Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Júl
2020
Obstaranie technického vybavenia na údržbu komunikácií a zelených plôch
Reality RS a. s.
24 640,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Moderné učebne pre ZŠ Haniska
Obec Haniska
85 266,37 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2020
Nákup dlátového pluhu a diskového podmetača
AGROVOJ s. r. o.
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Úprava nádvoria kaštieľa a jeho okolia
Obec Nižná Kamenica
33 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup poľnohospodárskej techniky
Rastislav Roško
19 900,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne
Mesto Hnúšťa
54 600,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup technického vybavenia a softvéru do architektonickej kancelárie
Ing. arch. Erik Klaubert
25 900,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vozový park elektrobusov v Bratislave
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
9 500 000,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2020
Nákup strojov a zariadení na prípravu vozidiel na technickú kontrolu
AUTOCLUB S & T, s. r. o.
24 277,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup mulčovača
Štefan Tankó
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup sejacieho stroja
BARTRANZ, s. r. o.
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vybudovanie penziónu v obci Oľšavce
AGRIKON, s. r. o.
90 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rozšírenie sortimentu pekárne a výrobnej kapacity pivovaru
ECOLUTION s. r. o.
160 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup strojového vybavenia na zvýšenie produkcie krmiva pre živočíšnu výrobu
AGRO EKO SLUŽBY, s. r. o.
19 200,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zvýšenie efektivity predaja náhradných dielov na motorové vozidlá distribúciou produktov
Ekoparts, s. r. o.
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Inteligentná plnoautomatická linka na výrobu komponentov z dreva
TOMA, s.r.o
3 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Júl
2020
Zakúpenie vysokozdvižnej plošiny
Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov
40 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zriadenie prevádzky na výrobu štiepaného palivového dreva
PL Drevo s. r. o.
79 900,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup vybavenia na rozšírenie a skvalitnenie pestovania cesnaku
PYRRHA, s.r.o.
12 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup stavebného náradia a motorového vozidla
Javors s. r. o.
40 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »