Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/309/2018
Zväz cestovného ruchu SR
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Január
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/173/2018
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Január
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/182/2020
HUMAN IDENTITY, o.z., Bojná 287, 956 01 Bojná
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Január
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/173/2018
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Január
2024
Ubytovanie Prituľany v objatí tradičných remesiel
SBA KONZULT s.r.o.
194 929,57 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2024
SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Kútniky
Ernest Bíró
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2024
Farma u Kajsov
Ing. Klaudia Kajsová
22 870,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2024
Automatický riadiaci systém vlastnej údržby pre priemyselné roboty
eROBOT, j.s.a.
1 496 134,28 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2024
Gazdovstvo u Františov
Kazimír Ševčík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2024
Stabilizácia rodinnej farmy
Vladimír Šelestiak
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2024
Rozvoj pestovania goji
Jaroslav Vician
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2024
Chov ošípaných
Ing.Radoslav Beluš-SHR
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2024
Traktor do ŠRV - Efrém s.r.o.
Efrém s.r.o
36 350,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2024
Modernizácia vo výkrme býkov
MAYERRANCH, s.r.o
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0049/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Obec Oravská Polhora
2 718 184,35 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Január
2024
Debarierizácia Obchodnej akadémie, Murgašova 94, Poprad
Obchodná akadémia, Murgašova 94, 058 01, Poprad
95 321,57 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Január
2024
Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
Mesto Bardejov
431 355,76 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Január
2024
Zvýšenie kapacity materskej školy - obec Sokoľ
Obec Sokoľ
275 951,69 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
SOŠ železničná – rampy pre pre imobilných a úprava osobného výťahu pre imobilných
Stredná odborná škola železničná
122 897,22 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2024
SZŠ Žilina - debarierizácia
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
179 837,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky