Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Máj
2024
Košice - požiarna nádrž Čermeľ
Mestské lesy Košice a.s.
68 215,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Košice - požiarna nádrž Kamenný potok
Mestské lesy Košice a.s.
131 668,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2 758 776,00 € nenávratná MŽP
15.
Máj
2024
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Refundácia miezd AK EŠIF DataCentra za rok 2023
DataCentrum
578 116,51 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch - Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik
Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik
161 382,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Turistická útulňa Jezofčie
Pozemkové spoločenstvo Vallovské Terchová
75 154,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Lesopark Borkút vybudovanie oddychových prvkov
Technické služby mesta Prešov a.s.
126 029,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina dostupný pre všetkých
Mestské hospodárstvo a správa lesov,m.r.o., Trenčín
306 022,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity materskej školy pre predprimárne vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ Uhrovec
Obec Uhrovec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch - Stará Ľubovňa
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
344 363,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Ostrovany
Obec Ostrovany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Projektová podpora pre obec Sady nad Torysou k odstráneniu dvojzmennej prevádzky
Obec Sady nad Torysou
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Debarierizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice
43 213,91 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Gemer
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
106 142,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Horehronie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
350 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
112 742,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Považie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
350 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry pre Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
124 989,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Lesopark Hlboké
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice
252 910,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra