Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Jún
2019
REKONŠTUCKIA DOMU SMÚTKU
Obec Malý Kamenec
72 572,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Selce
Obec Selce
99 074,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
Odstránenie a sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce
Obec Bežovce
37 770,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
Modernizácia fariem – BALLA & BALLA, s.r.o.
BALLA & BALLA, s.r.o.
121 288,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
Most v obci Lechnica
Obec Lechnica
75 219,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
VÝROBA OSÍV
KLAS, s.r.o.
983 014,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové služby Richnava - MOPS II.
obec Richnava
282 352,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
4.
Jún
2019
Rekonštrukcia budovy centra obecných služieb
Obec Oľka
138 682,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Obec Cernina
149 824,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2019
Inovácie vo výrobe jedinečného nízkoenergetického produktu z vaječných bielkov - EGGCHEESE
Promt SR, s.r.o.
1 084 275,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom
Obec Streda nad Bodrogom
94 047,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Jún
2019
Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany
Obec Zemianske Kostoľany
81 387,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany
Obec Veľké Trakany
91 694,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša
Združenie obcí Duša
181 621,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
83 919,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
Jún
2019
Kompostovanie BRKO v meste Stupava
Mesto Stupava
172 353,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
Jún
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice
105 279,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Jún
2019
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby Zemplínske Kopčany
Obec Zemplínske Kopčany
93 824,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
3.
Jún
2019
Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF - 2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
3 850 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Jún
2019
Miestne občianske poriadkové služby v meste Giraltovce
Mesto Giraltovce
163 168,66 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »