Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/163/2020
Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Svätoplukova 7, 940 01 Nové Zámky
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/179/2020
Plus škola Sabinovská 145, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2021
Vilôčka n.o. Vencová 4, 040 01 Košice - mestská časť Sever
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ pre spoločnosť ALT, a.s.
ALT, a.s.
30 979,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Fotovoltické zariadenie - FVZ 235,44kW V I K O spol. s r.o.
V I K O spol. s r.o.
140 015,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na výrobu elektrickej energie zo slnka v spoločnosti J - STAV spol. s r. o.
J - STAV spol. s r.o.
25 739,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/182/2020
HUMAN IDENTITY, o.z. Bojná 287, 956 01 Bojná
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/57/2019
Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Obec Vyšný Žipov
75 204,51 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Bátka – kanalizácia II. etapa
Obec Bátka
1 171 420,83 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Výstavba miestnej komunikácie a rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ďurkov
Obec Ďurkov
297 918,49 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Bojnice
Technické služby, príspevková organizácia mesta
77 556,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Boľkovce
obec Boľkovce
93 358,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
25.
Máj
2023
Silážna jama - novostavba
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
AMFITEÁTER V OBCI SÁDOČNÉ
Obec Sádočné
15 508,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Sklad výrobkov a manipulačná plocha
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Rekonštrukcia objektov pre chov zvierat
Anna Beníková SHR
49 990,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI /NP/1/2019
Centrum vedecko technických informácií SR Bratislava – mestská časť Staré mesto, Lamačská cesta 8/A, 840 05
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
Máj
2023
Dom smútku, Horné Kočkovce - Rekonštrukcia stavebných konštrukcií - I.etapa
Mesto Púchov
25 325,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Zástavkový prístrešok s príslušenstvom Pč 366/3 Hrabovka
Obec Hrabovka
11 751,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra