Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia vnútorných priestorov
Dom Matice slovenskej Galanta
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia bežeckej dráhy
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
33 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia altánku na školskom dvore
Základná škola Michala Tareka, Školská 4, Abrahám
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia komunikácie a nákup učebných pomôcok
Základná škola, Štefánikova 745/01, Galanta
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Vybudovanie prípojky vody do objektu a výmena okien domu smútku
Obec Malá Mača
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rozšírenie verejného osvetlenia
Obec Potônske Lúky
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Nákup športového vybavenia
Klub volejbalu Sereď
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia vnútorných priestorov
POMOCNÍČEK o.z.
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Výstavba rybárskej chatky a rekonštrukcia altánkov
Občianske združenie "Dolnostredan"
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Nákup techniky na úpravu povrchu jazdiarne
Jazdecký klub Kubiš
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Nákup moderného vybavenia do zariadenia
Pohoda seniorov, n.o.
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Zakúpenie krojov a obuvi pre členov skupiny a technického vybavenia
Folklórna skupina DUDVÁH
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Obstaranie malej záhradnej techniky a inventáru pre praktické odborné vyučovanie
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Oprava miestnych komunikácií, zvýšenie dopravnej bezpečnosti chodcov vybudovaním chodníka v miestnej časti Lehnice - Kolónia
Obec Lehnice
72 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Obnovenie Pašia
Obec Lúč na Ostrove
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Vybudovanie detského ihriska
Obec Medveďov
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Rekonštrukcia obecného úradu
Obec Mierovo
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Rekonštrukcia stropu v materskej škole
Obec Michal na Ostrove
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Realizácia vodozádržných opatrení
Obec Nový Život
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Ohrady
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR