Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Február
2024
Nákup techniky na odhŕňanie snehu
Obec Medzianky
1 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Projektová dokumentácia pre výstavbu kanalizácie a ČOV v obci Merník
Obec Merník
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia strechy na budove bývalej ZŠ
Obec Michalok
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia cesty
Obec Nižný Hrabovec
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Dokončenie stavby Požiarnej zbrojnice - DHZ Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov
11 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekultivácia a obnova protipovodňových opatrení v obci
Obec Nižný Kručov
3 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia kultúrnej miestnosti
Obec Nová Kelča
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Ondavské Matiašovce
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pavlovce
Obec Pavlovce
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Asfaltovanie miestnej komunikácie
Obec Petkovce
2 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia budovy rodinného domu pre účel obecného múzea a skanzen poľnohospodárskej techniky a náradia
Obec Petrovce
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Obec Piskorovce
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Revitalizácia centrálnej zóny obce
Obec Poša
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia chodníka
Obec Prosačov
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Zrekonštruovanie vchodu obecnej budovy a výmena okenných výplní budovy
Obec Radvanovce
2 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Oprava fasády na budove obecného úradu - I. etapa
Obec Rafajovce
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Oprava hasičskej zbrojnice
Obec Remeniny
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Vybudovanie nového oplotenia miestneho cintorína v obci Rudlov
Obec Rudlov
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ruská Voľa
Obec Ruská Voľa
5 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Oplotenie futbalového štadióna
Obec Sačurov
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR