Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Apríl
2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/004
Banskobystrický samosprávny kraj
9 882 332,14 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
4.
Apríl
2024
Vybavenie farmy AMADO PLUS s.r.o.
AMADO PLUS s.r.o.
32 300,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2024
Založenie novej prevádzkarne pomocou technológií s prvkami inteligentných riešení v spoločnosti VATILA
VATILA s.r.o.
134 569,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Podpora rozvoja cestovného ruchu sprevádzkovaním ubytovacieho zariadenia Park Five Lučenec
Marlek s.r.o.
199 795,82 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Materská škola Pata, Nový pavilón
Obec Pata
868 138,94 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Obec Špačince
2 900 509,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Prístavba materskej školy v obci Medzibrodie nad Oravou
obec Medzibrodie nad Oravou
163 578,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Prístavba MŠ v meste Krásno nad Kysucou
Mesto Krásno nad Kysucou
973 728,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Prístavba základnej školy Beňadovo
Obec Beňadovo
775 866,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Obec Dohňany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
3.
Apríl
2024
Martin Jombík SHR VÍCHOREC
Martin Jombík SHR Víchorec
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2024
Podmetač pre špeciálnu rastlinnú výrobu
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
28 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2024
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.
Trenčiansky samosprávny kraj
12 355 796,74 € nenávratná MPSVR SR
3.
Apríl
2024
Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9 296 454,22 € nenávratná MPSVR SR
3.
Apríl
2024
Inovácia v spoločnosti TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o. - výroba nízko alkoholických nápojov
Tatranská Likérka, s.r.o.
396 780,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2024
Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
73 806 818,40 € nenávratná MPSVR SR
3.
Apríl
2024
Rekonštrukcia objektov pre chov HD na farme Póšfa
Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo
865 561,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2024
Finančné nástroje implementované v rámci priority 8P1 (MPSVR SR)
Slovak Investment Holding, a. s.
5 882 352,94 € nenávratná MPSVR SR
3.
Apríl
2024
Finančné nástroje implementované v rámci priorít 4P1 a 4P5
Slovak Investment Holding, a. s.
55 142 647,06 € nenávratná MPSVR SR
3.
Apríl
2024
Investičná podpora pekárne St. Klaus
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.
136 298,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra