Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Júl
2020
Nákup poľnohospodárskej techniky
Ladislav Hosszúréti
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Obstaranie poľnohospodárskej techniky na spracovanie trávy
Agrofarma Dianiška s.r.o.
13 997,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Obstaranie technológie na spracovanie mäsa
AALL IN, s.r.o.
15 400,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie a osadenie mostovej váhy
Agrodružstvo Rimavská Seč
6 400,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup interiérového vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby
Mesto Revúca
40 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup mulčovača
ILDE, s. r. o.
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zariadenie prevádzky drevo výroby a činnosť Zamagurského centra kreatívnych remesiel
PROFI JM, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Marketingová podpora produktov cestovného ruchu
Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád
42 600,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup vybavenia pre biofarmu zameranú na chov kôz
MUMAX - PLSP s. r. o.
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky králičej farmy
ORYKTOLAGUS FARM s. r. o.
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Obstaranie špeciálnej technologickej jednotky na výrobu recyklovanej blokovej polyuretánovej peny
Ing. Pavel Ščambora - MHC
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vybudovanie chodníkov v historickom parku a jeho sprístupnenie pre širokú verejnosť
Obec Streda nad Bodrogom
15 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Obnova priestorov kuchyne v kultúrnom dome
Obec Slovenská Kajňa
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup strojov pre stavebnú spoločnosť SK JULIO s.r.o.
SK JULIO s. r. o.
70 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zaobstaranie úžitkového vozidla
DREMA s. r. o.
31 200,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vybudovanie stravovacieho zariadenia
Proscsák s. r. o.
80 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup poľnohospodárskych strojov určených na kosenie a zber trávy
József Susnyák
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Modernizácia výroby kŕmnych zmesí pre hovädzí dobytok
Nová Bodva, družstvo
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Modernizácia školskej kuchyne pre ZŠ a MŠ
Obec Košická Polianka
9 460,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zakúpenie teleskopickej plošiny a doplnkov
ELITEC s. r. o.
63 750,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »