Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Október
2020
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4 559 853,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
2 484 550,18 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
20.
Október
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/322/2018 (0849/2018-D2)
EuroRegio, n.o. Švermova 10, 977 01 Brezno
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Október
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/167/2018
Obec Holiša Holiša 61, 985 57
30 275,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Október
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/174/2017 (
Základná škola, Limbová 30, Žilina Žilina, Limbová 30, 010 07
167 857,77 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Október
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/242/2017 ( 1002/2017 - D3)
ZŠ s MŠ Kyjov Kyjov 176, 065 48 Kyjov
35 519,57 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
19.
Október
2020
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti PROTEAM, s. r. o.
PROTEAM, s. r. o.
407 793,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Október
2020
Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe
Slovenské centrum dizajnu (SCD)
0,00 € nenávratná MPRV SR
19.
Október
2020
Investície do akvakultúry – Slovryb 9/2019
Slovryb, a.s.
36 367,94 € nenávratná MPRV SR
19.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/164/2020 (0641/2020)
AGNITIO Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
176 392,02 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
19.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/78/2020 (0477/2020)
Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok Biela voda 2, 060 01 Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
19.
Október
2020
Modernization of Classroom Computer Equipment
Specialised school I-III degrees № 4 with in-depth study of the Slovakian Language
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/168/2020 (0663/2020)
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov Kollárova 10, 080 01 Prešov
406 577,14 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
19.
Október
2020
Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany
Obec Ražňany
106 286,95 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
Október
2020
Komunitné centrum v obci Ražňany
Obec Ražňany
242 353,77 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
Október
2020
Komunitné centrum Zborov
Obec Zborov
316 918,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
Október
2020
Vývoj systému na báze AI
Stream ONE s.r.o.
123 079,51 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské
Obec Pruské
414 546,92 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
Obec Cernina
59 404,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Komunitné centrum Hencovce
Obec Hencovce
312 692,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky