Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Jún
2024
VÍNO MRVA & STANKO - Investície EURI
VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
605 479,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2024
Prístavba a prestavba objektu na penzión
REALTHERM Slovakia s.r.o.
198 916,76 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Jún
2024
Energetická optimalizácia a modernizácia čistiacej linky a vozového parku v spoločnosti Mlyn Kolárovo, a. s.
Mlyn Kolárovo, a. s.
1 471 986,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2024
Investícia do traktora s nakladačom
Kresfarma s.r.o.
34 095,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2024
Investícia do traktora s nakladačom
Kresfarma s.r.o.
26 809,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2024
Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
403 999 677,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Jún
2024
Odolné a udržateľné pestovanie vysokokvalitného ovocia.
DANUBIUS FRUCT, spol. s r. o
624 559,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2024
Odstránenie bariér dostupnosti vzdelávania v interiéri Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove a vytvorenie bezpečného prostredia pre dostupnosť vzdelávania žiakov s obmedzenou mobilitou - II.
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, 02901, Námestovo, Slovensko
59 338,56 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
25.
Jún
2024
Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove
Mesto Bardejov
679 326,53 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Jún
2024
Zberný dvor v obci Domaniža
Obec Domaniža
350 250,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Jún
2024
Transformácia BPS BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
BIOPLYN BIEROVCE 2 s.r.o.
1 309 373,51 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Jún
2024
Vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy včiel
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
25.
Jún
2024
Výskum aktívneho výkonového manažmentu smart systémov verejného osvetlenia
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
25.
Jún
2024
TP pre MPSVR SR 2024
MPSV a R SR
11 955 817,27 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
25.
Jún
2024
Stavebné úpravy domu smútku
Obec Gyňov
31 677,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2024
Odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky.
Národné lesnícke centrum
78 377,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2024
Nákupom strojovej techniky modernizovať prípravu a spracovanie krmív pre HD
Ing. Katarína Mrovčáková
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Inovatívne technológie pre K.M.O. Slovakia s.r.o.
K.M.O. Slovakia s. r. o.
199 900,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Jún
2024
Zberný dvor v obci Nižná
ObecNižná
411 025,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2024
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Priechod
Obec Priechod
227 465,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky