Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Marec
2021
Inovácia a rozšírenie výroby špaldových múk a krupíc tradičnou technológiou mletia
BIOMILA spol. s r. o.
97 909,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Marec
2021
Aglomerácia Chrenovec – Brusno – kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15 397 701,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Marec
2021
Podpora inteligentných inovácií – TFM Slovakia s.r.o.
TFM Slovakia s.r.o.
616 950,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Marec
2021
Rozvoj inteligentných inovácií výroby v spoločnosti HALÁS – KOVOOBRÁBANIE s.r.o.
HALÁS - KOVOOBRÁBANIE s.r.o.
473 400,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Marec
2021
Zníženie energetickej náročnosti podniku DAJAN SK, s.r.o.
DAJAN SK, s.r.o.
79 554,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Marec
2021
Zavádzanie prvkov inteligentných riešení vo výrobe inovovaných abrazívnych nástrojov v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o.
Herman Slovakia Production s.r.o.
3 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Marec
2021
Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca - mäso
ISTERMEAT a.s.
4 068 577,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Marec
2021
Dobrý hospodár
Lukáš Gašparík SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Marec
2021
Modernizácia farmy SHR Jozef Knežo
Ing. Jozef Knežo
108 932,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Marec
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/170/2019 (0619/2019-D1)
Gymnázium Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
25.
Marec
2021
Podpora inovatívneho výrobného procesu vo firme Venron s.r.o
VENRON, s.r.o.
164 180,89 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Marec
2021
Inovácia výroby v spoločnosti VERMAR s.r.o
VERMAR s.r.o.
199 999,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Marec
2021
Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja
Klaster regionálneho rozvoja
199 098,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Vývoj a výroba inovatívnych a tradičných regionálnych výrobkov
Boonex, s.r.o.
486 525,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
379 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Inteligentné inovácie v strojárenskej výrobe spoločnosti AMH METAL, s.r.o.
AMH METAL, s.r.o.
165 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
560 469,37 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Inovácia a automatizácia výrobného procesu spracovania prírodných látok s využitím inteligentných technológií
CALENDULA, a.s.
383 454,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Štúdia uskutočniteľnosti pre PowereX
PowereX j.s.a.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Skladové priestory
HADO Investments, s.r.o.
430 092,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra