Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Január
2020
Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín
obec Svodín
255 663,62 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2020
Založenie novej prevádzkarne spoločnosti v meste Lučenec
Copy.sk, s.r.o.
108 930,87 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2020
Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov MŠVVaŠ SR podieľajúcich sa na implementácii OPVaI za rok 2020 - 313051AFB5
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2 501 391,48 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Január
2020
L´FABRICA, s.r.o. vytvára novú produkčnú činnosť so zameraním na tvorbu nových pracovných miest
L´FABRICA, s.r.o.
126 849,46 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Január
2020
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrubá Borša
SR, Bratislavský kraj, okres Senec, obec Hrubá Borša
99 077,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2020
Podpora remeselnej výroby v spoločnosti – Mária Opavská VEGA
Mária Opavská VEGA
149 498,15 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Január
2020
Rozšírenie a inovácia výrobného programu značky E&R JELINEK
Ing. Emil Jelinek - JeVa
149 997,88 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Január
2020
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
34 598 800,09 € nenávratná MPSVR SR
17.
Január
2020
Tatranské plesá
Tatranské plesá
97 484,40 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Január
2020
Moderná multimediálna produkcia
VRANA, s.r.o.
198 792,01 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16.
Január
2020
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce
Obec Rochovce
87 535,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič
Obec Stará Halič
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2020
Šport nás vracia do života
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Benediktiho 3055/5, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2020
Športová výbava obce.
Obec Polina, Polina 78, 982 62 Polina
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2020
Rekonštrukcia agroturistického zariadenia II. etapa
AGROPARTNER spol. s r.o.
67 360,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2020
Nízkouhlíková stratégia obce Trenčianske Stankovce
Obec Trenčianske Stankovce
17 667,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2020
Posilňovňa
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, 040 01 Košice - Juh
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2020
Nákup športovo – technického vybavenia
Obec Kosorín, Kosorín 117, 966 24 Kosorín
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2020
Coordination and Communication Project
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
21 805,25 € nenávratná MPRV SR
16.
Január
2020
Pevný sval - pevné zdravie!
Obec Lipová, Lipová 203, 941 02 Lipová
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »