Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníkov v obci Veľká Ves
Obec Veľká Ves
112 587,44 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Krajšia obec Jakubovany
Obec Jakubovany
137 720,98 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade v obci Výborná
Obec Výborná
108 198,99 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž
Obec Nandraž
140 078,21 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Chodník Malé Zlievce
Obec Malé Zlievce
42 027,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Večelkov
Obec Večelkov
67 606,34 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec
Mesto Lučenec
212 922,37 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soboš
Obec Soboš
112 630,29 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Investície do výroby v spoločnosti VEKATERM
VEKATERM, s.r.o.
60 711,82 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rozšírenie výroby LED panelov v priemyselnom parku Záborské
LEYARD EUROPE s.r.o.
2 364 600,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Obnova miestnych komunikácií v obci Belina
Obec Belina
54 507,45 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Orávka
Obec Orávka
91 784,18 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Zlepšenie dopravnej vybavenosti v Modrom Kameni
Mesto Modrý Kameň
57 813,24 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
RUSKÁ BYSTRÁ – OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
Obec Ruská Bystrá
63 366,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Obnova obecných komunikácii v obci Veľké Revištia
Obec Veľké Revištia
119 081,44 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka na ul. Školská v Lendaku
Obec Lendak
53 397,03 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Stavebné úpravy miestnej komunikácie v obci Radzovce
Obec Radzovce
101 426,07 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Obnova krytu vozoviek v meste Tornaľa – Kollárova, Štúrova, Letná a Daxnerova ulica.
Mesto Tornaľa
220 106,21 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Ľutina - oprava miestnych komunikácií
Obec Ľutina
45 767,05 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Oprava chodníka pri škole v Slovenskej Vsi
Obec Slovenská Ves
45 145,13 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky