnosti ORAC SLOVKIA, s.r.o. podporou účasti na medzinárodných veľtrhoch
ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
41 049,95 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »