Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2020
Zvýšenie kvalifikácie, získanie pracovných návykov a zamestnanie znevýhodnených UoZ
TRIM LEADER, a.s.
99 220,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Vznik nových pracovných miest v kreatívnom priemysle prostredníctvom netechnologických inovácií, podpory kreatívneho talentu a obstarania vybavenia ateliéru
Ing. Arch. Matej Brašeň
93 498,72 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Fitnessom k zdravému telu
Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Svetlá komora - fotoateliér
hanus, s.r.o.
99 334,44 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Nový životný štýl-"športuje celá obec "
Obec Krivoklát, Krivoklát 77, 018 52 Krivoklát
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Nákup športovej výbavy na stolný tenis
Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Materiálne vybavenie telocvične
Mesto Bytča, Nám. Slovenskej republiky 1, 014 38 Bytča
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Nákup športovej výbavy v ZŠ v XXX
Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Zlepšenie materiálových podmienok detí a mládeže na dosiahnutie vyššej úrovne športovej činnosti.
Športový klub METEOR Dolný Kubín, Hurbanova 1183/62, 026 01 Dolný Kubín
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Súkromná materská škola XXX
ALŽBETKA, n.o., Školská 429/4, 052 01 Spišská Nová Ves
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
3D pre kultúrne dedičstvo
Ing. Zsolt Papp
139 920,92 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v spoločnosti Deem Sports Wear s.r.o.
Deem Sports Wear s.r.o.
152 619,20 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Január
2020
Kompostéry pre Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
111 549,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
Január
2020
IMAGINE FILM-TECH, podpora filmovej produkcie na Slovensku
IMAGINE VISIONS s.r.o.
196 445,90 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Január
2020
Zriadenie kultúrno-kreatívneho vydavateľstva v spoločnosti Reklamný servis, s.r.o.
Reklamný servis, s.r.o.
196 927,10 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Január
2020
Zavedenie technológie podporujúce kreatívnu výrobu a tvorba pracovných miest
Ján Hegedűš - STOLÁRSTVO - HEGE
170 000,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Január
2020
Podporné činnosti scénického charakteru
Art Event s. r. o.
145 451,96 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Január
2020
Kreatívne filmové štúdio FWS
FilmWorx Studios s.r.o.
199 979,63 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Január
2020
Meet the local needs
Mesto Moldava nad Bodvou
30 993,47 € nenávratná MPRV SR
22.
Január
2020
Tvorba pracovných miest v oblasti kultúrneho jadra prostredníctvom vytvorenia vhodného prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu v Mestskom hudobnom divadle v Banskej Bystrici
Mestské hudobné divadlo
177 577,39 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »