Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Október
2021
Oprava murovaného oplotenia pamätníka SNP v Kľaku
Obec Kľak
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurátosrké služby na pamätníku padlým v I. a II. SV v obci
Obec Horné Obdokovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Pamätník SNP Turecká - oprava betónového povrchu a kamenného obkladu, obnova písma pamätnej tabule
Obec Turecká
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova a oprava pamätníka v obci Nemcovce
Obec Nemcovce
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pamätníka SNP
Obec Párnica
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava a údržba pamätníka padlým vojakom v 2. SV vo Vrábľoch
Mesto Vráble
9 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova pamätného zrubu SNP
Obec Zuberec
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova pamätníka obetiam fašizmu na námestí obce Necpaly
Obec Necpaly
2 000,00 € nenávratná ú
12.
Október
2021
Pomník padlých vojakov 1. a 2. SV - obnova
Obec Trnovec nad Váhom
2 900,00 € nenávratná ú
12.
Október
2021
Oprava pamätníka padlým v 2. SV
Obec Svätý Anton
7 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK MIRRI SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
437 979,91 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12.
Október
2021
Oprava tanku v obci Stankovce
Obec Stankovce
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Nezabúdajme...
Mesto Šaštín - Stráže
4 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova VH v areáli katolíckeho kostola
Obec Jablonov nad Turňou
1 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova pamätníka II. SV v obci Častá
Obec Častá
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava vojenského pamätníku v Bíňovciach
Obec Bíňovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnovenie pamätníka Padlým hrdinom v Domaniži
Obec Domaniža
10 500,00 € nenávratná ú
12.
Október
2021
Oprava a osadenie pamätnej tabule
Obec Girovce
600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova pamätníka padlým hrdinom II. SV v Parku mieru v obci Jarabina
Obec Jarabina
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Pomník obetiam 1. a 2. SV
Obec Kvetoslavov
6 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR