Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Október
2019
Rekonštrukcia predškolského zariadenia v obci Čičava
Obec Čičava
612 046,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2019
Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
Obec Rimavská Baňa
93 261,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2019
MVP-2019-0017
Technická univerzita vo Zvolene
4 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Október
2019
MVP-2019-0016
Technická univerzita vo Zvolene
4 656,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/159/2019 (0609/2019)
Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium Mládežnícka 22, 93601 Šahy
111 287,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2019
MVP-2019-0018
Neuroimunologický ústav SAV
3 206,40 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Október
2019
Novostavba materskej školy v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
1 830 640,47 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2019
MVP-2019-0019
Neuroimunologický ústav SAV
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2019 (0684/2019)
Základná škola Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec
153 182,75 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2019
Prestavba a nadstavba materskej školy vo Vikartovciach
Obec Vikartovce
277 316,35 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2019
4-triedna Materská škola
Obec Družstevná pri Hornáde
1 016 521,45 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Purchasing of wooden desks
Mangororo Primary School
9 990,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
Október
2019
Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi
Obec Nacina Ves
430 662,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/396/2018 (1217/2018)
Základná škola Slobody 2, Poltár Slobody 2, 98701 Poltár
94 775,57 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2019
Innovative and sustainable craftsmanship
Enjoy Ubuntu CBO
4 243,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
Október
2019
Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku, Lipany
Mesto Lipany
989 681,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/35/2019 (0283/2019)
Základná škola s materskou školou, Čajkov 285 Čajkov, Čajkov 285, 935 24
128 721,88 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/361/2018 (0956/2018)
Univerzitný inštitút ekonomických a právnych vied Tulská 1683/8, 010 08 Žilina
199 932,91 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/309/2018 (0823/2018)
Zväz cestovného ruchu SR Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - Ružinov
139 215,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Rozvoj spoločnosti H & H Slovakia, s.r.o.
H & H Slovakia, s.r.o.
59 920,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »