Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
December
2019
Rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov.
Závodisko, š.p.
75 680,00 € nenávratná MPRV SR
5.
December
2019
Skladovanie poľnohospodárskych produktov
HEX SK s. r. o.
475 183,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2019
MVP-2019-0034
Ústav experimentálnej fyziky SAV
1 902,69 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
December
2019
Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku
Universität für Bodenkultur Wien
0,00 € nenávratná MPRV SR
5.
December
2019
Zníženie energetickej náročnosti v podniku Imrich Goliaš - LIANA - GOLF
Imrich Goliaš - LIANA-GOLF
91 311,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2019
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
PolyFol Group s.r.o.
6 500 923,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2019
Výstavba komunitného centra občianskeho združenia Rómske srdcia – Romane Jíle
Rómske srdcia – Romane Jíle
321 425,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
December
2019
Inovácia výrobného procesu spoločnosti VIBRA Slovakia s.r.o.
VIBRA Slovakia s.r.o.
114 549,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
December
2019
Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LVC media s.r.o.
LVC media s.r.o.
167 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
December
2019
Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti HoReCup, a.s.
HoReCup, a.s.
1 140 874,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
December
2019
Aplikačná podpora a úprava CEDIS
Ministerstvo financií SR
167 840,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
December
2019
Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina
Mesto Žilina
385 800,00 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2019
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora - Obec Jelenec
Obec Jelenec
324 922,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
December
2019
Chránený chov plemien koní Rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní Organizáciu a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní Organizáciu súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní.
Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
195 000,00 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2019 (0415/2019)
Základná škola, Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
83 246,69 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/120/2019 (0637/2019)
Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
74 670,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/45/2019 (0316/2019)
Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom, Ul. gymnaziálna 197, 038 43
118 767,29 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
December
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Ipeľ-Hont spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
Občianske združenie Ipeľ - Hont
146 039,85 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/50/2019 (0332/2019)
Základná škola Malá Ida, Školská 10, 04420
141 330,92 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
December
2019
Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti Doborgaz-Dunakiliti gyalogos-és kerékpáros híd építésé
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
246 850,05 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »