Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Január
2021
Zníženie energetickej náročnosti v podniku ELASTIK, spol. s r.o.
ELASTIK, spol. s r.o.
196 444,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Január
2021
Študentské fórum Fest Anča
ANČA
120 609,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
Január
2021
HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov
Slovenské národné múzeum
949 871,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
Január
2021
Kúria Zuzana – zážitok v múzeu
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
Január
2021
Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (akronym: VILA KULTURA)
Vila K
300 170,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
Január
2021
Deň hliny – Čaro hliny
Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
199 900,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
Január
2021
NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká
Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru
192 300,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
Január
2021
EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít
Nadácia Milana Šimečku
182 130,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
31.
December
2020
Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Píla Rosík, s.r.o.
Píla Rosík, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
December
2020
Štúdia uskutočniteľnosti pre PowereX
PowereX j.s.a.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
December
2020
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Klenovec
Obec Klenovec
185 360,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
December
2020
Novostavba materskej školy v obci Letanovce
Obec Letanovce
1 161 689,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
December
2020
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR – apríl 2019 – december 2020
Ministerstvo hospodárstva SR
11 003 277,57 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
30.
December
2020
Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie
Obec Slovenská Kajňa
238 165,38 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
December
2020
Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Stará Ves dobudovaním základnej technickej infraštruktúry
Mesto Spišská Stará Ves
249 734,65 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
December
2020
Chodník ulica Družstevná - Spišská Teplica
Obec Spišská Teplica
66 893,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30.
December
2020
Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce
Obec Šamudovce
176 120,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30.
December
2020
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ
Obec Soľ
588 042,68 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30.
December
2020
Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších Holumnica
Obec Holumnica
65 271,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
December
2020
Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka
Obec Košická Polianka
222 081,21 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky