Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Máj
2024
Rekonštrukcia telocvične
Obec Okoč
33 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Rozšírenie mobiliáru detského ihriska
Obec Oľdza
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Realizácia miestnej komunikácie - chodník
Obec Orechová Potôň
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Obnova chodníkov a miestnej komunikácie
Obec Padáň
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Modernizácia sociálnej miestnosti v budove kultúrneho domu
Obec Sap
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Alfa Škôlka Sereď
Alfa Help o. z.
1 217 146,44 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
7.
Máj
2024
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Jánovce
Obec Jánovce
1 062 449,52 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
7.
Máj
2024
Výmena brán a oplotenia na miestnom cintoríne
Obec Pataš
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Rekonštrukcia a vybudovanie autobusových zastávok, riešenie havarijného stavu strechy základnej školy a maľovanie zatečených častí stropov
Obec Rohovce
9 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Výstavba nového detského ihriska
Mesto Šamorín
36 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín - 1.etapa
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 01 Dolný Kubín
177 630,11 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
7.
Máj
2024
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Štvrtok na Ostrove
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Rekonštrukcia strechy materskej školy
Obec Topoľníky
25 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Bez včiel nie je život
Enikő Ádám
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Máj
2024
Modernizácia verejného osvetlenia
Obec Ňárad
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Dokončenie rekonštrukcie kostola
Obec Trhová Hradská
16 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Rozšírenie detského ihriska a sadbové úpravy
Obec Trnávka
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
Nákup rozkladacích stanov na rôzne spoločenské akcie pre 7 organizácií v obci
Obec Trstená na Ostrove
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
7.
Máj
2024
PRÍSTREŠOK
Obec Nemčiňany
19 596,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Máj
2024
Investície do výstavby objektu a nákup technológií na spracovanie odpadov a zníženie energetickej náročnosti
Georgica, s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra