Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Jún
2015
Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o.
JAGA GROUP, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Jún
2015
Inovácia štruktúry IT a programového vybavenia spoločnosti TMC Servis s.r.o.
TMC Servis s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
19.
Jún
2015
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Jún
2015
Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti TREND Holding, spol. s r.o.
TREND Holding, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
23.
Jún
2015
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj
0,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Jún
2015
Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti A M S E T s.r.o.
A M S E T s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Jún
2015
Zavádzanie a účinné využitie prístupu k IKT v spoločnosti Centire s. r. o.
Centire s. r. o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Jún
2015
Skvalitňovanie výrobného procesu prostredníctvom moderných ekologických technológií
SCHAFY, spol. s r. o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Jún
2015
Informatizácia služieb Tecton, a.s.
Tecton a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Jún
2015
Inovácia technológií v spoločnosti Anton Homola – HOMOLA team
Anton Homola – HOMOLA team
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Jún
2015
Modernizácia výrobných procesov spoločnosti a zníženie ich energetickej náročnosti
A1SYNTH, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Jún
2015
Energetické zefektívnenie technologického vybavenia v spoločnosti Ing. Vojtech Gottschall BAGETA
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Inovácia technologického parku spoločnosti
TermoPa, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Zavádzanie energeticky úsporných technológií v spoločnosti S and R, s.r.o.
S and R, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti Firma C&C – Staviteľstvo a obchod s.r.o.
Firma C&C – Staviteľstvo a obchod s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Zavádzanie energeticky efektívnych výrobných technológií v spoločnosti STAVREM PLUS, s.r.o.
STAVREM PLUS, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Energeticky efektívnejšie technológie = energeticky efektívnejšia výroba
ISTROMETAL DM, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Moderná IKT infraštruktúra
Finecon Technologies s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Investície do IKT spoločnosti Support Service s.r.o.
SUPPORT SERVICE s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2015
Informačný systém pre METALFIL, s.r.o.
METALFIL, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR