Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Žehra ll.
Obec Žehra
186 479,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
Jún
2019
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí
Mesto Rožňava
46 912,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
Jún
2019
Optimalizačné metódy pre kvantové technológie
Fyzikálny ústav SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
MOPS v obci Sačurov
Obec Sačurov
186 479,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
Jún
2019
Inovácia technických riešení uzlov generátora elektónového lúča EB 4.0
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
416 666,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské
obec Hrabské
93 239,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
Jún
2019
Zabezpečenie konkurencieschopnosti spoločnosti Stolárstvo Redon v oblasti výroby drevených výrobkov prostredníctvom inovatívnej technológie
Stolárstvo Redon s.r.o.
148 950,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Jún
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu žiadateľa Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
104 807,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Jún
2019
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenský Grob
Obec Slovenský Grob
167 010,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Jún
2019
Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec
Obec Klenovec
83 812,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Jún
2019
Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly
Harona, s.r.o.
758 395,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Jún
2019
Inovácia výroby drobného pečiva a sušienok
Július Mihályi
134 400,75 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Jún
2019
Vybudovanie prevádzky na výrobu dvojvrstvového kartonážneho materiálu
Ing. Róbert Haburaj
547 250,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Jún
2019
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany
Jihomoravský kraj
3 796 790,57 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2019
Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva
Univerzita Komenského v Bratislave
219 458,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Jún
2019
MAS Vršatec – Financovanie implementácie stratégie CLLD
Miestna akčná skupina Vršatec
579 625,27 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS_RHN
Občianske združenie MAS Rozvoj Hornej Nitry, o. z.
478 182,10 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2019
Pridávanie hodnoty – Chovmat F.U., s.r.o.
Chovmat F.U., s.r.o.
126 058,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2019
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu.
Hydromeliorácie, štátny podnik
1 185 000,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (0155/2019-D1)
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128, 969 81 Štiavnické Bane
160 831,38 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »