Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Október
2023
Náučný chodník v lokálnom biocentre Gbely
Mesto Gbely, Námestie slobody 1261/1, 908 45 Gbely
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Investície do zlepšenia welfare zvierat v JRD Pichne
JRD Pichné s.r.o.
303 228,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Obnova a revitalizácia parku v meste Gelnica
Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
6 733,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Alej za vodou
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa
5 780,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Investícia do digitálnych technológií pri chove hospodárskych zvierat
Roľnícke družstvo Hybe
46 869,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Príjemné prostredie spája
Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
7 541,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Investície do pojazdnej predajne spoločnosti AGROZAMI, spol. s r.o.
AGROZAMI, spol. s r.o.
32 014,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Prvý mestský park Zelene v meste Trstená
Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
9 978,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Parkové a sadové úpravy na ulici B. Němcovej
Mesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
8 229,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Investície do spoločnosti BEKORI, s.r.o.
BEKORI, s.r.o.
190 810,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
CNC laserový rezací stroj
EUROKOV SK, s.r.o.
268 380,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
2.
Október
2023
SR, kraj: Banskobystrický, okres: Rimavská Sobota, obec: Husiná
Ing. Szabolcs Urbán
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Modernizácia technologickej linky v chove hospodárskych zvierat
BOS-POR AGRO s. r. o.
55 999,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Revitalizácia zelenej infraštruktúry - verejný park Kempelenova v Bratislave -Karlovej Vsi
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - Mestská časť Karlova Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Modernizácia strojno-technologických liniek v ŽV v PPD Prašice
Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Lipová oáza
Montessori cesta, o. z., Bernoláková 6525/17, 080 01 Prešov
4 082,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Investícia do konzervárenskej výroby so zameraním na trvalo udržateľné hospodárenie spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby
Hotel Bystrička s.r.o.
142 496,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Výstavba dažďovej záhrady na Sídlisku KVP
Občania sídliska KVP, Trieda KVP 3132/1, 040 11 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Revitalizácia víchricou zničeného parku pred spoločenským domom
Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Zvýšenie efektivity balenia a plnenia výrobkov a využitie inovačného potenciálu prevádzky Mliekáreň - syráreň Dubník
AT DUNAJ, spol. s r.o.
272 394,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra