Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2022
Poradenské centrum Ženy pomáhajú ženám
Ženy pomáhajú ženám
153 005,24 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov
Komplexný bezpečnostný servis, s.r.o.
109 101,64 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Zabezpečenie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie
POMOC RODINE
127 384,32 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Rovnosť šancí pre každého
IN ENERGY, s.r.o.
151 156,60 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Násilie na ženách nie je mýtus
Žena v tiesni
199 909,67 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Diskriminácia – nežiadúci jav v spoločnosti
Magna Mater - občianske združenie na podporu zamestnanosti a regionálneho rozvoja
199 502,57 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Život bez násilia - Bezpečný ženský domov LUNA Trenčín
LUNA, n.o.
193 008,90 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Rozvoj poradenských služieb Bezpečného ženského domu Brána do života
Občianske združenie Brána do života
198 374,99 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Ochrana žien na ulici
Občianske združenie PRIMA
108 640,63 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Poradenské služby pre ženy a ich deti zažívajúce rodovo podmienené násilie
Aliancia žien Slovenska
191 622,41 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v podmienkach Resocia, n.o.
ReSocia, n. o.
80 582,19 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia
DOMOV - DÚHA
199 761,91 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Striebro spoločnosti a studňa múdrosti
Prešovská rozvojová agentúra
75 520,71 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Sme v tom spolu pre RR
Poradňa ALEXIS, n.o.
54 947,54 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Sme v tom spolu pre MRR
Poradňa ALEXIS, n.o.
55 972,67 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Prevencia a eliminácia diskriminácie v regiónoch
Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút
195 170,98 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Pomôžeme , poradíme
Združenie lesníčiek
199 332,06 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Bez násilia
Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center)
522 264,43 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou
RATA o.z.
189 165,94 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Centrum sociálnej prevencie a pomoci v obci Bajč
Obec Bajč
526 012,32 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR