Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Máj
2024
Modernizácia bioplynovej stanice BPS Veľké Ripňany s.r.o.
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
590 400,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
31.
Máj
2024
Športové a detské ihriská
Obec Valaská Belá
27 926,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2024
Výstavba chodníka v obci Janík
Obec Janík
31 167,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2024
Investície do precíznej technológie aplikácie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín ťahaným postrekovačom
AT ABOV, spol. s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2024
Modernizácia technológie s cieľom zefektívnenia spracovania a udržania surovín z lokálnych zdrojov, ovocných a zeleninových štiav, s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti celého výrobného procesu
McCarter a.s.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2024
Celoročná prevádzka Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
300 000,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30.
Máj
2024
Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách
Výskumný ústav vodného hospodárstva
3 240 892,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Máj
2024
Vybudovanie elektroenergetického zariadenia pre spoločnosť Slovenská Grafia a.s.
Slovenská Grafia a.s.
378 500,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Máj
2024
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vrbovce
Obec Vrbovce
107 776,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Máj
2024
Zavedenie inovatívnej technológie vo výrobe v podniku Hossa family, s.r.o.
Hossa family, s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Inovácia výroby mäsových výrobkov v spoločnosti Hossa family, s.r.o.
Hossa family, s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára – Štefan Matfiak
Štefan Matfiak
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Starý Hrádok
Obec Starý Hrádok
16 997,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Prístavba chladiarne a mraziarne so zreteľom na energetickú efektívnosť podniku Zvolenská mliekareň s.r.o.
Zvolenská mliekareň s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Technologická inovácia na výrobu a plnenie mliečnych výrobkov v podniku Zvolenská mliekareň s.r.o.
Zvolenská mliekareň s.r.o.
968 229,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra - Harmónia
Mesto Modra
11 475,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Inovácia balenia sušeného mlieka v podniku Zvolenská mliekareň s.r.o.
Zvolenská mliekareň s.r.o.
398 113,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Rozšírenie výroby kŕmnych zmesí, AGRORIS, s.r.o.
AGRORIS, s.r.o.
326 254,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Inovácia výrobného procesu spoločnosti LYRA GROUP s.r.o.
LYRA GROUP s.r.o.
872 968,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Investícia do počítačom riadenej pohyblivej výrobne kŕmnych zmesí Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
102 566,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra