Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Október
2019
Výstavba bioplynovej stanice Bátka
AGROBAN s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Október
2019
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov
Prešovský samosprávny kraj
4 748 054,69 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
CHOD MAS TRI DOLINY
Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
109 894,32 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište – Partizánske.
Trenčiansky samosprávny kraj
2 773 111,17 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva
Mesto Detva
493 184,30 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Pomôžme regiónu
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
558 869,89 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS CEROVINA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
146 647,75 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Chod MAS TRI PRÚTY
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY
121 342,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS VSP Južný Gemer
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
147 065,73 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS
Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
137 984,66 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1
Trenčiansky samosprávny kraj
3 942 512,80 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa
Trenčiansky samosprávny kraj
2 110 317,93 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Miestna akčná skupina MALOHONT – chod MAS
Miestna akčná skupina MALOHONT
147 364,04 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS BBGMP
Banskobystrický geomontánny park
147 176,04 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Implementácia stratégie CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
101 630,30 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Roňava, o. z.
Miestna akčná skupina Roňava, o. z.
147 250,28 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Krajšie Kysuce
MAS Krajšie Kysuce
116 288,62 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS
Miestna akčná skupina Bystrická dolina
88 165,92 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Cesta Šurany-Podhájska-Kalná nad Hronom
Nitriansky samosprávny kraj
5 986 158,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2019
Stratégia CLLD územia MAS Dolné Považie – Prevádzka kancelárie MAS
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
111 709,42 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »