Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Marec
2021
Zvýšenie stupňa inovácie výrobného cyklu spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o. Nitra
VÚMZ SK, s.r.o.
450 286,91 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
Zavedenie inteligentných procesných inovácií do výroby
Danfoss Power Solutions a.s.
660 603,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Marec
2021
Inovácia podniku ELEKTROVAL s.r.o.
ELEKTROVAL s.r.o.
95 310,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Marec
2021
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce -Bátka, projektová dokumentácia
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
2 037 684,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Marec
2021
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 975 558,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Marec
2021
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
2 286 039,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Marec
2021
Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
Slovenská správa ciest
25 941 329,88 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Marec
2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom
Slovenská správa ciest
3 992 832,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Marec
2021
Poradenské služby zamerané na pomoc obhospodarovateľom lesa
Ing. Vladimír Rybár
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2021
Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina
Mesto Snina
468 263,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Marec
2021
Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča
Mesto Levoča
282 555,00 € nenávratná Ministerstvo vnúrta SR
30.
Marec
2021
Koexistencia fotonických senzorických systémov a sietí v rámci internetu vecí
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Marec
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/48/2020 (0411/2020-D1)
Obchodná akadémia Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
30.
Marec
2021
Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy vo vlastníctve obce Vyhne
Obec Vyhne
10 260,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Marec
2021
Rozvoj energetických služieb v obci Lúka
Obec Lúka
6 763,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Marec
2021
Rozvoj energetických služieb v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce
33 744,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Marec
2021
Rozvoj energetických služieb v obci Horná Súča
Obec Horná Súča
23 024,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Marec
2021
Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza
Mesto Prievidza
94 774,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Marec
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/155/2020 (0628/2020-D1)
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 674/15, 054 01 Levoča
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
30.
Marec
2021
Stavebné úpravy a prístavba MŠ Čerhov
Obec Čerhov
121 448,83 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR