Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Október
2019
Technológia spracovanie kávy Cafes Costa Dorada
Cafes Costa Dorada, s.r.o.
85 815,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Investície do inovácií v spoločnosti MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou
161 387,60 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/165/2019 (0616/2019)
Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnay Považany 216, 91626 Považany
82 285,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy
Mesto Spišské Vlachy
1 303 588,38 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou
Obec Zámutov
497 999,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Október
2019
Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
494 744,70 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Október
2019
Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná
Obec Výborná
819 875,57 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/330/2018 (0868/2018)
Obec Držkovce Držkovce 76, 98262 Držkovce
78 831,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/24/2019 (0231/2019)
Základná škola J. Kráľa Žiarska 679/13, 03104 Liptovský Mikuláš
128 422,38 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/381/2018 (1073/2018)
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ružová dolina 29, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
157 581,64 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/20/2019 (0120/2019)
Základná škola Školská 379, 076 22 Vojčice
120 520,61 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom a Obecný úrad v obci Zatín
Obec Zatín
130 651,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Plechotice
149 672,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/93/2019 (0544/2019)
Základná škola Školská 482, 96601 Hliník nad Hronom
81 722,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Malá komunálna technika a kamerový systém Obce Sása
Obec Sása
78 843,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Investície do znižovania záťaže na životné prostredie
RV, s.r.o. Porúbka
58 358,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z.
NAŠA LIESKA, o.z.
101 504,32 € nenávratná MPRV SR
11.
Október
2019
Inovácia výrobného procesu spoločnosti Eurotron component, a.s.
Eurotron component, a.s.
224 672,51 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
VSP Horehron - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
95 625,73 € nenávratná MPRV SR
11.
Október
2019
Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ
Obec Soľ
17 697,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »