Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Október
2021
Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie
Obec Pata
4 557 904,93 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
7.
Október
2021
Oprava pomníka v obci Uhorská Ves
Obec Uhorská Ves
600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Oprava pamätníka
Obec Veľká Lehota
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Tisovec nezabúda na padlých hrdinov - oprava pamätníka SNP
Mesto Tisovec
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule Oslobodenia obce, Výmena pamätnej tabule (Partizáni)
Obec Vyšné Ružbachy
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule na Pamätníku oslobodenia vo Veľkých Kapušanoch
Mesto Veľké Kapušany
700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Oprava a údržba partizánskych bunkrov Lysá; Oprava a údržba partizánskych bunkrov Za Harbom
Obec Petrovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Obnova pomníka obetiam SNP a 2. SV v Zlatne
Obec Zlatno
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Obnova pomníka padlých v Novej Vsi nad Žitavou
Obec Nová Ves nad Žitavou
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Obnova vojnových hrobov
Obec Uhrovské Podhradie
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Oprava pamätníka vďaky
Obec Vyšná Slaná
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Obnova a reštaurovaie pamätníka paldých v II. SV v Senici
Mesto Senica
5 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Pamätník padlých hrdinov v SNP
Obec Zbehy
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Obnova Pamätníka SNP na Kľačanoch
Obec Trnavá Hora
3 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Zmena vykurovania objektov CSS na báze OZE
Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.
209 476,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Október
2021
Energetický audit - obec Podkonice
Obec Podkonice
15 732,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Október
2021
Energetický audit - zvýšenie kvality životného prostredia v obci Valaská Belá
Obec Valaská Belá
32 079,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Október
2021
Oprava a údržbové práce na jednotlivom VH z II. SV - cintorín Turčiansky Michal, Oprava jednotlivého hrobu z II. SV - cintorín Dolná Štubňa
Mesto Turčianske Teplice
2 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Materiálová recyklácia environmentálne prijateľných polymérnych materiálov získaných z obnoviteľných zdrojov
PANARA, a.s.
236 810,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
7.
Október
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/114/2020 (0541/2020-D3)
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR