Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Január
2023
Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania LARIX SK, s.r.o.
LARIX SK, s.r.o.
66 620,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Podpora investícií do lesníckych technológií /harvestor/
RIAVA CORPORATION, s.r.o.
149 656,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Modernizácia vybavenia kultúrneho domu
Mesto Myjava
175 501,82 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
Obec Lenartov
128 348,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Január
2023
Rozvoj mestskej knižnice vo Vysokých Tatrách
Mesto Vysoké Tatry
75 724,21 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
25.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti JRD Pichné s.r.o.
JRD Pichné s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Investície do živočíšnej výroby v podniku ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO- BÚŠLAK, spol. s r.o.
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov oblasti špeciálnej rastlinnej výroby v spoločnosti KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.
36 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Nákup techniky pre špecializovanú rastlinnú výrobu-spoločnosti Panonia Winery
Panonia Winery
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
STAVEBNÉ ÚPRAVY POĽNOHOSPODÁRSKEJ BUDOVY
Mgr. Marianna Holovčáková - SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Výstavba a rekonštrukcia prístreškov v Žiarskej doline
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu pozemkové spoločenstvo Žiar
12 550,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad
Obec Senohrad
257 123,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
Január
2023
Rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti Agro Boleráz, s.r.o.
Agro Boleráz, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Doplnenie mechanizácie pre potreby živočíšnej výroby
Jozef Zvara
22 181,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Poľnohospodársky traktor s čelným nakladačom
Ján Cuper
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Traktor pre potreby živočíšnej výroby
Štefan Baláž
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Zlepšenie strojového vybavenia na Farme Salaš Kopernica
Jaroslav Matlo SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Investície do technológie na výrobu objemových krmív
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke, družstvo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Modernizácia farmy Stavrekon Ing. Anton Bereš
Ing. Anton Bereš
19 421,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra