Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Máj
2024
Nákup strojov do ŽV
AGROPARTNER, spol. s r.o.
564 703,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Modernizácia výroby kŕmnych zmesí ORAGRO - Z, s.r.o.
ORAGRO – Z, s.r.o.
218 416,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
VYTVORENIE VÝVOJOVÝCH KAPACÍT SO SKÚŠOBNOU ODBYTOVOU PREVÁDZKOU
BANSKOBYSTRICKÝ PIVOVAR a.s.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Automatizácia príjmu jačmeňa
Lycos Malt s.r.o.
1 500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Modernizácia strojov a zariadení v ŽV
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
U Chrumka
Monika Mušáková - U Chrumka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na komunitné centrum
Obec Veľké Uherce
35 388,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Choča - ulica Lúčky
Obec Choča
39 499,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Výstavba altánku so spevnenou plochou
Obec Kurimka
49 997,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Verejné priestranstvo Cintorínska - Miestne komunikácie Malé Vozokany SO 01 Cintorínska ulica
Obec Malé Vozokany
19 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2024
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre komunitnú činnosť v obci Turčianky
Obec Turčianky
19 779,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2024
Výstavba zberného dvora v meste Strážske
Mesto Strážske
400 434,96 € nenávratná MŽP SR
21.
Máj
2024
Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
1 470 123,42 € nenávratná MŽP SR
21.
Máj
2024
Dobudovanie zberného dvora v Tomášikove
Obec Tomášikovo
441 525,34 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
21.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Poruba
Obec Poruba
318 844,15 € nenávratná MŽP SR
21.
Máj
2024
Kulminačná nádrž Šivarina
Lesné hospodárstvo čierny vrch, s.r.o.
600 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2024
Kamenné prehrádzky v bystrinnej časti Štefanovského potoka
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Štefanov n/Oravou - horná časť
121 501,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2024
Sústava opatrení na zlepšenie zadržiavania vody na pozemkoch lesného a pozemkového spoločenstva Harvelka
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka
411 329,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2024
Opatrenia na zlepšenie zadržiavania vody na pozemkoch Urbariátu pozemkového spoločenstva Ochodnica
Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica
530 389,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2024
Rozšírenie zberného dvora Liptovská Lúžna
Obec Liptovská Lúžna
251 302,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR