Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
September
2022
Prístrešky v obci Ľubica
Obec Ľubica
22 977,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2022
Dokončenie rekonštrukcie DS Sejkov
Obec Sejkov
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2022
Úprava verejného priestranstva v okolí Obecného úradu
Obec Závada
23 395,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2022
Zberný dvor v obci Nižná myšľa
Obec Nižná Myšľa
152 540,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
September
2022
Hodnotenie OPII na roky 2022 - 2023
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
210 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
7.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/178/2019
Základná škola s materskou školou Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
7.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 - Cífer
Obec Cífer
221 731,13 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
7.
September
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov
Obec Dedačov
46 231,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Novostavba tržnice v Kremnici
Mesto Kremnica
24 995,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Výstavba športoviska v obci Gôtovany
Obec Gôtovany
19 974,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Asfaltové ihrisko
Obec Lipník
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Babie
Obec Babie
25 988,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Predajné stánky pri Chate Pieniny
Obec Lesnica
24 495,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Oplotenie cintorína v obci Malá Franková
Obec Malá Franková
20 066,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra Nesvady - SO 03 Chodníky, 2. časť
Mesto Nesvady
33 049,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Rekonštrukcia chodníkov v obci Žarnov
Obec Žarnov
24 379,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Športovisko v obci Malinová
Obec Malinová
24 989,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Rekonštrukcia mostu v obci Toporec
Obec Toporec
45 814,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Rekonštrukcia chodníka pre peších Holumnica
Obec Holumnica
49 367,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Prístrešok autobusovej zastávky
Obec Malužiná
3 093,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra