Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Október
2020
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti J&B RECYCLING s.r.o. obstaraním zvarovacích a rolovacích liniek
J&B RECYCLING s.r.o.
186 932,54 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
28 297,99 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Zberný dvor a stojiská Pribylina
Obec Pribylina
105 951,73 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová
Obec Rejdová
61 608,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2020
ELECTROAD
Tirn technology s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/7/2020 (0268/2020-D1)
Gymnázium A. Sládkoviča Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
13.
Október
2020
Energetický audit Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
73 872,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – Mesto Ilava
Mesto Ilava
11 096,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Výdajný stojan – rómska osada v Moldave nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou
11 798,27 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice
Obec Kojatice
60 147,31 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1 199 981,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Komunitné centrum Klenovec
Obec Klenovec
101 798,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/161/2020 (0638/2020)
Miestne združenie YMCA NESVADY (KRESŤANSKÉ ZDRUŽENIE MLADÝCH ĽUDÍ - YOUNG MEN´S CHRISTIAN ASSOCIATION) Novozámocká 900/1, 946 51 Nesvady
136 042,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
12.
Október
2020
Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Imeľ
Obec Imeľ
130 678,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Október
2020
Vybavenie zberného dvora v obci Mála Domaša
obec Malá Domaša
88 806,00 € nenávratná SAŽP
12.
Október
2020
Podpora triedenia odpadov v obci Turie
Obec Turie
144 658,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Október
2020
Materská škola – zobytnenie podkrovia
Obec Prenčov
179 521,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Október
2020
Zberný dvor v obci Lontov
Obec Lontov
150 874,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Október
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/241/2019 (0821/2019-D3)
Gymnázium Š. Moysesa Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
135 948,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
12.
Október
2020
Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce
Obec Nýrovce
505 946,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia