Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
December
2020
Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu v obci Spišské Tomášovce
Obec Spišské Tomášovce
180 108,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
December
2020
Prestavba rodinného domu na komunitné centrum
Obec Stretava
257 001,65 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
December
2020
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií k rómskej osade
Obec Hrušov
186 960,99 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
December
2020
Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou
595 722,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
December
2020
Spoločne hľadáme prácu II
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
4 382 188,56 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
December
2020
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
18 043 812,78 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
December
2020
Živý les
Kings Media
199 500,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
28.
December
2020
Očová, Zvolenská Slatina-odvedenie a čistenie odpadových vôd
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9 885 786,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
December
2020
Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok
Obec Spišský Štvrtok
86 630,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
December
2020
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka
Obec Močenok
215 008,74 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
December
2020
Komunitné centrum v obci Výborná
Obec Výborná
182 110,41 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
December
2020
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce
Obec Kráľovce
289 607,66 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
December
2020
Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v obci Fričovce
Obec Fričovce
500 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
December
2020
Pozemné komunikácie v obci Marhaň
Obec Marhaň
238 346,17 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
December
2020
Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníkov v obci Vyšná Olšava
Obec Vyšná Olšava
118 830,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
December
2020
Kreatívne centrum Nitra
Mesto Nitra
15 568 577,66 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
December
2020
Lipany, pešie komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK
Mesto Lipany
220 555,62 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
December
2020
Rozšírenie verejného vodovodu obce Výborná
Obec Výborná
98 604,25 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
December
2020
Rekonštrukcia kultúrneho domu Petkovce
Obec Petkovce
140 111,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
December
2020
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Kúty 7855/1A, Prešov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
816 230,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky