Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Marec
2021
Animačné náklady MAS RUDOHORIE, o. z. súvisiace s oživovaním stratégie CLLD
Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Marec
2021
Energetické audity obecných objektov – Brehy
Obec Brehy
8 075,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Obec Petrovce nad Laborcom – výdajné miesto na pitnú vodu
Obec Petrovce nad Laborcom
19 968,58 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
24.
Marec
2021
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla
Mesto Stará Ľubovňa
375 824,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Renovácia bývalej Základnej školy v obci Tajov
Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov
50 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2021
Nákup náradia a zariadenia do obecného sociálneho podniku
Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2021
Organizácia podujatí Spoločnosti M.R.Štefánika a na vybavenie kancelárie
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, Národný dom Štefánikov 906, 906 13 Brezová pod Bradlom
50 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2021
Dokončenie športovo - kultúrneho arálu v obci
Obec Kvašov, Kvašov 174, 020 62 Kvašov
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2021
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove
Trenčiansky samosprávny kraj
5 744,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza
Trenčiansky samosprávny kraj
5 092,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky samosprávny kraj
7 524,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Rozvoj energetických služieb v meste Hriňová
Mesto Hriňová
22 968,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
10 260,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Obec Tekovská Breznica
483 937,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici
Trenčiansky samosprávny kraj
20 349,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Štúdia uskutočniteľnosti pre PowereX
PowereX j.s.a.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov
GLASKO s.r.o. Prešov
1 025 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VADIN s.r.o.
VADIN s.r.o.
115 216,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Marec
2021
Robotizácia a racionalizácia výroby dielcov a zváraných konštrukčných podskupín v INFINITY GROUP a.s.
INFINITY GROUP a.s.
1 956 956,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky