Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2022
Programy pre deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany
Ulita
264 076,79 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
MISERICORDIA n.o. – cesta k znižovaniu sociálnych, rodinných a výchovných problémov v okrese Brezno
MISERICORDIA n.o.
216 241,38 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Skompetentnenie rodiny
Kľúč, n.o.
159 503,37 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Familiam
486 608,11 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
PODPORA 1 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
522 930,83 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Cesta z kruhu závislosti
Gréckokatolícka charita Prešov
159 300,16 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Náhradná rodina má zmysel
Návrat
269 076,49 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím
Normex s.r.o.
77 660,14 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Naše slniečka -sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí
Naše slniečka, n.o.
211 326,58 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Z bludiska závislostí
Trojlístok, n.o.
244 286,73 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podporný a preventívny program pre rodiny s deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania
Detský fond Slovenskej republiky
310 787,41 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Cesta k rodine
Centrum sociálnych služieb KA
306 377,48 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Spolu pre deti - odborná a komunitná podpora náhradných rodín
Návrat
275 205,47 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Posilnenie rodiny zdrojmi komunity
Návrat
497 494,20 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Zvýšenie triedeného zberu v obci Veľké Zlievce
Obec Veľké Zlievce
287 040,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Jún
2022
Posilnenie rodiny zdrojmi komunity v Bratislavskom kraji
Návrat
144 945,16 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Inovatívne procesy pre efektívnu obnovu a stálosť vzťahových osôb pri sanácii narušených rodinných štruktúr ako súčasť resocializácie nielen u mladistvých
Občianske združenie "VICTUS"
249 127,33 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji
Združenie STORM
152 278,85 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji
Združenie STORM
222 012,67 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Príležitosť na zmenu
Občianske združenie PRIMA
130 743,33 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR