Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2021
Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Chemický ústav SAV
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum bariérovej textílie do komunitnej tvárovej polmasky a ochranného odevu
VÚTCH - CHEMITEX,spol. s r.o.
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Geografický ústav SAV
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Novel semiconductors and catalysts for production of green hydrogen
Žilinská univerzita v Žiline
165 382,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie
Elektrotechnický ústav SAV
249 954,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Fotonické labortórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 854,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 880,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
FMA analýza potenciálnych signálov vhodných pre adaptívne riadenie nestingových stratégií frézovania aglomerátov na báze dreva
Technická univerzita vo Zvolene
195 402,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Monitoring lesných porastov v trojdimenzionálnom priestore a čase pomocou inovatívnych prístupov blízkeho-dosahu
Technická univerzita vo Zvolene
249 374,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
170 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Determinácia efektu poľnohospodárskych xenobiotík na alterácie živočíšneho systému v podmienkach in vitro.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Vplyv rastu antropometrických parametrov slovenskej populácie na funkčné vlastnosti nábytku a podnikové procesy
Technická univerzita vo Zvolene
235 993,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Od interagujúcich hviezd k exoplanétam
Astronomický ústav SAV
235 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum povrchových vlastností dreva a materiálov na báze dreva modifikovaných CO2 laserovým žiarením a nízkoteplotnou plazmou
Technická univerzita vo Zvolene
249 661,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra
Univerzita Komenského v Bratislave
249 054,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov
Ústav experimentálnej fyziky SAV
120 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Epidémie na území Slovenska v 17.-19. storočí
Prešovská univerzita v Prešove
155 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Stratégia trvalej udržateľnosti športovej organizácie v podmienkach Slovenskej republiky
Žilinská univerzita v Žiline
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológii
Slovenská technická univerzita v Bratislave
242 423,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
249 925,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja