Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Január
2021
Zníženie energetickej náročnosti v podniku Igor Danaj
Igor Danaj
160 802,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Január
2021
Výstavba zberného dvora v obci Banské
Obec Banské
300 504,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
Január
2021
Inovácia a automatizácia výrobno-kompletizačného procesu výroby a distribúcie zdravých potravín
LUNYS, s.r.o.
548 993,10 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Január
2021
Zberný dvor v obci Kamenica
Obec Kamenica
312 745,67 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
Január
2021
Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
Mesto Levoča
581 504,63 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
Január
2021
Zmena zdroja vykurovania v materskej škole Krušetnica
Obec Krušetnica
54 155,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Január
2021
Obstaranie mechanizmov na ťažbu, nakladanie a odvoz dreva
Juraj Jonáš
92 292,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Január
2021
Vykurovanie objektov ZŠ Malcov pomocou OZE
Obec Malcov
523 634,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Január
2021
Zníženie energeticke náročnosti- Banskobystrický pivovar
Banskobystrický pivovar, a.s.
362 863,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Január
2021
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice – Krásna
Mestská časť Košice - Krásna
63 636,18 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
Január
2021
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka
Obec Vojka
298 439,37 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
6.
Január
2021
Hodnotenie a manažment povodňového rizika - aktualizácia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11 976 381,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Január
2021
Zberný dvor, Dubnica nad Váhom
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
1 476 699,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Január
2021
Vypracovanie programu starostlivosti o druh európskemu významu hlavátka podunajská
Slovenská agentúra životného prostredia
505 533,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
Január
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/50
Obec Krížovany
324 181,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Január
2021
Začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára - Daniel Čajko, Hniezdne
Daniel Čajko
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Január
2021
Modernizácia závlahových systémov v spoločnosti AGROMAČAJ a. s
AGROMAČAJ a. s
495 544,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Január
2021
Zberný dvor obec Dlhé Klčovo
obec Dlhé Klčovo
225 697,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
4.
Január
2021
Modernizácia závlahových systémov v spoločnosti AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s
AGRO Voderady- Slovenská Nová Ves a.s
493 601,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Január
2021
Obstaranie lesníckej technológie - kolesový traktor a manipulátor
Štefan Gaľan
103 920,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra