Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Marec
2023
MAS Rajecká dolina -animačné náklady v súvislosti s oživovaním
Miestna akčná skupina Rajecká dolina, r.s.p.
34 009,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
MAS Rajecká dolina -animačné náklady v súvislosti s oživovaním
OZ Radošinka
34 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Partnerstvo pre Horné Záhorie -animácie
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
37 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Animačné náklady MAS súvisiace s oživovaním stratégie CLLD Žiarska kotlina-jedna veľká rodina
Občianske združenie Žiarska kotlina
44 322,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Animačné náklady MAS Občianskeho združenia Ipeľ-Hont
Občianske združenie Ipeľ-Hont
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Dolné Záhorie
Dolné Záhorie
292 005,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Zariadenie na výrobu elektriny z OZE slnečnou energiou – fotovoltický systém
Saneca Pharmaceuticals a.s.
300 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
MAS TRI PRÚTY- animácia
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY
20 647,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Animačné náklady MAS TOKAJ-ROVINA, o.z.
MAS TOKAJ-ROVINA, o. z.
42 162,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD Partnerstvo pre región
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“
29 450,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti AVC Raková, a.s.
AVC Raková, a.s.
127 665,12 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti FINALCAST, s.r.o.
FINALCAST, s.r.o.
127 665,12 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2023
Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody
Slovenský hydrometeorologický ústav
3 338 209,01 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Marec
2023
Kompostáreň v obci Pohronský Ruskov
Obec Pohronský Ruskov
109 961,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Marec
2023
Rozvoj podnikania spoločnosti Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov zavádzaním inovácií a prehlbovaním spolupráce so Strednou odbornou školou Dopravnou v Prešove.
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
189 297,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2023
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Oravské Veselé
Obec Oravské Veselé
187 242,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Marec
2023
Animačné aktivity MAS Pro Tatry, o. z.
Pro Tatry, o. z.
52 001,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Marec
2023
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie pre MAS Cerovina
Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
45 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Marec
2023
Výdavky súvisiace s animáciou MAS TD
Miestna akčná skupina Terchovská dolina
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Marec
2023
Miestna akčná skupina MALOHONT - animácie
Miestna akčná skupina MALOHONT
125 516,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra