Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
November
2019
Výstavba detského ihriska v obci
Obec Abrahám, Abrahám 52, 925 45 Abrahám
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Multifunkčné ihrisko 40x20m
Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Výstavba detského ihriska
Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Prevádzkové náklady MAS Naše Považie
Naše Považie
139 093,08 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2019
Výstavba detského ihriska
Obec Kočovce, Kočovce 280, 916 31 Kočovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Kvalitné podmienky pre šport – zdravá a aktívna mládež
Telovýchovná jednota Poľana Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Vištuk
Obec Vištuk
202 442,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
November
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD Naše Považie
Naše Považie
1 015 789,47 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
147 368,18 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2019
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA NA KOMUNÁLNU TECHNIKU
Obec Demänovská Dolina
57 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2019
Krátky dodávateľsky reťazec na Horehroní
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier
2 070 162,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2019
Implementácie stratégie CLLD MAS BODROG, o.z.
Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
625 674,68 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2019
Partnerstvo – BioEn s.r.o., AGROTERRA, spol s r.o., Agrár LAND s.r.o., AGRODRUŽSTVO – S, družstvo
BioEn s.r.o.
1 904 180,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2019
Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca pre ovocné
McCarter a.s.
1 652 730,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2019
Bedminton pre všetky deti
"BK Nitra", Lúčna 629/1, 949 01 Nitra
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v našom meste.
Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Detské ihrisko
Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ
8 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD VSP Horehron
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
421 052,63 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2019
Pohybom k zdraviu
Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Silák XXX
FIT-KLUB RAY, Kultúrny dom, Buzická 55, 044 71 Čečejovce
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR