Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/161/2019 (0608/2019-D4)
Gymnázium Lipany Lipany, Komenského 13, 082 71
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
16.
Apríl
2021
Transkriptóm a proteóm v predikcii vitality animálnych modelov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Apríl
2021
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Apríl
2021
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Apríl
2021
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná - I.etapa
Obec Kameničná
186 560,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Apríl
2021
Vodozádržné opatrenia v obci Močenok
Obec Močenok
141 805,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Apríl
2021
Interaktívno-prezentačná online platforma na predaj reklamného priestoru s prvkami umelej inteligencie
Bactor & Wirney, s.r.o.
198 899,72 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Apríl
2021
Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)
Ústav zoológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Apríl
2021
Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
13.
Apríl
2021
Vytvorenie kapacít aditívnej výroby v mincovníctve
Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.
942 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Apríl
2021
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
Slovenská agentúra životného prostredia
16 660 610,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Apríl
2021
Podpora na prevádzkové náklady, animáciu a oživenie MAS Partnerstvo BACHUREŇ
Partnerstvo BACHUREŇ
58 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2021
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov,Párnica, Oravská Poruba, Veličná
Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
15 925 461,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Apríl
2021
Poradenské služby pre poľnohospodárov
Ing. Dušan Považan s.r.o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2021
Odborné poradenstvo poľnohospodárskym subjektom v oblasti rastlinnej výroby a mechanizácie
Mapagro, s.r.o
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2021
Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom
Ing. Andrej Kuruc – stavOnyx
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2021
Odborné poradenstvo pre poľnohospodárske subjekty
Mapagro, s.r.o
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2021
Poradenské služby pre poľnohospodárske subjekty
Ing. Milan Lošťák
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/14/2019 (0105/2019-D3)
Základná škola s materskou školou Svinia Svinia, Záhradnícka 83/19, 082 32
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
13.
Apríl
2021
ZEOCEM, a.s. – inteligentná továreň.
ZEOCEM, a.s.
874 337,81 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky