Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Marec
2024
Jedlý hmyz a huby ako perspektívne alternatívne suroviny pre potravinársky priemysel
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4 400,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Vplyv antioxidačných a imunostimulačných nutrientov na antioxidačný status a zdravotný stav mliečnej žľazy u dojníc a bahníc
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Posudzovanie Klimatickej Zraniteľnosti a Vytváranie Klimatickej Odolnosti: Metodický Rámec pre Udržateľné Investície a Projekty
Technická univerzita v Košiciach
4 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Riziká ťažkých kovov pre vybrané plodiny klasifikované ako superpotraviny 21. storočia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Transformácia BPS Oždany na zariadenie vyrábajúce biometán
CITA VIA, s.r.o.
1 451 092,50 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2024
Kvalita infraštruktúry ako predpoklad plynulých logistikcých tokov v smere Balt - stredná Európa
Žilinská univerzita v Žiline
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Modelovanie priečnych vibrácií pásu a diagnostika potrubných dopravníkov
Technická univerzita v Košiciach
4 798,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Vektormi prenášané patogény v populáciách lietajúcich stavovcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/23/2019
Združenie pre rozvoj regiónu, n.o., Baštová 45/B, 080 01 Prešov
157 056,24 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1.
Marec
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/19/2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
209 513,07 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1.
Marec
2024
Výskum možností tvárnenia a spájania inovatívnych kompozitov kov-plast pri výrobe ľahkých tenkostenných konštrukcií
Technická univerzita v Košiciach
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/2/2022
Trnavská univerzita v Trnave
187 343,11 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1.
Marec
2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/002
Prešovský samosprávny kraj (PSK)
6 545 590,44 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1.
Marec
2024
Výskum termoluminiscenčných vlastností kryštálov Yb:YAG pestovaných metódou horizontálnej usmernenej kryštalizácie s použitím pre vysokovýkonné lasery
Žilinská univerzita v Žiline
4 790,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Štúdium zmien Q&P parametrov tepelného spracovania pokročilých vysokopevných stredo-mangánových AHSS ocelí na zvýšenie odolnosti proti opotrebeniu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Perspektívne elektrochemické senzory na báze netradičných uhlíkových elektródových materiálov ako užitočné analytické prostriedky na riešenie úloh farmaceutickej, klinickej, potravinárskej a environmentálnej analýzy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby
Obec Horné Srnie
273 600,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
29.
Február
2024
VITIPORT
ALLIA, s.r.o.
994 736,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Február
2024
GENIMEN-PORT
Night sky, s. r. o.
1 096 420,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Február
2024
Stajňa pre odchov a ustajnenie koní
Lucia Rovná
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra