Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
December
2020
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 14
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1 271 277,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
December
2020
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka
Obec Vojka
113 162,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
December
2020
Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma
M ä s p o m a spol. s r.o.
1 624 990,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
December
2020
Prezentácia produkcie, organizácia súťaží a výstav, účasť na súťažiach a výstavách, organizácia vzdelávacích a poradenských aktivít, školení, prednášok, konferencií, seminárov a pracovných stretnutí odborníkov, účasť na vzdelávacích a poradenských aktivit
Ovocinárska únia Slovenskej republiky
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
21.
December
2020
Odborný seminár pre členov Združenia chovateľov rýb na Slovensku v rámci celoživotného vzdelávania chovateľov, podnikateľov a odborných pracovníkov v rybárstve na Slovensku
Združenie chovateľov rýb na Slovensku
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
18.
December
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/194/2020 (0921/2020)
MONTE PLUS Dielenská 5367/14A, 901 01 Malacky
193 077,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
18.
December
2020
Rozšírenie informačno-poradenského centra v Prešovskom kraji
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
147 950,57 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18.
December
2020
Kreatívne centrum Trnava
Trnavský samosprávny kraj
7 672 664,85 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
December
2020
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
Slovenská Inovačná a energetická agentúra (SIEA)
32 033 791,64 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
17.
December
2020
AMAQUI
CHEZAR spol. s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
December
2020
Informácie a analýzy ako základ rozvoja podnikov prvovýroby mlieka
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
17.
December
2020
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
December
2020
Príručka pre chovateľov drobných zvierat
OZ Chováme doma
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
17.
December
2020
Experimentálne a výpočtové štúdie tieniacich vlastností materiálov využívaných v radiačnej ochrane
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
December
2020
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU - CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
17.
December
2020
Riešenie aktuálnych problémov neštátnych vlastníkov
Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
17.
December
2020
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
December
2020
Príprava a charakterizácia neusporiadaných materiálov určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
December
2020
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
December
2020
Presná spektroskopia amoniaku pri nízkych teplotách
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja