Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
December
2019
Technológia pre zhodnocovanie BRO
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
219 751,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
2.
December
2019
EKOALARM
Nadácia EKOPOLIS
197 147,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
2.
December
2019
Služby zabezpečenia prevádzky a rozvoja Manažérskeho informačného systému RO OP TP a Informačného systému Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF vrátane Informačného systému pre podporu elektronického dištančného vzdelávania
Úrad vlády Slovenskej republiky
59 745,60 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
December
2019
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti LEMAKOR, spol. s r.o.
LEMAKOR, spol. s r.o.
199 996,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
December
2019
ID - R009 II/555 Michalovce- Veľké Kapušany- Kráľovský Chlmec
Košický samosprávny kraj
3 841 129,35 € nenávratná MPRV SR
2.
December
2019
Rekonštrukcia a stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Olšovany
Obec Olšovany
74 945,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Investície do znižovania záťaže na životné prostredie
RV, s.r.o. Porúbka
58 358,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Obstaranie lesného traktora s príslušenstvom
AGROFARMA - Šándor s.r.o.
194 807,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Koláre
Obec Koláre
125 533,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Suchý sklad potravín
STATOK s. r. o..
998 174,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Informácie a analýzy ako základ rozvoja podnikov prvovýroby mlieka
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
2.
December
2019
Nákup lesníckej techniky pre LaPS Harvelka
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka
70 749,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS SKALA, o.z.
MAS SKALA, o.z.
425 279,79 € nenávratná MPRV SR
2.
December
2019
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytných parkovísk v obci Palota
Obec Palota
89 920,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Investície do ŽV
Poľnohospodárske družstvo Šípkové, družstvo
59 100,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie – II. etapa
Žilinský samosprávny kraj
540 243,21 € nenávratná MPRV SR
2.
December
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolný Pial prestavbou
Obec Dolný Pial
137 206,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Lesný traktor – PS Urbár Vyšná Šuňava
Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava
40 875,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2019
Zvyšovanie kvality a efektivity výrobného procesu v spoločnosti Santo group s.r.o.
Santo group s.r.o.
139 076,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
December
2019
Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení
BIOMIN, a.s.
1 386 824,46 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »