Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
September
2022
„Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce“
Obec Kvakovce
20 231,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
„Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici“
Mesto Banská Štiavnica
27 345,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
„Vytvorenie voľnočasového ihriska v centre obce Veľké Úľany“
Obec Veľké Úľany
28 959,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
REKONŠTRUKCIA OFK - STRAŽAN HUBOŠOVCE
Obec Hubošovce
30 305,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ
Obec Lipníky
78 314,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2022
Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16 387 941,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2022
Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1 277 276,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
September
2022
Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou
Obec Turňa nad Bodvou
608 196,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
September
2022
Komunitné centrum v obci Pribeta
Obec Pribeta
204 971,31 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
September
2022
Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce
142 414,46 € nenávratná Ministerstvi životného prostredia SR
22.
September
2022
Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany
Obec Lemešany
444 146,17 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
September
2022
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania požiarnej zbrojnice a polyfunkčnej budovy v obci Tuhár
Obec Tuhár
49 691,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2022
Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy (Aktualizácia č.6 Prílohy č.1)
Ministerstvo vnútra
7 926 670,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
Mesto Sládkovičovo
191 365,56 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
21.
September
2022
Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
45 413,54 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Bzovík
Obec Bzovík
221 568,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
21.
September
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2020
Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o. Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
21.
September
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/36/2020
P - MAT n.o., Ambroseho 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
21.
September
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/114/2019
Gymnázium Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
September
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/316/2019
ZŠ s MŠ Štefana Náhalku ul. Štefana Náhalku 396/10, 05940 Liptovská Teplička
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky