Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
September
2022
Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce
Obec Slavkovce
148 162,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Staškov s.č. 364
Obec Staškov
257 881,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2022
Ťapešovo-lokalita Mareckého pľac- miestne komunikácie
Obec Ťapešovo
16 514,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Nákup prídavných zariadení pre komunálnu techniku
Obec Babín
21 249,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v meste Kremnica
Mesto Kremnica
314 563,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2022
Modernizácia domu smútku v obci Vištuk zakúpením chladiacich zariadení
Obec Vištuk
8 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Amfiteáter Lieskovec
Obec Lieskovec
19 292,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Pamätná izba Cigeľ
Obec Cigeľ
24 999,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Traktor s príslušenstvom
Obec Cífer
14 540,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Oplotenie cintorína - stavebná úprava
Obec Svrbice
18 481,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Liptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička
200 504,61 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
September
2022
Ubytovanie na vidieku pod Medvešom
ZUÁRD s.r.o.
118 854,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Vybavenie ubytovacích kapacít na vidieku
Agroturistik Ratka s.r.o.
50 115,21 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Podpora rozvoja obcí Hatarah a Bagera vďaka zabezpečeniu udržateľných zdrojov pitnej vody a školeniam
Slovenská katolícka charita
200 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2022
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Nižná Myšľa
Obec Nižná Myšľa
115 006,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2022
Športovo-rekreačný areál obce Ďapalovce
Obec Ďapalovce
23 756,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Múzeum Obce Partizánska Ľupča
Obec Partizánska Ľupča
54 187,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Oddychovo kultúrny park v obci Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarska Ves
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Revitalizácia námestia v obci Lehota nad Rimavicou
Obec Lehota nad Rimavicou
9 908,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Výstavba autobusovej zastávky v obci Dvory nad Žitavou
Obec Dvory nad Žitavou
19 056,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra