Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Jún
2019
Celonárodné finále floorball SK LIGA a Krajské turnaje floorball SK LIGA s účasťou OS SR
Nadácia TV JOJ
4 520,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Modernizácia zariadenia pamätnej siene Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika SR
Zväz vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika SR
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Osudy vypálenej obce Kalište- historický kalendár pre rok 2020
EDU media
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Letný tábor
C.I.N. (cin - ako „puto“)
1 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Rozšírenie oral history špeciálnych jednotiek – cyklus dokumentov
human 2 human
9 350,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
Obec Stará Myjava
963 533,83 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2019
Pomáhame, pomáhať – IV. etapa
Slovenská pátracia služba
3 450,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
Jún
2019
Implementácia stratégie CLLD OZ Poniklec - Váh
Občianske združenie Poniklec - Váh
310 526,32 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2019
ZŠ Biskupická 21 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
197 176,72 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2019
Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov a SZČO a Rozvoj základnej infraštruktúry
MAS Gemer-Rožňava
844 155,08 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2019
Preventing Radicalization within Azeri Community
Levan Mikeladze Foundation
9 992,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
Jún
2019
Social-Ecological innovation-Energy efficient stoves
Movement for Sustainable development of Georgia
8 645,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
Jún
2019
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Centrum biovied SAV
178 954,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Nelineárne javy v dynamických systémoch z prírodných a technických vied
Univerzita Komenského v Bratislave
243 101,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Syntéza, kompatibilizácia a transport komponentov multifunkčných systémov vhodných na stabilizáciu celulózových materiálov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
246 897,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Ekonomická optimalizácia modelov cieľového stavu prírode blízkych lesov
Národné lesnícke centrum
249 995,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie - recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Valaliky
Obec Valaliky
93 824,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
Jún
2019
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
62 283,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2019
Vyhodnotenie kľúčových vlastností lesných pôd Slovenska: aktuálny stav, vývoj, priestorové väzby a vzťahy k stavu lesa
Národné lesnícke centrum
249 808,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »