Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2023
Snina, Cirocha, rkm, 26,800, SMB
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
479 096,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Január
2023
SABINOV, TORYSA - PREBUDOVANIE BALVANITÉHO SKLZU V rkm 79,368
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
599 000,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou
Obec Lysá pod Makytou
486 929,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice
Obec Raslavice
180 222,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2023
Kompostáreň v obci Nižná Myšľa
Obec Nižná Myšľa
368 433,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Január
2023
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti VK-stroj s. r. o.
VK-stroj s. r. o.
259 605,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Január
2023
Obstaranie mobilného dojacieho zariadenia
Družstvo vlastníkov oviec v Polomke
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Technika do špeciálnej rastlinnej výroby
Ing. Milan Horný
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Investície do zvýšenia kvality produkcie viniča - PD Svodín
Poľnohospodárske družstvo Svodín
19 726,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Teleskopický manipulátor
AGROTICCE, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Modernizácia RD Ďumbier
Roľnícke družstvo Ďumbier
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Teleskopický manipulátor
Hospodár, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Pôdoochranné technológie, výživa a hnojenie poľnohospodárskych plodín
AM - AGRO s.r.o
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Modernizácia strojového parku ŽV - PD Žiarec
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo
25 235,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Nákup strojov na prípravu krmív pre špeciálnu živočíšnu výrobu
Boris Baláž
35 068,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Obstaranie technológie na manipuláciu s organickými hnojivami
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Modernizácia strojov a zariadení v ŽV
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky
Mária Malinová - AGROMAL
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Zvýšenie produkcie a kvality v špeciálnej rastlinnej výrobe v spoločnosti Gergel s.r.o.
Gergel s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Zvýšenie produkcie špeciálnej rastlinnej výroby
Ing. Dezider Mezei
14 440,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra