Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ratkovské Bystré.
Obec Ratkovské Bystré
70 547,51 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia spevnenej plochy v obci Šarišský Štiavnik
Obec Šarišský Štiavnik
56 379,70 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia prístupovej cesty ku kaštieľu Andrássyovcov a ku grófskym rybníkom
Obec Vlachovo
50 893,71 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Vyšný Žipov
Obec Vyšný Žipov
64 446,84 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Zemplínska Teplica
249 673,14 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Sabinov - rekonštrukcia chodníka na ul. Generála L. Svobodu
Mesto Sabinov
69 711,20 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Dobudovanie infraštruktúry miestnych komunikácií a chodníkov v obci Cinobaňa
Obec Cinobaňa
250 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rovňany
Obec Rovňany
58 039,26 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh.
Mesto Trebišov
116 370,62 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
I/77 Vyšný Mirošov - odvodnenie, chodník
Obec Vyšný Mirošov
145 751,80 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácii Muránska Huta a m.č. Predná Hora.
Obec Muránska Huta
44 200,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Kravany
Obec Kravany
172 785,32 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krná.
Obec Krná
41 750,96 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Nový Ruskov
Obec Nový Ruskov
163 750,80 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Miestne komunikácie Ozdín.
Obec Ozdín
60 321,08 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Chodník pre peších v údolí rozjímania nad posvätným ružencom
Obec Radoma
59 505,40 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Stavebné úpravy chodníka v obci Veľká Čalomija
Obec Veľká Čalomija
41 419,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka na ulici Lučenskej v súbehu so štátnou cestou č. I/75
Mesto Veľký Krtíš
81 602,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia oplotenia a obecnej komunikácie okolo cintorína v obci Hraň
Obec Hraň
91 566,48 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Novostavba chodníka v obci Teplý Vrch
Obec Teplý Vrch
40 665,20 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky