Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Október
2021
Obnova vojnového hrobu MICHAL TARKOŠ
Obec Veľká Čausa
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Oprava pomníka obetiam 1. a 2. SV
Obec Seňa
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Pomník obetiam 1. a 2. SV koncetračného tábora
Obec Veľké Ripňany
6 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Prestupné bývanie - Obec Jelka
Obec Jelka
538 008,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
Október
2021
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Čachtice
Obec Čachtice
204 841,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/128/2020
ZORINKA, o.z. Átriová 5, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Október
2021
Obnovenie Pomníka padlých hrdinov I., Obnovenie Pomníka padlých hrdinov II.
Obec Topoľčianky
10 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Oprava pamätníka padlým v II. SV v obci Skalité
Obec Skalité
14 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Obnova pamätníka padlým v SNP v Tomášovciach
Obec Tomášovce
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Obnova významného pamätníka v obci Pavlovce nad Uhom
Obec Pavlovce nad Uhom
4 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Podpora prístupu k pitnej vode v Zlatých Moravciach
Mesto Zlaté Moravce
38 400,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2021
Obnova pamätníka Francúzskym partizánom
Obec Strečno
16 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Výdajný automat pitnej vody v obci Lomnička
Obec Lomnička
14 429,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2021
Výmena poškodenej pamätnej tabule
Obec Ruská Voľa nad Popradom
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF V
Protimonopolný úrad SR
128 138,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
13.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/93/2019 (0544/2019-D1)
Základná škola Školská 482, 96601 Hliník nad Hronom
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
13.
Október
2021
Obnova pamätnej tabule obetiam 1. a 2. SV v časti Dvorníky, Obnova pamätníka 2. SV v časti Dvorníky, Obnova pamätníka obetiam 1. a 2. SV v časti Račice
Obec Nitrica
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Obnova vojnového hrobu v miestnom cintoríne
Obec Víťazovce
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Oprava Pamätníka oslobodenia v Skalici
Mesto Skalica
2 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Oprava plochej strechy izby revolučných tradícií - SNP
Obec Prašník
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR