Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Október
2020
Nové materiály pre mikroelektroniku šetrné k životnému prostrediu založené na komplexných oxidoch obsahujúcich bizmut s perovskitovou štruktúrou syntetizované pri vysokom tlaku
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Produkcia bakteriálnych inklúznych teliesok pre biokatalýzu a biomedicínu (BIT-scale up)
Chemický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
431 980,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Október
2020
Aplikovaný výskum a vývoj pracovnej látky pre odmorovanie, dezinfekciu a dezaktiváciu, aplikovanej do studenej plazmy za atmosférického tlaku, pre dopravné služby
Technická univerzita v Košiciach
392 242,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Cielená inhibícia SARS-CoV-2 pomocou RNA inhibítora novej generácie
SELECTA BIOTECH SE
399 736,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
370 421,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Vývoj metód hodnotenia rizika a spoľahlivosti systému zdravotnej starostlivosti v dobe koronavírusu
Žilinská univerzita v Žiline
120 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Neutrofily a ich extracelulárne pasce pri Covid-19
Univerzita Komenského v Bratislave
400 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Výskum imunitnej odpovede na infekciu SARS-CoV-2 a vývoj klinicky relevantných virologických testov na zvládnutie dopadov pandémie COVID-19
Biomedicínske centrum SAV
399 953,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Inteligentné monitorovanie odpadových vôd za účelom vytvorenia systému včasného varovania populácie SR pred šírením ochorenia COVID-19
Slovenská technická univerzita v Bratislave
399 661,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Vývoj prototypu priemyselného zariadenia pre elektrolyticko-plazmové leštenie dielov pľúcnych ventilátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
352 223,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
VÝVOJ A TESTOVANIE RESPIRÁTOROV S EFEKTÍVNOU DEGRADÁCIOU VÍRUSOV FILTRAMI S OBSAHOM ANTIVIROTICKÝCH MATERIÁLOV
Technická univerzita v Košiciach
384 251,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Zotavíme sa z pandémie Covid19? - sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy
Univerzita Komenského v Bratislave
211 355,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Elektrochemická detekcia vírusov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
366 016,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/163/2020
Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Svätoplukova 7, 940 01 Nové Zámky
199 958,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Október
2020
Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19
Centrum experimentálnej medicíny SAV
399 787,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu
Neuroimunologický ústav SAV
399 909,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Analýza príčin úmrtia pacientov a optimalizácia diferenciálnej diagnostiky v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 v Slovenskej republike
Univerzita Komenského v Bratislave
399 490,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Vytvorenie systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom – pilotná štúdia COVID-19
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
398 808,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja