Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - Dušan Koštialik
Dušan Koštialik
18 617,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2023
Inovácia procesu plnenia UHT mlieka v spoločnosti AGRO TAMI, a.s
AGRO TAMI, a.s
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/42/2020
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany
189 359,94 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
September
2023
Inovácia vozového parku v spoločnosti AGRO TAMI, a.s
AGRO TAMI, a.s
946 310,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2023
Inovácia výroby hrudkového tvarohu v spoločnosti AGRO TAMI, a.s
AGRO TAMI, a.s
1 500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2023
Investície do obstarania technického vybavenia ŽV
BIOCENTRUM, s.r.o.
37 561,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2023
Inovácia procesu výroby tvarohových špecialít v spoločnosti AGRO TAMI, a.s
AGRO TAMI, a.s
1 500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2023
Záchrana neorománskho rímskokatolíckeho kostola v Prši
Obec Prša, Prša 79, 985 41 Prša
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Rekonštrukcia Domu remesiel
Obec Šávoľ, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Rekonštrukcia barokového stĺpu hanby
Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Vybudovanie detského ihriska
Obec Vyšné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce 24, 067 11 Vyšné Ladičkovce
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Vybudovanie bezbariérového prístupu a zázemia Seniorcentra vo Vyšných Repašoch
Obec Vyšné Repaše, Vyšné Repaše 53, 053 71 Vyšné Repaše
10 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Zlepšenie tepelných podmienok v zimných mesiacoch výmenou okien, bezbariérový prístup, vymaľovanie interiéru
Pravoslávna cirkevná obec v Pstrinej, Pstriná 48, 090 06 Pstriná
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Rekonštrukcia poľného oltára v areáli pútnického miesta Klokočov
Pútnické centrum Klokočov n.o., Klokočov 139, 072 31 Klokočov
40 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Obec Hraň
109 470,89 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
September
2023
Vybudovanie sociálnych zariadení na pútnickom mieste Bôrka
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bôrka, Bôrka 50, 049 42 Bôrka
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Zlepšenie duševného zdravia obyvateľov Chernihivskej oblasti Ukrajiny s osobitným dôrazom na deti a ich rodičov, ženy a starých ľudí poskytnutím odbornej psychosociálnej podpory
Nadácia Integra
179 980,20 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
September
2023
Rekonštrukcia strechy nad farským úradom
Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov, Gaboltov 28, 086 02 Gaboltov
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Výmena strešnej krytiny, výmenu krovu, príp. podstatné časti krovu
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hodejov, Hodejov 151, 980 31 Hodejov
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Výstavba Exercično-pastoračného zariadenia "Marta"
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Korňa, Korňa 886, 023 21 Korňa
40 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR