Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Apríl
2021
Projekt zachovania a zlepšenia podmienok chovu zubra hrivnatého
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
51 520,00 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2021
Veľkoformátová tlačiareň novej generácie – REKUK, spol. s r.o.
REKUK, spol. s r.o.
195 301,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Ekologická inovácia technologického procesu v spoločnosti
IMAGEWELL, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Automatizácia výroby Shellwood, s.r.o.
Shellwood, s.r.o.
378 175,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
ČOV a kanalizácia Betlanovce
Obec Betlanovce
472 569,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Apríl
2021
Inovácia výroby v spoločnosti HF NaJUS, a. s.
HF NaJUS, a. s.
635 049,49 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Inovatívne technológie 3PACK group Žilina, s.r.o.
3PACK group Žilina, s.r.o.
482 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Inteligentná inovácia v podniku Gasparik, s.r.o.
Gasparik, s. r. o.
738 298,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Zavádzanie inteligentných inovácií vo výrobe v spoločnosti HB STEEL, s.r.o.
HB STEEL, s.r.o.
323 307,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2021
Poskytovanie služieb v oblasti lidarových dát
Gedis distribution s. r. o.
181 005,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/132/2019 (0586/2019-D2)
Základná škola Pavla Marcelyho Bratislava, Drieňová 16, 821 03
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
8.
Apríl
2021
Podnikateľské poradenstvo pre agropodnikateľov
Ing. Marián Košč, CSc.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Poskytovanie poradenských služieb pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
135 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Poskytovanie poradenských služieb obhospodarovateľom lesa
Ing. Miroslav Šupica
34 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/32/2017 (0701/2017-D1)
Základná škola Rohožník 906 38 Rohožník 399
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
8.
Apríl
2021
Poskytnutie poradenských služieb poľnohospodárskym podnikom
Project Consult, spol. s.r.o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Poradenstvo obhospodarovateľom lesa
VIPIK s.r.o
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Poradenské služby poľnohospodárom v menej rozvinutom okrese Lučenec
Bronislava Nyesteová – B. CONSULTING
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Marketing v agrosektore môže byť viac ako len riešenie problémov
Ing. Jana Zentková E-WA marketing
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2021
Poskytovanie poradenskej služby
Martin Dominik
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra