Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
December
2019
Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie OPVaI 2019-2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3 657 423,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
December
2019
Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice - elokované pracovisko
Mesto Košice
801 028,90 € nenávratná MPRV SR
9.
December
2019
Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo
Obec Čoltovo
1 145 307,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
December
2019
„Hledáme kočku, pozor, divokou!“
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
627 572,00 € nenávratná MPRV SR
9.
December
2019
Lokálna iniciatíva aktivuje regióny
Obec Veličná
50 957,05 € nenávratná MPRV SR
9.
December
2019
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach-obec Horné Turovce
Obec Horné Turovce
98 724,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
December
2019
Zberný dvor Kamenné Kosuhy
Obec Kamenné Kosihy
190 339,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
December
2019
Výsadba ovocného sadu kôstkovín
Žitava fruct s.r.o.
99 878,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
December
2019
Tvorba a produkcia videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie
Úrad podprdsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
78 600,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
December
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná
Obec Východná
89 407,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
6.
December
2019
Inovácia procesu obrábania kovov a strojárskej výroby v spoločnosti K-KART spol. s r.o.
K-KART spol. s r.o.
198 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
939 046,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2019
Investícia v spoločnosti SL SLOVAKIA, a. s. za účelom implementácie inteligentných riešení vo výrobe
SL SLOVAKIA, a. s.
471 555,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2019
Nákup komunálnej techniky na údržbu verejných priestranstiev v obci Jablonov nad Turňou
Obec Jablonov nad Turňou
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Nákup komunálnej techniky pre obec Šarišská Trstená
SR, Prešovský kraj, okres Prešov, Šarišská Trstená
88 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti
SPAAC, s.r.o.
3 981 842,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
6.
December
2019
Rekonštrukcia nevyužitého objektu bývalej materskej školy na Komunitné centrum Málaš
Obec Málaš
62 955,61 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
December
2019
EtnoCarpathia
Mestský dom kultúry
21 462,50 € nenávratná MPRV SR
6.
December
2019
Cezhraničný gymnaziálny klaster G13
Gymnázium Antona Bernoláka
76 745,51 € nenávratná MPRV SR
6.
December
2019
Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne
Prešovská univerzita v Prešove
21 494,82 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »