Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Jún
2023
Fotovoltický systém - zariadenie na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Slovak Parcel Service s.r.o.
59 616,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ
obec Imeľ
241 976,93 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
3.
Jún
2023
Navýšenie kapacity zberného dvora v obci Hačava
obec Hačava
182 464,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Jún
2023
Empowering Women and Youth in the Plastics Circular Economy
Watamu Marine Association
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2.
Jún
2023
Námestie v obci Mojtín
Obec Mojtín
16 558,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2023
Realizácia schválenej dokumentácie starostlivosti na území Pieninského národného parku
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
985 447,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – MEDOS VARGA, spol. s r.o.
MEDOS VARGA, spol. s r.o
20 061,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Oto Almási - AVATS“
Oto Almási- AVATS
36 166,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Výstavba FVE B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
41 028,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble
Mesto Vráble
265 957,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
2.
Jún
2023
Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projektovom území v rámci CHVU017 Muránska planina-Stolica a SKUEV0225 Muránska planina
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1 492 955,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Jún
2023
Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnológie na rast inovácií pri výrobe zdraviu prospešných potravín
McCarter a. s.
550 943,92 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Jún
2023
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v Šarišských Sokolovciach
Obec Šarišské Sokolovce
52 371,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Jún
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu obce Hronovce
Obec Hronovce
74 305,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Jún
2023
Zvýšenie kapacít triedeného zbru odpadov v Liptovskom Mikuláši
Mesto Liptovský Mikuláš
410 609,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
31.
Máj
2023
Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča
274 502,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
31.
Máj
2023
Zberný dvor v obci Jasenov
Obec Jasenov
453 762,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Máj
2023
Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slovenských syroch: ich eliminácia vedeckými nástrojmi založenými na kvantitatívnej analýze a matematickom modelovaní
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
31.
Máj
2023
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vrbovce
Obec Vrbovce
107 776,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
31.
Máj
2023
Verejné priestranstvo - oddychová zóna Horné Chlebany
Obec Horné Chlebany
23 392,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra