Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
December
2019
Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov
Regionálna rozvojová agentúra Lučenec
33 345,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi
Pomoc vidieku- záujmové združenie občanov
66 955,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod
Združenie PROMOTO
33 825,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Malý Krtíš
Obec Malý Krtíš
148 163,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
"Podpora krátkych dodávateľských reťazcov - Agrospiš-Zemplín
SHR PAVOL PALUBA Ovčín - hospodársky dvor Nová Kelča
2 082 694,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Hobitdom
Hobitdom, s.r.o.
1 502 223,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Investícia do nových technológií (Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom) s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti a rastu podniku FÁBIAN s.r.o.
FÁBIAN s.r.o.
52 052,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2019
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Mankovce
Obec Mankovce
145 744,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce
Obec Pinkovce
118 740,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.
13 300,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
December
2019
Nový typ potravín pre presnú výživu.
TATRAKON spol. s r.o.
128 331,54 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2019
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec
Obec Slanec
79 533,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
December
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DRC, s.r.o. prostredníctvom inovácie výrobných procesov
DRC, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2019
Zmluva o poskytnutí NFP_Veľké Ripňany
Obec Veľké Ripňany
162 903,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nový Salaš
Obec Nový Salaš
73 314,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2019
Prídavné zariadenia na údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií
Obec Vyšná Boca
36 590,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2019
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Vlachy
Obec Vlachy
98 750,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2019
Vybudovanie kamerového systému Cakov
Obec Cakov
78 337,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2019
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Súdovce
Obec Súdovce
87 815,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2019
HÔRKA NAD VÁHOM – LOKALITA NA ZÁMLYNČÍ
Obec Hôrka nad Váhom
91 141,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »