Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
August
2014
Rekonštrukcia kostola
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Radošina
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Január
2016
Rekonštrukcia kúrenia v budove Materskej školy
Obec Naháč
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2015
Rekonštrukcia Materskej školy Mojmírovce
Obec Mojmírovce
203 423,61 € nenávratná MPRV SR
9.
Február
2015
Rekonštrukcia Materskej školy v Málinci
Obec Málinec
199 505,20 € nenávratná MPRV SR
12.
September
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
Obec Uhorská Ves
93 363,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúru
30.
Január
2020
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV V OBCI LADMOVCE
Ladmovce
96 822,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a oddychová zóna v obci Ďurďové
Obec Ďurďové
99 781,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer
Obec Ladomerská Vieska
79 508,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer
Obec Ladomerská Vieska
79 508,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná
Obec Slopná
97 881,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr
Obec Hrubý Šúr
65 791,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hurbanova Ves
Obec Hurbanova Ves
95 799,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce
Obec Malé Raškovce
54 548,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Temeš
59 026,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Kotrčiná Lúčka
96 301,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Holiša - 2.etapa
Obec Holiša
90 432,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kračúnovce
Kračúnovce
40 985,02 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rimavské Zalužany
Obec Rimavské Zalužany
93 065,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Gočovo
Obec Gočovo
80 096,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hačava
Obec Hačava
90 938,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra