Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Júl
2021
Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
187 197,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Centrum biovied SAV
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Efektívne energetické zhodnotenie alternatívnych palív z odpadov v kogeneračných jednotkách
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 990,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Zelená obnova EÚ v období po Covid-19
Univerzita Komenského v Bratislave
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Monitorovanie a trasovanie pohybu a kontaktu osôb v zdravotníckych zariadeniach
Žilinská univerzita v Žiline
198 864,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Univerzita Komenského v Bratislave
160 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Centrum biovied SAV
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Enviromentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej práce
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Vývoj účinných geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania
Univerzita Komenského v Bratislave
249 748,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
Geografický ústav SAV
150 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom - Kukov
Obec Pavlovce nad Uhom
240 164,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Júl
2021
Presné riadenie závlah ako adaptačné opatrenie na klimatickú zmenu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
249 574,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Tieniace vlastnosti materiálov využívaných v radiačnej ochrane
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 675,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Výskum zdrojovej sústavy elektrónovolúčového zváracieho zariadenia s vysokou dynamikou riadenia parametrov procesu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva
Beset, s. r. o.
761 796,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Júl
2021
Inovatívny optický analyzátor, hardvér a softvér
TECHNOMEDIA, s.r.o.
181 495,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Júl
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/161/2019 (0608/2019-D5)
Gymnázium Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
14.
Júl
2021
Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy
Univerzita Komenského v Bratislave
100 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Svetlom riadené molekulové prepínanie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja