Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Jún
2022
Rozvoj špecializovaných poradenských služieb sociálneho zariadenia SENIORPARK n.o. v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
SENIORPARK n.o.
174 671,60 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby
Obec Podbrezová
177 840,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Opatrovateľska služba SČK Humenné
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné
295 396,80 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Charitná opatrovateľská služba
Trnavská arcidiecézna charita
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby ADCH KE- Košice
Arcidiecézna charita Košice
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Opatovce nad Nitrou
Obec Opatovce nad Nitrou
74 100,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Poluvsie
Obec Poluvsie
44 460,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Nitrianske Pravno
Obec Nitrianske Pravno
59 280,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
91 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača
Mestská časť Bratislava - Rača
202 255,10 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika
Domov sv. Dominika
140 790,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Komárne
Mesto Komárno
498 750,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora a rozvoj poskytovania opatrovateľskej služby v meste Krompachy
Mesto Krompachy
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Všetci raz budeme slabí
TERRA GRATA, n.o.
166 297,20 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Opatrovateľská služba SČK Michalovce
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Michalovce
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Opatrovateľská služba v obci Hrabovec nad Laborcom
Obec Hrabovec nad Laborcom
29 640,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Raková
obec Raková
207 480,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Školy za demokraciu
Centrum komunitného organizovania
86 060,24 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby Kvalita života, FMK,n.o.
Kvalita života, FMK, n.o.
75 240,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovské Sliače
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
118 560,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky