Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2023
Kultúrny dom Mojzesovo - stavebné úpravy
Obec Mojzesovo
52 334,01 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Databáza historickej terminológie v dejinách Strednej Európy
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
18.
Január
2023
Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
18.
Január
2023
Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v obci Hruštín
Obec Hruštín
12 480,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Protipožiarna monitorovacia veža na vrchu Ihla
Spoločenstvo lesomajiteľov, p. s. Ihľany
9 010,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Turistické značenie, odpočívadlo a infopanely pod Ihlou
Spoločenstvo lesomajiteľov, p. s. Ihľany
5 964,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Revitalizácia obce Krajná Porúbka
Obec Krajná Porúbka
15 226,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Ihrisko v obci Malá Ida
Obec Malá Ida
41 463,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šarbov, okres Svidník
Obec Šarbov
16 298,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jurkova Voľa
Obec Jurkova Voľa
16 203,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Výmena strechy na Dome smútku
Obec Ruskovce
14 999,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Drevený altánok
Obec Nižná Pisaná
16 764,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Doplnková infraštruktúra cestovného ruchu - Infokiosk
Obec Oravská Poruba
14 984,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Doplnková infraštruktúra cestovného ruchu - Infokiosk
Obec Oravská Poruba
14 984,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19
Obec Štítnik
128 533,02 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Stavebné úpravy zvonice Oravská Poruba
Obec Oravská Poruba
19 401,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
Obec Dulov
17 001,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Doplnková infraštruktúra cestovného ruchu - Infokiosk
Obec Oravská Poruba
14 984,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Výstavba hospodárskej budovy
Ján Helmeczi
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Detské ihrisko Kelemantia
Obec Iža
31 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra