Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
December
2020
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti ECO-PACK a.s. II
Eco-Pack a.s.
276 722,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
December
2020
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Číčov
Obec Číčov
519 086,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
December
2020
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla športového centra v meste Veľký Šariš využitím aerotermálnej energie
Mesto Veľký Šariš
174 960,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
December
2020
TREVA s.r.o. – rekonštrukcia stavebných objektov a modernizácia technologických častí
TREVA s.r.o.
244 268,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
December
2020
Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think Small First"
Slovak Business Agency
8 473 564,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
22.
December
2020
Inteligentné inovácie pre Slavia Industries, a.s.
Slavia Industries, a. s.
856 842,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
December
2020
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2019/2020
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
708 328,36 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
December
2020
Zberný dvor v obci Lubeník
Obec Lubeník
400 424,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
December
2020
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP v gescii MH SR - rok 2019 / 2020
MH SR
1 469 751,27 € nenávratná MH SR
22.
December
2020
Štúdia uskutočniteľnosti pre firmu GOSPACE Tech s.r.o.
GOSPACE Tech s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
December
2020
Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve – Marta Janeková
Marta Janeková – SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
December
2020
Nákup lesnej techniky pre Obecné lesy Ľubietová, spol. s r. o.
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.
138 778,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
December
2020
Aglomerácia Tornaľa kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 235 241,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
December
2020
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov
Obec Jakubov
157 724,48 € nenávratná Minesterstvo životného prostredia
21.
December
2020
Zberný dvor - Poloma
Obec Poloma
331 681,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
December
2020
Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v meste Krompachy
Mesto Krompachy
14 301,14 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
December
2020
Novostavba MŠ v Červenici
Obec Červenica
845 638,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
December
2020
Pozemné komunikácie – obec Jarovnice
Obec Jarovnice
1 036 580,27 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
December
2020
Materská škola v obci Vinodol - rozšírenie kapacity
Obec Vinodol
358 700,92 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
December
2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
678 736,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky