Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Balog nad Ipľom.
Obec Balog nad Ipľom
91 569,65 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Mašková
Obec Mašková
207 923,38 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Chodník pre peších v obci Nižný Kručov
Obec Nižný Kručov
250 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež
Obec Úbrež
170 084,24 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Obec Bátka
98 506,60 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uzovská Panica
Obec Uzovská Panica
142 512,72 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Horné Príbelce - II. etapa
Obec Príbelce
195 713,73 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Obnova miestnych komunikácií v obci Opava
Obec Opava
107 558,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Kačanov II.
Obec Kačanov
64 523,77 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka v obci Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarska Ves
77 455,08 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Kendice
Obec Kendice
61 938,25 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Pokračovanie MOPS v obci Lukov
Obec Lukov
64 154,41 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Marhaň
Obec Marhaň
60 460,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Miestna poriadková hliadka – obec Nižný Slavkov
Obec Nižný Slavkov
48 115,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rákoš
Obec Rákoš
124 767,95 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Stavebné úpravy chodníkov v obci Kristy
Obec Kristy
101 884,66 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava miestnych komunikácií v obci Podhoroď
Obec Podhoroď
41 142,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Stavebné úpravy chodníkov v obci Ruský Hrabovec
Obec Ruský Hrabovec
147 759,45 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava miestnej komunikácie v obci Prosačov
Obec Prosačov
40 730,95 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Občianska hliadka v obci Rejdová II.
Obec Rejdová
64 523,77 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR