Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2020
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa
42 817,12 € nenávratná MPRV SR
23.
Január
2020
Podpora športovej činnosti nákupom športového vybavenia
Lepšie zdravie, Hviezdoslavova ul. 2664/4, 945 01 Komárno
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Športujeme zdravo pre radosť z pohybu!
Detská organizácia ŽIHADIELKA, Vaďovce 81, 916 13 Vaďovce
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Športom k zdraviu, sile a spolupráci.
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci, T.G.Masaryka 9, 984 01 Lučenec
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Vybudovanie odpočívadla na bežeckom okruhu
Obec Družstevná pri Hornáde
13 588,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/12/2018 (0014/2018-D2)
Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora 97656
139 108,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Január
2020
Nákup športovej výbavy
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli kultúrneho domu v Kalonde
Obec Kalonda
8 055,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Zriadenie Centra pre podporu rozvoja okresu Levoča
Mesto Levoča
130 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Rekonštrukcia bazéna v areáli letného kúpaliska
Mesto Revúca
100 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Športová výbava pre ŽS
Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Pohybom a športom k zdraviu žiakov základných škôl v meste
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Podpora a rozvoj mládežníckeho futbalu
FC Neded, Neded 311, 925 85 Neded
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy kultúrneho domu
Obec Malý Kamenec
136 830,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/254/2017 (1043/2017-D2)
Základná škola s materskou školou Tovarné, Tovarné 173, 094 01
83 619,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Január
2020
Výstavba skladu ovocia a obstaranie modernej pestovateľskej techniky
Beata Janštová
720 595,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2020
Oprava a nákup technického vybavenia odborných dielní
Spojená škola internátna
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Veľký Kamenec
Obec Veľký Kamenec
98 931,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2020
Nákup športovej výbavy do mestskej telocvične v XXX
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Vytvorenie oddychovej zóny v areáli Rožňavskej barokovej Kalvárie
Mesto Rožňava
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »