Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Jún
2022
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Biomedical Engineering, s.r.o.
Biomedical Engineering, s.r.o.
294 448,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Inovatívna technológia na výrobu pozdĺžnych nosníkov karosérie pre automobily vyrábané vo veľkých sériách
Binder Slovakia, s.r.o.
3 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec
121 003,93 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne
97 814,02 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Podpora tranformačných procesov v DSS Adamovské Kochanovce
Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce
72 638,16 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
89 344,02 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Rodina bez závislostí (TTSK)
TENENET o.z.
362 790,54 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí v podmienkach ReSocie n.o.
ReSocia, n. o.
515 558,40 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti v Bratislave
Občianske združenie Odyseus
357 334,25 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Podporné a prevenčné programy v centrách Mixklub a Mixáčik
Detský fond Slovenskej republiky
278 577,38 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Dobrými dverami
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
268 245,14 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Nádej pre rodinu
Poradenské Centrum Nádej
373 490,82 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Bližšie k rodine- bližšie k dieťaťu
Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center)
477 072,47 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
PARTNER 1 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
520 809,83 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
PARTNER 2 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
447 546,61 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti
BUDÚCNOSŤ, n.o.
513 692,44 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Rodina bez závislostí (BSK)
TENENET o.z.
366 126,80 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
SPODaSK v rodine (TTSK)
TENENET o.z.
477 634,47 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
SPODaSK v rodine (BSK)
TENENET o.z.
482 895,76 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17.
Jún
2022
"Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru
Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja