Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Január
2023
Nákup lisu a prepravného vozíka pre zvieratá
Ing. Tibor Papšo SKALKA
24 314,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Nákup rozmetadla maštaľného hnoja
Pernecká agrárna spoločnosť spol. s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Rozmetadlo maštaľného hnoja
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Obstaranie teleskopického nakladača
Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Modernizácia pestovania špeciálnych plodín
Iľja Bartoš
27 965,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Investície do ŠRV v podniku Ing. Karkó Ján - ATTRACT
Ing. Karkó Ján - ATTRACT
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Zakúpenie rozmetadla maštaľného hnoja a neseného pluhu - Peter Jurky
Peter Jurky
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb
Mestská knižnica Žilina
106 724,40 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Január
2023
Zachytávanie dažďových vôd v Tuhári
Obec Tuhár
176 533,98 € nenávratná SAŽP
17.
Január
2023
Modernizácia farmy AMAZONIT
AMAZONIT s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AGROZAMI, spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívneho kolesového traktora a jednorotorového zhrňovača
AGROZAMI, spol. s r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Znižovanie emisií skleníkových plynov rekonštrukciou matečníka na objekt pre chov koní
Margita Vinšová
41 938,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku Norbert Tóth SHR
Norbert Tóth - SHR
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Technika do ŽV
Unlimited Group, s.r.o.
23 691,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby - Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV
Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Investície do ŽV- ViP AGRO s.r.o.
ViP AGRO s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Investícia do živočíšnej výroby - šmykom riadený nakladač s telematikou, mulčovač
Team Vision s.r.o.
41 650,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Modernizácia ŽV - nákup strojov
EMFARM s. r. o.
40 126,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Investície do ŠVR v podniku Farma Východná
Farma Východná p.d.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2023
Mechanizácia pre zber krmovín
ADM Agro Invest j.s.a.
34 650,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra