Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
November
2019
Viacúčelové športové ihrisko
Obec Mlynárovce
143 732,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Výstavba zberného dvora v obci Sokolce
Obec Sokolce
348 083,59 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
November
2019
Dom smútku v obci Zlatník
Obec Zlatník
116 227,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom
Obec Kolbasov
58 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Partnerstvo: GFD-IDEAL, s.r.o., AGROPO s.r.o., EK-FARM s.r.o., Mlyn Trenčan spol. s r.o., MUDr. Miroslav Hruška-výroba mlynských výrobkov
Partnerstvo: GFD-IDEAL, s.r.o., AGROPO s.r.o., EK-FARM s.r.o., Mlyn Trenčan spol. s r.o., MUDr. Miroslav Hruška-výroba mlynských výrobkov
1 853 780,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Zlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu Bory
Obec Bory
107 232,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Detské ihrisko
Obec Ubľa
144 181,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KALAMENY
Obec Kalameny
60 569,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Verejný vodovod v obci Janov
Obec Janov
134 037,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Voľnočasový a športový areál - LIPOVNÍK
Obec Lipovník
148 679,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK- ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY
Obec Trávnik
97 956,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke
RENOST, s.r.o.
113 325,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
November
2019
MVP-2019-0049
Univerzita Komenského v Bratislave
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
November
2019
MVP-2019-0057
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
November
2019
MVP-2019-0012
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 994,41 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
November
2019
Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom orechov
Georgica, s.r.o.
1 683 310,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Refundácia miezd SO pre OP ĽZ – II.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6 313 057,27 € nenávratná Ministertsvo vnútra SR
11.
November
2019
Nízkouhlíkové stratégie - Stred + východ Slovensko
Národné centrum environmentálne n.o.
219 693,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
November
2019
Podpora nízkouhlíkových stratégií
Národné centrum environmentálne n.o.
219 693,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
November
2019
Zberný dvor v obci Kanianka
Obec Kanianka
235 790,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR