Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Júl
2020
Zriadenie denného stacionára
Obec Poloma
80 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vytvorenie a prevádzkovanie edukačného centra zameraného na chov včiel
Súkromná stredná odborná škola
39 200,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy
Obec Breznička
48 571,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vytvorenie prevádzkových priestorov pre sociálny podnik Trenč
Obec Trenč
37 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rozšírenie vozového a strojového parku podniku a nákup stavebnej techniky
Budimírske služby s. r. o.
160 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup materiálneho vybavenia pánskeho holičstva
Branislav Timan
5 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rekonštrukcia pavilónu a zariadenia pre seniorov a zvýšenie klientskej kapacity
Obec Koromľa
100 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rozšírenie existujúcej cyklotrasy "Košice-Sárospatak"
Obec Gyňov
13 830,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu
Obec Mašková
9 055,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vytvorenie novej časti Nemocnice Snina
Nemocnica Snina, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Nákup mikrobusu za účelom zlepšenia mobility pracovnej sily
Obec Veľké Dravce
25 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zakúpenie včelárskeho technologického vybavenia.
Ing. Igor Štvarták
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prípravu pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu
Obec Hrnčiarske Zalužany
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Výstavba výťahu v Centre pre deti a rodiny sv. Nikolaja v Medzilaborciach
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vytvorenie unikátnych sklenených umeleckých diel
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
20 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zníženie nákladov spojených s vykurovaním a rekonštrukcia ústredného vykurovania
Ing. Michal Žeňuch
60 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vytvorenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s využitím potenciálu vodnej nádrže Domaša úpravou pobrežia
Obec Malá Domaša
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Zefektívnenie výroby plechov nákupom technológie
DARYN, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Rekonštrukciou a modernizáciou detského ihriska v obci
Obec Kotmanová
9 500,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
Júl
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy medzi Zemplínskou Šíravou a Ondavou
Združenie obcí „Duša“
50 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »