Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
December
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (0764/2018-D1)
Obec Podhorany, Podhorany 114, 05993 Podhorany
103 113,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
December
2019
Novostavba MŠ v Boťanoch
Obec Boťany
374 499,63 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/269/2018 (0764/2018)
Obec Podhorany, Podhorany 114, 05993 Podhorany
103 113,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
December
2019
Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou
Obec Kamenica nad Cirochou
563 850,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
December
2019
Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina
obec Rosina
99 176,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
December
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora
obec Pohronská Polhora
76 847,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
December
2019
Predchádzanie vzniku BRO v obci Solčany
obec Solčany
118 343,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
December
2019
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne obce Veľká Mača
Obec Veľká Mača
132 549,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
December
2019
Komunitné centrum v Lučivnej
Obec Lučivná
257 114,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
December
2019
Zavedenie digitálnej platformy pre manažment lokálneho podnikateľského ekosystému so zameraním na udržateľnosť
Solved, s.r.o.
9 360,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
December
2019
Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
581 383,31 € nenávratná MPRV SR
10.
December
2019
Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY
Mesto Lučenec
1 276 784,86 € nenávratná MPRV SR
10.
December
2019
Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
December
2019
MVP-2019-0064
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 513,29 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
December
2019
Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 2
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
530 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
December
2019
Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
127 582,61 € nenávratná MPRV SR
10.
December
2019
Karcinóm rekta. Implementácia parametrických ukazovateľov hodnotenia radikality chirurgického výkonu. Pilotná národná štúdia.
Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta
209 663,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotnícva Slovenskej republiky
10.
December
2019
Výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska
Obec Jakubany
530 402,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
December
2019
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Cífer
Obec Cífer
89 007,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
December
2019
NOVOSTAVBA HÁL PRE VINÁRSKU VÝROBU
HEX SK s.r.o.
998 875,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »