Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Január
2023
Liptovská spolupráca
Poľnohospodárske družstvo Važec
1 937 996,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Modernizácia farmy SHR Miroslava Fabušová
Miroslava Fabušová
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Milan Brezňan
Milan Brezňan
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - Vladimír Magna
Vladimír Magna
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
AGRO MERNÍK - živočíšna výroba
AGRO MERNÍK, s.r.o.
41 071,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Manipulačná technika do pestovania cukrovej repy
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Stroje do pestovania cukrovej repy
Poľnohospodárske podielnické družstvo Výčapy - Opatovce
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Dodatok - Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ II.
Úrad vlády SR
86 617,00 € nenávratná MIRRI SR
26.
Január
2023
Obnova interiéru kultúrneho domu v Holiciach v rámci udržateľnosti a zvýšenia odolnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19
Obec Holice
162 843,15 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26.
Január
2023
Modernizácia farmy Miroslav Kozák
Miroslav Kozák
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Vinohradnícka traktor
RAVENA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Nákup strojov do živočíšnej výroby - Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa
Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Modernizácia farma Štefan Puš
Štefan Puš
26 908,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Zlepšenie strojového a technologického vybavenia Promitor Vinorum
Promitor s.r.o.
22 386,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Zvyšovanie kvalita včelej pastvy špeciálnymi plodinami a zvýšenie produkcie druhového medu
Ing. Jozef Greš
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Technické vybavenie ŠRV
Radovan Kašička
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Nákup strojov pre obhospodarovanie vinohradu
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s.
20 576,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Pomoc agrosektoru vďaka marketingu
Ing. Jana Zentková E-WA marketing
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Modernizácia farmy PD Bobot - Horňany
Poľnohospodárske družstvo Bobot - Horňany
29 666,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby
JAKOS a.s.
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra