Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Október
2020
Zavedenie Integrovaných manažérskych systémov v rámci štandardov noriem ISO v spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.
BJ Energy, s.r.o.
99 871,21 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Október
2020
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Čalovec
Obec Čalovec
125 140,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Október
2020
Zberný dvor Vrbová nad Váhom
Obec Vrbová nad Váhom
288 211,00 € nenávratná MŽPSR
26.
Október
2020
Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov
JT - PARTNER, s.r.o.
2 985 412,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Október
2020
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čierne nad Topľou
Obec Čierne nad Topľou
166 919,67 € nenávratná MŽPSR
26.
Október
2020
Business Roentgen
Centire s. r. o.
707 662,77 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/148/2020
Občianske združenie VYŠEHRAD Jilemnického 845/22, 972 13 Nitrianske Pravno
122 842,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Október
2020
Bushkash Physiotherapy Center
Caritas Diocese Rreshen
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Október
2020
Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Fier Community Center
Daughters of St. Francis of Assisi
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Október
2020
Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Procesy formujúce delty v horských plesách: príklad Zeleného Kežmarského plesa (Slovensko)
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Koncept „livability“ v kontexte malých miest
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku – bioprístupné frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Posúdenie environmentálneho rizika v súvislosti s prispôsobením sa zmene klímy
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Hydrologické riziko: od prebytku po nedostatok vody
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja