Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
September
2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/256/2018
wolfmark, s.r.o. T. H. Ševčenka 7/17, 089 01 Svidník
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5.
September
2023
Optimalizácia procesov vo verejnej správe (Aktualizácia č. 11 Prílohy č. 1, Aktualizácia č. 8 Prílohy č. 2, Aktualizácia č. 8 Prílohy č. 3)
Ministerstvo vnútra SR
14 855 337,25 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
September
2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
429 930,48 € nenávratná MŽP
5.
September
2023
DOHODA č. DOH_1/2023/1.8 O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI ČÍSLO 13/2023/1.8 UZAVRETEJ DŇA 04. apríla 2023
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
152 158,70 € nenávratná MŽP
5.
September
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/204/2019
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Opatovská cesta 7, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5.
September
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/173/2018
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Bajkalská č. 25, 827 18 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5.
September
2023
Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v oblasti vôd
Výskumný ústav vodného hospodárstva
882 827,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
September
2023
Fotovoltické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
74 546,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
September
2023
Modernizácia mäsovýroby FALCO, s.r.o.
FALCO s.r.o.
141 212,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
FVE Business center KODALYA 6
REAL CONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o.
47 675,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
September
2023
Založenie poľnohospodárskeho podniku – mladý farmár Zoltán Egyeg
Zoltán Egyeg
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Rozšírenie rybníka Borovica
AGROHONT DUDINCE, a.s.
98 058,83 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5.
September
2023
Obnova vozového parku – zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku akvakultúry
Rybárstvo Stupava s.r.o.
61 880,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5.
September
2023
Investície do živočíšnej výroby
ROJA – Slovensko s.r.o.
953 206,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
September
2023
Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa
Obec Torysa
746 936,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
4.
September
2023
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI MATIAŠOVCE
Obec Matiašovce
196 884,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
September
2023
Starostlivosť o územie v správe Národného parku Veľká Fatra
Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
1 147 037,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
September
2023
Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projektovom území v rámci CHVU017 Muránska planina-Stolica a SKUEV0225 Muránska planina
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1 492 955,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
September
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Poruba
Obec Poruba
318 844,15 € nenávratná MŽP SR
4.
September
2023
Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2021-2023
Úrad vlády SR
83 895,17 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky