Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
December
2019
„Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch”
Obec Zemplínske Hámre
98 951,35 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2019
PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Stary Sącz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina
Mesto Levoča
194 820,15 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2019
Investície do modernizácie živočíšnej výroby
RV, spol. s. r. o. Porúbka
179 627,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2019
Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca AMAZONIT
AMAZONIT s.r.o.
2 829 724,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2019
Vytvorenie krátkeho obchodného reťazca v oblasti spracovania a predaja výrobkov špeciálnej rastlinnej výroby
FOOD UNION, s.r.o.
2 868 110,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2019
Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO Domaša Dobrá
Obec Kvakovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2019
ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽOV V OBCI CHLMEC
Obec Chlmec
89 989,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2019
Obecné komunitné centrum v obci Bajany
Obec Bajany
343 112,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
December
2019
Revitalizácia historických priestorov pre kultúru a spoločenský život
Ing. Jozef Švrček FLOT
98 459,31 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4.
December
2019
Investícia do nových technológií (Mobilné mapovacie zariadenie) s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti a rastu podniku FÁBIAN s.r.o.
FÁBIAN s.r.o.
147 468,28 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2019
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o.
BK KOVOTRADE s.r.o.
205 223,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2019
Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave
Obec Vysoká pri Morave
101 368,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
December
2019
Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE
152 950,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
December
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa
obec Horná Štubňa
60 834,01 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
December
2019
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
199 438,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
December
2019
Zavedenie inovatívnej drevoobrábacej technológie v spoločnosti PILVIT, s.r.o.
PILVIT, s.r.o.
37 940,83 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2019
Vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA.
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
186 116,46 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MOPS PRESS, s.r.o.
MOPS PRESS, s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2019
Vybavenie odborných učební na Základnej škole Vazovova
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
102 834,37 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2019
MODERNIZÁCIA FARMY DOJNÍC ŽV BOHUNICE
Poľnohospodárske družstvo „Vršatec“
119 999,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »