Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
September
2023
Zlepšenie technických podmienok pre živočíšnu výrobu spoločnosti Agro-WEST s.r.o.
Agro-WEST s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Výstavba objektu na spracovanie a odbyt hrozna a vína
EuroGeo-CADaster s.r.o.
94 501,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu ŽV v Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
333 747,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Strojné vybavenie do ŽV Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
471 097,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Stavebné úpravy hál pre brojlery
MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o.
417 552,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Technika do živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Dojč
40 894,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Chladenie a debny do skladov zeleniny a zemiakov
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo
768 954,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície do modernizácie živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Paňovce
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Technika do živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Bošáca
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Teleskopický manipulátor
Roľnícke družstvo Bližina
39 995,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Modernizácia farmy "PPD Orava"
"Orava" podielnícke poľnohospodárske družstvo, družstvo
37 866,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku
László Méry
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície do technologického vybavenia spoločnosti SPOL AGRO POČÚVADLO, s.r.o.
SPOL AGRO POČÚVADLO, s.r.o.
45 570,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Obstaranie lisu na valcové balíky
FATIMEX, s.r.o
21 081,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície do modernizácie živočíšnej výroby v Roľníckom družstve Vysoká n/Uhom
Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom
36 402,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.
AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Zefektívnenie prípravy výroby krmiva pre hospodárske zvieratá spoločnosti AGROALM, s.r.o.
AGROALM, s.r.o.
34 055,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície do poľnohospodárskej výroby - AGRI MILUS, s.r.o.
AGRI MILUS, s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Technické vybavenie ŽV
Ľubica Bartošová
186 802,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície do zvýšenia produkcie včelej farmy
Peter Pišák
69 883,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra