Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Október
2021
Obnova pomníka padlým v 1. a 2. SV, Obnova pomníka M. Nešpora
Mesto Holíč
14 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
2. etapa obnovy vojnových hrobov na Rímsko-katolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa v Banskej Bystrici, 2. etapa obnovy vojnových hrobov – dvoch masových hrobov na Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici
Mesto Banská Bystrica
19 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa
Obec Veľká Čausa
73 954,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Október
2021
Základná škola Zbehy – Rekonštrukcia kotolne
Obec Zbehy
75 604,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Október
2021
Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany
Obec Bystričany
213 845,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Október
2021
Obnova pomníka padlých vojakov a obyvateľov obce počas II. SV
Obec Koválov
1 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pamätníka v Hontianskych Moravciach
Obec Hontianske Moravce
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Pokračovanie v renovácii pamätníka SNP v meste Spišské Vlachy
Mesto Spišské Vlachy
4 550,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pamätníka v Obyciach, časti Krtinová
Obec Obyce
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pamätníka padlým vo vojnách
Obec Pohorelá
700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova vojnového hrobu sovietskych partizánov padlých v II. SV
Obec Zákopčie
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pamätníka holokaustu v Piešťanoch
Mesto Piešťany
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pamätníka padlých vojakov v II.SV v obci Partizánska Ľupča
Obec Partizánska Ľupča
4 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova hrobu Jána Košíka
Mesto Partizánske
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurovanie a zakonzervovanie reliéfneho obrazu a sôch
Mesto Svit
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Renovácia pamätníka
Obec Slovenské Pravno
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova vojenského pamätníku v obci Petrovice
Obec Petrovice
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Čistenie a obnova pamätníka I. a II. SV v obci Pinciná
Obec Pinciná
1 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pomníka obetiam 2. SV
Obec Nižná Boca
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurovanie Pamätníka obetiam 2. SV
Obec Nitrianske Pravno
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR