Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
November
2023
Modernizácia výrobných procesov - Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
122 391,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Stroje pre ŽV - ZAVIFARM SHR
Natália Zavidná - ZAVIFARM SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Modernizácia živočíšnej výroby na farme Ivana Moroza
Ivan Moroz
257 627,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Obstaranie technického vybavenia pre potreby živočíšnej výroby
GRANELAM a.s.
351 948,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Modernizácia farmy Mgr. Kristína Kalakajová - SHR
Mgr. Kristína Kalakajová - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Mladý farmár - Bianka Szilvásiová
Bianka Szilvásiová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Mgr. Michal Košovan SHR - investícia do ŽV malí
Mgr. Michal Košovan SHR
279 891,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby
Roľnícke podielnické družstvo Prašník
36 685,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do hmotného majetku - VINO MAGULA, s. r. o.
VINO MAGULA, s. r. o.
37 241,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do hmotného majetku - VINO MAGULA, s. r. o.
VINO MAGULA, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do hmotného majetku - VINO MAGULA, s. r. o.
VINO MAGULA, s. r. o.
38 016,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby
Agro Čelovce s.r.o.
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Začiatok ekologického hospodárstva Enikő Palásti - AGROEN
Ing. Enikő Saróka Palásti - AGROEN
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do precíznej technológie aplikácie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín ťahaným postrekovačom
AT ABOV, spol. s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Turcovce
13 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Košarovce
225 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Černina
21 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Prituľany
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Giglovce
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Girovce
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR