Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
November
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Soľník
Obec Soľník
120 723,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2019
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti 2ip Printing Solutions s. r. o.
2ip Printing Solutions s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2019
Zvýšenie konkurenciaschopnosti spoločnosti DARNER, s.r.o.
DARNER s.r.o.
198 070,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2019
Inovácia produkčného procesu spoločnosti S&I Technology, s.r.o.
S&I Technology, s.r.o.
139 075,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2019
Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby s protikoróznou ochranou
MARBOX, s.r.o.
145 639,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DROTÁR - kovovýroba, s. r. o.
Drotár Veľké Rovné s.r.o.
185 316,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2019
Inovácia procesu výroby jednoúčelových strojov a zariadení v spoločnosti FMach, s.r.o.
FMach, s.r.o.
188 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2019
Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)
VÚEZ, a.s.
1 567 918,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2019
Sanácia skládky odpadu v obci Kendice
Obec Kendice
32 379,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
November
2019
Komunitné centrum – obec Jelka
Obec Jelka
312 196,14 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
November
2019
Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Ipeľský Sokolec
Obec Ipeľský Sokolec
207 221,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
November
2019
Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů
Krok Kyjov, z.ú.
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
November
2019
Implementácie stratégie CLLD MAS Dolný Liptov
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“
753 261,60 € nenávratná MPRV SR
29.
November
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS OLŠAVA-TORYSA, o.z.
Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.
547 335,76 € nenávratná MPRV SR
29.
November
2019
Spolupráca - Adrián Nagy - ADOREX
Adrián Nagy – Adorex
2 082 894,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2019
Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca
Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov
1 310 435,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2019
Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce
Obec Matiašovce
324 701,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
November
2019
Modernizácia domu smútku a jeho okolia
Obec Sliepkovce
83 670,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2019
Komunitné centrum Vojany
Obec Vojany
205 484,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
November
2019
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce
Obec Rochovce
87 535,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »