Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Február
2024
Nové parkovisko pri škôlke
Obec Modra nad Cirochou
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia cintorína v obci Myslina
Obec Myslina
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Zateplenie budovy obecného úradu
Obec Nechválova Polianka
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Zníženie stropu a stavebné úpravy v budove obecného úradu
Obec Nižná Jablonka
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Doplnenie vybavenia, zariadenia a nábytku poškodeného zemetrasením v sále a kuchyni Kultúrneho domu
Obec Nižná Sitnica
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Nižné Ladičkovce
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Vybudovanie odstavnej plochy
Obec Ohradzany
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Revitalizácia verejných priestranstiev
Obec Pakostov
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Oprava stropu, elektrických rozvodov a výmena osvetlenia v kultúrnom dome
Obec Papín
13 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Oprava elektrického vedenia a prasklín v stene kultúrneho domu po zemetrasení
Obec Porúbka
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Výmena krytiny na obecnom úrade
Obec Prituľany
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Oprava priestorov obecného úradu
Obec Ptičie
13 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Odstránenie následkov po zemetrasení, obnova obecného rozhlasu
Obec Rohožník
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Výmena dlažby, kúpa vybavenia a úprava obecnej kuchyne
Obec Rokytov pri Humennom
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia sály kultúrneho domu
Obec Rovné
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Prístupový chodník k cintorínu a k chrámu v obci Ruská Kajňa
Obec Ruská Kajňa
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Revitalizácia verejného priestranstva, autobusová zastávka, úprava parku
Obec Ruská Poruba
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia zábradlia v strede obce oproti materskej škôlke popri potoku
Obec Slovenská Volová
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu a skladu
Obec Slovenské Krivé
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu
Obec Sopkovce
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR