Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Október
2020
Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce
Obec Nýrovce
505 946,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Október
2020
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice
Obec Hrabušice
16 980,45 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Október
2020
Zberný dvor v obci Farná
Obec Farná
154 791,07 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Október
2020
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kyjov
Obec Kyjov
67 617,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Zberný a bioretenčný systém na zadržanie zrážkovej vody
Obec Bátorové Kosihy
151 251,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Včelia farma- Peter Baranka
Peter Baranka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2020
Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice
Mesto Košice
62 563,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Lepší Trenčiansky kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
3 497 667,07 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/152/2020 (0605/2020)
Karpatská nadácia Letná 27, 040 01 Košice - mestská časť Sever
159 630,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
9.
Október
2020
Rekonštrukcia kotolne Závažná Poruba
Obec Závažná Poruba
148 419,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/155/2020 (0628/2020)
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 674/15, 054 01 Levoča
197 221,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
9.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/153/2020 (0606/2020)
OZ TEAM Kollárova 1306/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
197 628,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
9.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/160/2020 (0637/2020)
FLORBALOVÝ KLUB FLORKO KOŠICE Užhorodská 1040/39, 040 11 Košice - mestská časť Juh
159 972,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
9.
Október
2020
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Mesto Rožňava
40 975,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/147/2020 (0596/2020)
Slovenský zväz chovateľov Krížna 4921/44, 824 76 Bratislava - mestská časť Ružinov
192 346,34 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
9.
Október
2020
Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti Doborgaz-Dunakiliti gyalogos-és kerékpáros híd építésé
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
0,00 € nenávratná MPRV SR
9.
Október
2020
Zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo
HERN s.r.o.
1 106 562,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/161/2018 (0470/2018-D2)
Katolícka spojená škola Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Október
2020
Obnova domu smútku
Obec Terany
116 470,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2020
Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici
Obec Zemplínska Teplica
320 156,70 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky