Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
November
2019
Investície do rozvoja spoločnosti MIROND, spol. s r.o. Kežmarok
MIROND, spol. s r.o. Kežmarok
978 260,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2019
Stavebné úpravy porážkarne, Kežmarok
MIROND, spol. s r.o. Kežmarok
432 437,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2019
Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“
Masarykova univerzita
118 334,40 € nenávratná MPRV SR
29.
November
2019
Komunitné centrum Poniky
Obec Poniky
319 974,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
November
2019
Výstavba komunitného centra v obci Gemer
Obec Gemer
314 901,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
November
2019
Technológia do kovovýroby
I.P.A. - Kovovýroba spol. s.r.o.
133 250,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2019
Obstaranie záhradných kompostérov
Mesto Myjava
189 966,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
28.
November
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
83 919,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
28.
November
2019
Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.
FOUR DESIGN FACTORY s.r.o.
124 745,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2019
Komunitné centrum - Pruské
Obec Pruské
128 650,38 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
November
2019
Integrovaný projekt spolupráce Považie
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
2 065 191,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2019
Magura na tanieri
Bukovina Family Farm s.r.o.
1 440 248,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2019
Komunitné centrum Svätý Anton
Obec Svätý Anton
200 410,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
November
2019
Výstavba komunitného centra v obci Teplička
Obec Teplička
315 042,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
November
2019
Komunitné centrum v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
317 095,98 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
November
2019
Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry
Žilinská univerzita v Žiline
570 398,11 € nenávratná MPRV SR
28.
November
2019
Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina
Mesto Žilina
318 300,00 € nenávratná MPRV SR
28.
November
2019
Aby parnássiů nebylo jako šafránu
Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí
0,00 € nenávratná MPRV SR
28.
November
2019
Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca
Kulturní zaŕízení města Valašského Meziříčí
0,00 € nenávratná MPRV SR
28.
November
2019
Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti EKO-BIO s.r.o.
EKO-BIO, s.r.o.
58 195,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »