Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2023
Rekonštrukcia Kaplnky sv. Kríža
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Petržalka I, Daliborovo nám. 1997/1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
14 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Rekonštrukcia interiéru kaplnky sv. Anny
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Staré Hory, Staré Hory 169, 976 02 Staré Hory
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Zreštaurovanie súsošia Najsvätejšej Trojice a na zhotovenie základu súsošia
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vinodol, Farská 219/3, 951 06 Vinodol
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Obnova maľby kostola sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 80/40, 044 25 Vyšný Medzev
14 513,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Rekonštrukcia budovy nemocnice
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., Strojárenská 1099/13, 040 01 Košice
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou na rekonštrukciu pochôdznej strechy a skladových priestorov
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúr – Rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka
Obec Močenok
199 047,34 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
September
2023
Inovačné aktivity vo výrobe v spoločnosti TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
873 900,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
26.
September
2023
CNC technológie pre SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
87 890,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
Slovenská agentúra životného prostredia
16 660 610,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
September
2023
Rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti Michal Kurbel - KOVOMK so sídlom v Prievidzi
Michal Kurbel - KOVOMK
174 327,65 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Platforma Everifin na doručovanie elektronických faktúr, zabezpečovanie platieb a ukladanie digitálnych potvrdení o platbe v jednom plne integrovanom procese
Usability Engineering Center s. r. o.
2 449 560,40 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Ubytovanie vo vidieckom dome - Lukovištia
FREDEX s.r.o.
97 289,21 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Ubytovanie Prituľany v objatí tradičných remesiel
SBA KONZULT s.r.o.
194 929,57 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Finerg International, s.r.o.
Finerg International, s.r.o.
85 532,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry 2
Slovenská agentúra životného prostredia
3 133 861,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2023
Veterná elektráreň 675 kW
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
546 750,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa
Obec Nová Ľubovňa
95 482,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Metales, s.r.o.
Metales, s.r.o.
217 156,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2023
Zefektívnenie živočíšnej výroby podniku Henrich Ravas - Agrovest
Henrich Ravas - Agrovest
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra