Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Júl
2024
Modernizácia technológie pre chov zvierat
PD Dolné Otrokovce s.r.o.
223 068,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Júl
2024
Modulátory mikrobiómu pre zachovanie kožného zdravia zvierat
Centrum biovied SAV, v. v. i.
176 221,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Kvalitatívne vlastnosti evolučných úloh z prírodných a technických vied
Univerzita Komenského v Bratislave
196 860,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Zhodnotenie nebezpečného odpadu s obsahom zinku z procesu galvanizácie
Technická univerzita v Košiciach
199 652,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Depopulácia a destabilizácia? Prognózy a simulácie demografického vývoja SR do konca 21. storočia a modelovanie jeho vybraných dopadov
Univerzita Komenského v Bratislave
198 107,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Analýza signálnych dráh neuropeptidov a receptorov u kliešťov
Ústav zoológie SAV, v. v. i.
199 950,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Matematicky zdôvodnené metódy umelej inteligencie pre modelovanie biodiverzity Zeme a zdravia ľudí
Slovenská technická univerzita v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Radón v podzemnom prostredí – sezónne korekčné faktory
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
199 959,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Optimalizované kompozitné nanočastice zlata a striebra pre biomedicínske aplikácie
Univerzita Komenského v Bratislave
148 170,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Adaptívna a reflexívna umelá inteligencia pre výpočtové kontinuum
Ústav informatiky SAV, v. v. i.
199 976,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Štúdium úlohy mikroRNA v dlhodobých účinkoch teploty počas vývinu na stresovú rezistenciu a dĺžku života
Ústav zoológie SAV, v. v. i.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Signalizácia hepatocytového rastového faktora ako konvergencia poškodeného metabolizmu pravej komory a pľúcnej artériovej hypertenzie
Univerzita Komenského v Bratislave
148 170,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
12.
Júl
2024
Nákup kolesového traktora s čelným nakladačom
Agrofarma Iliavka s.r.o
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Júl
2024
Nákup kolesového traktora s čelným nakladačom
Agrofarma Iliavka s.r.o
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Inteligentné inovácie v spoločnosti GXProfiles SK s.r.o.
GXProfiles SK, s.r.o.
591 323,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Júl
2024
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove
Mesto Trebišov
3 000 949,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Júl
2024
NATURA
Obec Krškany
29 132,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Rekreačná chata Drábsko
K. T. M. S. s. r. o.
17 647,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Dom smútku - obnova
Obec Tomášikovo
22 819,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Rekonštrukcia domu smútku v obci Kostolec
Obec Kostolec
26 737,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra