Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
Júl
2022
Príležitosť pre UoZ v stavebnom priemysle
STAVAB s. r. o.
199 982,87 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS a súvisiaca IČ)
Železnice Slovenskej republiky
1 244 526,00 € nenávratná MDVR SR
28.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti v spoločnosti Halmi synergic s.r.o. s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Halmi synergic s.r.o.
171 660,77 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Krivany - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie na ul. Hlavná
Obec Krivany
151 736,06 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Rekonštrukcia budovy MŠ Vaľkovňa
Obec Vaľkovňa
126 188,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Nové pracovné miesta pre UoZ
DAPELA s.r.o.
199 987,52 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Stojiská na separovanie odpadu v obci Čičava
Obec Čičava
26 926,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov
Archeologický ústav SAV, v. v. i.
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
28.
Júl
2022
Obmedzenia a limity metód merania výkonnosti v miestnej samospráve - problém heterogenity poskytovania služieb
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
244 200,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
27.
Júl
2022
Posilnenie konkurencieschopnosti podniku CNC Trend, s.r.o.
CNC Trend, s.r.o.
139 000,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2022
Penzión AJKA - prístavby a stavebné úpravy
Božena Glodová, BISTRO
199 993,61 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2022
Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii
Univerzita Komenského v Bratislave
249 575,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v Rodinnej firme s.r.o
Rodinná firma, s.r.o.
89 930,73 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora pracovných miest - BULLMEDIA, s. r. o.
Bullmedia, s.r.o.
199 968,44 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v spoločnosti MAGNUS gallery, s. r. o.
MAGNUS gallery s. r. o.
199 100,05 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora uplatnenia uchádzačov na trhu práce
AUTOMOX s.r.o.
199 979,90 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v spoločnosti UNOSERVIS, s. r. o.
UNOSERVIS s. r. o.
199 473,14 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v oblasti cestovného ruchu v okrese Kežmarok
Jarmila Sabadšáková
63 672,75 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v spoločnosti PERMAX, s. r. o.
PERMAX s. r. o.
199 977,24 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Projekt podpory vytvárania pracovných miest v oblasti služieb starostlivosti o ruky, nechty a pleť
Mgr. Katarína Vanyová - Mystic
68 889,11 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR