Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Apríl
2024
Inteligentné inovácie v spoločnosti Glassgallery, s.r.o.
Glassgallery, s.r.o.
288 828,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2024
Výskum a vývoj inovovaného produktu - akustickej gitary
DOWINA, s.r.o.
334 017,17 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2024
FUNKČNÉ POTRAVINY PRE ZDRAVÝ ŽIVOT
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
1 140 488,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2024
Inovácia procesu delenia a opracovania materiálu v spoločnosti MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o.
MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o.
62 793,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2024
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Libreta s.r.o. - proces zhodnocovania kartónového a papierového odpadu
Libreta s.r.o.
179 859,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2024
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti
R-DAS s.r.o.
995 764,93 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2024
Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu priestorových dát
EMIS s.r.o.
524 207,49 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2024
Zavedenie inteligentných inovácií do výroby Alfa Sorti
ALFA SORTI s.r.o.
820 755,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2024
Športovo oddychové centrum v obci Zemplín
Obec Zemplín
27 200,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2024
Podpora rekreačnej infraštruktúry v obci Močenok
Občianske združenie roDKa
12 632,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2024
Inteligentná inovácia procesu výroby kovových konštrukcií
HYKEMONT spol. s r.o.
648 961,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti ENDLESS s.r.o.
ENDLESS s.r.o.
2 092 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster
Slovak Smart City Cluster
163 508,11 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Zavádzame inovácie v spoločnosti NetSpace s.r.o.
NetSpace s.r.o.
198 988,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Modernizácia poľnohospodárskeho družstva v Hruštíne
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2024
Rekonštrukcia a doplnenie chodníka v obci Kľušov
Obec Kľušov
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 961 226,27 € nenávratná MŽP
9.
Apríl
2024
Inováciou produktu k rozvoju spoločnosti ENDLESS s.r.o.
ENDLESS s.r.o.
199 250,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2024
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
50 617,13 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2024
Rozšírenie výroby LED panelov v priemyselnom parku Záborské
LEYARD EUROPE s.r.o.
2 364 600,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky