Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Január
2024
Obstaranie vybavenia kuchyne v dome kultúry, súpisné číslo 451
Obec Čavoj
5 120,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Obstaranie detských hracích prvkov na ihrisko
Obec Lazany
3 200,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Rekonštrukcia vonkajších vstupných priestorov do Klubu mládeže Kostolná Ves 138, parcela CKN 212/5, zastavaná plocha a nádvorie, vybudovanie nového detského ihriska
Obec Kostolná Ves
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Rekonštrukcia prekrytia Sedmerovského potoka
Obec Sedmerovec
179 200,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Obec Bukovec
6 400,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Nákup hudobných nástrojov a pomôcok pre deti ZUŠ Myjava
Mesto Myjava
9 200,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Vybudovanie nového chodníka medzi obcami Ivanovce a Melčice
Obec Ivanovce
12 800,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Rekonštrukcia kaplnky v obci Nedašovce
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vysočany
19 200,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Vybudovanie prístrešku pri kultúrnom dome a oprava schodov, súpisné číslo 201
Obec Dolná Poruba
12 800,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Nákup vážiaceho zariadenia na komunálne vozidlo a zberových kontajnerov na papier - podpora separovaného zberu odpadov v Púchovskej doline
"Združenie obcí Púchovská dolina"
32 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Oprava havarijného stavu strechy malej sály Kultúrneho domu, súpisné číslo 255
Obec Hrachovište
6 400,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Rekonštrukcia rozhlasu
Obec Nová Ves nad Váhom
6 400,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Obstaranie techniky pre hasičov
Obec Omšenie
9 600,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Protipovodňové opatrenia, výmena kanalizačnej rúry
Obec Klieština
4 480,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Vybudovanie dopadových plôch na detskom ihrisku parcela KNC 1746/1
Obec Papradno
6 400,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Rekonštrukcia havarijného stavu budovy obecného úradu
Obec Lubina
9 600,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Obstaranie traktora s príslušenstvom pre ŠRV v spoločnosti EQUUS, a.s.
EQUUS a.s.
480 199,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2024
Začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára – Mgr. Štefan Rybovič
Mgr. Štefan Rybovič
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2024
Rekonštrukcia cesty v stavebnom obvode
Obec Hrádok
12 800,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
11.
Január
2024
Urnová stena na cintoríne
Obec Brvnište
6 400,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR