Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Jún
2023
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Mača
Obec Veľká Mača
76 509,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
Jún
2023
Raj koní
ROCINANTE s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Dedinka Vinpera Radošovce - domčeky
Ing. Rastislav Ňukovič
99 860,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Oprava dobového domu s pamätnými izbami a úprava okolia dobového domu v obci Ratkovské Bystré
Obec Ratkovské Bystré
39 988,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie PROBAMI, s.r.o
PROBAMI s.r.o.
32 594,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
REKONŠTRUKCIA NEVYUŽITÉHO OBJEKTU NA SPOLKOVÚ A KOMUNITNÚ ČINNOSŤ V OBCI KOMOČA
Obec Komoča
116 355,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Nemcovce – rekonštrukcia chodníka
Obec Nemcovce
22 840,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre
Obec Remetské Hámre
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci Koprivnica
Obec Koprivnica
26 866,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopúchov
Obec Lopúchov
26 993,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov – Záhradná ulica v obci Stará Lesná
Obec Stará Lesná
67 275,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Umiestnenie fotovoltického zariadenia na strešnej konštrukcii budovy - TAVOS, a.s.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
61 309,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
Ubytovňa pod Kyčerou
MITALEX s.r.o.
54 986,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Výstavba detského ihriska - obec Solčany
Obec Solčany
26 280,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Šávoľ
Obec Šávoľ
91 164,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
Obec Chmeľnica
20 316,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Fotovoltické zariadenie
JAMAJKA, s.r.o.
22 455,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
Malý Šariš - zberný dvor
obec Malý Šariš
480 418,59 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
Jún
2023
Výskum a vývoj modulu detekcie zmätenia v reálnom čase YesElf
Brainware s.r.o
294 107,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Jún
2023
Zvýšenie konkurencieschpnosti podniku DAVPEK, s.r.o
DAVPEK, s.r.o.
151 597,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky