Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Júl
2024
Medzikontinentálne šírenie a evolučná história viachostiteľských pásomníc rodu Dibothriocephalus
Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
198 450,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Využitie prírodných rastlinných olejov a extraktov pre potravinové obaly
Ústav polymérov SAV, v. v. i.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Paradigmatická zmena v chápaní vojny a ozbrojených konfliktov z teologicko-historickej a právnej perspektívy
Univerzita Komenského v Bratislave
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
MetaMobilita – nová vývojová etapa inteligentnej autonómnej dopravy využitím pokročilých metód umelej inteligencie
Technická univerzita v Košiciach
199 996,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Plazmové metódy pre detekciu a degradáciu pesticídov
Univerzita Komenského v Bratislave
199 028,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Pokročilé materiály pre nízkonákladovú detekciu plynov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
199 872,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Multisenzorický systém real-time monitorovania kvality 3D tlače s podporou výpočtovej inteligencie
Technická univerzita v Košiciach
199 960,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Molekulárne mediátory účinkov komplexnej úpravy životného štýlu
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
199 900,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Výskum progresívnej technológie dekompozície lepených vrstvených materiálov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Posvätné počítanie času - Vznik a vývoj panmezoamerických kalendárnych prvkov a ich vplyvu na formovanie vnímania času a fungovania predkolumbovskej spoločnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
160 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
PRIMALs – primárne presvedčenia o svete a ich vzťah k duševnému zdraviu a subjektívnej pohode
Prešovská univerzita v Prešove
199 983,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Systém optimalizácie biomedicínskych informácií pre komplexnú analýzu a vytváranie sietí
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
100 210,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Rozšírenie ESTE o modul pre hrozbu jadrových zbraní
ABmerit, s.r.o.
169 575,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
SMART technológie pre zlepšenie požiarnej bezpečnosti a a reziliencie komunít žijúcich na rozmedzí urbánnej a prírodnej krajiny
Technická univerzita vo Zvolene
6 100,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave SO_02
Bratislavský samosprávny kraj
499 383,82 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23.
Júl
2024
Inovatívne fotoaktívne materiály na báze zlúčenín železa pre trvalo udržateľné čistenie odpadových vôd
Univerzita Komenského v Bratislave
14 200,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave SO_01
Bratislavský samosprávny kraj
327 568,38 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23.
Júl
2024
Nositeľný elektrochemický senzor na kontinuálne monitorovanie kortizolu v pote
Slovenská technická univerzita v Bratislave
15 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Dynamické modelovanie a riadenie zmiešaného dopravného prúdu automobilov a bicyklov v prostredí inteligentného prepojenia vozidiel
Žilinská univerzita v Žiline
15 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
Júl
2024
Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave SO_03
Bratislavský samosprávny kraj
501 105,50 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky