Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Jún
2024
Odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky.
Národné lesnícke centrum
78 377,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2024
Nákupom strojovej techniky modernizovať prípravu a spracovanie krmív pre HD
Ing. Katarína Mrovčáková
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Inovatívne technológie pre K.M.O. Slovakia s.r.o.
K.M.O. Slovakia s. r. o.
199 900,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Jún
2024
Zberný dvor v obci Nižná
ObecNižná
411 025,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2024
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Priechod
Obec Priechod
227 465,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2024
Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie
Obec Ipeľské Predmostie
142 799,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
24.
Jún
2024
Prístavba základnej školy Voderady
Obec Voderady
1 542 737,27 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
24.
Jún
2024
Investícia do inovatívneho technologického zariadenia s cieľom výroby nových typov funkčných potravín na základe extrúzneho spracovania surovinových zdrojov, s dôrazom na ekologizáciu a energetickú úsporu s následnou možnosťou personalizácie výroby podľa
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
988 516,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Nákup lisu na okrúhle balíky
Ing. Tibor Papšo SKALKA
29 915,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Investícia do zlepšenia podmienok chovu brojlerov
Patrícia Peškovičová - SlovPipa
280 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Investícia do technologického vybavenia chovu brojlerov
Patrícia Peškovičová - SlovPipa
73 575,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Investícia do technologického vybavenia chovu brojlerov a hovädzieho dobytka
AgroSeed, s.r.o.
319 740,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Hadušovský František
Hadušovský František
94 337,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Rozvoj živočíšnej produkcie spoločnosti Kunst, s.r.o.
KUNST, s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Komplexná modernizácia techniky poľnohospodárskej výroby v spoločnosti BIOTATRY H&B, s. r. o.
BIOTATRY H&B, s.r.o.
222 117,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Modernizácia živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
1 291 208,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Obstaranie techniky pre ŽV
AGRO Mútne, s.r.o.
0,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Modernizácia živočíšnej výroby Ing. Pavol Gunár
Ing. Gunár Pavol
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Investícia do techniky na zvýšenie produkcie objemových krmív
Hospodársky dvor Benkovo, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2024
Rekonštrukcia domu smútku Hraň
Obec Hraň
26 996,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra