Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Júl
2021
Inteligentná inovácia v spoločnosti reklama BARTOŠ, s.r.o
reklama BARTOŠ, s. r. o.
182 301,41 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
Obec Cífer
1 897 601,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
21.
Júl
2021
Vybudovanie prevádzky na výrobu čokolády – vytvorenie značky DiaNatural
Mediatour, s.r.o.
173 528,01 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Vodozádržné opatrenia obce Ďanová
Obec Ďanová
346 311,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Rozvoj podnikania v spoločnosti AFINES GROUP, j.s.a.
AFINES GROUP j.s.a.
197 766,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Bývaj s charitou
Arcidiecézna charita Košice
416 611,20 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Rekreačné zariadenie - Kamenný potok
Marián Onderčin, IZ-KLAMP-TECHNIK
196 641,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Varín
Obec Varín
144 399,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Skvalitnenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu spoločnosti JK HOME, s.r.o.
JK HOME, s.r.o.
167 392,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Rozšírenie doplnkových turistických služieb v okrese Snina – zriadenie požičovne elektrobicyklov a elektrokolobežiek
BLACK SUN s.r.o.
50 935,13 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Zažite Vihorlat - zvýšenie komplexnosti služieb cestovného ruchu v Zemplínskych Hámroch
GAMAD, s. r. o.
179 418,97 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky, likvidácie a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
230 000,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Júl
2021
Modernizácia rybného hospodárstva Trebašovce
INGPORS s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Júl
2021
Rekonštrukcia Dolnobarského rybníka
Dolnobarské rašeliniská s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Júl
2021
Inteligentné inovácie v spoločnost TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
242 421,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Inovácia výroby spoločnosti KREATIVA s.r.o. v najmenej rozvinutých regiónoch
KREATIVA s. r. o.
92 520,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/158/2020(0709/-D)
Nezisková organizácia Seeds Tupého 12417/23, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/162/2020(0639/2020-D1)
Futbalový klub Košická Nová Ves Agátová 1, 041 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/30/2017(0698/2017-D2)
Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika, Rajec Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/90/2019(0511/2019-D2)
Základná škola Rázusová 2260, 022 01 Čadca
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu