Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Júl
2021
Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava - Karlova Ves
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
40 138,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 15 - Budova vzdelávania a podporných služieb
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1 228 526,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Kompostovisko Kolbovce - Výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO
Obec Kolbovce
231 040,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
OIL JPM, s.r.o.
33 830,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti HALDY - PLUS, spol. s r.o. spoluprácou so strednou odbornou školou
HALDY - PLUS, spol. s r.o
190 200,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti UEZ s.r.o.
UEZ s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti B & B autoslužby, s.r.o. a spolupráce so Strednou odbornou školou remesiel a služieb
B & B autoslužby, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Turistická ubytovňa Gazdoráň, Hostovice
Ladislav Pastorok
199 997,85 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvoja služieb v cestovnom ruchu
isu šport, s.r.o.
77 406,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Živé varenie a self servis - zvýšenie kvality zážitkovej kuchyne Ristorante Romantik
ROMANTIK FRATELLI, s.r.o.
199 602,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košického a Prešovského samosprávneho kraja v oblasti udržateľnosti vodných zdrojov s dôrazom na zapojenie žiakov škôl
Technická univerzita v Košiciach
132 246,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
Júl
2021
Inovácia podniku HP Steel SK s.r.o.
HP Steel SK s.r.o.
753 459,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/111/2020
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/17/2019
Základná škola s materskou školou Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/374/2018
Slovenské centrum obstarávania, o. z Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/114/2020
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
AUTOGARÁŽ s. r. o.
147 733,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
1 365 456,82 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4 066 399,10 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
55 916,79 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky