Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Júl
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/292/2019
GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA Golianova 68, 949 01 Nitra
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
29.
Júl
2022
Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
Mesto Veľký Meder
210 770,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2021
Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity – IRTEC n.o. Pružina 75, 018 22 Pružina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, Bratislava, 81330
29.
Júl
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/229/2019
Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
28.
Júl
2022
Zavádzanie inteligentných inovácií do výrobného procesu – laserové rezanie so širokým spektrom opracovania materiálov
KOVAL SYSTEMS, a. s.
272 862,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/155/2020
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 674/15, 054 01 Levoča
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
28.
Júl
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/88/2019
Základná škola Školská 3, 987 01 Poltár
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
28.
Júl
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/355/2018
Národné centrum telemedicínskych služieb Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
28.
Júl
2022
Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie
329 797,02 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28.
Júl
2022
Rozšírenie počtu pracovníkov v spoločnosti WILLCOM s.r.o.
WILLCOM s.r.o.
57 020,30 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Pracovné miesta pre nezamestnaných v potravinárskom priemysle
Výnimočné potraviny s.r.o.
191 689,13 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Príležitosť pre nezamestnaných, podpora regiónu
Marušák, spol. s r.o.
199 212,15 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Zníženie energetickej náročnosti 6-triedneho pavilónu ZŠ Lubochňa
Obec Ľubochňa
238 861,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti vo firme MOTIVATION s.r.o.
MOTIVATION s.r.o.
197 767,84 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Projekt pre podporu vytvárania pracovných miest v oblasti remeselného spracovania kože
Monika Najdeková
53 613,55 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Uplatnenie nezamestnaných na trhu práce
Azoty SK, s.r.o.
195 963,81 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Podpora uplatnenia sa nezamestnaných v marketingu
Acreativ s.r.o.
198 512,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Podpora vytvorenia pracovných miest - ARTdiela
Bc. Helena Vožňáková-ARTdiela
54 494,05 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Podpora mobility pracovnej sily na trhu práce
OPV s.r.o.
146 464,93 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Júl
2022
Zamestnanie UoZ - príležitosť pre rozvoj regiónu
Best Press s.r.o.
199 319,33 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky