Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Január
2022
Mesto Spišská Belá
Mesto Spišská Belá
232 343,59 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Babie
Obec Babie
121 072,95 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Konrádovce
Obec Konrádovce
202 083,28 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Šurice.
Obec Šurice
107 229,70 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava chodníka na Sabinovskej ulici v Lipanoch
Mesto Lipany
45 681,45 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Výstavba chodníka v obci Čičava – II. etapa.
Obec Čičava
95 840,46 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov
154 528,40 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Trebušovce
Obec Trebušovce
78 537,19 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Záhorce
78 708,92 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulice Hlavná v obci Stará Bašta
Stará Bašta
145 998,49 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vybudovanie spevnených plôch v obci Dolinka.
Obec Dolinka
102 088,31 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Obnova povrchov MK v obci Hlinné
Obec Hlinné
129 590,55 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia povrchu jestvujúcich miestnych komunikácií frézovaným asfaltom v obci Hrušov
Obec Hrušov
53 865,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Chodník v obci Toporec.
Obec Toporec
250 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava miestnych komunikácií v Závade II. etapa - Oprava miestnej komunikácií v uliciach Školská, K Balovi, Pri kostole v obci Závada.
Obec Závada
69 359,89 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej a Dolnej v obci Michaľany
Obec Michaľany
136 625,76 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná (I. etapa)
Obec Nižná Slaná
84 277,03 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Povrchové úpravy po plynofikácii (chodník a stoka) 3. etapa
Obec Vagrinec
165 663,56 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, zlepšenie vzhľadu obce Komárany.
Obec Komárany
82 951,80 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Málinec.
Obec Málinec
193 482,38 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky