Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Jún
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/63/2017 (0776/2017-D1)
Základná škola s materskou školou Svinia, Záhradnícka 83/198, 082 32 Svinia
194 598,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/242/2017 (1002/2017-D1)
Základná škola s materskou školou Kyjov, Kyjov 176, 065 48 Kyjov
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/254/2017 (1043/2017-D1)
Základná škola s materskou školou Tovarné, Tovarné 173, 094 01
83 619,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/387/2018 (1080/2018)
Základná škola, Školská ulica 54/21, 094 02 Slovenská Kajňa
141 587,31 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/21/2019 (0143/2019)
Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Bardejov, Poštárka 120 A, 085 01 Bardejov
119 149,89 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/14/2019 (0105/2019)
Základná škola s materskou školou Svinia, Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
133 545,64 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (0632/2018-D1)
NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/c, 821 04 Bratislava - Ružinov
189 043,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci čaklov-2.etapa
Obec Čaklov
221 091,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2019
Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé
Obec Oravské Veselé
264 433,68 € nenávratná MV SR
7.
Jún
2019
Výskum hybridného zvárania v kombinácii laser-TIG v režime synchronizácie pulzov zváracích zdrojov
Medzinárodné laserové centrum
250 000,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
7.
Jún
2019
Naturalizmus ako univerzálny filozofický program
Univerzita Komenského v Bratislave
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
Jún
2019
Inteligentné odevy pre systém elektronického zdravotníctva
Žilinská univerzita v Žiline
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
Jún
2019
Sociálna inklúzia kultiváciou používania jazyka
Univerzita Komenského v Bratislave
199 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Jún
2019
Čierny Balog, kanalizácia a ČOV
Obec Čierny Balog
18 002 185,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2019
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej . kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 904 615,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti TechniCAD, s.r.o. inováciou produkčného procesu
TechniCAD, s.r.o.
62 874,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Jún
2019
Technológia do kovovýroby
I.P.A. - Kovovýroba spol. s.r.o.
133 250,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Jún
2019
Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v Obci Klokočov
Obec Klokočov
85 132,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
6.
Jún
2019
Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany
Obec Bučany
87 008,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
6.
Jún
2019
Porta Rusica - z Polonín do Bieszczadov
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
65 426,35 € nenávratná MPRV SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »