Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Máj
2023
Zdravá voda v obci Matiašovce
Obec Matiašovce
14 352,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Bertotovce, rekonštrukcia chodníkov
Obec Bertotovce
36 245,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ V.I.
Úrad vlády Slovenskej republiky
176 427,83 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
25.
Máj
2023
Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta
obec Kolta
277 976,66 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
25.
Máj
2023
FVZ PETROVANY RAIS - SLOVAKIA
RAIS Slovakia, s.r.o.
43 082,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Máj
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku – AGROSUN, spol. s. r .o
AGROSUN, spol. s r.o.
352 017,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Živočíšna výroba
EURO-SEB, s.r.o.
1 396 469,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Rozšírenie zberného dvoru - Zákamenné
Obec Zákamenné
507 700,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Máj
2023
Nákup strojno–technologického vybavenia pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Slepčany
Obec Slepčany
146 342,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti PeKaPe, s. r. o.
PeKaPe, s. r. o.
69 768,42 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove
Mesto Gabčíkovo
464 903,02 € nenávratná MŽP SR
24.
Máj
2023
Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany
Obec Parchovany
650 792,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
24.
Máj
2023
Modernizácia kultúrneho domu Domaníky
Obec Domaníky
35 848,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Horehronsko - muránska cyklotrasa - Obec Závadka nad Hronom
Obec Závadka nad Hronom
27 628,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Most ponad potok Svinianka - novostavba
Obec Lietavská Svinná - Babkov
68 042,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA V OBCI HORNÁ BREZNICA
Obec Horná Breznica
16 702,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
VÝSTAVBA AMFITEÁTRA V OBCI BODINÁ
Obec Bodiná
16 312,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Záchytné parkovisko obec Ďurďové
Obec Ďurďové
15 555,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Záchytné parkovisko pri obecnom úrade Horná Mariková
Obec Horná Mariková
17 086,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Zlepšenie miestnych základných služieb - modernizácia domu smútku v obci Priekopa
Obec Priekopa
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra