Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Júl
2020
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethovenova 1, Nitra
Mesto Nitra
86 491,16 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2020
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce
Súkromná stredná odborná škola technická
1 276 820,25 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2020
Rekonštrukcia domu kultúry v obci Budiná
Obec Budiná
137 434,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2020
Vybudovanie zberného dvora v obci Parchovany
obec Parchovany
277 114,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
3.
Júl
2020
Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti
SPAAC, s.r.o.
3 981 842,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
Júl
2020
Kompostáreň Veľká Ves nad Ipľom
Obec Veľká Ves nad Ipľom
208 483,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Júl
2020
Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky
Obec Sečianky
249 860,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Júl
2020
Investícia do rozvoja lesných oblastí – LES AGRO MM s.r.o.
LES AGRO MM s. r. o.
198 355,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2020
Prevádzkové náklady MAS RZ Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
77 448,99 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z. II.
NAŠA LIESKA o.z.
62 446,92 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN 2
MAS ŠAFRÁN
78 045,41 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
VSP Horehron - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
95 625,73 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Krajšie Kysuce
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
116 288,62 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v živočíšnej výrobe – Milan Mrva
Milan Mrva
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2020
GRANELAM, a.s.-závlahy
GRANELAM a.s.
126 580,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2020
Rekonštrukcia maštale na ovčín a nákup strojov na obsluhu živočíšnej výroby
AGR s.r.o.
88 970,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2020
Rekonštrukcia kultúrneho domu - Štefanovičová
Obec Štefanovičová
141 483,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2020
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
196 987,25 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 Zvolen
Mesto Zvolen
153 564,39 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
Financovanie chodu kancelárie MAS Dvory a okolie
MAS – Dvory a okolie
159 723,96 € nenávratná MPRV SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »