Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2023
Chodník pre peších v Parku kpt. Nálepku vo Vrábľoch
Mesto Vráble
14 969,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Rekonštrukcia chodníkov v obci Svodín
Obec Svodín
28 123,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Rekonštrukcia plynovej kotolne NINA s inštalovaním solárneho zariadenia tepelného čerpadla
Social. Trans, n. o.
67 249,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/263/2019
Základná škola Holíč Bernolákova č.5, 908 51 Holíč
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Január
2023
Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných ekosystémoch chránených území
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
4 009 077,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2023
Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi
Spišské kultúrne centrum a knižnica
114 173,43 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Január
2023
Digitalizácia v chove kráv
AGRO Hosťovce, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - Rudolf Michalovský
Rudolf Michalovský - SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Obstaranie strojného technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Digitálne technológie - Implementácia nových digitálnych technológií / modernizácia dojárne 2x6
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Filip Dziak
Filip Dziak
28 840,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Nákup poľnohospodárskej techniky – AGP Harvan
Ján Harvan
29 881,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Obstaranie traktora
AGROTOM farma Lehôtka, družstvo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky – FARMA JAVORINA
Farma Javorina, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Teleskopický nakladač
Biofarma Turie a. s.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Teleskopický nakladač
AGROTOM , s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Zvýšenie produkcie a kvality živočíšnej výroby
Bc. Ján Madžo
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - AGROFARMA Brvnište, s.r.o.
AGROFARMA Brvnište, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Nákup kolesového traktora s čelným nakladačom
Agrofarma Iliavka s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Podpora udržateľnosti a odolnosti Mestskej knižnice v Leopoldove v súvislosti s pandémiou COVID-19
Mesto Leopoldov
168 454,79 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky