Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
August
2022
ČOV a kanalizácia Betlanovce
Obec Betlanovce
472 569,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
August
2022
Rekonštrukcia plynovej kotolne s inštalovaním solárneho zariadenia a tepelného čerpadla
Social. Trans, n. o.
69 945,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
August
2022
Zhodnocovanie BRKO v Medzilaborciach
Mesto Medzilaborce
407 575,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
August
2022
Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Handtmann Slovakia, s.r.o.
Handtmann Slovakia, s.r.o.
538 170,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
August
2022
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti NÁBYTKÁR, s.r.o.
NÁBYTKÁR, s.r.o.
656 100,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
August
2022
Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území 2
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
3 835 699,59 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
August
2022
Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Vánok, s.r.o.
Vánok, s.r.o.
119 165,70 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
ALWO - Podpora pracovných miest
Ing. Radovan Vološčuk - ALWO
113 932,36 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Rozvoj zručností zamestnancov Polstertop
POLSTERTOP, s.r.o.
164 702,16 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Podpora kariérneho poradenstva – podpora zamestnanosti
Jobs & Training Service s.r.o.
49 502,26 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Rozvoj zamestnancov Style-mont
STYLE - MONT spol. s r.o.
198 243,80 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti HERN s.r.o.
HERN s.r.o.
152 558,10 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Získavanie a rozvoj pracovných zručností FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s.
FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s.
74 492,41 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Pomocná ruka nezamestnaným
Veronika Lukáčová
194 240,24 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností ALUPRINT, s.r.o.
ALUPRINT, s.r.o.
196 469,55 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Získavanie a rozvoj pracovných zručností Metales, s.r.o.
Metales, s.r.o.
81 045,36 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Uplatnenie nezamestnaných v stavebninách s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
117 006,24 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Herb-Pharma Corporation s.r.o.
193 838,19 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
FEGA FOOD Rozvoj zručností zamestnancov
FEGA FOOD s.r.o.
198 446,96 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
August
2022
Rozvoj zručností zamestnancov Kovoprodukt
Ing. Peter Beňo - KOVOPRODUKT
119 165,71 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR