Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/176/2020(0760/2020-d1)
BRÁNY EURÓPY Mirka Nešpora 4888/16, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/310/2018 (0826/2018-D1)
ASIT, o. z. Prievozská ulica 2/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Podpora prvého bývania
Spišská katolícka charita
418 658,40 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Sprostredkovanie bývania a podporné služby ako nástroj sociálneho začlenenia
Pre človeka
187 810,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity
Občianske združenie Odyseus
348 076,80 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Stavebné úpravy a zateplenie Komunitného centra Cerovo
Obec Cerovo
167 990,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Materská škola Čierny Balog - nadstavba a zateplenie
Obec Čierny Balog
235 600,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK MIRRI SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
437 979,91 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti MD-MAX s. r. o.
MD-MAX s. r. o.
490 869,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Júl
2021
Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Vietnamská 13
Mestská časť Bratislava - Ružinov
67 238,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Júl
2021
Support and psychological rehabilitation of anti-terrortist operation soldiers in Donbass
Volunteer Association „Believe in Ukraine”
2 900,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19.
Júl
2021
Podpora rozvoja v spoločnosti BONELITY, s.r.o. zavedením inovatívnej softvérovej platformy s integráciou umelej inteligencie na rozpoznávanie hlasom
BONELITY, s.r.o.
197 766,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Júl
2021
Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov
GLASKO s.r.o. Prešov
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Júl
2021
Kosovo souvenirs made by Kosovo women
LADY, NGO
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
Júl
2021
Vybudovanie obecnej kompostárne v obci Šrobárová
Obec Šrobárová
208 627,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Júl
2021
Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
PROstate biomarker based on GLYcans for prostate CANcer management
Glycanostics s.r.o.
249 719,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra
Univerzita Komenského v Bratislave
249 328,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Vývoj potraviny a aplikácie na báze jedlého gélu v cieľovom segmente starnúcej populácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
249 838,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Výskum a vývoj modulárneho systému stredne veľkých hybridných energetických zdrojov na báze ekologického energetického mixu optimalizovaného pre užívateľa a lokalitu
MS THERM s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja