Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Január
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu Krajná Poľana
Obec Krajná Poľana
14 796,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Rekonštrukcia cesty v obci Veľká Mača
Obec Veľká Mača
37 805,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Matrerial and interdisciplinary R&I at Slovak University of technology
ADDSEN, s.r.o.
4 996,42 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
19.
Január
2022
Technology assessment as a service
ADDSEN, s.r.o.
7 940,80 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
19.
Január
2022
Pozberová úprava chmeľu
SR, Trenčiansky kraj, okres: Trenčín, obec: Nemšová, katastrálne územie Ľuborča, p.r. KN „C“ č. 615/5
112 856,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2022
Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce
Obec Arnutovce
64 893,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Január
2022
MOPS Včelince II.
Obec Včelince
64 154,41 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Január
2022
Miestna občianska poriadková služba v obci Košické Oľšany 2
Obec Košické Oľšany
46 176,67 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jesenské
Obec Jesenské
96 785,66 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Január
2022
Miestna občianska poriadková služba Sučany
Obec Sučany
64 154,41 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Január
2022
Košice IT Valley ako akcelerátor rozvoja východného Slovenska
Košice IT Valley z.p.o.
57 120,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Dolné Plachtince - chodníky - úseky "E" a "F"
Obec Dolné Plachtince
239 157,96 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Rekonštrukcia spevnených plôch na Kanadskej ulici v meste Poltár
Mesto Poltár
142 454,80 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Stavebné úpravy existujúcich chodníkov v obci Ružiná
Obec Ružiná
55 488,66 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Revitalizácia historickej lipovo-gaštanovej aleje od intravilánu obce Čerhov po „Chotárny mlyn“
Obec Čerhov
43 967,90 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Úprava povrchov MK v meste Fiľakovo
Mesto Fiľakovo
161 012,21 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18.
Január
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Úľany
Obec Veľké Úľany
148 032,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Január
2022
Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica – bývalé Kino PANOREX a okolie
Mesto Nová Dubnica
218 293,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Január
2022
Velušovský cintorín v novom šate – stavebná úprava
Obec Velušovce
23 398,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Vígľašská Huta - Kalinka
39 287,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra