Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Júl
2024
Rozvoj obce Štôla
Obec Štôla
500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Cserepes farm - investícia prispievajúca k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu v chove HD vo výkrme
Zoltán Cserepes
169 557,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rozšírenie vodovodu v obci Pucov
Obec Pucov
122 777,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
ZÁRUBNÝ MÚR - RAMPA PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH
Obec Nová Vieska
18 142,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Vodovod a kanalizácia v obci Medzibrodie nad Oravou
Obec Medzibrodie nad Oravou
215 901,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Rokytov
Obec Rokytov
215 826,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Prestrešenie javiska v obci Vyškovce nad Ipľom
Obec Vyškovce nad Ipľom
43 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Prístrešok - Novostavba
Obec Bielovce
26 578,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Inovácie v spoločnosti Agro Lany
Agro Lany, spol. s r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Technické vybavenie pre Poľnohospodárske družstvo Pliešovce
Poľnohospodárske družstvo Pliešovce
58 933,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa
65 776,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Prenčov
Obec Prenčov
732 556,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske
Mesto Partizánske
2 938 640,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite B2 (004) Bratislava - Ružinov - Čierny Les (SK/EZ/B2/120) - druhá fáza
Ministerstvo životného prostredia SR
6 088 610,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Júl
2024
Doplnenie mechanizácie pre pestovanie plodín ŠRV - digitálne a precízne technológie
Združenie agropodnikateľov, družstvo
1 060 221,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Doplnenie mechanizácie pre pestovanie plodín ŠRV
Združenie agropodnikateľov, družstvo
150 476,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Investície do ŽV
Agro Insemas, s.r.o.
653 667,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite ZH (015) Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP (SK/EZ/ZH/1101) - druhá fáza
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7 119 124,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite RS (1980) Rimavská Sobota - areál po SA - priemyselný park (SK/EZ/RS/1980) - druhá fáza
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 117 256,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Spojená cirkevná škola sv. Martina – 2. etapa
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
1 557 710,79 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky