Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Jún
2023
Triedený zber odpadov v obci Lakšárska Nová Ves
Obec Lakšárska Nová Ves
91 532,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2023
Zberný dvor Zemné
Obec Zemné
569 631,25 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
Jún
2023
Zberný dvor v obci Oščadnica
obec Oščadnica
257 862,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
Jún
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Pribiš
Obec Pribiš
249 828,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Inovácia výrobného procesu CHIRANA Medical, a.s.
CHIRANA Medical, a.s.
585 862,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Inteligentná inovácia v podniku LUNA – PLOTY, s.r.o
LUNA - PLOTY, s.r.o.
99 675,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Nový fotovoltický lokálny zdroj v spoločnosti GOHR, s.r.o.
GOHR, s.r.o.
222 839,10 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v území NP Nízke Tatry
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
1 922 812,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Blue Economy Innovation and Investment Summit 2023
Sote Information & Communication Technology (Sote Hub)
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Jún
2023
Building Cyber Security resilience at the Kenyan Coast
Sote Information & Communication Technology (Sote Hub)
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Jún
2023
Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra
Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
532 497,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zvýšenie samovýroby elektrickej energie vo výrobnom areáli spol. EUROVIA SK - Poprad
EUROVIA SK, a.s.
15 543,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zberný dvor
Obec Župkov
480 830,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Jún
2023
Zvýšenie samovýroby elektrickej energie vo výrobnom areáli spol. EUROVIA SK - Zbudza
EUROVIA SK, a.s.
18 495,81 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zberný dvor Vavrečka
Obec Vavrečka
341 671,62 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
5.
Jún
2023
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spol. s r.o.
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
16 499,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Lesná technika
TRIAD SERVICES s.r.o.
195 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2023
Fotovoltaické zariadenie s výkonom 499,5 kWp SANAS, SABINOV
SANAS, a.s.
80 019,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Investície do lesných strojov
Miroslav Jakub
141 615,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - PICKELES s.r.o.
PICKLES s.r.o.
19 762,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky