Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Máj
2023
Strojno – technologické vybavenie zberného dvora triedeného odpadu Ostrý Grúň
Obec Ostrý Grúň
203 490,00 € nenávratná Ministerstvi životného prostredia SR
30.
Máj
2023
Zlepšenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov európskeho významu prostredníctvom praktických opatrení, rozvojom a usmernením cestovného ruchu vo vybraných častiach CHVÚ Slovenský kras
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
424 155,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
29.
Máj
2023
Inovácia výrobného procesu spoločnosti ŽOS Trnava
ŽOS Trnava, a.s.
92 551,05 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Inteligentná inovácia procesu výroby plastových výrobkov
MI PLASTIK PLUS a.s.
188 526,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Prestavba Obytnej budovy súp. č. 1128 na parc. Č.6146 na ubytovacie zariadenie
Ing. Pavel Struhár, PhD.
171 402,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Rozvoj podnikania spoločnosti VUOOD, a.s.
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, VÚOOD, a.s.
198 730,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Triedený zber KO v obci Trakovice
Obec Trakovice
117 050,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Rekonštrukcia objektu pre potreby triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Chyndice
Obec Malé Chyndice
419 717,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Horné Obdokovce
Obec Horné Obdokovce
85 751,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie RM Gastro - JAZ, s.r.o
RM Gastro - JAZ s. r. o.
30 344,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Farma Andulka
Anna Pribulová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2023
Pedagogical assistant for primary student
Association Roma Business Information Center in Macedonia
9 970,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity zberného dvora v obci Sačurov
Obec Sačurov
190 213,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti FEAG SLK Elektro s.r.o.
FEAG SLK Elektro, s.r.o.
133 536,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti IDO EET-Levické strojárne, s.r.o.
IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
35 432,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu obce Horná Kráľová
Obec Horná Kráľová
78 261,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Lozorne
LOZORNO spol. s r. o.
187 017,00 € nenávratná MŽP SR
29.
Máj
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – BOTH s.r.o.
BOTH, s.r.o.
44 852,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/101/2019
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/72
obec Demjata
279 000,08 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia