Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Apríl
2021
Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
1 686 886,48 € nenávratná MDV SR
1.
Apríl
2021
Chránený chov plemien koní, Rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, Organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, Organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní.
Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
1 600 000,00 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2021
Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava
Mesto Trnava
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky, likvidácie a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
1 250 000,00 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2021
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch.
Závodisko, š.p.
1 200 000,00 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2021
Modernizácia kotolní objektu COOP Jednota Brezno, s.d.
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
199 999,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Zvýšenie efektívnosti chovu rýb a zníženie enviromentálnej záťaže Poprad – Veľká
AGRO FROST s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2021
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti HESTA, spol. s r.o.
HESTA, spol. s r.o.
2 563 904,39 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Inteligentná inovácia procesu výroby kovových konštrukcií
HYKEMONT spol. s r.o.
753 869,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti ATS Europe
ATS Europe,s.r.o.
138 368,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Pruské - kanalizácia a ČOV
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8 465 396,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Apríl
2021
Nákup inovatívnych technológií zameraných na zvyšovanie efektívnosti procesov v spoločnosti Viliam Nemčko FIRMA „ŠTART“
Viliam Nemčko FIRMA "ŠTART"
478 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Apríl
2021
Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
799 550,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
Včelia farma Slavomír Fogaš
Slavomír Fogaš
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/1/2021 (0024/2021)
Vilôčka n.o., Vencová 4, 040 01 Košice - mestská časť Sever
180 528,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
31.
Marec
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti Render Frame s.r.o. prostredníctvom rozšírenia služieb v oblasti animácie a vizualizácie
Render Frame s.r.o
199 999,88 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
Posilnenie digitálnej transformácie priemyslu Slovenska prostredníctvom Priemyselného inovačného klastra
Priemyselný inovačný klaster
187 408,77 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
Poradenstvo poľnohospodárskym subjektom
Ing. Svetlana Borecká
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2021
Systémové riešenie ekologických podkladových profilov
ALLMEDIA, spol. s r.o.
173 136,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
Inovácia, digitalizácia a automatizácia výrobného procesu spoločnosti MILK-AGRO, spol. s.r.o.
MILK-AGRO, spol. s r.o.
1 020 399,35 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky