Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Október
2021
Realizácia umeleckoremeselných prác na pamätníku padlých v obci Dolné Vestenice
Obec Dolné Vestenice
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/85/2020
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Október
2021
Oprava vojnových hrobov v Kšinnej - Štvorhrob, Oprava vojnových hrobov v Kšinnej - Štefan Pavle
Obec Kšinná
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Hrob príslušníkov ozbrojených armád, Hrob príslušníkov ozbrojených síl
Mesto Brezno
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Energetické audity verejných budov v meste Krompachy
Mesto Krompachy
40 296,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Október
2021
Hrob s náhrobným kameňom
Obec Chrenovec - Brusno
2 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Obnovenie a zveľadenie pomníka II. SV
Obec Dolný Lopašov
900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Zanechanie odkazu budúcim generáciám
Obec Dubové
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Obnova a údržba pomníka
Obec Horné Orešany
3 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Pomník padlých hrdinov SNP
Obec Hodruša - Hámre
6 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Obnova Pamätníka oslobodenia mesta Krompachy
Mesto Krompachy
12 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Pamätník SNP
Obec Divín
7 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Oprava pamätníka SNP - výtvarného objektu "Pocta SNP" a jeho areálu
Obec Leštiny
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Obnova pomníka padlým v I. a II. SV
Mesto Liptovský Hrádok
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Oprava pamätníka padlým II. SV - Hájovňa pod Lesom, Oprava pamätníka padlým II. SV na Starom cint. 401/1
Mesto Kežmarok
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Obnova a oprava pamätníka padlým občanom v I. a II. SV
Obec Horné Trhovište
6 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska)
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
7.
Október
2021
Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.
Persson s.r.o.
121 300,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Október
2021
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti PROTEAM, s. r. o.
PROTEAM, s. r. o.
332 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Október
2021
Zavedenie inovatívneho výrobného procesu do spoločnosti UK Rent s.r.o.
UK Rent s. r. o.
504 377,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky