Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/15/2019 (0106/2019)
Základná škola Slatinská 3, 01861 Beluša
132 056,69 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/148/2019 (0764/2019)
Základná škola Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci
115 322,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, vyskumu a športu
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (0803/2017-D1)
Základná škola, Zákopčie č. 957 Zákopčie, Stred 957, 023 11, Zákopčie
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (0738/2017-D1)
Špeciálna základná škola Ilava Pivovarská 455/62, Ilava 01901
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2019
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Lomné
Obec Lomné
46 418,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov
14 686,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Obnova ihriska
Obec Omšenie, Omšenie 330, 914 43 Omšenie
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Október
2019
Zóna hier - Relaxpark
Obec Sedliská, Sedliská 85, 094 09 Sedliská
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Október
2019
Nízkouhlíková stratégia obce
Obec Zvolenská Slatina
13 947,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
TORTA ROKA 2019
SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA
3 000,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Október
2019
Zastupovanie Slovenskej republiky v spolupráci s MPRV SR v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom; účasť na medzinárodných podujatiach; organizácia súťaží a výstav
Slovenská poľovnícka komora
35 000,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Október
2019
Zabezpečenie starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane manažmentu prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek Hermel v Libanone
Magna
200 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
Október
2019
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Obec Dunajský Klátov
95 657,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra
Mesto Nitra
23 856,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Október
2019
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd
Slovenské národné múzeum
532 911,26 € nenávratná MPRV SR
10.
Október
2019
Modernizácia farma – Agrofarm ELNOR, s.r.o.
Agrofarm Elnor, s.r..o.
321 132,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
MVP-2019-0015
Centrum biovied SAV
4 986,56 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2019
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Zlaté
Obec Zlaté
72 398,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Modernizácia fariem – STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o.
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o.
646 849,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Príprava stratégie rozvoja územia Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Dolnohronské rozvojové partnerstvo
4 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »