Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2022
Vytvorenie turisticko – informačného systému v obci Valaská Dubová
Obec Valaská Dubová
13 887,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Stavebné úpravy časti priestorov obecného úradu
Obec Bodružal
14 806,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Zlepšenie vzhľadu parku v obci Kováčová – úprava chodníkov a mobiliáru
Obec Kováčová
11 010,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1
Obec Otrhánky
15 699,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Verejné priestranstvo s prístreškom
Obec Podhradie
22 100,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
OBNOVA CHODNÍKA PRI CESTE III/1724
Obec Tesáre
23 384,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Mesto Dudince
27 341,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Obnova fasády a veže kostola Liptovská Osada
Obec Liptovská Osada
29 404,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka v obci Lehôtka pod Brehmi
Obec Lehôtka pod Brehmi
9 994,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome v obci Ďurková
Obec Ďurková
10 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Dobudovanie infraštruktúry k detskému a viacúčelovému ihrisku
Obec Liptovská Kokava
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Obnova Kultúrneho domu
Obec Uhorská Ves
19 221,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Detské ihrisko Smrečany
309070AHX2
17 160,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Multifunkčné ihrisko - Beňadiková
Obec Beňadiková
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Zvýšenie efektívnosti a inovácia výrobného procesu v podniku Tibor Firkaľ DREVOPAL
Tibor Firkaľ DREVOPAL
160 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Január
2022
Výstavba detského ihriska v obci Žiar
Obec Žiar
18 679,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2022
Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ IV.“,
Úrad vlády SR
770 012,41 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
18.
Január
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky
Obec Žabokreky
175 850,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Január
2022
Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi
Stredná priemyselná škola technická
810 351,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Január
2022
Obnova chodníka v obci Mostová
Obec Mostová
26 937,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra