Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Havas Agro
Havas Agro - Dóra Hegedűs
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2023
Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Prešovský samosprávny kraj
1 100 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
27.
November
2023
Tomáš Kinči - vinohradnícka činnosť
Tomáš Kinči
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Natália Chomisteková
Mgr. Natália Chomisteková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2023
Zlepšenie životných podmienok vo výkrme brojlerov
Podnik živočíšnej výroby a.s.
567 245,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2023
Mladý farmár - Peter Cesnak
Peter Cesnak
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2023
Moja farma - zvýšenie efektivity ŽV
Tóth Gábor Levente
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2023
Investícia do rastlinnej výroby pre podporu rozvoja podnikania
Ing. arch. Adrián Knapp SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2023
Odstránenie následkov ničivého požiaru a rekonštrukcia objektu Szitnyayovský dom (Nám. sv. Trojice 4) v Banskej Štiavnici
Mesto Banská Štiavnica
4 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
27.
November
2023
Projekt misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách
Konferencia biskupov Slovenska
330 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
27.
November
2023
Zabezpečenie náhradného ubytovania pre obyvateľov obce Svrčinovec dotknutých realizáciou stavby D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11
FIMILA s.r.o.
400 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
27.
November
2023
Rozšírenie kapacít MŠ v obci Golianovo
Obec Golianovo
991 116,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
November
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0006/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Obec Fintice
411 623,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24.
November
2023
Inovácia výrobného procesu MWS Prievidza, s.r.o.
MWS Prievidza, s.r.o.
154 630,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
November
2023
Rochovce-Slavošovce-Čierná Lehota kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8 697 367,88 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
24.
November
2023
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC
Obec Žihárec
441 950,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
November
2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
Vojenské lesy a majetky SR
4 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Vyšná Sitnica
78 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Podpora investícií v rámci živočíšnej výroby spoločnosti Farm-Leibitz s.r.o.
Farm-Leibitz s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Modernizácia strojnotechnologického vybavenia ŽV Podielníckého roľnícko-obchodného družstva BOBROV
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo
150 582,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra