Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
November
2023
Začatie podnikania v rastlinnej výrobe
Štefan Barzo
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Investície do technológií do spoločnosti I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
41 056,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Rozvoj poľnohospodárskej výroby NIMAX s. r. o.
NIMAX s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z
Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z
92 163,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/102/2020
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n .o. Hollého 1380, 905 01 Senica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
November
2023
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS ROŇAVA, o.z.
Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
83 399,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Prevádzkové náklady a oživenie MAS Krajšie Kysuce
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
65 690,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Chov kôz so zameraním na mliečnu úžitkovosť
Olívia Verešová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Rozvoj a modernizácia poľnohospodárskej činnosti so zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu
AGROPRIBULA s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
AGROČABALA s.r.o.
AGROČABALA s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Vybudovanie podniku mladého farmára zameraného na zmiešanú produkciu - RV, ŽV
TILLAFARM Ing. Attila Tóth
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Farma Karol Lizák, Lendak
Karol Lizák
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Mladý farmár - Mgr. Mihályiová Réka
Mgr. Mihályiová Réka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Persefone
Persefone s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
141 120,76 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
November
2023
INVESTÍCIE DO ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY
Silvia Vargončíková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Viktor Dučai- SHR
Viktor Dučai
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Zvýšenie objemu živočíšnej výroby na Gemeri
Miroslav Uhrin
174 749,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Rozvoj včelárstva v Štiavnických vrchoch
Ing. Lucia Malčeková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Mladý poľnohospodár - Michal Mikolaj
Michal Mikolaj
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra