Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Stráne pod Tatrami
Obec Stráne pod Tatrami
88 422,94 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany
Obec Sušany
42 724,56 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Veľký Horeš II.
Obec Veľký Horeš
64 523,77 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka
Obec Čaka
106 901,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia cestnej infraštruktúry v Bohúňove
Obec Bohúňovo
53 257,75 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava chodníka a spevnenej cesty pri ZŠ
Obec Blatné Remety
25 626,07 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná
Obec Hrachovo
93 073,88 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Výstavba infraštruktúry v osade - II. etapa v obci Krížová Ves
Obec Krížová Ves
132 095,94 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Zlievce
Obec Veľké Zlievce
120 968,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Breznička
Obec Breznička
147 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré
Obec Bystré
89 840,79 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníku v obci České Brezovo.
Obec České Brezovo
40 180,91 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Holiša
Obec Holiša
249 855,50 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nenince
Obec Nenince
236 813,20 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kračúnovce
Kračúnovce
40 985,02 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ratková.
Obec Ratková
64 573,12 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Inovácia dopravnej infraštruktúry
Obec Čierna
171 627,38 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Výstavba chodníka v obci Ďurďoš
Obec Ďurďoš
45 420,69 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Lúčka - dedina novej tváre
Obec Lúčka
250 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava existujúceho chodníka
Obec Svätuše
208 481,19 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky