Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Apríl
2021
Poskytovanie poradenských služieb majiteľom a obhospodarovateľom lesa
OFM, s.r.o.
45 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Poradenstvo pre riadenie poľnohospodárskych podnikov
Bioeconomy Cluster
75 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Rómska osada - miestny vodovod
Obec Kojatice
71 139,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Apríl
2021
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Kobes s.r.o.
Kobes s.r.o.
58 413,17 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Apríl
2021
Štúdia uskutočniteľnosti pre Ecofirm
ECOFIRM s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Apríl
2021
Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie)
Obec Hnilčík
33 599,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na komunitnú/spolkovú činnosť v obci Oľšavka
Obec Oľšavka
142 002,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
AUTOmatizované pripájanie optických vlákien k Fotonickým Integrovaným Obvodom
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
7.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/39/2020 (0016709)
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Školská 21, Veľký Krtíš 990 01
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
7.
Apríl
2021
Obnova ŠZŠ Polomka – Stredná budova
Špeciálna základná škola
541 958,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Apríl
2021
Poskytnutie poradenských služieb
TOG, s.r.o.
45 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – SO 02
Gymnázium Mikuláša Kováča
335 071,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Apríl
2021
SmartViticulture
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
Poradenský servis pre obhospodarovateľov lesa
Ing. Michal Škapec
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
KOMUNIKÁCIA – KĽÚČ K SPOKOJNOSTI
Mgr. Helena Čarnogurská – AgroEkoFin
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
Poradenstvo pre obhospodarovateľov lesa
Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
Poskytovanie poradenskej služby. Projekty budú zamerané pre oblasť živočíšna výroba
Oľga Dominiková
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Apríl
2021
Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálna základná škola, Tyršová 1, Sobrance
Špeciálna základná škola
266 309,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2021
Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.
WUSAM, a.s.
314 293,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/153/2020 (0606/2020-D1)
OZ TEAM Kollárova 1306/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu