Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Máj
2024
Rozšírenie distribučných kapacít - obstaranie chladiarenského vozidla so znížením emisií a dopadov na životné prostredie v spoločnosti Morky Petránek s.r.o.
MORKY PETRÁNEK s.r.o.
16 033,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
SR, Banskobystrický kraj, Okres Detva, Obec Látky
Roľnícke družstvo Látky
331 547,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Nákup traktora do 75 kW
EuroGen, spol. s r.o
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Investície pripievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu v ŠRV pre spoločnosť GREEN POINT, spol. s r.o.
GREEN POINT, spol. s r. o.
504 518,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Výstavba tržnice v obci Muránska Lehota
Obec Muránska Lehota
23 265,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Detské ihrisko
Obec Ješkova Ves
12 246,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Stavebné úpravy domu smútku v obci Bátorová
Obec Bátorová
22 132,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Renovácia amfiteátra
Obec Ostratice
26 224,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúru
6.
Máj
2024
Mlieko u Jozefa na Dvoriskách
Ing. Jozef Caban
52 647,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Prídavné zariadenia na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov
Obec Križovany nad Dudváhom
17 766,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Osrblie
Obec Osrblie
33 295,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Farma v Teriakovciach
Ing. Soňa Jurašeková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Chodník pri areáli Čiernohronskej železnice
Obec Čierny Balog
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom investície do budovania ubytovacích kapacít
KJOR s.r.o.
95 166,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch PSKU Šalková
Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková
350 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Rozšírenie kapacít materskej škôlky Zborov nad Bystricou
Obec Zborov nad Bystricou
1 024 290,89 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
Debarierizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
180 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
Rekonštrukcia domov smútku
Obec Kostolné Kračany
32 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
MŠ Dolný Hričov - rozšírenie kapacity
obec Dolný Hričov
381 286,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
Výstavba detského ihriska
Obec Kráľovičove Kračany
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR