Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Október
2023
Modernizácia fariem ŽV v PD Hlohovec
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
308 339,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Digitalizácia v chove HD PD Hlohovec
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
948 512,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Nákup zariadení pre výrobnú činnosť spoločnosti Pi aquaunion, s.r.o.
Pi aquaunion, s.r.o
79 458,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Investícia do živočíšnej výroby v PD Spišské Bystré
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré
481 417,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Strojné vybavenie do Agrodružstva Dlhá
Agrodružstvo Dlhá, družstvo
35 556,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Kravín - stavebné úpravy spojené so zmenou účelu užívania stavby
Július Pastirčák
55 916,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Zaraidenie na chov koní - Veľké Leváre
MONSIER s. r. o.
95 931,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Modernizácia farmy a zvýšenie konkurencieschopnosti.
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke
186 320,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Modernizácia a zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho podniku AGREN, s.r.o.
AGREN, s.r.o.
936 326,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Technológie precíznej aplikácia prípravkov u SHR František Némethy
František Némethy
41 692,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Investície do modernizácie ŠRV
František Némethy
32 466,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Nákup teleskopického nakladača pre potreby živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Inovácia technologického vybavenia spoločnosti DESTAV, spol. s r.o.
DESTAV, spol. s r.o.
486 365,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
4.
Október
2023
Modernizácia strojového parku
Poľnohospodárske družstvo OROSZKA
102 045,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Zdravé mlieko pre spotrebiteľa v hlavnom meste
Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
167 221,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Investícia do modernizácie strojového vybavenia Farmy Slezák s.r.o pre efektívnejšiu manipuláciu s produkciou ŠRV
FARMA SLEZÁK, s.r.o.
67 410,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Traktor do živočíšnej výroby
AGROPEX s.r.o
37 884,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV
Ing. Agnesa Lovecká
36 294,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
Technické vybavenie ŠRV
Poľnohospodárske družstvo Bošáca
36 880,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2023
„INVESTÍCIE NA ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY“
Jozef Pavlenka
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra