Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Jún
2020
Výskum efektívnosti outsourcingu lesníckych služieb
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výskum možností ovplyvnenia systému smrek – podkôrny hmyz s použitím semiochemikálií
Ústav ekológie lesa SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita
Centrum vied o umení SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
Sociologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze“, v znení jej platných dodatkov
Centrum biovied SAV - Ústav biochémie a genetiky živočíchov
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/10/2019 (0099/2019)
Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina
177 837,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Jún
2020
Vybudovanie športoviska v obci Keť
Obec Keť
145 515,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Jún
2020
Pomoc na začatie podnikateľskej činností pre mladých poľnohospodárov
Jozef Macz
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Jún
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/10/2019 (0099/2019-D1)
Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Jún
2020
Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Nerovnosť a ekonomický rast
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja