Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Jún
2019
Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR
Sociologický ústav SAV
249 848,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Jún
2019
Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Ústav materiálového výskumu SAV
248 582,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Jún
2019
„Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca“
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – generálny partner
6 527 244,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2019
Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy
Parazitologický ústav SAV
249 454,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Jún
2019
Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia
Ústav polymérov SAV
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Jún
2019
Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Centrum biovied SAV
224 672,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Jún
2019
Komplexná molekulová charakterizácia heterogenity a signalizácie gliálnych buniek v procese tumorigenézy
Univerzita Komenského v Bratislave
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová
Obec Terchová
121 361,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Kendice
Obec Kendice
93 239,59 € nenávratná Ministertsvo vnútra SR
13.
Jún
2019
Prezentácia ozbrojených síl na aktivitách Zväzu vojakov Slovenskej republiky s účasťou medzinárodných vojenských zväzov.
Zväz vojakov Slovenskej republiky
7 400,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
SPU v Nitre - Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
423 375,03 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2019
Obnova bojiska
Združenie mikroregiónu
4 500,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
25. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka so sprievodným programom
Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
4 700,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Celoslovenské spomienkové oslavy (Pamätného dňa Hrdinov KDO, SNP) a brannošportová a vedomostná súťaž žiakov a študentov v rámci KDO
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
12 100,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Obec Večelkov
107 939,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2019
Podpora talentovanej mládeže
Slovenský zväz ľadového hokeja
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Kultúrny dom - Zateplenie a výmena okien
Obec Hrčeľ
105 485,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2019
Celovečerný hraný dokumentárny film „Ruky na skle“
Inštitút znalostnej spoločnosti
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Prša
Obec Prša
107 429,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2019
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO STREDISKA
Obec Vyšný Medzev
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »