Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2020
Rekonštrukcia a nákup vybavenia pre pracoviská odborného výcviku pre odbory murár a stavebná výroba
Stredná odborná škola obchodu a služieb
198 340,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Nákup športovej výbavy
Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Zriadenie celodennej prevádzky materskej školy v obci Nový Salaš
Obec Nový Salaš
24 725,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Oprava a nákup technického vybavenia odborných učební
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
59 500,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Pohybom k zdraviu
Obec Bohunice, Bohunice 103, 018 52 Bohunice
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Deti na hokej
HK HAVRANI Piešťany, Hlboká 92, 921 01 Piešťany
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Zakúpenie tréningových pomôcok,lôpt a brán pre deti
Futbalový klub Vajnory, Široká 31, 831 07 Bratislava - Vajnory
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín
Obec Margecany
200 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Kompostáreň v obci Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
103 723,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Január
2020
Zvýšenie kapacity a modernizácia domova sociálnych služieb
VITALIS, n.o.
145 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
V XXX sa zdravo žije, v XXX sa športuje!
Obec Kochanovce, Kochanovce 46, 086 46 Kochanovce
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Rekonštrukcia mestskej plavárne
Mesto Trebišov
316 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Vybudovanie účelovej cyklistickej cestičky na podporu pracovnej mobility
Mesto Lučenec
155 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska
Obec Točnica
8 050,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Zvýšenie efektivity procesu sušenia obilia
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance
15 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Nákup drviča stavebného odpadu
KISS stavebné práce, s.r.o.
39 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Rekonštrukcia a modernizácia mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
200 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Dobudovanie haly na pozberovú úpravu a spracovanie ovocia vrátane nákupu potrebnej techniky
VIMMA, s.r.o.
77 454,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Zvýšenie kapacity materskej školy
Obec Ždaňa
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Výstavba bioplynovej stanice Bátka
AGROBAN, s.r.o.
999 930,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »