Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Máj
2023
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v rezorte Villa Betula
iconiX SE
45 113,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody
Slovenský hydrometeorologický ústav
8 889 153,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Máj
2023
Prestavba koniarne na ubytovacie zariadenie v obci Pčoliné
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
140 673,93 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
Výstavba kompostoviska v meste Strážske
Mesto Strážske
495 354,55 € nenávratná MŽP SR
10.
Máj
2023
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Boľkovciach
Obec Boľkovce
7 750,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2023
Prestavba rodinného domu na centrum pre spolkovú a komunitnú činnosť
Obec Banský Studenec
30 190,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2023
Oddychovo kultúrny park v obci Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarska Ves
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2023
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v rámci prevádzky - Erik Márton, s.r.o.
Erik Márton s. r. o.
40 112,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
Fotovoltaický lokálny zdroj elektriky FLZE 499 kWp Veľký Grob I
ILKA s.r.o.
192 648,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
FVE – 513 kWp
Vertiv Slovakia, a.s.
206 151,63 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
FVE Tornaľa
Wood exim s.r.o.
62 247,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
Fotovoltaický lokálny zdroj elektriky FLZE 499 kWp Veľký Grob II
ILKA s.r.o.
192 648,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
31 931,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Máj
2023
Štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnových konfliktom na Ukrajine
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
104 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Máj
2023
Štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnových konfliktom na Ukrajine
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
522 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Máj
2023
Štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnových konfliktom na Ukrajine
Univerzita Komenského v Bratislave
127 440,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Máj
2023
Štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnových konfliktom na Ukrajine
Prešovska univerzita v Prešove
104 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Máj
2023
Štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnových konfliktom na Ukrajine
Slovenská technická univerzita v Bratislave
35 373,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
Máj
2023
Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20 915 216,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia