Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Jún
2024
Rekonštrukcia domu smútku v Trsticiach
Obec Trstice
38 478,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Oddychová zóna Kameničany
Obec Kameničany
26 013,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Multifunkčné ihrisko v obci Brzotín
Obec Brzotín
99 990,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Rekonštrukcia domu smútku Slopná
Obec Slopná
28 310,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Horná Lehota – IBV Pod Stráň. Inžinierske siete – II. Etapa
Obec Horná Lehota
749 488,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Potravinová pomoc pre jednorodičovské rodiny
JEDEN RODIČ, n. o.
152 027,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podkonice
Obec Podkonice
40 477,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Vybudovanie verejného priestranstva pred Obecným úradom, Lednica
Obec Lednica
31 655,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Areál športu a oddychu - Prístrešok P1
Obec Kováčová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Zvýšenie bezpečnosti v obci Veľká Lúka
Obec Veľká Lúka
24 499,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Záchytné parkovisko popri štátnej ceste III/1300 – Jaslovské Bohunice
Obec Jaslovské Bohunice
50 000,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Kolkáreň Lieskovec
Obec Lieskovec
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Rekonštrukcia miestnej komunikácie "Baníkovie ulica" k. ú. Strelníky
Obec Strelníky
46 225,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Obnova kultúrneho domu v Bečove
Obec Sebedín-Bečov
13 864,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Stavebné úpravy domov smútku v obci Kiarov
Obec Kiarov
23 413,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Rekonštrukcia chodníka Kráľova Lehota
Obec Kráľova Lehota
44 797,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Inovatívna technológia mrazenia
Mäsokombinát Púchov, a.s.
55 830,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Podpora investícií v rámci živočíšnej výroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o.
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
1 400 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Technologické inovácie a úspora energií pri výrobe v podniku ALFA BIO s.r.o.
ALFA BIO s.r.o.
608 218,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2024
Rozšírenie inovatívnej výroby v podniku ALFA BIO s.r.o.
ALFA BIO s.r.o.
770 666,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra