Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Október
2020
Zriadenie nových sadov a komplexná modernizácia v Poľnohospodárskom družstve Tvrdošovce
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
733 318,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2020
Zavedenie inovovaného produktu ALU System
DIN - TECHNIK spol. s r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2020
Dátová analytika zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladových zásob a predikciu správania zákazníkov
MONDEA s.r.o.
106 699,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/355/2018 (0918/2018-D1)
Národné centrum telemedicínskych služieb Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
21.
Október
2020
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová
Obec Vyšná Jedľová
58 039,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
Október
2020
Rozšírenie poskytovania služieb GM-LINK, s.r.o.
GM-LINK, s.r.o.
68 520,63 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2020
Kozia farma Úprimne- Rodinná mliekareň v Jastrabí pri Michalovciach
Ján Chladek
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2020
COVID-19 protection for Nashet team
Social and Cultural Nashet Association
9 996,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
Október
2020
ContracTool
Digital Mindset, j.s.a.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2020
Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín
Mesto Trenčín
81 320,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Október
2020
Zavedenie inteligentných inovácií do výroby v spoločnosti WE Trade s.r.o.
WE Trade s. r. o.
1 325 697,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/95/2017
Súkromná základná škola s materskou školou Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Október
2020
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera
BUKÓZA INVEST spol. s r.o.
12 442 815,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
Október
2020
Zvýšenie triedeného zberu v obci Kokava nad Rimavicou
Obec Kokava nad Rimavicou
500 242,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/46
TSM Veľký Meder, s.r.o.
484 785,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Sanácia nezákonne uloženého odpadu v osade MRK „Tehelňa“ vo Veľkých Kapušanoch
Mesto Veľké Kapušany
62 251,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré
Obec Bystré
92 998,71 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Replacement of window blocks in the school facility in Svitanok village
Department of Education of Nizhyn District State Administration
5 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2020
E-Schools Online Training
Renovate Society United Radical Start
2 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2020
Zberný dvor Dobroč
Obec Dobroč
211 905,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky