Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Júl
2021
Výskum implementácie vysokorázových povrchových technológií pre precízne automobilové konštrukčné prvky
Žilinská univerzita v Žiline
248 398,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Vývoj aktívneho krytia rán na báze antibakteriálneho hydrogélu obsahujúceho rastlinný extrakt stimulujúci hojenie
Univerzita Komenského v Bratislave
248 528,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Od presných ab initio výpočtov k predpovediam teplotne závislých vlastností molekúl a materiálov
Univerzita Komenského v Bratislave
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl-/triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Biomedicínske centrum SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA
Biomedicínske centrum SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov
Ústav geotechniky SAV
222 176,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Hodnotenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov manažmentu lesov v chránených územiach SR na lesné hospodárstvo a následné odvetvia
Technická univerzita vo Zvolene
200 033,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie
Technická univerzita v Košiciach
249 998,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
"Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Nové chromatografické membránové adsorbenty: fyzikálnochemické a procesové charakteristiky a optimalizácia separácie vybraných terapeutických proteínov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
183 236,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Inovatívne meranie rýchlosti letu netradičných lietajúcich zariadení
Technická univerzita v Košiciach
249 905,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Šírenie patológie asociovanej s alfa-Synukleínom naprieč orgánmi gastrointestinálneho traktu v myšom modeli a pacientov s Parkinsonovou chorobou
Neuroimunologický ústav SAV
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
Júl
2021
Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr
Filozofický ústav SAV
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
7.
Júl
2021
Inovácia výroby a výrobného postupu v spoločnosti KREATIVA s.r.o.
KREATIVA s. r. o.
96 306,43 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Júl
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti eMKa Plus, s.r.o.
eMKa Plus, s.r.o.
146 879,92 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/71/2017
Základná škola - Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2021
Prístavba prístrešku k Domu smútku v obci Nitra nad Ipľom
SR, Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Nitra nad Ipľom
38 213,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra