Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2020
Zvýšenie mobility a bezpečnosti obyvateľov - vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba cyklochodníka
Mesto Fiľakovo
175 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Rozšírenie spracovania rastlinnej výroby
Eduard Šimko - AGRO E.N.E.
14 500,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Nákup mostovej váhy pre poľnohospodársku výrobu
Eva Šimková
13 900,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Zabezpečenie prevádzky a vybavenia obecného podniku
Obec Kladzany
166 649,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Výstavba budovy kuchyne v areáli zariadenia sociálnych služieb Eurotrend
Eurotrend, n.o.
74 100,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Rekonštrukcia vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla
Obec Píla
8 055,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Úprava miestnej komunikácie pod hradom Šomoška
Obec Šiatorská Bukovinka
15 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Podpora rozvoja športu
Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Podpora spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov a vytvorenie regionálnej značky
Boonex, s.r.o.
190 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Hľadáme mladé športové talenty
Občianske združenie Šport a zdravie, Na križovatkách 4772/31, 821 04 Bratislava - Ružinov
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Vybudovanie detského ihriska v obci Lupoč
Obec Lupoč
8 055,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Dobudovanie rekreačnej a oddychovej zóny v obci Ratka
Obec Ratka
5 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Nákup poľnohospodárskej techniky
Zoltán Šimon
15 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Zabezpečenie pokračovania aktivít Centra udržateľnej energetiky, n.o.
Centrum udržateľnej energetiky Gemer, n.o.
20 265,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Začlenenie mládeže s marginalizovanej rómskej komunity do pravidelného výkonnostného tréningového procesu v 2 stolnom tenise a do rekreačnej stolnotenisovej aktivity.
Telovýchovná jednota Geológ Rožňava, Šafárikova 445/120, 048 01 Rožňava
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Nákup rýpadla a mulčovacej frézy
MI - fun, s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Vonkajšia telocvičňa
Obec Necpaly, Necpaly 168, 038 12 Necpaly
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Nákup šijacej techniky
MARTEX EU, s.r.o.
54 412,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Nákup vybavenia a podpora činnosti spoločnosti
MAZUREZ spol. s.r.o.
82 295,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Športová výbava členov TJ XXX XXX
Telovýchovná jednota Priehrada Udiča, Udiča 28, 018 01 Udiča
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »