Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Január
2023
Zdravšia knižnica budúcnosti
Vihorlatská knižnica v Humennom
173 089,68 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
19.
Január
2023
Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
98 244,44 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
19.
Január
2023
Bezpečnejšia Knižnica
Podtatranská knižnica v Poprade
56 105,11 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Vypracovanie programov starostlivosti o medzinárodne významné územie Karpatských bukových pralesov a Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
349 680,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Január
2023
Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
Obec Oravská Jasenica
210 264,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Modernizácia vozového parku živočíšnej výroby
Roľnícke družstvo Pod Skalkou
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Investície do modernizácie pestovania a pozberovej úpravy špeciálnych plodín Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
27 032,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Teleskopický manipulátor
Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia farmy SHR Jozef Biernat
Ing. Jozef Biernát
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Obstaranie technického vybavenia Farmy Angus s.r.o.
Farma Angus s.r.o.
40 799,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Nákup strojno-technologických zariadení
Miklos FARM - Ladislav Miklos
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Obstaranie moderných strojných zariadení pre zvýšenie efektivity pestovania cukrovej repy
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Tandemový voz
KARPATOVKA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia Roľníckeho Družstva Vavrečka-Ťapešovo
Roľnícke družstvo Vavrečka – Ťapešovo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Investície do modernizácie chovu HD a ošípaných Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Žacie stroje pre Farmu PaM
Farma PaM s.r.o.
11 541,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia strojov a zariadení rastlinnej výroby
Roľnícke družstvo Pod Skalkou
23 438,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Investície do modernizácie živočíšnej výroby v spoločnosti AGROSPOL Honce s.r.o.
AGROSPOL Honce s.r.o.
34 722,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Plášťovce
Obec Plášťovce
162 318,48 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky