Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Január
2022
Vlkovce – rekonštrukcia miestnych ciest
Obec Vlkovce
99 299,48 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/25/2019(0254/2019-D2)
Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, 927 05 Šaľa
159 385,86 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
20.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/3/2020(0089/2020-D1)
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov 1.mája 905, 020 15 Púchov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
20.
Január
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/65/2020(0460/2020-D1)
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gočaltovo
Obec Gočaltovo
88 951,42 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia priepustu v obci Kysta
Obec Kysta
47 147,85 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ratka
Obec Ratka
152 515,16 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych chodníkov na ulici Hlavná a Majerská v obci Kazimír
Obec Kazimír
197 484,27 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Chodník k vedomostiam v obci Sedliská
Obec Sedliská
74 565,60 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Zámutov - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Obec Zámutov
117 240,74 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kalonda
Obec Kalonda
60 933,40 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníkov v obci Malý Kamenec
Obec Malý Kamenec
215 223,64 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Jakubova Voľa, rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka pre IBV K Rožkovanom
Obec Jakubova Voľa
158 254,40 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Gemerská Panica
Obec Gemerská Panica
114 816,75 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Ladomirová
178 786,20 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Obnova miestnych komunikácií v obci Štefurov
Obec Štefurov
133 717,96 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Obec Sečianky
107 044,46 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Revitalizácia centrálnej zóny obce Sečovská Polianka
Obec Sečovská Polianka
140 228,27 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany
Obec Parchovany
250 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Novým chodníkom k lepšiemu životu
Obec Ostrovany
54 891,93 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky