Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
December
2020
Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy školskej jedálne
Obec Málinec
13 803,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Zvýšenie kvality a kvantity výcviku dopravnej výchovy mládeže
Detské dopravné ihrisko Sobrance
41 555,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Vytvorenie centra odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
30 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Rekonštrukcia miestností určených pre zamestnancov zariadenia pre seniorov
Obec Koromľa
37 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Dofinancovanie modernizácie klasického skiagrafického rontgenového prístroja
Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
11 120,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Zakúpenie sanitného vozidla pre skvalitnenie služieb dopravnej zdravotnej spoločnosti
Štefan Brezina s.r.o.
31 905,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Rekonštrukcia strechy multifunkčnej budovy
Obec Michaľany
14 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Nákup osobného auta do 3,5 t s prepravnou kapacitou 9 osôb
BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o.
26 400,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Vybudovanie prvkov infraštruktúry cestovného ruchu
Obec Silica
35 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Doplnenie strojovo technického vybavenia
Five Elements s. r. o.
69 480,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Výstavba oddychovej zóny v obci
Obec Bara
11 050,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Vytvorenie nových informačných služieb pre turistov - vypracovanie projektovej dokumentácie
Obec Remetské Hámre
16 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Zvýšenie ochrany občanov, pozemkov, majetku pred povodňami
Obec Ostrov
11 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Vybudovanie viacúčelového športového ihriska
Mesto Dobšiná
78 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
December
2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy – súpisné číslo 915
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
361 464,71 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
December
2020
Živá lúka
OZ ZELEŇ
3 000,00 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2020
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel
SLOVENSKÍ VČELÁRI
188 668,00 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2020
Opeľovacia činnosť včiel
SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
941 516,00 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2020
Slovenská lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2020
Slovenská lesnícka komora
68 350,00 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2020
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Priemyselná č. 9, Revúca
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
887 512,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky