Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Júl
2024
Mliekareň
Roľnícke družstvo Látky
295 568,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Financovanie osobných výdavkov riadenia a implementácie PSK v gescii Ministerstva hospodárstva SR - 2024
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3 449 035,26 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Vývoj pokročilých materiálov budúcich bioresorbovateľných implantátov
Technická univerzita v Košiciach
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vývoj nového prístupu pre analýzu spoľahlivosti a hodnotenie rizík na základe umelej inteligencie
Žilinská univerzita v Žiline
199 996,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
NESVADY – rozšírenie kanalizácie a ČOV – druhá fáza
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7 889 783,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Progresívne prístupy, moderné materiály a prostriedky pre pokročilé elektroanalytické a spektrometrické metódy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
173 570,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Implementácia monolitického systému meniča napätia pre alternatívne zdroje energie v CMOS technológii
Slovenská technická univerzita v Bratislave
196 990,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Monitoring hmyzích spoločenstiev metódami precízneho poľnohopodárstva
Univerzita Komenského v Bratislave
166 529,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vzťah sociálnych noriem, medziskupinového kontaktu a sociálnych identít pri formovaní solidarity v prospech znevýhodnených skupín
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
199 924,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Hronská Breznica - kanalizácia a ČOV
Obec Hronská Breznica
750 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Námestie obce Rumanová
Obec Rumanová
92 102,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Mikušovce
Obec Mikušovce
29 146,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Amfiteáter v obci Sádočné
Obec Sádočné
26 134,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Dôchodky a transfery v dynamickom modeli prekrývajúcich sa generácií malej otvorenej starnúcej ekonomiky
Ekonomický ústav SAV, v. v. i.
199 926,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Inžinierske siete v obci Brodzany
Obec Brodzany
577 281,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Právne a technické aspekty situačného povedomia o kybernetickej bezpečnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vplyv sémantickej reprezentácie a exekutívnej kontroly na reguláciu štruktúry a dynamiky myslenia
Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
196 237,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti AGRO-RACIO s.r.o.
AGRO-RACIO s.r.o.
242 228,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Smerom k zdieľanej prosperite: technológie, nerovnosti a trh práce
Ekonomická univerzita v Bratislave
186 334,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Prístavba k existujúcej výrobnej prevádzke Erik Márton, s.r.o.
Erik Márton s. r. o.
205 835,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra