Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Júl
2020
Nákup CNC stroja pre strojársku výrobu
METAL SERVICE s. r. o.
70 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vybudovanie chodníka
Obec Granč - Petrovce
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rozšírenie ponuky služieb o požičovňu e-bikov a ich servisu
Attila Sanislo – SAAT SPORT
18 200,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zlepšenie podmienok poskytovaných služieb v oblasti pohrebnej prepravy
Ing. Želmíra Sekelská - Pohrebníctvo
40 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vytvorenie Spišského diecéznehu múzea a lektorského sprevádzania po pamiatkach
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rekonštrukcia a strojové vybavenie fitnescentra"
STEMI Slovakia, s. r. o.
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup strojového vybavenia pre stavebnú prevádzku
Tadrak, s. r. o.
5 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup technológie pre klampiarsku výrobu
WOODcomp s. r. o.
116 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zriadenie nabíjacej stanice pre elektromobily a dovybavenie požičovne elektrobicyklov
Oľga Paraničová CK EUROTOUR
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zvýšenie technologického vybavenia v poskytovaní služby v oblasti kamenárskych a stavebných prác
Róbert Nagyferencz - Kamenárske práce
9 654,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup materiálno-technického vybavenia obecného podniku
KomPaS, s.r.o.
38 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie
Mesto Revúca
145 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rekonštrukcia maštale pre hovädzí dobytok
Ing. Peter Kovács
18 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rekonštrukcia historického vodného mlyna v obci
Obec Kostoľany nad Hornádom
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Obstaranie diskového žacieho stroja a zhrňovača krmovín
Štefan Mišurák
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zvýšenie turistickej atraktivity lesoparku s gejzírom v Herľanoch a zveľadenie okolitého prostredia
Technická univerzita v Košiciach
178 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Realizácia protipovodňových opatrení v obci Vyšný Čaj
Obec Vyšný Čaj
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup strojového vybavenia pre Dielňa - kovy
Súkromná stredná odborná škola
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zabezpečenie prevádzky a technického vybavenia sociálneho podniku
Sociálny podnik obce Slavošovce, s. r. o.
59 400,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rozvoja a propagácia Rusínov a rusínskeho rázu regiónu
Mesto Medzilaborce
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »