Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Júl
2020
Rekonštrukcia Obecného domu – zníženie energetickej náročnosti budovy
Obec Malé Straciny
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2020
Komunitné centrum v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
317 095,98 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Júl
2020
Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Ústav experimentálnej fyziky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Júl
2020
„Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha“
SOSNA, o.z.
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/41/2020 (0359/2020)
Súkromná stredná odborná škola podnikania Námestie Mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
125 693,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/46/2020 (0405/2020)
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Vajanského 23, 934 03 Levice
150 579,42 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2020
Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2020
ÚV SR
2 896 000,00 € nenávratná ÚV SR
7.
Júl
2020
Technológia zavlažovania
AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo
55 743,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Technológia zavlažovania
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
499 813,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu - AGRO-VÁH, s.r.o.
AGRO - VÁH, s.r.o.
210 695,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Medzičilizie, a.s. - závlahy
Medzičilizie, a.s.
477 865,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Sanácia skládky odpadu v obci Petrovany
Obec Petrovany
47 525,50 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/43/2020(0400/2020)
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
141 759,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2020
Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
2 469 633,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7.
Júl
2020
Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
175 996,00 € nenávratná MPRV SR
7.
Júl
2020
Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
259 974,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Júl
2020
Modernizácia živočíšnej výroby
AGROSLUŽBY BARDEJOV, s .r. o.
179 781,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť
Obec Viničky
149 883,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Investície do skladovania hospodárskych hnojív
AGROSLUŽBY BARDEJOV, s .r. o.
179 781,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Obstaranie lesného stroja pre spoločnosť M FORST, s.r.o.
M FORST, s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »