Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Marec
2021
Radnica otvorená komunitám (Radnica)
Mesto Levoča
849 955,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29.
Marec
2021
Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč
Obec Branč
6 533 962,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
29.
Marec
2021
Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - II. etapa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7 975 895,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Marec
2021
Geoanalytické nástroje pre spracovanie obrazu z ďiaľkového prieskumu Zeme
EMIS s.r.o
917 199,19 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Marec
2021
Chov hovädzieho dobytka - Valaská
Filip Marek Cencer
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2021
Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti Technológie s.r.o.
Technológie, s.r.o.
116 567,86 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Marec
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rozvoja spoločnosti SUBSIDIA s. r. o.
SUBSIDIA s. r. o.
179 552,58 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Marec
2021
Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
Mesto Prievidza
473 556,47 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
Marec
2021
Rekonštrukcia kuchyne v priestoroch obecného úradu
Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Podporou sieťovania a inovácií v biohospodárstve k budovaniu silného klastra
Bioeconomy Cluster
171 587,05 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Marec
2021
Oprava mosta v obci - havarijný stav
Obec Zlatno, Zlatno 99, 951 91 Zlatno
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko
Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Výstavba multifunkčného ihriska
Obec Holiša, Holiša 61, 985 57 Holiša
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Vybudovanie chodníka popri ceste prvej triedy
Obec Ľuboreč, Ľuboreč 138, 985 11 Halič
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Náklady spojené s činnosťou Združenia sclerosis multiplex Nádej
Združenie sclerosis multiplex Nádej, Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov
Obec Zborov
399 831,38 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
Marec
2021
Komunitné centrum Orechov Dvor
Mesto Nitra
337 204,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
Marec
2021
Komunitné centrum v obci Markušovce
Obec Markušovce
345 548,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Marec
2021
Inovácia podniku KOVSTOL s.r.o.
KOVSTOL s. r. o.
107 525,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Marec
2021
Inovácia výrobného procesu spoločnosti Eurotron component, a.s.
Eurotron component, a.s.
140 107,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky