Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Január
2021
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Mládežnícka 1523, Krásno nad Kysucou
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
553 877,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Banícka č. 684/25, Veľký Krtíš
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
441 742,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných zdrojov energie
Obec Brezovica
435 639,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Január
2021
Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci
Obec Košeca
111 337,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
8.
Január
2021
Podpora prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Marcelová
Obec Marcelová
70 621,37 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Január
2021
Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce
Obec Markušovce
271 729,83 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Január
2021
Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba lávky v obci Slavkovce
Obec Slavkovce
70 481,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Január
2021
Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
Obec Lastomír
147 996,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Január
2021
Obec Sliepkovce - rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Sliepkovce
149 783,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Január
2021
Rekonštrukcia budovy č. 141 na múzeum školy
Obec Zboj
37 874,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Január
2021
Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca
Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov
1 310 435,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Január
2021
Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany
Obec Nováčany
312 790,63 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Január
2021
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP (0281/2018) D2
Základná škola Harmanec Harmanec 10, 976 03 Harmanec
34 116,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
8.
Január
2021
Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Svinica
Obec Svinica
10 980,55 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Január
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP (0183/2018) - D2
Asociácia pre mládež, vedu a techniky Bratislava – mestská časť Rača, Hagarova 4, 831 52
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
8.
Január
2021
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou
Obec Družstevná pri Hornáde
363 744,71 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Január
2021
Novostavba materskej školy v obci Spišský Štiavnik
Obec Spišský Štiavnik
797 394,01 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Január
2021
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku
Mesto Kežmarok
840 180,95 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Január
2021
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany
Obec Smižany
399 662,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Január
2021
Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 11 – B3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1 110 591,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky