Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/393/2018 (1207/2018)
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce 24
115 917,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (0257/2019)
Evanjelická spojená škola Komenského 10, Liptovský Mikuláš
156 323,06 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/25/2019 (0254/2019)
Základná škola s materskou školou Šaľa, Bernolákova 1, 92705
156 309,94 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Kultúrny dom – kultúrno-spoločenské centrum, obnova objektu v obci Horný Kalník
Obec Horný Kalník
127 016,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Zlatá cesta
Občianske združenie Zlatá cesta
147 367,44 € nenávratná MPRV SR
11.
Október
2019
Zelený športový areál ADIGAŠ Jelšovce
Obec Jelšovce
104 000,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Október
2019
Zberný dvor obce Lokca
Obec Lokca
730 786,55 € nenávratná MŽP SR
10.
Október
2019
Novostavba zberného dvora v obci Nesluša parcela č. 3221/1
Obec Nesluša
888 011,56 € nenávratná MŽP SR
10.
Október
2019
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3 020 378,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Vybudovanie zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
Hinkom s.r.o.
2 309 916,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Október
2019
Služby na podporu riadenia a implementácie OP KŽP I.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
994 871,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Technológia pre zhodnocovanie BRO
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
219 751,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
10.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/123/2018 (0283/2018)
Základná škola s Materskou školou Košeca Školská 243/1, 01864 Košeca
108 414,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/105/2018 (0285/2018)
Základná škola s materskou školou, Hájske Hájske 67, 95133 Hájske
59 166,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/182/2018 (0510/2018)
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289, 01324 Strečno
59 166,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov“
Človek v ohrození, n.o.
24 992,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/389/2018 (1147/2018)
Základná škola Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 09431
161 710,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/382/2018 (1074/2018)
Súkromná základná škola waldorfská Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vihorlatská 10, 83104
169 713,19 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/19/2017 (0689/2017)
Základná škola, Sadová 620, Senica Senica, Sadová 620, 90501
180 234,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/112/2017 (0807/2017)
Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky Malacky, Štúrova 142/A, 90101
142 614,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »