Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
December
2020
Inovatívne technológie vo výrobnom procese GEPARD, s.r.o.
GEPARD, s.r.o.
240 081,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
December
2020
Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica
Rozhlas a televízia Slovenska
10 185 653,54 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16.
December
2020
Inteligentné riešenia zavedené do výrobného procesu firmy Karol Gejdoš Galia
Karol Gejdoš Galia
328 245,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
December
2020
Kreatívne centrum RTVS
Rozhlas a televízia Slovenska
9 399 517,11 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16.
December
2020
Podpora inteligentných inovácii- Zlievareň presných odliatkov, s. r. o.
Zlievareň presných odliatkov, s. r. o.
112 756,65 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
December
2020
Implementácia opatrení z energetického auditu v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Hydro Extrusion Slovakia a.s.
149 544,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
December
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Trieda SNP 104, 040 11 Košice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
December
2020
TORTA ROKA 2020
SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
15.
December
2020
„Zastupovanie Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom; organizácia vzdelávacích a poradenských aktivít, školení a
Slovenská poľovnícka komora
79 500,00 € nenávratná MPRV SR
15.
December
2020
„1. Webinár – ako zlepšiť svoju vet. prax, 2. Publikácia – úspešná vet. prax, 3. Štandardy odb. postupov - vytvorenie, školenia.“
Nadácia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
15.
December
2020
KÁVOVÉ MESTEČKO“ s odborným sprievodným programom alebo Právo ovládať baristické umenie majú všetci.
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT
7 000,00 € nenávratná MPRV SR
15.
December
2020
POKLADY REGIÓNOV – Vitajte v LESNÝCH DOMOCH pre Zelenšie Slovensko – informačné a vzdelávacie aktivity nielen pre neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov 2020.
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
37 000,00 € nenávratná MPRV SR
15.
December
2020
Novostavba materskej školy v obci Doľany
Obec Doľany
657 223,55 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
December
2020
Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce
Obec Matiašovce
324 701,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
December
2020
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Jánovce – Vybudovanie automatických výdajných miest
Obec Jánovce
32 379,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
December
2020
Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Huncovce
Obec Huncovce
71 829,49 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
December
2020
Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov
Obec Drienov
770 194,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
December
2020
Novostavba materskej školy v obci Batizovce
Obec Batizovce
366 562,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
December
2020
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rapovce
Obec Rapovce
703 084,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
December
2020
Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri mesta Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec
19 800,03 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky