Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Apríl
2021
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/324/2018 (0850/2018-D3)
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity Špitálska 10, 811 08 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
6.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/255/2018 (0692/2018-D2)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
6.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/146/2020 (0595/2020-D1)
Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
6.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/157/2020 (0640/2020-D1)
Nadácia pre deti Slovenska Heydukova 2139/3, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
6.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/177/2020 (0765/2020-D1)
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
6.
Apríl
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti WENS DOOR s.r.o.
WENS DOOR s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2021
Poskytovanie poradenských služieb poľnohospodárom - J. Varjú, 2019-2020
Varju Consulting s.r.o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2021
Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov - FOREST FAM – BS, s.r.o.
FOREST FARM – BS, s.r.o.
181 162,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2021
Inovatívne technológie vo výrobnom procese VALLOS, s.r.o.
VALLOS, s.r.o.
329 487,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Veľké Ripňany
Obec Veľké Ripňany
80 960,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
4-triedna Materská škola
Obec Družstevná pri Hornáde
1 016 521,45 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Smolnícka Huta
Obec Smolnícka Huta
161 200,21 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
1.
Apríl
2021
Komunitné centrum Štrba - zlepšenie integrovaného prístupu MRK k sociálnej infraštruktúre
Obec Štrba
162 732,18 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
1.
Apríl
2021
Energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.
IGLASS spol. s r.o.
98 341,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín – verejné budovy
Mesto Tvrdošín
81 109,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava
Mesto Moldava nad Bodvou
52 367,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Rozvoj existujúceho MSP – ECO PRODUKT s.r.o.
ECO PRODUKT s. r. o.
97 813,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK
Národný energetický klaster NEK
132 750,45 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
130 307,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
2 697 448,98 € nenávratná MDV SR