Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Júl
2020
Psychologické, psychofyziologické a antropometrické koreláty srdcovocievnych ochorení (SCO)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1.
Júl
2020
Revitalizácia a obnova lesných oblastí, zlepšenie životaschopnosti lesov poškodených v dôsledku klímy a premnoženia kalamitných škodcov
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy – Škorvácky a Šimkov zárubok, p.s
57 798,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z331-511-51
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
168 468,04 € nenávratná MPRV SR
1.
Júl
2020
MAS Miloj Spiš II
Miloj Spiš, o.z.
82 748,48 € nenávratná MPRV SR
1.
Júl
2020
Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen
Mesto Zvolen
161 241,03 € nenávratná MPRV SR
1.
Júl
2020
Prevádzka MAS HORNOHRAD 2
MAS HORNOHRAD
124 012,13 € nenávratná MPRV SR
1.
Júl
2020
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža – ETAPA č. 5 a 6
Trenčiansky samosprávny kraj
6 548 297,21 € nenávratná MPRV SR
1.
Júl
2020
Budúcnosť odborného školstva je v modernizácii a v kvalite materiálno – technického vybavenia
Stredná odborná škola – Szakközépiskola
859 117,64 € nenávratná MPRV SR
1.
Júl
2020
Inteligentná inovácia v podniku DCP timber, s.r.o.
DCP timber, s.r.o.
1 370 366,16 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Júl
2020
Národný konvent o EÚ v Gruzínsku
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o.
99 982,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
Júl
2020
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1.
Júl
2020
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1.
Júl
2020
Podpora inteligentných inovácií vo výrobe - Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.
214 688,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Jún
2020
Kompostovisko Čierny Balog
Obec Čierny Balog
742 638,34 € nenávratná MŽP SR
30.
Jún
2020
Vodozádržné opatrenia v obci Pruské
Obec Pruské
155 985,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Jún
2020
Zberný dvor v obci Ďapalovce
obec Ďapalovce
226 199,53 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Jún
2020
Vodozádržné opatrenia v obci Močenok
Obec Močenok
144 126,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Jún
2020
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
774 985,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Jún
2020
Podpora triedeného zberu odpadov v Budmericiach
Obec Budmerice
384 486,67 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Jún
2020
Stratégie manažmentu pre zlepšenie welfare vysokoúžitkových dojníc pri robotickom dojení
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »