Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
September
2023
Investície do technologického vybavenia spoločnosti BERHET s.r.o.
BERHET s.r.o.
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2023
Modernizácia technologického vybavenia v spoločnosti masoLV
masoLV s. r. o.
31 751,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2023
Fotovoltaické zariadenie LZE ZŠ Beňuš 10kW
Obec Beňuš
39 019,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2023
Gym Repair of the PI Limbenii Noi Gymnasium
Public Institution Limbenii Noi Gymnasium
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
September
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Karton.sk, s.r.o.
Karton.sk, s. r. o.
50 262,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2023
FOTOVOLTAIKA Vráble
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
128 728,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2023
Inštalácia lokálneho zdroja elektrickej energie – Fotovoltická elektráreň 59,400 kWp, Senium Medica s.r.o.
Senium Medica s. r. o.
33 136,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2023
Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. – generálny partner
1 536 654,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku za účelom zvýšenia kvality produkcie v živočíšnej výrobe
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
17 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2023
„Zníženie energetickej náročnosti obec Veľké Ripňany“
Obec Veľké Ripňany
57 250,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2023
Rekonštrukcia závlahových čerpacích staníc a modernizácia závlahových detailov
Michal Szalay
283 196,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2023
Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov v Centre odpadového hospodárstva - Brantner Nové Zámky s.r.o.
Brantner Nové Zámky s.r.o.
4 622 293,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
September
2023
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A OBNOVA VÝROBNÝCH A SKLADOVÝCH PRIESTOROV A TECHNOLÓGIÍ V TRADIČNOM SLOVENSKOM PIVOVARE
Banskobystrický pivovar, a.s.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Podpora pre investície na spracovanie - TOMATA s.r.o.
TOMATA s.r.o.
763 293,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Modernizácia technológie s cieľom zefektívnenia spracovania a udržania surovín z lokálnych zdrojov, ovocných a zeleninových štiav, s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti celého výrobného procesu
McCarter a.s.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Obstaranie sudov na zrenie vína
VÍNO LUDVIK s. r. o.
19 270,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Technologické vybavenie do mliekarne
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier
998 986,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Prídavné zariadenia a digitálne technológie- Tatralam Slovakia
Tatralam Slovakia s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Technologické vybavenie mäsovýroby BARTOŠ s.r.o.
HERITAGE SLAUGHTERHOUSE s.r.o.
336 490,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2023
Modernizácia BPS Sládkovičovo 0,5 MW
Ing. Peter Horváth SHR
270 120,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky