Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Október
2023
Obstaranie poľnohospodárskych zariadení
Ing. Annamária Korponay
273 079,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti CORPORA AGRO, spol.s.r.o.
CORPORA agro, s.r.o.
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Rekonštrukcia a zmena účelu objektu pre zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat
Ing. Lucia Hredzáková
39 999,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Manipulačné zariadenie v ŽV
KLAS, s.r.o.
53 669,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Investície do inovatívnej technológie firmy Michal Rajček - Fa Emont
Michal Rajček - Fa Emont
451 233,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky ? David Tešla
Dávid Tešla
72 427,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Investície do technológií chovu hydiny pre spoločnosť PD Kolárovo
Poľnohospodárske družstvo Kolárovo
566 840,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Ekologizácia výrobného procesu v spoločnosti O.F. MILL, spol. s r. o. obstaraním novej inovatívnej technológie
O.F. MILL, spol. s r. o.
1 900 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti TOMIFA spol. s r.o.
TOMIFA spol. s r.o.
2 074 917,10 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektrickej energie pre objekt ZŠ s MŠ Rabča
Obec Rabča
76 336,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SEDEM – reklamná agentúra, s.r.o.
SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.
576 403,34 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Moča – Kultúrny dom - Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 40,500KW - OSTROV
Obec Moča
75 255,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Investície do ŽV - obstaranie poľnohospodárskej techniky
TORNO, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Obstaranie techniky pre ŽV
Roľnícke družstvo Látky
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Inovácia výrobných procesov a produktu v spoločnosti K-KART spol. s r.o.
K-KART spol. s r.o.
434 680,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Obstaranie techniky pre ŠRV
Roľnícke družstvo Látky
40 898,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Obstaranie techniky do ŠRV
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"
737 254,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Modernizácia strojno-technologických liniek v špeciálnej RV v PVOD Madunice
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice
141 759,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
odernizácia strojno-technologických liniek v ŽV v PD Odorín
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne
318 155,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Obstaranie Traktora s čelným nakladačom - Farma Beharovce, s. r. o.
Farma Beharovce, s.r.o.
26 484,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra