Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Júl
2021
Denné svetlo ako iniciátor chemických reakcií v syntéze antibiotík
Slovenská technická univerzita v Bratislave
224 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 412,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Súčinnosť prístupov teoretickej chémie, kryštalografie, spektroskopie a organickej syntézy pri riešení bytostných problémov tejto doby (pandemické hrozby a vývoj liečiv)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
180,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Obalové systémy na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Elektrické výboje v kontakte s katalyzátormi a využitie plazmovej katalýzy na čistenie výfukových plynov
Univerzita Komenského v Bratislave
148 388,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií
Ústav informatiky SAV
249 972,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
215 050,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Analýza vplyvu prostredia na zariadenia energetického priemyslu metódami umelej inteligencie a cloudového počítania
Ústav informatiky SAV
249 806,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Fyzikálny „processing“ biomasy ako zdroj bio-aktívnych látok s antivirálnym, antibakteriálnym a protizápalovým účinkom pre ďalšie aplikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
240 496,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách
Ústav materiálového výskumu SAV
249 984,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu
Archeologický ústav SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier
Fyzikálny ústav SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Príprava špeciálnych sacharidov a ich derivátov z prírodných surovín s využitím biotechnologických postupov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Valorizácia kávového odpadu pre produkciu priemyselne zaujímavých látok s vyššou pridanou hodnotou a biodieselu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Štúdium a optimalizácia prietokových sytémov pre syntézu zložitých organických molekúl
Slovenská technická univerzita v Bratislave
221 363,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Mikroelektromechanické senzory s rádiofrekvenčnýcm prenosom údajov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
248 668,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Slovná zásoba ako ukazovateľ vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych a bilingválnych detí v predškolskom veku
Univerzita Komenského v Bratislave
206 837,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne
Ekonomická univerzita v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Ústav svetovej literatúry SAV
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja