Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Júl
2020
Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania
Mesto Detva
398 713,05 € nenávratná MPRV SR
2.
Júl
2020
Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ III.
Úrad vlády Slovenskej republiky
236 052,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
2.
Júl
2020
Podpora samostatne zárobkovej činnosti v poľnohospodárstve cez budovanie praktických zručností
SAVIO, o.z.
199 965,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2.
Júl
2020
Podpora internacionalizácie MSP
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
35 572 884,95 € nenávratná MH SR
2.
Júl
2020
PL-SK 2014-2020 Addendum to the Memorandum of Understanding
Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky
0,00 € nenávratná MPRV SR
2.
Júl
2020
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dukla spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
Občianske združenie Dukla
328 038,21 € nenávratná MPRV SR
2.
Júl
2020
Stavebné úpravy kultúrneho domu
Obec Kvašov
106 990,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2020
Penzión Wineresidence
Wineresidence s.r.o.
1 392 058,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2020
Stavebné úpravy Kultúrneho domu Mičakovce
Obec Mičakovce
124 958,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2020
Local Manufacturing of Pharmaceutical Products
County Government of Kitui, Department of Health and Sanitation
8 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
Júl
2020
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu
Mesto Gabčíkovo
759 286,33 € nenávratná MŽP SR
1.
Júl
2020
Gajary - zberný dvor odpadov
Obec Gajary
288 193,51 € nenávratná MŽP SR
1.
Júl
2020
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište
Obec Trhovište
545 262,00 € nenávratná MŽP SR
1.
Júl
2020
Frézovacie a olepovacie CNC
EUROSPAN s.r.o
179 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Júl
2020
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23 430 303,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2020
Vybavenie zberného dvora v obci Mála Domaša
obec Malá Domaša
88 806,00 € nenávratná SAŽP
1.
Júl
2020
„Rozvojová spolupráca a migrácia“
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
15 792,16 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
Júl
2020
Posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít a zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov rozvojovej spolupráce
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
150 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
Júl
2020
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Kuzmányho, Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 308 057,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Júl
2020
Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPVII zapojených do implementácie HP UR - 3
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
461 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »