Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Február
2024
Obnova povodňou zničených lávok cez potok Olšava, prístupových chodníkov, autobusovej zastávky a revitalizácia zelene
Obec Davidov
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Modernizácia verejného osvetlenia a rekonštrukcia obecného úradu - výmena okien a zateplenie strechy
Obec Detrík
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Modernizácia existujúcej Bioplynovej stanice Nová Ves nad Žitavou III.
GASKOV, s.r.o.
303 862,50 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Február
2024
Rekonštrukcia strechy Domu smútku v Dlhom Klčove
Obec Dlhé Klčovo
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC131-2017-22/03
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
453 546,36 € nenávratná MŽP
23.
Február
2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
697 652,73 € nenávratná MŽP
22.
Február
2024
Založenie novej prevádzkarne pomocou technológií s prvkami inteligentných riešení v spoločnosti VATILA
VATILA s.r.o.
217 266,10 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Názov projektu: Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou Vavrečka - stavebné úpravy, prístavba a nadstavba
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Vavrečka 204
767 500,26 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Prístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Prietržka
Obec Prietržka
470 857,26 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu stavby "Základná škola Chminianske Jakubovany "
Obec Chminianske Jakubovany
156 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Vypracovanie realizačnej PD výstavba ZŠ Spišský Štiavnik
Obec Spišský Štiavnik
75 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky
Obec Kapušianske Kľačany
33 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Vypracovanie projektovej dokumentáciu na realizáciu stavby Boliarov
Obec Boliarov
47 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Dostavba pavilónu základnej školy Miloslavov
Obec Miloslavov
1 174 837,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Vlkovce
Obec Vlkovce
111 574,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
124 884,89 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Rozšírenie kapacít ZŠ Bobrov
Obec Bobrov
2 849 065,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl
Spojená škola Gyulu Szabóa, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda
178 994,76 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Debarierizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice
43 213,91 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0048/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost
Mestská časť Bratislava-Rača
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky