Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2021
Ekológia pohlavného výberu
Univerzita Komenského v Bratislave
170 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
13.
Júl
2021
Inovácia procesu výroby úžitkového skla
RONA, a. s.
1 168 088,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Júl
2021
Zriadenie zberného dvora a nákup technickej vybavenosti v obci Malý Krtíš
obec Malý Krtíš
347 062,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Júl
2021
Komunitné centrum v obci Krivany
Obec Krivany
250 739,66 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Júl
2021
Snina, Cirocha. rkm 24,840-26,119, SMB
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
550 135,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Júl
2021
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička
Prešovský samosprávny kraj
83 548,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Júl
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti MICHATEK, k.s..
MICHATEK, k.s.
273 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Komunitné centrum Jakubany
Obec Jakubany
313 955,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ
Obec Rokycany
275 019,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže, Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
809 009,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul. 17.Novembra 11, Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
1 699 611,81 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti M.J.K. – SLOVPIL s.r.o.
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p.
58 786,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/73/2020 (0469/2020-D2)
Network Slovakia Spoločenstvo katolíckych žurnalistov Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
12.
Júl
2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/261/2018 (0718/2018-D3)
Sanitas Slovaca - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z. Tulipánova 2, 982 01 Tornaľa
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
12.
Júl
2021
Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM-TRADE, s.r.o.
AGM-TRADE, s.r.o
160 259,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2021
Využitie potenciálu zhodnocovania odpadov na báze kaučuku v prostredí SR
ECO-RUBBER, s.r.o.
666 483,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Júl
2021
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti Lumasek
LUMASEK s.r.o.
249 366,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2021
Biomonitorovacia štúdia expozície slovenskej populácie náhrade ftalátových plastifikátorov Hexamoll® DINCH
Univerzita Komenského v Bratislave
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu
Univerzita Komenského v Bratislave
190 550,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
9.
Júl
2021
Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu
Biomedicínske centrum SAV
249 701,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja