Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Machulince
Obec Machulince
239 836,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce
Mesto Želiezovce
320 287,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Január
2023
Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o.
Krošlák, s.r.o.
107 573,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
30.
Január
2023
Doplnenie vybavenia pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Marta Kozárová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Január
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/5/2021
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
30.
Január
2023
Nový základný zdroj tepla v Bani Cigeľ pre mesto Prievidza - tepelné čerpadlá a termosolárne systémy
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
1 519 984,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch
Mesto Krompachy
237 412,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Beňuš
Obec Beňuš
202 707,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Obec Neporadza
684 148,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/107/2020
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Mále Lednice
Obec Malé Lednice
202 668,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom
79 676,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
27.
Január
2023
Inteligentné riešenia výroby papierových slamiek v spoločnosti FOURLEAF s.r.o.
FOURLEAF s.r.o.
209 280,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Inovácia výroby Tempesta s.r.o. v prepojení na potreby cestovného ruchu
Tempesta s.r.o.
198 732,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Zavedenie inovácii do výroby minerálnych a pramenitých vôd
PRVÁ KÚPEĽNÁ a.s.
1 006 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Slovensko v európskom diferencovanom zriadení
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Január
2023
Vodozádržné opatrenie v obci Sekule
Obec Sekule
1 036 807,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok
Obec Močenok
586 028,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Technologické vybavenie do pestovania cukrovej repy
Zuzana Bátorová
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra