Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Október
2021
Pamätník
Obec Livovská Huta
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava pamätníka SNP v obci Hostie
Obec Hostie
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Pamätná tabuľa - dom Gašparíkovcov, Skup. VH obetí 2. svetovej vojny bratia Kedrovci, Skup. hrob obetí 2. sv. vojny, Skup. hrob obetí 2. sv. vojny Ján a Milan Slávik, Jednotlivý VH obeti 2. sv. vojny Ján Tomeš, Pamätník padlým 1. a 2. sv. vojny Bzince pod
Obec Bzince pod Javorinou
9 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava vojnového hrobu v obci Budiš
Obec Budiš
2 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova pamätníka padlým občanom s pamätnou tabuľou
Obec Látky
1 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava pamätníka padlým v druhej svetovej vojne v obci Bystré
Obec Bystré
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava pomíka na Námestí SNP v Gemerskej Polome
Obec Gemerská Poloma
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova vojnového hrobu "Pamätník pod Javorím"
Obec Hiadeľ
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova Pamätníka popravených v SNP v Banskej Štiavnici v lokalite Teplý Potok, Obnova Pamätníka popravených v SNP v Banskej Štiavnici v miestnej časti Banky, Obnov aÚstredného pamätníka SNP a osadenie tabule v BŠ v miestnej časti Počúvadlianske jazero, O
Mesto Banská Štiavnica
7 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova pamätníka obetiam II. SV
Obec Dolná Krupá
6 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Pamätník SNP Galanta
Mesto Galanta
1 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova Pamätníka SNP v Hanušovciach nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
12 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Prístupový chodník k protilietadlovému kanónu vzor 44 v obci Kamienka, Oprava a znovuosadenie pamätnej tabule o partizánskych skupinách vo Vihorlate na budovu Kultúrneho domu v Kamienke
Obec Kamienka
3 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova pamätníka obetiam 2. SV
Obec Dlhé Pole
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
12 714 095,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Október
2021
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4 101 822,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
8.
Október
2021
Rekonštrukcia a výstavba miestnej infraštruktúry v obci Chmiňany
Obec Chmiňany
454 551,83 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Október
2021
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky, likvidácie a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
850 000,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Október
2021
Obnova pamätníka padlých roku 1945, Obnova pamätníka obetí SV
Obec Chtelnica
8 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Obnova pamätníka hrdinov SNP v obci Beňuš
Obec Beňuš
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR