Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Október
2020
Prevalenčná štúdia kolektívnej imunity SARS-CoV-2 v populácii východného Slovenska
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
389 335,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19
Univerzita Komenského v Bratislave
168 372,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou
Obec Turňa nad Bodvou
31 078,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Október
2020
Veľkokapacitná čistička vzduchu od patogénov v aerosoloch
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
241 741,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
DOLORES.AI: Systém pandemickej ochrany
Žilinská univerzita v Žiline
134 803,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Systém na telemedicínsku diagnostiku klinického stavu pacientov s COVID-19 a iných ochorení s príbuznými príznakmi pre minimalizáciu dopadov pandémie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
399 932,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie
Univerzita Komenského v Bratislave
216 977,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Výskum a kompozícia nanofiltrov na účinnú deaktiváciu patogénov a zvýšenie kolektívnej imunity populácie
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
399 910,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Vytvorenie čistých operačných priestorov s cieľom zníženia rizika prenosu a šírenia vírusu COVID-19 a iných vírusov a baktérií, so zabezpečením dekontaminácie odpadného vzduchu z čistého priestoru
Žilinská univerzita v Žiline
377 160,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Vývoj vysoko výkonného, citlivého RT-qPCR testu a rýchleho RT-LAMP testu na rozlíšenie SARS-CoV-2 a chrípky
MultiplexDX, s.r.o.
396 273,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Október
2020
Kompostáreň v obci Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
103 723,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Október
2020
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hubice
Obec Hubice
98 795,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/159/2020
KUDLOVČATÁ Kudlovská 218/11, 066 01 Humenné
104 700,19 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Október
2020
Významná obnova priemyselnej stavby
RETIC, s.r.o.
155 949,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Vrútky;
Mesto Vrútky
14 725,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves
EMKOBEL, a.s.
191 073,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Výmena nadzemného tepelného rozvodu
KYSUCA s.r.o.
198 051,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Mladý farmár vo včelárstve
Kristína Konvičková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Zberný dvor Východná
Obec Východná
151 906,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Jana Viktorínová
Jana Viktorínová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra