Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Júl
2020
Nákup vybavenia pre tréningové centrum v oblasti spracovania produktov z kovov
ZASTROVA, a. s.
120 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rozšírenie a zefektívnenie spracovania dreva a výroba nových výrobkov
LILUCE s. r. o.
70 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nakúpenie technologického vybavenia na výrobu zdravých hotových potravín
ARSI-RS s. r. o.
113 600,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Obstaranie pozberovej linky s cieľom zavedenia novej služby na trh
Agrourbár Rimavská Seč, s. r. o.
66 400,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup stavebnej techniky
RIRO CONSTRUCTING, s. r. o.
80 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup vybavenia pre modernizáciu farmy na chov oviec
Mgr. László Gergely, PhD.
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Dozariadenie regionálneho vzdelávacieho centra pri Spojenej škole v Modrom Kameni
Spojená škola
30 516,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rekonštrukcia Pamätníka Oslobodenia
Obec Skároš
25 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Komunitné centrum
Obec Popudinské Močidľany
163 994,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Júl
2020
Nákup rozmetadla maštaľného hnoja
Ing. Milan Varga - Farma "KOVA"
12 915,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vypracovanie prípravnej dokumentácie na výstavbu krytého plaveckého bazéna
Mesto Levoča
33 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup technológie na výrobu komponentov pre elektrotechnický priemysel
Ing. Tibor Székely TIBI
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup interiérového vybavenia novej prevádzky potravín
K3, s. r. o.
80 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup traktora s nakladačom
SZELES R, s. r. o.
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
156 962,04 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2020
Nákup mulčovača
Tibor Koncsol
4 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Riešenie havarijného stavu na ČOV Bidovce
Obec Bidovce
40 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup stavebnej techniky
ALFA STAV Stropkov, s. r. o.
55 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup automobilu dodávkového typu
Kvety – Tulipán, s.r.o.
18 750,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Prístavba k Materskej škole Mýtna
Obec Mýtna
159 157,84 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »