Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
September
2023
Rozvoj podnikania v spoločnosti ONGRID, s.r.o.
ONGRID, s.r.o.
178 494,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Inovácia výrobného procesu 1. Deliace centrum, s. r. o.
1. Deliace centrum, s. r. o.
591 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Komunitné centrum v obci Jarabina
Obec Jarabina
244 180,76 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Financovanie miezd pre OP EVS - III.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 297 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Modernizácia výrobne kŕmných zmesí a obilných síl
Liaharenský podnik Nitra, a.s.
495 945,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Odborné poradenstvo poľnohospodárskym subjektom
Mapagro, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Investície do spracovania zeleniny
ANDACO, s.r.o.
237 532,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Obnova a ekologizácia pestovateľskej pálenice o liehovaru na destiláty
LAKLA s.r.o.
64 470,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Digitalizácia pekárenského procesu v spoločnosti Senické a skalické pekárne, a.s.
Senické a skalické pekarne, a.s.
385 361,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
FVZ ESYS
ELEKTROSYSTEM a.s.
16 932,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
September
2023
Doplnenie mechanizácie pre potreby živočíšnej výroby
Jozef Zvara
19 902,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/143/2020
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice Jakobyho 15, 040 01 Košice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/78/2020
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok Biela voda 2, 060 01 Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/189/2020
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/125/2020
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenska republika
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/91/2020
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, 080 47 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Construction of the back-up electrical power network in the Community health center Foca”
Community health center Foca
7 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2023
Modernizácia bioplynovej stanice Horovce 2
BPS Horovce 2, s.r.o.
353 022,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/127/2019
Základná škola s materskou školou Horelica 429, 022 01 Čadca
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Fotovoltická elektráreň – LUMASEK, s.r.o. Pri rybníku 15, Stropkov
LUMASEK s.r.o.
48 930,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky