Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Október
2019
Zlepšenie ekostability prihraničných lesov
Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o
120 003,53 € nenávratná MPRV SR
15.
Október
2019
Bezpečná alternatíva
Združenie STORM
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Dokumentárno-vzdelávací film - Závislosť sa ťa dotýka
oneT
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Nové psychotropné látky, staronové problémy
Všetko pre zdravie, o.z.
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Fit centrum mládeže
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Rovesnícky program prevencie užívania drog
Filia nezisková organizácia
13 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Udržanie hygienickeho štandardu
Centrum pre liečbu drogových závislostí
14 056,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Výchova talentovaných brankárov
Slovenský zväz ľadového hokeja
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Rodina bez cigariet 8. ročník
Rodina a spoločnosť
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Bezpečné mesto - Workshop pre Mestskú políciu
FUTURE FOR SLOVAKIA
23 980,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Liptovské Matiašovce
Obec Liptovské Matiašovce
36 085,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Lieky s rozumom III
Asociácia na ochranu práv pacientov SR
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
HEALED BY NATURE
Wings for Human
22 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krásna Lúka
Obec Krásna Lúka
14 641,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
HEJTUJEM DROGY.SK
Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Kam vedú drogy
Blackout
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Drogová pasca – Môže sa to stať aj tebe (VII. séria)
STOP DROGY, občianske združenie
30 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
DROGY A PREVENCIA 2019
MAJME SRDCE PRE DETI, o.z.
30 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Kým nie je príliš neskoro
CREATIVE PARK, o.z.
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Celoslovenská detská talentová súťaž: Trieda hľadá hviezdu
UNITY MEDIA s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »