Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Apríl
2021
Odprášenie koksovej služby VKB3
U. S. Steel Košice, s.r.o.
3 775 168,97 € nenávratná MŽP SR
12.
Apríl
2021
Zberný dvor Spišská Stará Ves
Mesto Spišská Stará Ves
288 735,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Apríl
2021
Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa
Mesto Košice
54 408,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/5/2021 (0173/2021)
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
143 785,32 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
12.
Apríl
2021
Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie
Obec Pata
4 557 904,93 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
12.
Apríl
2021
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/10/2019 (0099/2019-d2)
Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
12.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/5/2019 (0025/2019-D2)
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice Podjavorinskej 1, 040 11 Košice - mestská časť Luník IX
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
12.
Apríl
2021
Modernizácia poľnohospodárskej výroby spoločnosti SATPOL
SATPOL, s.r.o.
18 988,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2021
Investíciami do živočíšnej výroby zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho družstva Jelšovce
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce
31 483,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2021
Dom nádeje - Obec Ďurďoš
Obec Ďurďoš
120 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2021
Inteligentná inovácia produkčného procesu výroby komponentov z dreva
RADVIL - STAV, s.r.o.
409 464,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
5 592 368,74 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Materská škola Hniezdne
Obec Hniezdne
679 576,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Zvýšenie energetickej efektívnosti TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad
TATRAVAGÓNKA a.s.
1 144 947,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Modernizácia a ekologizácia výroby tepla v meste Nitra - Klokočina a Diely vysoko účinnou kombinovanou výrobou
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
1 193 023,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Energetický audit – Rozvoj energetických služieb v obci Liptovská Osada
Obec Liptovská Osada
11 605,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Rozvoj Slovenskej batériovej aliancie
Slovenská batériová aliancia, Slovak Battery Alliance
199 076,38 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy riaditeľstva Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
1 491 426,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Chov chladnokrvných koní – norika muránskeho typu
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
592 000,00 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2021
Výstavba zariadení využívajúcich OEZ v prevádzkach COOP Jednota Námestovo
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
91 532,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky