Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Október
2019
Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu“
Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie
80 937,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
Október
2019
Komunitné centrum Štrba – zlepšenie integrovaného prístupu MRK k sociálnej infraštruktúre
Obec Štrba
166 199,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
Október
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu Domadice
Obec Domadice
148 620,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Október
2019
FDAAS - automatizovaný systém pre vyhodnocovanie nebezpečenstva vzniku požiaru
Ardaco, a.s.
683 510,02 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou
Obec Opatovce nad Nitrou
81 035,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Október
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora
obec Pohronská Polhora
98 752,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Október
2019
Inovácia procesu rafinácie v spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.
MACH TRADE, spol. s r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno
Mesto Brezno
161 177,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy obce Seňa
Obec Seňa
420 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Október
2019
VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - KRAVANY
Obec Kravany
129 067,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Stavebné úpravy budovy kultúrno-spoločensko-sociálneho centra v obci Olováry
Obec Olováry
85 054,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša
Obec Žitná-Radiša
99 998,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
KOLESOVÝ NAKLADAČ S PRÍSLUŠENSTVOM PRE OBEC BRESTOV
Obec Brestov
67 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Materská škola Dubovce
Obec Dubovce
402 513,82 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
Október
2019
Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Telince
Obec Telince
87 015,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Kamerový systém v obci Hosťová II
Obec Hosťová
46 618,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Obecný kamerový systém
Obec Mojš
59 564,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bobot
Obec Bobot
99 779,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Spolupráca medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov
K.K.V. – UNION, s.r.o.
3 957 412,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
4 390 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »