Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Január
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby - Tomáš Bartha
Tomáš Bartha
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Investície do živočíšnej výroby - Tomáš Bartha
Tomáš Bartha
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Zvýšenie produkcie živočíšnej výroby
Ing. Dezider Mezei
17 973,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Inteligentné riešenia pletiarskej výroby v spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
1 107 208,12 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Január
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/382/2018
Súkromná základná škola waldorfská Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
174 129,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
19.
Január
2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/308/2018
EndoCorp s. r. o. Koperníkova 21, 917 01 Trnava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
19.
Január
2023
Zvýšenie technickej vybavenosti podniku
Zuzana Helmecziová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Obstaranie techniky do ŽV
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová
23 801,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Kĺbový nakladač s príslušenstvom
Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204
20 670,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Pásové zavlažovače – modernizácia závlahového detailu - Čakany
Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
31 454,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Obstaranie techniky
AGROK Orlov, družstvo
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Projekt obnovy lesných porastov zničených prírodnými katastrofami v lesoch obhospodarovaných spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. Poprad na roky 2020 – 2021
Mestské lesy, s.r.o. Poprad
25 514,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Ján Jakubovský
Ján Jakubovský - SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Výstavba a vybavenie skladu zeleniny
ČERNAY Zdenek
467 951,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby
AGRO Čierne Kľačany, s. r. o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Investície do živočíšnej výroby - BEKORI, s.r.o.
BEKORI, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Modernizáciou k udržateľnosti a rozvoju farmy
Ing. Marek Škorňa
27 579,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Investície do strojového vybavenia spol. Hydina Furajtár s.r.o.
Hydina Furajtár s.r.o.
22 130,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v KD Poniky
Obec Poniky
187 190,18 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
19.
Január
2023
Modernizácia a inovácia divadelnej sály v budove Radnice mesta Šahy za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19
Mesto Šahy
141 338,80 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky