Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Október
2021
Výroba Magnézium oxidu (MgO)
PROCHEMICAL GROUP s. r. o.
1 155 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Október
2021
Detské ihrisko - Vlkovce
Obec Vlkovce
11 558,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Október
2021
Inovácia výroby procesom lyofilizácie
PROCHEMICAL s .r. o.
1 435 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Október
2021
Komunitné centrum Kojatice
Obec Kojatice
304 020,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2021
Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu - 2021
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
2 361 550,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
14.
Október
2021
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Lontov
Obec Lontov
234 471,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2021
ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU V OBCI RAKÚSY
Obec Rakúsy
191 434,78 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2021
Rekonštrukcia budovy centra voľnočasových aktivít
Obec Kaľava
45 757,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Október
2021
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Vojkovce
Obec Vojkovce
42 192,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Október
2021
Rekonštrukcia parkovísk a autobusovej zastávky v obci Oľšavka
Obec Oľšavka
19 680,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Október
2021
Vytvorenie voľnočasového ihriska v centre obce Veľké Úľany
Obec Veľké Úľany
28 959,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Október
2021
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
36 999,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Október
2021
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti BMZ a.s.
BMZ a.s.
462 795,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/88/2019
Základná škola Školská 3, 987 01 Poltár
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Október
2021
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe
Obec Štrba
731 156,12 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
Október
2021
Obnova partizánskych hrobov v obci Závada
Obec Závada
2 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Oprava statických porúch, poškodeného obkladu a obnova písma VH na cintoríne v Bojniciach
Mesto Bojnice
3 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Obnova Pomníku obetiam svetových vojen a Pamätníku hrdinom SNP, Obnova Pomníku SNP v Klátovej Novej Vsi
Obec Klátova Nová Ves
13 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Vojnový hrob Adam Cvajniga, Vojnový hrob Neznámy vojak
Obec Krajné
3 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Pomník obetiam SNP v parku obce Horné Hámre
Obec Horné Hámre
10 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR