Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Január
2022
Oprava miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Nižný Mirošov.
Obec Nižný Mirošov
49 830,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia komunikácií v obci Veľká Tŕňa
Obec Veľká Tŕňa
99 402,92 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižný Komárnik
Obec Nižný Komárnik
85 140,17 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Ožďany
Obec Ožďany
244 159,03 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Budovanie chodníkov v obci Kameňany
Obec Kameňany
62 378,87 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia uličných priestorov na ul. Štúrova, Škultétyho a Nandrássyho
Mesto Revúca
186 547,16 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka v obci Hradište
Obec Hradište
58 141,80 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníkov pre peších a cyklistov na moste cez rieku Ladomírka vo Svidníku
Mesto Svidník
164 872,80 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Hrnčiarske Zalužany
Obec Hrnčiarske Zalužany
250 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Inovácia výrobného procesu prostredníctvom zavedenia inteligentných riešení vo výrobe
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o.
556 683,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Vybudovanie informačnej tabule a kiosku v obci Bešeňová
Obec Bešeňová
17 522,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu Sudince
Obec Sudince
25 161,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Oprava miestnej komunikácie Od salaša po ozdravovňu v obci Kremnické Bane
Obec Kremnické Bane
20 394,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Autobusová zastávka a prístupový chodník v obci Matúškovo
Obec Matúškovo
38 452,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec, Stoka AA 1-1
Obec Pečovská Nová Ves
44 233,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Stavebné úpravy časti priestorov kultúrno-správnej budovy
Obec Hunkovce
14 852,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Športovo-rekreačný areál obce Korejovce
Obec Korejovce
15 267,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Modernizácia domu smútku
Obec Mlynárovce
14 249,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Šarkan
9 074,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Vybudovanie chodníka pre peších na ul. Váhovskej a Krížnej
Obec Dolná Streda
17 972,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra