Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Júl
2020
Vybudovanie športovo-rekreačného areálu pre deti a mládež – Dolné Otrokovce
Obec Dolné Otrokovce
82 600,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Dom smútku - Motešice
Obec Motešice
110 749,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Šmykom riadený nakladač
Obec Michalok
68 990,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/47/2020 (0404/2020)
Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy Maurerova 55, 053 42 Krompachy
120 000,35 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6.
Júl
2020
Zavádzanie nástrojov elektronického podnikania spoločnosti Relaxos, inovácia procesov zákazníckeho centra spoločnosti a nákup dlhodobého majetku využiteľného na služby jej online katalógu
Relaxos, s.r.o.
117 574,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Júl
2020
Implementácia nariadenia REACH do podniku
GIROCHEM, s.r.o.
56 335,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Júl
2020
Zvýšenie triedeného zberu v obci Kokava nad Rimavicou
Obec Kokava nad Rimavicou
500 242,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Júl
2020
Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo
Obec Čoltovo
1 145 307,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/12/2020(0273/2020)
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
190 132,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
6.
Júl
2020
Obstaranie technologického vybavenia práčovne na rozšírenie jej kapacity
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup technologického vybavenia do stolárskej výroby
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami
39 500,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu
Mesto Jelšava
150 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zakúpenie extrakčnej linky na výrobu olejov
MARKOS, spol. s r. o.
34 130,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup techniky na letnú údržbu horských cyklotrás a zimnú údržbu bežkárskych stôp
Obec Lechnica
28 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Lukov výstavbou novej budovy
Obec Lukov
60 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vybudovanie spoločnej úradovne
Mesto Rimavská Sobota
57 400,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Obstaranie rozmetadla priemyselných hnojív a mulčovača
Ing. Ján Lőkös
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup malotraktora
Nikola Karlíková - SHR
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup poľnohospodárskej techniky
Ján Figuli
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup poľnohospodárskej techniky
Vegal, s.r.o.
5 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »