Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Júl
2016
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6 500 000,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Júl
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
8 475,00 € nenávratná mprvsr
21.
Júl
2016
S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja – Á-trium Ž-ivota a E-nergie
Miestna akčná skupina STRÁŽE
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Júl
2016
Príprava integrovanej stratégie Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina
Miestna akčná skupina Rajecká Dolina
14 277,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Júl
2016
Prípravná podpora na animáciu občianskeho združenia SEKČOV - TOPĽA, o.z., založená na viacsektorovom partnerstve a princípoch prístupu LEADER a nástroja CLLD.
SEKČOV - TOPĽA
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Júl
2016
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
4 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2016
Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
91 556,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Júl
2016
Rozvoj právnického vzdelávania
Trnavská univerzita
70 985,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
20.
Júl
2016
Rozvoj právnického vzdelávania
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
98 483,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
20.
Júl
2016
Rozvoj právnického vzdelania
Univerzita Komenského v Bratislave
74 525,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
18.
Júl
2016
Inovácie vo výrobe jedinečného nízkoenergetického produktu z vaječných bielkov - EGGCHEESE
Promt SR, s.r.o.
1 084 275,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2016
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA TRENČIANSKEJ ULICI, NEMŠOVÁ
Mesto Nemšová
123 134,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Júl
2016
Zateplenie a obnova Kultúrneho domu s obecným úradom a rekonštrukcia UK v obci Cífer
Obec Cífer
413 220,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Júl
2016
Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove
Mesto Bardejov
221 747,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Júl
2016
Stropkov – Materská škola, Matice slovenskej 740/7
Materská škola, Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
544 957,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Júl
2016
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Víťaz
Obec Víťaz
100 956,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Júl
2016
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
329 270,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Júl
2016
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici
Mesto Skalica
580 853,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Júl
2016
Obnova budovy Obecného úradu – zníženie energetickej náročnosti objektu
Mesto Gabčíkovo
295 233,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Júl
2016
Obnova komplexu Materskej školy 9. mája 1292 v Kysuckom Novom Meste
Mesto Kysucké Nové Mesto
251 548,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »