Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
September
2022
Rekonštrukcia mostu v obci Toporec
Obec Toporec
45 814,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Rekonštrukcia chodníka pre peších Holumnica
Obec Holumnica
49 367,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Prístrešok autobusovej zastávky
Obec Malužiná
3 093,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina
Obec Liptovský Ondrej
27 769,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Výstavba zastrešeného pódia - amfiteáter
Obec Rimavská Baňa
21 555,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
September
2022
Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3 628 372,63 € návratná OP EVS MV SR
7.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ a MŠ Šemša
Obec Šemša
28 572,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2022
Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2 250 029,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
September
2022
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - projekt č. 310051BUU2 s názvom: "Hodnotenie OP KŽP"
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
502 128,00 € nenávratná MŽP
6.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
Obec Vinica
408 202,66 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
September
2022
Kompostáreň Záborské
Obec Záborské
379 952,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Beluša
Obec Beluša
665 158,84 € nenávratná Ministerstvi životného prostredia SR
6.
September
2022
Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Mesto Bardejov
289 460,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
September
2022
Umenie a holokaust
Tatranská galéria v Poprade
115 995,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6.
September
2022
Rastieme s kultúrou
OTVOR DVOR
199 100,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5.
September
2022
FDAAS - automatizovaný systém pre vyhodnocovanie nebezpečenstva vzniku požiaru
Ardaco, a.s.
664 048,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
September
2022
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti ARMSTAV, s.r.o., prostredníctvom prvkov inteligentných riešení
ARMSTAV, s.r.o.
526 720,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
September
2022
Priemyselná automatizovaná linka na výrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu
Tatranská sladovňa, s.r.o.
1 246 178,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
September
2022
Rozšírenie ponuky služieb pre turistov v zariadení "Chyžky v Runine" v srdci Národného parku Poloniny
LabIdea s.r.o.
125 311,04 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
September
2022
„Mudroňovo - stavebná úprava chodníka pre chodcov"
Obec Mudroňovo
9 998,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra