Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Júl
2024
Investícia do poľnohospodárskych zariadení
Ivan Krajník
27 267,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Výstavba objektu na spracovanie a odbyt hrozna a vína
EuroGeo-CADaster s.r.o.
94 501,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Nákup stroj a zariadení do ŽV
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o.
493 640,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Rozvoj poľnohospodárskej činnosti firmy Rothaus, s.r.o.
ROTHAUS s.r.o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Podpora investícií v rámci živočíšnej výroby spoločnosti AGRO BORKOV, s.r.o.
AGRO BORKOV, s.r.o.
566 139,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Podpora investícií v rámci živočíšnej výroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o.
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
1 399 225,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava a Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1 327 006,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Júl
2024
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93
Obec Pečovská Nová Ves
553 585,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Júl
2024
Zberný dvor v obci Krivá
Obec Krivá
443 737,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Júl
2024
Obstaranie poľnohospodárskej techniky Filip Dziak
Filip Dziak
20 445,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Odvodňovací rigol v obci Čakanovce
Obec Čakanovce
28 316,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rekonštrukcia objektu šatní na futbalovom ihrisku Vyšná Myšľa
Obec Vyšná Myšľa
17 312,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Tržnica
Obec Ladmovce
27 046,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa
Obec Nižná Myšľa
21 616,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Oddychová zóna v obci Čečejovce
Obec Čečejovce
29 046,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce – SO-02 - Rekonštrukcia klenbového mosta v Domaňovciach
Obec Domaňovce
18 461,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Verejné workoutové ihrisko v obci Jakubovany
Obec Jakubovany
25 299,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Dom smútku - stavebné úpravy
Obec Hrčeľ
27 121,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Stavebné úpravy kultúrneho domu Peder
Obec Peder
32 443,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2024
Vybudovanie občianskej a poznávacej infraštruktúry v mestských lesoch Handlová
Handlovské lesy, n.o.
347 106,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra