Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Október
2021
Obnova Pamätníka obetiam 1. a 2. SV v Klenovci
Obec Klenovec
9 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava vojnového hrobu
Obec Liptovský Ondrej
800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava pamätníka SNP v Ludrovskej doline, Renovácia pamätníka pri Obecnom úrade Ludrová
Obec Ludrová
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova a revitalizácia pietneho miesta venovaného vojakom padlým v II. SV v katastri obce Koňuš
Obec Koňuš
800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava a obnova podzemného vojnového bunkra
Obec Jasenie
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava pamätníka v I. a II. svetovej vojne
Obec Gočovo
1 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova hrobu dôstojníka čsl. Armády, Oprava hrobov padlých vojakov 2. SV
Obec Banská Belá
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Reštaurovanie pomníka padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne
Obec Krakovany
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava hrobov neznámych partizánov z obdobia SNP Rovienky, Oprava hrobov neznámych partizánov z obdobia SNP Staníkovo
Obec Liptovská Teplička
620,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova pamätníka SNP a oslobodenia na Námestí sv. Michala v Hlohovci
Mesto Hlohovec
13 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Oprava a údržba pomníka
Obec Kamienka
2 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova pomníka padlým vojakom v obci Jakubov
Obec Jakubov
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obecné komunitné centrum v obci Bajany
Obec Bajany
343 112,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Október
2021
Pamätník SNP
Obec Košťany nad Turcom
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ROZVODOV TEPLA V OKRUHU KOTOLNE K-2
SLOBYTERM, spol. s r.o.
194 967,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2021
Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby
AUTOLANC s.r.o.
189 946,52 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2021
Pomník obetiam 1. a 2. SV
Obec Kostoľany nad Tribečom
6 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Bytové domy Varadka - prestupné bývanie
Obec Varadka
1 203 323,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2021
Pomník obetiam SNP v miestnej časti Mýtna Nová Ves obce Ludanice
Obec Ludanice
4 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Obnova vojnového hrobu, Obnova Pamätníka padlým, Obnova vojnového dvojhrobu, Obnova vojnového hrobu
Obec Kociha
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR