Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
November
2023
Technické vybavenie ŽV
A G R O T I P spol. s r.o.
102 926,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Žiadosť o poskytnutie pomoci k začatiu podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára - FG AGRO
František Gyönyör FG AGRO
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Zeleninová farma
Katarína Haršányová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre Plumfarm s.r.o.
Plumfarm s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára – Štefan Matfiak
Štefan Matfiak
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Nikoleta Novická
Nikoleta Novická
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca – mäso
SR, okres: Dunajská Streda obec: Dunajská Streda,Mierovo okres: Galanta obec: Dolné Saliby
3 866 985,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Memristor technology R&D for industry
Bizzcom s.r.o.
4 999 999,98 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Národný projekt NPC II - BA kraj
Slovak Business Agency
25 365 601,92 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva
29.
November
2023
Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
401 175,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Xepap, spol. s r.o.
Xepap, spol. s r.o.
152 716,04 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Inovácia produktov SULOV ROCKS VALLEY s. r. o.
SULOV ROCKS VALLEY s. r. o.
196 479,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 719 250,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
November
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KR Technology s. r. o.
KR Technology s. r. o.
74 205,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Inovácia výroby v spoločnosti PETER FRANKO, s.r.o.
PETER FRANKO, s.r.o.
133 858,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Národný projekt NPC II - BA kraj
Slovak Business Agency
21 917 591,66 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
29.
November
2023
Zefektívnenie celkovej poľnohospodárskej produkcie, procesu sejby a postrekovania pomocou zaobstarania strojno-technologického vybavenia.
Lýdia Fedorová
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Bystrík Korman
Bystrík Korman
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Mladý poľnohospodár
RM AGRO s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Dostavba farmy dojníc
AGROSEV, spol. s r.o.
1 400 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra