Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Máj
2024
Revitalizácia parku v obci Michal na Ostrove
Obec Michal na Ostrove
11 513,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2024
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čabalovce.
Obec Čabalovce
19 265,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Mestský podnik Dudince s.r.o.
881 306,33 € nenávratná MŽP SR
29.
Máj
2024
Kompostáreň Brezno
Mesto Brezno
2 374 912,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2024
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Diviacka Nová Ves
Obec Diviacka Nová Ves
246 829,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2024
Kompostáreň Kremnica
Mesto Kremnica
2 730 723,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
29.
Máj
2024
Výstavba a vybavenie skladu zeleniny
„ČERNAY Zdenek“
433 690,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov v pozemkovom spoločenstve – Majitelia pôdy – pozemkové spoločenstvo Smrečany na obdobie 2020 – 2022
Majitelia pôdy – pozemkové spoločenstvo Smrečany
10 354,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
OBNOVA LESNÝCH SPOLOČENSTIEV - Lesné združenie Poľana, s.r.o.
Lesné združenie POĽANA s.r.o.
14 260,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
OBNOVA LESNÝCH SPOLOČENSTIEV - Lesné združenie Poľana, s.r.o.
Lesné združenie POĽANA s.r.o.
14 260,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Založenie a prevádzka živočíšnej výroby
Norbert Demko
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Obstaranie samochodného postrekovača s precíznou aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
224 267,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o.
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Podpora investície v rámci špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o.
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Rozvoj živočíšnej výroby spoločnosti AGRO-EKO FARMA, s.r.o.
AGRO-EKO FARMA, s.r.o.
31 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2024
Výrobný areál TATRAKON Prístavba haly H3
TATRAKON spol. s r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Máj
2024
Zberný dvor Dubovany
Obec Dubovany
540 126,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
Máj
2024
Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove
Mesto Gabčíkovo
464 903,02 € nenávratná MŽP SR
28.
Máj
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite ZH (015) Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP (SK/EZ/ZH/1101) - prvá fáza
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repugliky
655 866,14 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
28.
Máj
2024
Investície do zníženia energetickej náročnosti a do inovácii vo výrobe LIANA GOLIAŠ s.r.o.
LIANA GOLIAŠ s.r.o.
403 014,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra