Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2022
Občan v centre poradenstva
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
190 545,68 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Prevencia a ochrana pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity BSK
Iniciatíva Inakosť
156 111,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Nájsť prítomnosť, nestratiť budúcnosť
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
199 019,80 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch
OZ HANA
88 441,11 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Profesionalizácia ako predpoklad efektívnej pomoci pri začleňovaní osôb ohrozených sociálnym vylúčením
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
102 624,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Lepšie pripravení na život - zefektívnenie resocializačného programu
RETEST
66 549,21 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp
AI-MAPS s. r. o.
51 211,90 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Deti dokážu zmeniť svet
Obec Mojmírovce
409 936,39 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím
Touch&Speech n. o.
110 247,31 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
CASUS IS - Tvorba aplikácie, softvéru a mechanizmu potrebných na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami
TORSTEN CREATIVE s.r.o.
109 148,52 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky
DATAROAD, a.s.
67 294,24 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých
Visions Technologies, s.r.o.
108 747,20 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Vývoj inovatívnej pomôcky vo forme inteligentnej barly pre sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
TNtech, s. r. o.
102 072,95 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Opäť v pohybe
BeeSafe s.r.o.
82 907,33 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Zdvihnime sa vyššie
Ares, spol. s r.o.
104 708,09 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Poradenské a osvetové centrum
Nadácia DEDO
172 223,60 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Cesta von - pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
129 704,04 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Seniori rodinám – Rodiny seniorom
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
72 244,38 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Poradenstvo a odstránenie diskriminácie pre osoby s ŤZP
Občianske združenie Opatrovateľka
195 418,01 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
FEMINA
Fórum života
94 661,47 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR