Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Október
2020
Investície do špeciálnej RV a ŽV
TR AGRO, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárstve - Pavel Viktorín
Pavel Viktorín
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Koliba pod Poledňovou skalou
Eva Sekerková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Chov hovädzieho dobytka - Valaská
Filip Marek Cencer
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Farma Slanica
Róbert Palinder
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Chov oviec mäsového plemena v podhorskej prírodnej oblasti CHKO Biele Karpaty
Jaroslav Stopka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Chov koní
Ing. Jaroslava Karbanová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Chov koní s vybudovaním jazdeckého klubu
Peter Schavel
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2020
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.
LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.
126 220,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov
Obec Tomášov
246 265,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Zberný dvor Oravská Lesná
obec Oravská Lesná
827 073,51 € nenávratná SAŽP
22.
Október
2020
Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
235 220,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Výroba mozzarelly
KOLIBA, a.s.
2 969 271,45 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti H & O Construktion, s.r.o.
H & O Construktion, s.r.o.
249 843,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Sanácia skládky odpadu v obci Kunova Teplica
Obec Kunova Teplica
58 078,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Energetické zefektívnenie prevádzky Agroareálu v Považanoch využitím tepelných čerpadiel voda/voda – Zmena stavby pred dokončením – Produkčný skleník a pozberové hospodárstvo
ZERA s. r. o.
210 709,13 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Založenie farmy v Prietržke
SHR Jozef Gergel
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2020
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY – ŽEHŇA
Obec Žehňa
164 276,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Október
2020
Technológia zavlažovania
Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o.
267 720,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2020
Zapojenie STEMI Global s.r.o. s komunikačnou platformou STEMI do programu EU „SME Instrument Fáza 2“
STEMI Global s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky