Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Máj
2023
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
12 462 687,59 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
4.
Máj
2023
Fotovoltanika Nižná
TKN TRADE, s.r.o.
670 305,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Máj
2023
Amfiteáter - Obec Černochov
Obec Černochov
27 072,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hažín nad Cirochou, okres Humenné, Prešovský kraj, skratka PPÚ Hažín nad Cirochou
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
246 720,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Benkovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, skratka PPÚ Benkovce
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
270 480,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Zlaté, okres Bardejov, Prešovský kraj, skratka PPÚ Zlaté
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
407 760,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Obnova chodníka v obci Mostová
Obec Mostová
26 937,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Chotča, okres Stropkov, Prešovský kraj, skratka PPÚ Chotča
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
232 920,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Gerlachov, okres Bardejov, Prešovský kraj, skratka PPÚ Gerlachov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
256 560,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, skratka PPÚ Nižný Hrabovec
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
366 600,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Trnovec, okres Skalica, Trnavský kraj, skratka PPÚ Trnovec
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
102 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Šoriakoš, okres Galanta, Trnavský kraj, skratka PPÚ Šoriakoš
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
241 200,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Popudiny, Močidľany, okres Skalica, Trnavský kraj, skratka PPÚ Popudiny, Močidľany
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
444 600,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lopášov, okres Skalica, Trnavský kraj, skratka PPÚ Lopášov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
215 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Pavlice, okres Trnava, Trnavský kraj, skratka PPÚ Pavlice
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
215 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Trhovište, okres Hlohovec, Trnavský kraj, skratka PPÚ Horné Trhovište
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
273 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Klčovany, okres Trnava, Trnavský kraj, skratka PPÚ Klčovany
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
239 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG
Ústav merania SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Briestenné, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, skratka PPÚ Briestenné
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
100 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2023
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Visolaje, okres Púchov, Trenčiansky kraj, skratka PPÚ Visolaje
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
345 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra