Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Júl
2024
Sklabiná - kanalizácia v rozsahu zberač AA-5
Obec Sklabiná
473 991,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rozšírenie vodovodu v obci Beňadovo
Obec Baňadovo
207 348,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Vybudovanie areálu „Rozprávkový les na Domaši“
MediaRik
337 810,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
SKÝCOV - IBV BRODOK - rozšírenie verejného vodovodu
Obec Skýcov
292 551,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Kanalizácia a rozšírenie ČOV v obci Trnkov
Obec Trnkov
744 658,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Technická vybavenosť IBV Ružiná
Obec Ružiná
294 017,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rozšírenie vodovodu v obci Rudná
Obec Rudná
481 618,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie - E1 vodovodné prípojky
Obec Mašková
309 776,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
HABURA – rekonštrukcia zásobného potrubia
Obec Habura
314 300,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rekonštrukcia vodovodu, miestnej komunikácie + zelená infraštruktúra v obci Stará Lehota
Obec Stará Lehota
304 301,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
TARNOV – ROZŠÍRENIE VODOVODU
Obec Tarnov
114 325,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Pavlovce
Obec Pavlovce
492 739,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rekonštrukcia poľných ciest v obci Snežnica
Obec Snežnica
1 499 968,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli, Suchý polder - časť "A", Cestné komunikácie a súvisiace stavby, Vegetačné úpravy k. ú. Hájske
Obec Hájske
856 377,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Vybudovanie SZO v obci Okružná
Obec Okružná
1 500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rozvoj obce Štôla
Obec Štôla
500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Cserepes farm - investícia prispievajúca k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu v chove HD vo výkrme
Zoltán Cserepes
169 557,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rozšírenie vodovodu v obci Pucov
Obec Pucov
122 777,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
ZÁRUBNÝ MÚR - RAMPA PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH
Obec Nová Vieska
18 142,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Vodovod a kanalizácia v obci Medzibrodie nad Oravou
Obec Medzibrodie nad Oravou
215 901,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra