Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Máj
2023
Autobusová čakáreň SAD – modernizácia a parková úprava okolia Kapišová, okres Svidník
Obec Kapišová
13 645,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Poša
Obec Poša
33 586,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v Jablonici v spoločnosti ADO-Service, s. r. o.
ADO-Service, s. r. o.
140 120,01 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Máj
2023
Revitalizácia obce Pavľany – oddychová zóna pre turistov
Obec Pavľany
40 063,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Revitalizácia verejného priestranstva – miestna časť Dobroč
Obec Čierny Balog
60 654,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rozvoj chovu dojníc Bálint
Bálint Csaba - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2023
Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany
Obec Podhorany
127 263,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Máj
2023
Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica – bývalé Kino PANOREX a okolie
Mesto Nová Dubnica
218 293,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Máj
2023
Potravinová a hygienická pomoc pre Kyjevskú a Odeskú oblasť (Balíky nádeje)
Depaul Slovensko, nezisková organizácia
300 304,42 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Máj
2023
We change the world
4SELECT
9 993,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Máj
2023
Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Máj
2023
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Máj
2023
Nelineárne javy v dynamických systémoch z prírodných a technických vied
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Máj
2023
Vybudovanie zberného dvora v obci Kamenná Poruba
Obec Kamenná Poruba
864 059,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou
Obec Lok
246 694,89 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Cerovo
obec Cerovo
91 477,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Máj
2023
Dobudovanie zberného dvora pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov
Obec Pohronský Ruskov
152 222,76 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
30.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Sihelné
Obec Sihelné
233 935,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Máj
2023
FVE - KAPA DAB 66,5
Ing. Daša Balogová - KAPA DAB
53 701,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Máj
2023
Komunálna technika na údržbu ciest a zelene v obci Veľký Klíž
Obec Veľký Klíž
16 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra