Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Október
2023
Výstavba námestia a oddychovej zóny v centre obce Hencovce
Obec Hencovce, Ul. Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry v obci Hruštín
Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
3 891,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Obstaranie teleskopického manipulátora
Novogal a.s.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Revitalizácia územia v centre obce Koňuš
Obec Koňuš, Koňuš 39, 072 63 Koňuš
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Revitalizácia obecného parku v Ludaniciach
Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
9 976,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci
Obec Lukáčovce, Lukáčovce 2, 951 23 Lukáčovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Modernizácia strojno-technologických liniek v ŽV v PD DEVIO
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
184 415,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Živý d(t)vor
Obec Matejovce nad Hornádom, Matejovce nad Hornádom 97, 053 21 Matejovce nad Hornádom
5 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Robotizácia povrchovej úpravy obrobkov v spoločnosti METALING, spol. s r.o.
METALING, spol. s r.o.
266 900,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
2.
Október
2023
Revitalizácia školskej záhrady
Obec Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61 Ružindol
8 898,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Obstaranie elektronickej identifikácie dojníc
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
189 260,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Komu sa nelení, tomu sa zelení
Obec Sološnica, Sološnica 527, 906 37 Sološnica
8 698,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Zavlažovacie vaky pre mladé stromčeky a nové stromčeky do obecného sadu
Obec Suchá nad Parnou, Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Nákup teleskopického nakladača
Ing. Miroslav Kondrát
52 206,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Revitalizácia výsadieb na Námestí Gabriela Kolinoviča v rámci zelenej infraštruktúry obce Šenkvice
Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 610/5, 900 81 Šenkvice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Výstavba maštale HD na voľné ustajnenie na farme v obci Gemerské Michalovce
agro-gem s.r.o.
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Prevádzkové náklady a oživenie stratégie CLLD Občianskeho združenia Naše Jadro
Občianske združenie Naše Jadro
60 229,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Modernizácia PVOD Zubrohlava
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava, družstvo
132 924,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Automatizácia a digitalizácia potravinárskej výroby a logistiky hotových jedál, vytvorenie vlastných bezobslužných predajní.
IDOPS, družstvo
841 785,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Modernizácia podnikania v spoločnosti Tofako plus s.r.o.
Tofako plus s.r.o.
174 602,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra