Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Máj
2023
Zvýšenie miery zberu komunálneho odpadu v obci Turčianska Štiavnička
Obec Turčianska Štiavnička
56 529,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
FVLZ Stolárstvo u Kunaja
Stolárstvo u Kunaja , s.r.o.
77 509,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
TRANSTECH – FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE 40 kWp
H.M. Transtech, spol. s r.o.
21 326,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce
Obec Kračúnovce
30 428,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Park s detskými a cvičnými prvkami v obci Chrastince
Obec Chrastince
40 795,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Vybudovanie detského ihrisko v obci Prša
Obec Prša
11 936,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Rekonštrukcia KD Výmena okenných a dverných výplní, bezbariérový prístup
Obec Lopašov
26 175,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Kamerový systém v obci Temeš
Obec Temeš
8 398,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Stavebné úpravy časti priestorov obecného úradu
Obec Bodružal
14 806,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Úprava verejného priestranstva v Belinciach
Obec Belince
12 819,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Zriadenie nových sadov a komplexná modernizácia v Poľnohospodárskom družstve Tvrdošovce
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
733 318,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Výsadba sadu, oplotenie a investície do techniky
Ing. Pavol Gunár
77 234,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Rekonštrukcia zvonice v obci Sulín, časť Malý Sulín
Obec Sulín
29 999,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Nemce
Obec Nemce
241 511,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
Máj
2023
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Fijaš
Obec Fijaš
29 000,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Obnova chodníka popri ceste III/2450 na Veľkolúckej ulici, I. etapa
Obec Veľká Lúka
9 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Orientačný obecný systém v obci Veľká Lúka
Obec Veľká Lúka
4 890,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Dom smútku - stavebné úpravy
Obec Hrčeľ
27 121,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2023
Národný projekt NPC II - BA kraj
Slovak Business Agency
25 365 601,92 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva
23.
Máj
2023
Inteligentné inovácie v spoločnosti JOCHMAN s.r.o.
JOCHMAN s.r.o.
351 270,13 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky