Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Február
2024
Rozšírenie kapacity MŠ v Kočovciach
Obec Kočovce
417 311,92 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
26.
Február
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/361/2018
Univerzitný inštitút ekonomických a právnych vied
210 455,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/187/2019
Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
182 821,14 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/99/2019
Základná škola, SNP , 066 01 Humenné
90 681,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/5/2020
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, 927 01 Šaľa
170 290,77 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/188/2018
Základná škola s materskou školou, Staškov 502, 023 053 Staškov
97 092,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/65/2019
Základná škola, Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
82 428,27 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/102/2020
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o., Hollého 1380/34, 905 01 Senica
133 417,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/355/2018
Národné centrum telemedicínskych služieb
178 889,21 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/49/2018
E@I, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske
135 530,52 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia domu smútku po zemetrasení
Obec Adidovce
11 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Parkovisko pri cintoríne a oplotenie cintorína
Obec Baškovce
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu
Obec Brekov
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Oplotenie obecného cintorína, ochrana pred zničením hrobov divou zverou
Obec Brestov
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia strechy na Dome nádeje v obci
Obec Černina
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Stavebné úpravy Domu nádeje v obci Dedačov
Obec Dedačov
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia a výmena podlahy v kultúrnom dome
Obec Gruzovce
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia interiéru a podlahy obecného úradu
Obec Hankovce
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Vybudovanie obecného parkoviska pre záchranné zložky
Obec Hažín nad Cirochou
11 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia Klubu mládeže
Obec Hrabovec nad Laborcom
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR