Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
September
2021
Rozvoj energetických služieb v obci Oslany
Obec Oslany
11 684,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
September
2021
pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním pobytových a ambulantných služieb obetiam domáceho násilia a ich deťom v roku 2021
Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32/A, 949 01 Nitra
55 006,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
September
2021
pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním ambulantných služieb obetiam domáceho násilia a ich deťom v roku 2021
ALEJ poradenské centrum, Planét 5933/15, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
11 051,76 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
September
2021
Komunálny malotraktor – set na zimnú údržbu pre obec Sasinkovo
Obec Sasinkovo
20 537,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2021
Komunálny malotraktor – set na zimnú údržbu pre obec Sasinkovo
Obec Sasinkovo
20 537,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
September
2021
Rozvoj inteligentných inovácií výroby v spoločnosti HALÁS – KOVOOBRÁBANIE s.r.o.
HALÁS - KOVOOBRÁBANIE s.r.o.
418 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
September
2021
Betlehem Oravský Biely Potok
Obec Oravský Biely Potok
13 880,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
September
2021
Výstavba malej kompostárne v obci Očová
Obec Očová
335 327,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2021
Obnova bojiska – záverečná etapa
Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
September
2021
Podpora športových podujatí, brannošportových podujatí, kultúrnych podujatí, prezentáciu Ozbrojených síl SR, ZVJS, a najmä podporu starostlivosti o športové talenty, prostredníctvom realizácie brannošportového podujatia Domovácke kilometre uja Peťa 2021
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Občianske združenie
2 600,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
September
2021
Obnova pamätníkov v Turej Lúke
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.
2 475,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
September
2021
Vytvorenie inštruktno-metodického VIDEA na tému: Branná výchova, ochrana života a zdravia v mimoriadnych situáciách.
Horská služba Pieninského národného parku
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
September
2021
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
Mesto Vranov nad Topľou
956 076,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2021
Rozvoj energetických služieb v meste Trenčianske Teplice
Mesto Trenčianske Teplice
18 468,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2021
odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Zubné
Obec Zubné, Zubné č. 88, 067 33 Papín
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
22.
September
2021
Wine laboratory in Ambrolauri
Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Agrotourism Development Association
8 800,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
September
2021
Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie
Obec Sečovská Polianka
589 832,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2021
Miestne občianske poriadkové služby v obci Čičava
Obec Čičava
233 899,54 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
22.
September
2021
odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Pichne
Obec Pichne, Pichne č. 27, 069 01 Pichne
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
22.
September
2021
na prevádzku Senior linky v roku 2021
Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR