Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Jún
2019
Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy v Prešove
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
4 370 036,40 € nenávratná MPRV SR
11.
Jún
2019
Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)
Mesto Prešov
85 451,51 € nenávratná MPRV SR
11.
Jún
2019
Odpoveď na poškodenie DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie
Biomedicínske centrum SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
AFM: Zobrazovanie, manipulácia, simulácia na atomárnej škále
Fyzikálny ústav SAV
140 000,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Elektrotechnický ústav SAV
249 516,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
197 912,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
242 714,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
215 476,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
248 662,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Jún
2019
Materská škola Hniezdne
Obec Hniezdne
679 576,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Jún
2019
Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby
Horská záchranná služba
5 519 085,87 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Jún
2019
Chránený chov plemien koní Rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní Organizáciu a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní Organizáciu súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní.
Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
1 055 000,00 € nenávratná MPRV SR
11.
Jún
2019
Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Dojč
Obec Dojč
126 408,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Jún
2019
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch – organizovanie dostihových dní v roku 2019.
Závodisko, š.p.
1 050 000,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Jún
2019
Obstaranie kompostérov v obci Horná Potôň
Obec Horná Potôň
98 135,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Jún
2019
Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 762 201,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Jún
2019
Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad
Mesto Poprad
140 737,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové v obci Chmeľov
Obec Chmeľov
93 239,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Jún
2019
Zavedenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Sokoľany
Obec Sokoľany
93 824,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »