Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Jún
2022
Inovácia výrobného procesu a podpora konkurencieschopnosti - pekáreň Žabokreky
Alena Tílešová
56 091,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Rast klastrovej organizácie REPRIK
REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK
199 102,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby
Spišská katolícka charita
410 400,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Opatrovateľská služba v obci Búč
Obec Búč
88 920,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Jalovec
Obec Jalovec
44 460,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Opatrovateľská služba v obci Modrany
Obec Modrany
103 740,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby
OPATRÍME VÁS n.o.
441 993,93 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Inteligentné riadenie výrobného cyklu bio produktov a bezobslužná logistika v spoločnosti Eco- Farm Nitra, s.r.o.
ECO-Farm Nitra, s.r.o.
629 867,85 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
22.
Jún
2022
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
22.
Jún
2022
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. - 18. storočí
Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
22.
Jún
2022
ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU
Obec Hradisko
181 898,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Dynamika doménových stien a skyrmiónov v tenkých magnetických vrstvách
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
22.
Jún
2022
Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
22.
Jún
2022
Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
22.
Jún
2022
Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
22.
Jún
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/05
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko
101 409,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Jún
2022
Zvýšenie triedeného zberu v obci Balog nad Ipľom (3)
Obec Balog nad Ipľom
320 218,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.
ZKW Slovakia s.r.o.
2 997 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Jún
2022
VECTOR INVEST s.r.o. – stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
Vector Invest, s.r.o.
194 027,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky