Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2022
Zlepšenie prístupu žien zažívajúcich násilie k špecifickým podporným službám v Poradenskom centre Fenestra a zvyšovanie ich kvality
Fenestra
259 252,57 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Bezpečný ženský dom POKOJ
BRIEŽDENIE
196 155,11 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Opatera - doma je doma
Familiaris
222 300,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Packaging service for the development of family production
Ministry of Finance and Economy of Autonomous Republic of Abkhazia
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
Jún
2022
Dostupná opatrovateľská služba
Senior Trend, n. o.
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Šťastná matka, šťastné dieťa
MyMamy, o.z.
429 467,14 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Posuňme sa k posunkom cez aplikáciu
Dorteo, s.r.o.
33 374,57 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Opatrovateľská služba v obci Kružlov a v obci Kurima
S.O.S. n.o.
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
270 180,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Kluknava - Modernizácia domu smútku
Obec Kluknava
38 926,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Jún
2022
Domáca opatrovateľská služba v Nitrianskom kraji
Prosocia
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Poprad
Mesto Poprad
499 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Domáca opatrovateľská služba
Občianske združenie SEMITA
74 100,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Komunitná starostlivosť v Trenčianskom samosprávnom kraji
StarDOS n.o.
492 212,10 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Rabča
Obec Rabča
340 860,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Eliminácia diskriminácie vzdelávaním
Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center)
159 634,87 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Ružomberku
Mesto Ružomberok
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom
163 020,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Ľudské zdroje
Cesta sv. Františka z Assisi, n.o.
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR