Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Júl
2021
Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu
Biomedicínske centrum SAV
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
249 520,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
249 882,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
230 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej
Archeologický ústav SAV
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách
Ústav molekulárnej biológie SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/28/2019
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Júl
2021
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti COMIT s.r.o
COMIT, s.r.o.
117 130,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti ALFA BIO s.r.o.
ALFA BIO s.r.o.
377 530,65 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2021
Zriadenie alternatívneho zdroja vykurovania vo verejných budovách v obci Lemešany
Obec Lemešany
101 181,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2/2021
Centrum finančného vzdelávania Budovateľská 3602/50, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/123/2019
Základná škola Námestie Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Júl
2021
Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov MŠVVaŠ SR podieľajúcich sa na implementácii OP ĽZ za január - september 2021 - 312072BDW7
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3 158 037,68 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8.
Júl
2021
Kľúčové technológie integrácie multi-GNSS, LiDAR a šikmej fotogrammetrie do 3D vysokokvalitnej rekonštrukcie inteligentného mesta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Výstavba výdajných stojanov na pitnú vodu v obci Kamenná Poruba
Obec Kamenná Poruba
18 332,98 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2021
Obecné Komunitné centrum v obci Žehňa
Obec Žehňa
342 566,03 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2021
Výskum vplyvu hélia na radiačné krehnutie modelových zliatin
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 470,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Ochrana a konzervovanie novodobých objektov kultúrneho dedičstva s obsahom plastov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek
Výskumný ústav mliekárenský, a.s.
249 428,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja