Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Október
2019
Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.
IGLASS spol. s r.o.
85 812,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Diverzifikácia výroby spoločnosti HB-LaserCut s.r.o.
HB - LaserCut s.r.o.
240 912,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany
Obec Zemianske Kostoľany
81 387,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Október
2019
Obstaranie záhradných kompostérov v obci Rožkovany
Obec Rožkovany
80 256,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
16.
Október
2019
Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v obci Imeľ
Obec Imeľ
74 195,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Október
2019
Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.
FOUR DESIGN FACTORY s.r.o.
124 745,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti S-eko, s.r.o.
S-eko, s.r.o.
770 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.
NANOTEC s.r.o.
184 286,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/294/2018 (0803/2018)
Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika
159 115,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/293/2018 (0802/2018)
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane 128, 969 81 Štiavnické Bane
108 414,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/292/2018 (0801/2018)
Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany J.Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany
239 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/288/2019 (0930/2019)
Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec, Horešská 18, 077 01
283 571,28 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/287/2019 (0926/2019)
Základná škola s materskou školou Torysa Torysa 26, 082 76 Torysa
83 619,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/286/2019 (0924/2019)
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava Vazovova 6, 811 07 Bratislava
252 605,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/285/2019 (0925/2019)
Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským - Katona Mihály Alapiskola Hlavná 503, 946 35 Búč
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/284/2019 (0923/2019)
Gymnázium Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
284 335,60 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/280/2019 (0917/2019)
Obec Boťany Kvetná 243/1, 076 43 Boťany
32 461,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Výstavba novej materskej školy v obci Veľký Slavkov
Obec Veľký Slavkov
829 443,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/279/2019 (0916/2019)
Základná škola Lehnice Školská 840, 930 37 Lehnice
66 074,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Reconstruction of Sport field in “Dafina” Street
Liburnetik Organization
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »