Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Jún
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Krajšie Kysuce
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
116 288,62 € nenávratná MPRV SR
6.
Jún
2019
Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod
Obec Čierny Brod
182 983,41 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Jún
2019
Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam
Biomedicínske centrum SAV
0,00 € nenávratná Agentúrs na podporu výskumu a vývoja
6.
Jún
2019
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Hviezdoslavova 475, Senica
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
469 019,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2019
MOPS Lenartov
Obec Lenartov
187 649,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
6.
Jún
2019
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Bánovská cesta 8111/8080, Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
262 443,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2019
Rekonštrukcia objektu školy na komunitné centrum v obci Žikava
Obec Žikava
141 481,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni
Mesto Stará Ľubovňa
187 649,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
6.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba – Letanovce II.
Obec Letanovce
187 648,67 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
6.
Jún
2019
Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jasov
Obec Jasov
258 018,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
6.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPLZ/61/2019 (0345/2019)
Základná škola, Mlynská 50, 903 01 Senec
126 389,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/353/2018 (0914/2018)
Benefit Consulting s.r.o., Tulská 1683/8, 010 08 Žilina
165 814,37 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
116 549,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
6.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Ihľany
Obec Ihľany
186 479,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Jún
2019
Zavedenie inovatívneho produktu spoločnosti ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
99 168,39 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Alena Bernadičová – TEKVIČKA
Alena Bernadičová - TEKVIČKA
94 545,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti DIAGO SF s.r.o.
DIAGO SF s.r.o.
172 895,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.
VAPOS ORAVA, s.r.o.
141 021,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Rozvoj podnikania firmy TOKAJ vín, spol. s r.o.
TOKAJ vín, spol. s r.o.
102 050,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Obstaranie technologického vybavenia na spracovanie ovocia a výrobu destilátov
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »