Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
November
2023
Zberný dvor v obci Vasiľov
obec Vasiľov
221 028,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
November
2023
Obstaranie pekárenských zariadení – PDP Veľké Uherce
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
129 540,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
November
2023
Rekonštrukcia rodinného domu na turistickú ubytovňu
PROMOST, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
November
2023
Zberný dvor v obci Breznica
Obec Breznica
532 954,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
November
2023
Rekonštrukcia objektu pre potreby triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Chyndice
Obec Malé Chyndice
419 717,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
November
2023
Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projektovom území v rámci CHVU017 Muránska planina-Stolica a SKUEV0225 Muránska planina
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1 492 955,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov -Erik Latič
Erik Latič
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Róbert Pavlíček
Róbert Pavlíček
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Investícia do technologického vybavenia chovu brojlerov a hovädzieho dobytka
AgroSeed, s.r.o.
319 740,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Jakub Girašek
SHR Jakub Girašek
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Chov zvierat na farme LA SIROQQUE
Martina Stachová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Mladí v poľnohospodárstve = úspech pre krajinu
agroapis s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Farma Ján Britaňák, Lendak
Ján Britaňák
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
AGRO DLHÉ - investície do ŠRV
AGRO DLHÉ, s.r.o.
367 613,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Založenie plantáže malín pod fóliovníkmi
Lenka Rimóczi
112 234,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Investícia do zaobstaranie poľnohospodárskej techniky na podporu špeciálnej rastlinnej výroby
Tibor Hamran
239 340,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Investície do ŽV - obstaranie poľnohospodárskej techniky - AGROGASTRONOMY, s.r.o.
AGROGASTRONOMY s.r.o
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Zakúpenie kŕmneho voza
Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná
106 425,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Obstaranie kolesového traktora s digitálno technológiou
Ján Vrábel - STAVKROV
39 688,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2023
Investícia do obstarania technológie živočíšnej výroby pre zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat
KOTRA RANCH, s.r.o.
36 905,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra