Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Jún
2019
Vytvorenie nízkouhlíkových stratégií v okrese Rožňava
Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o.
89 449,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Rozšírenie poriadkových služieb v meste Dobšiná
Mesto Dobšiná
210 374,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Jún
2019
Občianska poriadková služba v meste Tisovec
Mesto Tisovec
69 929,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Jún
2019
Po stopách habánov
Obec Sobotište
422 917,58 € nenávratná MPRV SR
5.
Jún
2019
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe
Obec Štrba
731 156,12 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Modernizácia bitúnku Turová
Ing. Peter Badiar - BONUM
218 634,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Plešivec
Obec Plešivec
138 103,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Jún
2019
Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch
Mesto Veľké Kapušany
186 479,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce 2
Obec Prakovce
163 681,34 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Jún
2019
Občianska poriadková služba v Michalovciach
Mesto Michalovce
279 718,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Jún
2019
MOPS Výborná
obec Výborná
188 820,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Jún
2019
Občianska poriadková služba v obci Červenica
obec Červenica
186 479,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
Jún
2019
Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín s príslušenstvom
CALENDULA, a.s.
199 325,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Jún
2019
Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu
ProTech Coating Service, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Jún
2019
MOPS v obci Gerlachov
obec Gerlachov
46 619,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
Jún
2019
Občianska poriadková služba v obci Šumiac
obec Šumiac
93 239,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v meste Stropkov II
Mesto Stropkov
186 479,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec
Obec Nižný Hrabovec
93 239,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Zemplínska Teplica
Obec Zemplínska Teplica
93 239,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
Jún
2019
Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov
Obec Hviezdoslavov
99 685,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »