Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Máj
2023
Inovácie v spoločnosti MEDAS, s.r.o.
MEDAS, s.r.o.
371 250,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Máj
2023
Kúpa technologického vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Bátka
Obec Bátka
221 887,20 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
23.
Máj
2023
Zberný dvor Obec Paňovce
Obec Paňovce
322 808,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica
Mesto Nová Dubnica
404 062,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Máj
2023
Projekt zalesňovania v PSSL Vitanová
Pozemkové spoločenstvo súkromných lesov Vitanová
35 656,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2023
Obstaranie lesnej techniky
LESORG, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Bešeňová
Obec Bešeňová
224 565,18 € nenávratná MŽP SR
22.
Máj
2023
Zavádzanie prvkov inteligentných riešení vo výrobe inovovaných abrazívnych nástrojov v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o.
Herman Slovakia Production s.r.o.
2 998 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Máj
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Thermal + s.r.o.
Thermal+ s.r.o.
171 445,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Máj
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja – technológia 3D mapovania, scanovania a ochrany krajinného územia
UNIPROM s.r.o.
199 643,40 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
22.
Máj
2023
Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z programov starostlivosti o Národný park Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
2 315 676,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Máj
2023
Zberný dvor v obci Breznica
Obec Breznica
532 954,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
Máj
2023
Využitie obnoviteľných zdrojov energie - FVZ
CSM Industry s.r.o.
249 663,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Máj
2023
Revitalizácia verejných priestranstiev - cintorín v obci Vydrná
Obec Vydrná
15 708,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2023
Investície do akvakultúry – Slovryb 7A/2018
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Máj
2023
Investície do akvakultúry – Slovryb 8/2018
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Máj
2023
Zlepšenie vzhľadu okolia obecného úradu
Obec Krásnovce
22 019,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2023
Multifunkčné ihrisko v obci Strážne
Obec Strážne
47 837,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2023
Rekonštrukcia a dobudovanie komunikácie na ul. Mlynskej v obci Hranovnica
Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
304 184,97 € nenávratná Ministerstva vnútra SR
22.
Máj
2023
Modernizácia farmy živočíšnej výroby
Csaba Veres
700 131,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra