Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - JN s.r.o.
JN s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
Kŕmny voz
Roľnícke družstvo Bližina
16 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
Postrekovač pre ŠRV
Mária Molnárová
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
"Nákup poľnohospodárskej techniky - Lis na valcové balíky, Diskový žací stroj"
Pavel Andrejko
30 916,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/167/2020
Bod - spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania Daxnerova 2, 036 01 Martin
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24.
Január
2023
Modernizácia kultúrnej inštitúcie v Dvoroch nad Žitavou
Obec Dvory nad Žitavou
146 458,83 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2023
Inteligentné inovácie v P M R, s. r. o.
P M R, s. r. o.
2 020 113,98 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Január
2023
Investície do zvýšenia produkcie
Július Ševčík
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Manipulačná technika
FORBART s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
DIGITALIZACIA FARMY
Ing. Filip Sedliak - FISE
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Poľnohospodársky traktor s čelným nakladačom a systémom ISOBUS
Zuzana Janegová
41 274,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Modernizácia farmy PPD Rybany
Podielnícke poľnohospodárske družstvo Rybany
19 116,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Ing. Miroslav Mihók
Ing. Miroslav Mihók
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Obstaranie techniky
EnergoAgro, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Inovácia pri zbere a pozberovej úprave zeleniny.
PD - MEFA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Modernizácia farmy EKOPRODUKT Brusnica s.r.o.
EKOPRODUKTBRUSNICA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Modernizácia poľnohospodárskeho družstva v Hruštíne
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Stroje do vinohradu
Tokaj Symphony, s.r.o.
28 150,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Kultúrny dom Richvald - zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov
Obec Richvald
190 343,41 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2023
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, r.km 8,966
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
845 841,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky