Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
November
2023
Nové možnosti mladého farmára
Bálint Bertók
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky
Prešovská univerzita v Prešove
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
13.
November
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/72/2020
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Grešákova 1, 040 01 Košice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
November
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/25/2020
Junior Achievement Slovensko, n.o. Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
November
2023
Fotovoltický lokálny zdroj elektriny FLZE 90kW/99kWp Galanta
AGROVOK - SERVIS, s.r.o.
50 434,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
November
2023
LUŽIANKY PROPLAST – FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE
PROPLAST SK s.r.o
50 009,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
November
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – CAMIONSERVICE NZ, s.r.o.
CAMIONSERVICE NZ, s.r.o.
38 735,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
November
2023
Empowering women from rural areas
Women`s Association NIKA - Bor
6 116,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
November
2023
ekoŠERIF
ecoLOGICA, o. z.
188 791,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2023
Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
Mesto Sládkovičovo
191 365,56 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
10.
November
2023
Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektrickej energie, ALFUN sk, Sereď
ALFUN sk, s.r.o.
89 665,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2023
Fotovoltické zariadenie – lokálny zdroj pre spoločnosť Slovlepex, a.s.
Slovlepex, a.s.
87 582,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2023
Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie OFIR – JULIO TABI, s.r.o.
OFIR - JULIO TABI, s.r.o.
30 886,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny PEKOS spol. s r.o.
PEKOS spol. s r.o.
36 725,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2023
FVE Bytenerg, 97kW
BYTENERG spol. s r.o.
54 986,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny PRETO Ryba, s.r.o. Žilina
PRETO Ryba, s.r.o.
155 748,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2023
Vybudovanie stánku rýchleho občerstvenia – „KIOSK“
Obec Kravany nad Dunajom
29 890,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
November
2023
Vybudovanie kamerového systému Cakov
Obec Cakov
41 433,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
November
2023
Obstaranie techniky
TIMEA, s.r.o.
40 220,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
November
2023
Modernizácia PVOD Kočín
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
29 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra