Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
December
2020
Pokročilé mikromechanické nosníky zo širokopásmových polovodičových materiálov
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
December
2020
Štúdia uskutočniteľnosti pre Ecofirm
ECOFIRM s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
December
2020
Podpora zapojenia Autech, s.r.o. do komunitárnych programov EÚ
Autech, s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
December
2020
Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Mesto Trenčín
7 598 279,20 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
December
2020
Ekologický chov včely medonosnej
VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA
20 000,00 € nenávratná MPRV SR
17.
December
2020
Kreatívne centrum SPU v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5 883 743,71 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16.
December
2020
Obecné komunitné centrum v obci Bajany
Obec Bajany
343 112,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
December
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/191/2020 (0912/2020)
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
329 716,07 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
16.
December
2020
Obstaranie technologického vybavenia mliekarne
Ing. Ivana Kriššáková
130 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Nákup počítačovej a komunikačnej techniky pre logistické oddelenie personálnej agentúry
ALSES, s. r. o.
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Rozšírenie stravovacích kapacít v zariadení sociálnych služieb
ZOS Anna-Mária n. o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Vybudovanie Myšľanskej vyhliadky
Obec Vyšná Myšľa
25 510,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Revitalizácia Kostolného námestia
Mesto Michalovce
225 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu hokejovej haly pri ZŠ v Lipanoch
Mesto Lipany
21 600,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Čiastočná rekonštrukcia technológie na úpravu vody v bazénoch kúpaliska
Mesto Sabinov
25 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Výstavba novej futbalovej hracej plochy
Obec Sedliská
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Zvýšenie atraktivity a návštevnosti turistického areálu Dreveňák
Obec Bystré
18 990,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Obnova vybavenia v Nízkoprahovom centre Jordán
Miestne združenie YMCA Revúca
18 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Modernizácia ústredného kúrenia v budove školy
Obec Kalinovo
27 398,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Vybudovanie minigolfového ihriska
Obec Mokrá Lúka
38 440,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky