Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
December
2019
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia v Spojenej katolíckej škole – Základnej škole sv. Svorada a Benedikta v Nitre
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
0,00 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2019
Kultúrny dom Kaľamenová – stavebné práce
Obec Kaľamenová
50 901,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2019
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
3.
December
2019
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s.
MBM-GROUP, a.s.
199 652,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
December
2019
Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Feasibility study
S-Case, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
December
2019
Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business plan
S-Case, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
December
2019
KOMUNITNÉ CENTRUM POHORELÁ
Obec Pohorelá
238 649,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
December
2019
Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová
Obec Vyšná Šebastová
182 783,90 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2019
Komunitné centrum Jelšava
Mesto Jelšava
137 430,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
3.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/206/2019 (0736/2019)
Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72, 082 75 Nižný Slavkov
49 248,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/239/2019 (0820/2019)
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, 962 12 Detva
117 990,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/98/2019 (0552/2019)
Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, 924 01 Galanta
121 259,18 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/136/2019 (0592/2019)
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce, 078 01
99 111,60 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
December
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti a inováce vo výrobnom procese Vladimír Lazorik - KOMES
Vladimír Lazorik - KOMES
70 725,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
December
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PBT PRINT, s.r.o.
PBT PRINT, s.r.o.
96 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
December
2019
Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON
HESCON s. r. o.
87 899,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
December
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.
137 976,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
December
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti JURTON, s.r.o. inováciou výrobného procesu
JURTON, s.r.o.
171 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
December
2019
Rozšírenie kapacity výroby v spoločnosti KOREMO - TOOL s.r.o.
KOREMO - TOOL s.r.o.
192 769,83 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
December
2019
Rozvoj podnikania firmy TOKAJ vín, spol. s r.o.
TOKAJ vín, spol. s r.o.
102 050,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »