Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
August
2022
REKONŠTRUKCIA PRIĽAHLÝCH OBJEKTOV KAŠTIEĽA - KULTÚRNEHO DOMU V OBCI FINTICE
Obec Fintice
39 985,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2022
Obstaranie techniky do živočíšnej výroby
AGRIFARM, spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2022
Technika do živočíšnej výroby
AGRIFARM, spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2022
Pusté Pole - Výstavba detského ihriska
Obec Pusté Pole
9 284,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2022
Výstavba detského ihriska
Obec Porúbka
17 998,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2022
Dom smútku p. č. 510 v obci Dolná Tižina
Obec Dolná Tižina
28 829,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2022
Vytvorenie zberných miest plastového odpadu, tzv. „CoSpots“ s centrálnym miestom na lisovanie plastového odpadu
DUKATY property, s.r.o.
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
August
2022
Building of a Park in Dragash town
Municipality of Dragash
9 999,60 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
August
2022
Podpora zeleného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia komplexného turistického produktu v mikrozónach Tvishi a Khvanchkara
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
82 930,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
August
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Belá
Obec Belá
311 849,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
August
2022
Rekonštrukcia kanalizácie v prostredí MRK v obci Lubeník
Obec Lubeník
448 763,50 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
August
2022
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Plášťovce
Obec Plášťovce
150 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
August
2022
Založenie podniku Mladého farmára pre chov hovädzieho dobytka
Máté Molnár
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
August
2022
Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
495 366,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
August
2022
Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná
Obec Slopná
141 564,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
Slovenská agentúra životného prostredia
16 660 610,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
August
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v Omšení
Obec Omšenie
582 383,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Recyklácia fotovoltaických panelov
ORIENS s.r.o.
2 374 025,10 € nenávratná MŽP SR
15.
August
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice - Lorinčík
Mestská časť Košice - Lorinčík
366 714,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Farma BELÍN
Ján Žilík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra