Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/33/2019 (0275/2019)
Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284, 935 57 Jur nad Hronom
135 766,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/26/2019 (0255/2019)
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom 97244
170 029,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Jún
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/63/2017 (0776/2017-D2)
Základná škola s materskou školou Svinia, Záhradnícka 83/198, 082 32 Svinia
194 598,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (0769/2017-D1)
Základná škola s materskou školou, Jablonov, Jablonov 209, 053 03 Jablonov
83 619,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Jún
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Svinica
79 266,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2019
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Obec Hačava
83 008,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Honce
Obec Honce
137 307,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2019
Rekonštrukcia domu smútku Šútovo
Obec Šútovo
119 375,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2019
Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry
Obec Červená Voda
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2019
Podpora kvality sociálneho dialógu
Implementačná agentúra MPSVR SR
16 969 256,17 € nenávratná MPSVR SR
11.
Jún
2019
Kanalizácia a ČOV Bojná- Veľké Dvorany
Obec Bojná
12 012 490,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Jún
2019
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti 2ip Printing Solutions s. r. o.
2ip Printing Solutions s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Jún
2019
Kompostéry pre obec Žitavany
Obec Žitavany
104 244,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa
Združenie obcí EKOTORYSA
114 170,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Jún
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná
Obec Východná
89 407,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
11.
Jún
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná
124 995,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Jún
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kvakovce
Obec Kvakovce
111 667,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Jún
2019
MOPS v obci Olejníkov
obec Olejníkov
93 239,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Jún
2019
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čechynce
Obec Čechynce
132 660,52 € nenávratná MPRV SR
11.
Jún
2019
Nadstavba SOŠ HSaO Banská Bystrica
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
851 880,92 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »