Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2024
Debarierizácía priestorov Strednej priemyselnej školy technickej v Martine
Stredná priemyselná škola technická, Novomestského 5/24, 036 36 Martin
128 363,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné
179 738,21 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Zvýšenie kapacít materskej školy Fintice
Obec Fintice
153 033,24 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Debarierizácia Strednej odbornej školy technickej Michalovce
Stredná odborná škola technická
138 730,37 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
156 198,88 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Debarierizácia budovy Spojenej školy v Sečovciach
Spojená škola Kollárova 17, 078 01 Sečovce
126 875,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
ZŠ Láb - prístavba
Obec Láb
1 528 223,11 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Prístavba k objektu Základnej školy v obci Vlková
Obec Vlková
632 578,10 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0050/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Obec Sirk
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0054/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Obec Dohňany
279 529,02 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Vladimír Zelený
Zelený Vladimír
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2024
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Nikoleta Bernáthová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2024
CHOD MAS TRI DOLINY 3
Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
100 760,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2024
Prevádzkové náklady a oživenie
Občianske združenie Podhoran
99 261,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2024
Investícia pre potreby živočíšnej výroby v spoločnosti AT TATRY - traktor s hardvérom a softvérom
AT TATRY, spol. s r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2024
Modernizácia ustajňovacích kapacít
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
614 579,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2024
Obstaranie návesu pre potreby živočíšnej výroby
Plavucha Jozef
39 999,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2024
Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Tibor Znoj
Tibor Znoj
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2024
Dom smútku v Detve, oprava zasklenia sály
Mesto Detva
35 397,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2024
Modernizácia športoviska a detského ihriska Blatná na Ostrove - nákup vonkajších fitness strojov a herných prvkov
SR, okres: Dunajská Streda, obec: Blatná na Ostrove
13 878,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra