Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Máj
2024
Reštaurovanie sôch v parku
Obec Šalgočka
22 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Oprava miestnej komunikácie a chodníka
Obec Dolný Chotár
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Modernizácia detského ihriska v areáli Materskej školy s VJM Horné Mýto
Obec Horné Mýto
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia sochy na cintoríne
Obec Vieska
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu "A" v základnej škole a materskej škole
Obec Križovany nad Dudváhom
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia detského ihriska
Obec Macov
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia detského ihriska
Obec Bellova Ves
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rozšírenie verejného osvetlenia
Obec Dunajský Klátov
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia schodiska obecného úradu, dobudovanie skladu a garáže hasičskej techniky v obci
Obec Mad
37 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia detských ihrísk a rozšírenie už existujúcich ihrísk
Obec Malé Dvorníky
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Vybudovanie oplotenia na materskej škole
Obec Povoda
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Realizácia exteriérového ihriska a hracieho vybavenia
Obec Matúškovo
14 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia materskej školy, odpadové hospodárstvo, rekonštrukcia elektroinštalácie materskej školy
Obec Pusté Sady
32 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov - XXIII. ročník
Krajská organizácia JDS Trnava
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Renovácia basketbalového ihriska
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Vybudovanie parku voľného času
Obec Čenkovce
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Nákup rozkladacích stanov na miestne podujatia
Obec Kyselica
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Zakúpenie krojov pre členov skupiny
Csemadok Základná organizácia Gabčíkovo
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia podláh a výmena žalúzií
Základná škola s materskou školou, Komenského 133, Šoporňa
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia vnútorných priestorov
Dom Matice slovenskej Dunajská Streda
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR