Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Máj
2023
Obstaranie strojov na zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby
BULLY, spol. s r.o.
59 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Obstaranie strojov na zber a uskladnenie krmiva
LaTerra, s.r.o.
70 612,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Holiša
Obec Holiša
90 920,02 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
31.
Máj
2023
Výstavba chodníka v obci Kostolná - Záriečie
Obec Kostolná - Záriečie
35 798,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Výstavba chodníka v obci Kostolná - Záriečie
Obec Kostolná - Záriečie
35 798,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia domu smútku v obci Ostratice
Obec Ostratice
13 588,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia domu smútku v obci Tekovské Nemce
Obec Tekovské Nemce
19 988,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Modernizácia strojov do špeciálnej rastlinnej výroby
A G R O Z D R O J s.r.o.
99 999,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník
Obec Pribeník
41 821,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora v obci Mojmírovce
Obec Mojmírovce
212 022,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Svätuše
Obec Svätuše
50 148,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Obnova fasády domu smútku obce Rumanová
Obec Rumanová
28 399,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Detské ihrisko v parku obce Jarok
Obec Jarok
7 558,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Investície do modernizácie centra voľného času v obci Mierovo
Obec Mierovo
7 074,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Úspora energie vo verejných budovách v obci Počarová
Obec Počarová
15 512,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Zriadenie TIC Železník - kino Stachanov
Obec Sirk
39 986,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Prehlbovanie mestských studní
Mesto Spišská Stará Ves
24 648,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Výstavba chodníkov v obci Pušovce
Obec Pušovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Revitalizácia mestského parku Zoltánka - vybudovanie náučných chodníkov s príslušenstvom
Mesto Tornaľa
66 896,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia výplňových konštrukcií a zateplenie fasády nevyužívaného objektu koncertnej sály vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra