Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Január
2020
Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE
U. S. Steel Košice, s.r.o.
3 948 245,30 € nenávratná MŽP SR
20.
Január
2020
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce
Obec Kozárovce
172 799,53 € nenávratná Minesterstvo životného prostredia
20.
Január
2020
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica
Mesto Skalica
128 252,71 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
Január
2020
Financovanie implementácie stratégie CLLD RZ Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
312 818,05 € nenávratná MPRV SR
20.
Január
2020
Implementácia stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
684 210,53 € nenávratná MPRV SR
20.
Január
2020
Obstaranie lesníckej techniky - Pavel Mihalko
Pavel Mihalko
179 440,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Multifunkčné a detské ihrisko – Miňovce
Obec Miňovce
133 061,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Apartmánový dom Zuberec
Rákoň, s.r.o.
288 957,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU V OBCI MILPOŠ
Obec Milpoš
107 542,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov
Obec Šalov
96 536,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Rekonštrukcia - zateplenie a sta-vebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce
Obec Matiašovce
141 654,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
KAMEROVÝ SYSTÉM A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI BODOVCE
Obec Bodovce
68 210,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Rekonštrukcia obecného domu v obci Stretavka
Obec Stretavka
86 210,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Rekonštrukcia obecného domu v obci Stretavka – zateplenie obecného domu
Obec Stretavka
89 963,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/281/2018 (0782/2018-D1)
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo 94603
108 414,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/188/2017 (0892/2017-D2)
Obec Breznica, Breznica 100, 091 01
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/97/2017 (0789/2017-D1)
Základná škola s materskou školou Brezovica, Brezovica 60, 082 74
139 108,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/95/2018 (0910/2018)
Základná škola Jánosa Endrödyho s vyučovacím jazykom maďarským, 943 52 Mužla 491
108 414,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/62/2019 (0521/2019)
Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra 949 11
73 820,97 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/60/2019 (0457/2019)
Základná škola, Kossutha 56, Kráľovský Chlmec 077 01
123 452,97 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »