Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Október
2021
Oprava pamätníka padlých našej obce
Obec Žaškov
4 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Oprava pomníka 2. SV "Smútiaca mať" v obci Štrba
Obec Štrba
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Obnova pomníka hrobu účastníkov SNP
Obec Malá Čausa
1 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Pomník obetiam 2. SV v obci Brehy
Obec Brehy
11 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Poskytovanie mentoringu v SNV a Spišskom Podradí
Vedecký inštitút poznania, o.z.
173 172,38 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Október
2021
Poskytovanie mentoringu v obciach Pečovská Nová Ves a Spišský Štvrtok
Vedecký inštitút poznania, o.z.
201 179,52 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Október
2021
Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav
Obec Pečovská Nová Ves
56 517,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
Október
2021
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Osikov
Obec Osikov
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2021
Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopúchov
Obec Lopúchov
26 993,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2021
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci Koprivnica
Obec Koprivnica
26 866,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2021
Zberný dvor – Záhorská Ves
Obec Záhorská Ves
386 042,25 € nenávratná MŽP SR
11.
Október
2021
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
Slovenská inovačná a energetická agentúra
25 647 572,68 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
11.
Október
2021
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Slovenská inovačná a energetická agentúra
12 782 809,53 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
11.
Október
2021
Zavedenie integrovaného systému manažérstva v podmienkach spoločnosti Nuclear Power a.s., Trnava
Nuclear Power, a.s.
18 798,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2021
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke
RENOST, s.r.o.
113 325,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2021
Zvyšovanie kvality a efektivity výrobného procesu v spoločnosti Santo group s.r.o.
Santo group s.r.o.
129 156,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2021
Obnova vojnových hrobov 2. SV v cintoríne v Jelke, Obnova pamätníka oslobodenia obce Červenou armádou v Jelke
Obec Jelka
2 750,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova pomníka padlých vojakov Červenej armády na Ulici J. Karmána, Lučenec; Obnova pomníka vojakom Rumunskej armády v Lučenci
Mesto Lučenec
9 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova vojnového hrobu v Ľubici
Obec Ľubica
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava pochôdznych chodníkov pamätníka SNP na vrchu Roh
Obec Lubina
10 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR