Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Október
2022
Prístup k pitnej vode pre MRK v obci Laškovce
Obec Laškovce
11 955,01 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Vodozádržné opatrenia v obci STRÁNE POD TATRAMI
Obec Stráne pod Tatrami
196 507,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Október
2022
Nové ubytovacie kapacity na Kolibe
Michal Macháček
38 145,23 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Múzeum betónu s expozíciou
Assist Solutions s.r.o.
150 822,19 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Pušovce
Obec Pušovce
154 823,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
September
2022
Multifunkčné ihrisko 25 x 15 m v obci Oravce
Obec Oravce
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
September
2022
Multifunkčné ihrisko 22 x 11 v obci Dúbravica
Obec Dúbravica
40 499,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
September
2022
Technológia pre spracovňu rýb – Slovryb 6/2019
Slovryb, a.s.
28 455,95 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Povina
Obec Povina
182 306,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
September
2022
Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV – OST 2153, Košice
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
43 574,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
September
2022
Požičovňa kanoe a elektrobicyklov
DG. Engineering, a.s.
109 807,77 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
September
2022
Modernizácia pekárenskej výroby
STARVYS, s.r.o.
167 510,10 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Inovácia výrobného procesu výroby plechových výrobkov v spoločnosti BAVIT, s.r.o. prostredníctvom zavedenia prvkov inteligentných riešení
BAVIT, s.r.o.
253 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Inovatívne technológie vo výrobnom procese GEPARD, s.r.o.
GEPARD, s.r.o.
238 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Zvýšenie konkurencieschopnosti Render Frame s.r.o. prostredníctvom rozšírenia služieb v oblasti animácie a vizualizácie
Render Frame s.r.o
193 624,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Modernizáciou prevádzky ku kvalitnému praktickému vzdelávaniu
EUROCAMP, s.r.o.
55 118,72 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Rozvoj služieb cestovného ruchu Vladimír Džupinka H E R K U L E S
Vladimír Džupinka H E R K U L E S
118 551,12 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Budovanie vodozádržných opatrení v obcí Vlková
Obec Vlková
27 819,02 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia SR
28.
September
2022
Dom smútku – Rekonštrukcia schodiska DS
Obec Baškovce
14 690,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2022
Inovatívna požičovňa elektrobicyklov spoločnosti SK Solutions s.r.o.
SK Solutions s.r.o.
137 617,01 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky