Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
November
2023
Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra presnými metódami kvantového Monte Carla
Ústav informatiky SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
20.
November
2023
Modernizácia ŠRV na farme
Farma Plešivec s.r.o.
476 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Mobilný obchodný kontajner - predajňa
Dušan Knapec
8 847,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Rozšírenie hospodárenia SHR v materskom regióne
Dávid Régi
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Žiadosť o NFP na Podopatrenie 6.1 - "Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre
Jakub Pleva
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Syrársky kotol
Dušan Knapec
7 064,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Modernizácia a digitalizácia rastlinnej výroby
Agrofarm natural products, s.r.o.
49 016,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Malý BIO mlyn obilia
Farma Plešivec s.r.o.
441 223,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Investície do ŠRV- MSLN s.r.o.
MSLN s.r.o.
151 517,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Modernizácia ŽV na farme Štverník
FARMA-ŠTVERNÍK s. r. o.
32 674,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Jakub Wiczmándy SHR- manipulátor
Jakub Wiczmándy
50 425,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Traktor do ŠRV - AGROPLANT
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT
37 786,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
FVE Zvolen ČOM 9100578; 286.67kW
Amarila s.r.o.
139 486,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2023
Zhodnocovanie odpadových celulózových vlákien
BUKÓZA INVEST spol. s r. o.
2 013 900,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
November
2023
Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia
Smart Cities klub
180 110,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
November
2023
Inteligentná inovácia II produkčného procesu v spoločnosti Eco-Pack a.s. (2020)
Eco-Pack a.s.
632 500,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2023
Zavedenie inovácii do výroby minerálnych a pramenitých vôd
PRVÁ KÚPEĽNÁ a.s.
1 006 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2023
Areál pre zhodnocovanie BRKO - Malacky
TEKOS, spol. s r.o.
2 607 189,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
November
2023
Investície do digitálnych technológií PD Pobedim
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Farma dojníc
Linda Kluková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra