Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Február
2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2020-62/114
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
418 297,11 € nenávratná MŽP
2.
Február
2024
Oprava ústredného kúrenia v budove obecného úradu
Obec Hrušov, Hrušov č.5, 049 43 Hrušov
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Poradenské služby malým, stredným, mladým a začínajúcim poľnohospodárom
WALDOS s. r. o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Február
2024
Nákup elektrospotrebičov pre potreby obce
Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Kaľava
1 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Príspevok na šport a kultúru v obci
Obec Jamník, Jamník 101, 053 22 Jamník
1 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Oprava miestnej komunikácie v obci
Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Oprava a údržba komunikácií v obci
Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Oprava miestnych komunikácií
Obec Zázrivá,Stred 409, 027 05 Zázrivá
5 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Oprava krytiny veže kostola
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolie, Farská 845, 916 22 Podolie
6 465,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove športového futbalového klubu
Obec Tisinec, Tisinec 1, 091 01 Tisinec
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Oprava autobusových zastávok v obci
Obec Podtureň,Hlavná 164; 033 01 Podtureň
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Pomoc malým obhospodarovateľom lesov - poradenské služby Forforest
Forforest, s. r. o.
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Február
2024
Oprava elektroinštalácie a vykurovania v ZŠ s MŠ Dohňany
Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Investícia na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára - Domonkos Bálint
SHR - Bálint Domonkos
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Február
2024
Pre Správu telovýchovných zariadení, Za Hornádom 898/15, 052 01 Spišská Nová Ves na opravu havarijného stavu športovej haly
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Úprava verejného priestranstva a oprava miestnej komunikácie
Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany
11 293,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Podpora talentovanej basketbalovej mládeže
BK Inter Bratislava mládež, Trnavská 1373/29, 832 84 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Oprava budovy obecného vodojemu
Obec Hromoš, Hromoš 114, 065 45 Plavnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Rekonštrukcia budovy obecného úradu
Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov
24 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Prevádzkové výdavky obce
Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR