Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Október
2019
Zriadenie špecializovaného oddelenia na liečbu drogovo závislej mládeže
Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň
60 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Informáciou k záchrane života
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
9 487,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
49 610,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Prima Street
Občianske združenie Prima
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Detstvo v Petržalke bez drog
KASPIAN
5 999,97 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Program Chráň sa sám - Podpora harm-reduction programu
Občianske združenie Odyseus
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Zdravý život bez drog
Občianske združenie Bezpečne a Zdravo
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
DROGY - CESTA DO TMY 5
Metamorfozis
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Linka pomoci pre deti a mládež - drogová problematika a dištančné podporné, preventívne a krízové poradenstvo
Linka detskej istoty, n.o.
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Nie, nemám záujem
MAFRA Slovakia, a.s.
14 784,50 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Zostať pri snoch - držať sa ďalej od kokaínu a kraku
Mestská ´časť Bratislava - Staré Mesto
13 660,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Drogy nechaj za dverami
Mesto Trstená
9 261,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Ďalšie kroky k abstinencii
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
25 700,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
OZ MAS Sabinovsko, o.z.
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
45 392,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Povedz drogám nie zvoľ si umenie
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Skvalitnenie priestorov pre realizáciu aktivít zameraných na odborne garantovanú resocializáciu
Resocia, n.o.
11 245,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Materská škola Polomka – zvýšenie kapacity prístavbou a nadstavbou
Obec Polomka
1 300 641,64 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
Október
2019
Nasadenie širokopásmových technológií v krízovej bezpečnostnej komunikácii
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
602 064,34 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/302/2019 (0951/2019)
Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec Kysucká 14, 903 01 Senec
135 603,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/296/2018 (0805/2018)
Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom Tematínska 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
78 831,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »