Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Október
2020
Komunitné centrum Hencovce
Obec Hencovce
312 692,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
642 667,65 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce
Obec Fričovce
50 621,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v meste Sobrance
Mesto Sobrance
14 554,18 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Blatné Remety – infraštruktúra – SO 123 Zásobovacia sieť
Obec Blatné Remety
177 944,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Zberný dvor Drnava a sanácia skládky v Drnave
Obec Drnava
218 911,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 682 159,81 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
16.
Október
2020
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt - Hámričky (SK/EZ/TS/973)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6 430 358,17 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
15.
Október
2020
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DREVINSLOVAKIA spol. s r.o.
DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.
279 308,88 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2020
Rast a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti SORBEL s.r.o.
SORBEL s.r.o.
221 437,92 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2020
Jubilejný 25. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň v kontexte medzinárodných aktivít Zväzu vojakov SR
Zväz vojakov Slovenskej republiky o.z.
6 650,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Október
2020
Obnova bojiska – II. etapa
Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“, z.z.
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Október
2020
Vyslanie dobrovoľníka do Rwandy
Slovenská katolícka charita
7 550,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15.
Október
2020
Vyslanie dobrovoľníka do Rwandy
Slovenská katolícka charita
7 550,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15.
Október
2020
Vyslanie expertky- dobrovoľníčky do Moldavska
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o
5 700,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15.
Október
2020
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
AMAZON s.r.o.
104 457,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2020
Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín
Mesto Trenčín
63 680,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2020
Podpora detí a mládeže v 3D lukostreľbe a športovej lukostreľbe
Lukostrelecký klub TOPOĽ, o. z.
6 500,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Október
2020
Sanácia skládky odpadu v obci Kendice
Obec Kendice
32 379,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Október
2020
S deťmi v Kambodži, 9 mesačný pobyt Sihanoukville
Dvojfarebný svet
11 480,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu