Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
September
2022
PROMO-NovoGem
SIMpakt, s.r.o.
67 995,58 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2022
Zavedenie inteligentných riešení v spoločnosti METALING, spol. s r.o.
METALING, spol. s r.o.
400 132,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2022
Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
103 260,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
Obec Golianovo
21 754,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Mad
Obec Mad
77 404,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2022
Obnova Obecného úradu v Skároši
Obec Skároš
130 026,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova VPS - Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
327 710,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2022
„Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce“
Obec Kvakovce
20 231,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1 Mája, Konská
Obec Konská
19 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
Úprava okolia bytového domu na miesto oddychu a relaxu
Obec Nemčice
23 371,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina
Obec Pribylina
145 901,82 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
September
2022
Revitalizácia parku v areáli kaštieľa v obci Želmanovce
Obec Želmanovce
18 386,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré
Obec Bystré
239 511,48 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
September
2022
Detské ihrisko v obci Liptovské Sliače
Obec Liptovské Sliače
49 183,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Bátka
obec Bátka
44 998,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
September
2022
Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a chodníka k OcÚ a MŠ V Gregorovciach
Obec Gregorovce
36 255,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Obnova domu ľudového s. č. 213 v Osturni pre muzeálne účely
Obec Osturňa
24 532,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Nákup traktora s nakladačom
PIENSPOL, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šimonovce
Obec Šimonovce
37 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Investície do hmotného majetku - Ján Kútnik
Ján Kútnik
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra