Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Júl
2024
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa
65 776,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Prenčov
Obec Prenčov
732 556,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske
Mesto Partizánske
2 938 640,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite B2 (004) Bratislava - Ružinov - Čierny Les (SK/EZ/B2/120) - druhá fáza
Ministerstvo životného prostredia SR
6 088 610,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Júl
2024
Doplnenie mechanizácie pre pestovanie plodín ŠRV - digitálne a precízne technológie
Združenie agropodnikateľov, družstvo
1 060 221,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Doplnenie mechanizácie pre pestovanie plodín ŠRV
Združenie agropodnikateľov, družstvo
150 476,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Investície do ŽV
Agro Insemas, s.r.o.
653 667,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite ZH (015) Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP (SK/EZ/ZH/1101) - druhá fáza
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7 119 124,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite RS (1980) Rimavská Sobota - areál po SA - priemyselný park (SK/EZ/RS/1980) - druhá fáza
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 117 256,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Spojená cirkevná škola sv. Martina – 2. etapa
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
1 557 710,79 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
9-triedna základná škola
AZET SERVIS s.r.o.
2 978 460,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
VASIĽOV - Lokalita Vŕšok, inžinierske siete
Obec Vasiľov
125 548,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Rozšírenie podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica - rozvod vody
Obec Koprivnica
476 865,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI, ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA MAJEROM A OKOLO PZ, ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE OKOLO PZ, ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V ODORÍNE - PARČÍK
Obec Odorín
661 068,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Obchodnej akadémii v Trnave
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Radvanovce
Obec Radvanovce
481 573,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Budovanie infraštruktúry malých rozmerov v obci Krivá
Obec Krivá
226 015,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Obnova areálu „Pažite“ s pozorovateľňou fauny, flóry a prírodným amfiteátrom v Sklabinskej doline
Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa
35 279,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Súkromná materská škola, Štefánikova trieda 98/138, Nitra
Community development s.r.o.
463 680,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
Obec Bajka
19 573,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra