Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Január
2021
Informačné aktivity zamerané na problematiku nakladania s odpadmi pre spektrum cieľových skupín
OZ HELP SLOVAKIA
123 521,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Január
2021
SOAMI - bezpečná otvorená pokročilá meracia infraštruktúra
Ardaco, a.s.
691 895,54 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Január
2021
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Liptovská potravinárska
Liptovská potravinárska spoločnosť, s. r. o
424 485,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Január
2021
Komunikačné centrum pre krízové situácie
SECAR spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Január
2021
Výstavba kanalizácie v obci Klokoč 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1
Obec Klokoč
67 888,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2021
Storočný strom
OZ Pre lepšiu spoločnosť
175 487,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Január
2021
Energetické úspory v spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
143 730,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Január
2021
Endoskopická a transkutánna elastografia pankreasu pomocou shear-wave ako nová diagnostická metóda
Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta
0,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotnícva Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce
Obec Kozárovce
164 731,41 € nenávratná Minesterstvo životného prostredia
11.
Január
2021
Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMKOS s.r.o.
EMKOS s.r.o.
197 395,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Ždaňa
obec Dolná Ždaňa
102 356,23 € nenávratná MŽPSR
11.
Január
2021
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čierne nad Topľou
Obec Čierne nad Topľou
166 919,67 € nenávratná MŽPSR
11.
Január
2021
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec
257 212,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Chrániš prírodu - chrániš seba (Iniciatíva na podporu ochrany druhov a biotopov)
OZ Pre lepšiu spoločnosť
192 496,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Január
2021
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Píla
Obec Píla
147 300,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2021
Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove
Obec Vlachovo
136 573,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2021
Naša príroda je našim bohatstvom – Amare veša amaro barvaľipen
ROMA SK – Ústredný Zväz Rómov Slovenska
170 802,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Január
2021
Kreatívne centrum Košického kraja
Košický samosprávny kraj
17 992 625,22 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Zariadenia na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podniku
VÚMZ SK, s.r.o.
59 580,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - 29. augusta 172/12, Poprad
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
367 478,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky