Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Máj
2024
Environmentálne klzné vrstvy pre extrémne tribologické aplikácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Máj
2024
Projekt výstavby vodného diela na potoku Tračov
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
203 939,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Projekt budovania prehrádzok v oblasti Levočských vrchov
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
497 012,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Košice - požiarna nádrž Čermeľ
Mestské lesy Košice a.s.
68 215,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Košice - požiarna nádrž Kamenný potok
Mestské lesy Košice a.s.
131 668,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2 758 776,00 € nenávratná MŽP
15.
Máj
2024
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Refundácia miezd AK EŠIF DataCentra za rok 2023
DataCentrum
578 116,51 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch - Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik
Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik
161 382,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Turistická útulňa Jezofčie
Pozemkové spoločenstvo Vallovské Terchová
75 154,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Lesopark Borkút vybudovanie oddychových prvkov
Technické služby mesta Prešov a.s.
126 029,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina dostupný pre všetkých
Mestské hospodárstvo a správa lesov,m.r.o., Trenčín
306 022,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity materskej školy pre predprimárne vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ Uhrovec
Obec Uhrovec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch - Stará Ľubovňa
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
344 363,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Ostrovany
Obec Ostrovany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Projektová podpora pre obec Sady nad Torysou k odstráneniu dvojzmennej prevádzky
Obec Sady nad Torysou
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Debarierizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice
43 213,91 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Gemer
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
106 142,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Horehronie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
350 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
112 742,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra