Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Marec
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2020
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/129/2020
Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Zriadenie Envirocentra v obci Lemešany
Obec Lemešany
835 852,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
2.
Marec
2023
Zmluva o poskytnutí NFP
Obec Pusté Úľany
916 684,12 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
2.
Marec
2023
Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti RAJO s.r.o.
RAJO s.r.o.
746 683,50 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Veterný park Tvrdošín
WIND ENERGIE s.r.o.
1 500 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
319 016,58 € nenávratná MŽP
2.
Marec
2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
919 271,25 € nenávratná MŽP
2.
Marec
2023
Obec Krajné :"Nakladajme s odpadom v obci efektívne, aby ho bolo na skládke čo najmenej"
Obec Krajné
30 495,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti CE Management s.r.o.
CE Management s. r. o.
265 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Financovanie animačných nákladov MAS ŽIBRICA v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
Občianske združenie ŽIBRICA
22 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Minipark Kanaš
Mesto Veľký Šariš
39 998,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Rekonštrukcia miestnej komunikácie časť Hornovec
Obec Slavnica
15 969,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Vybudovanie siete informačných kioskov na Dolnej Orave
Ekocentrum Dolná Orava z. o.
48 576,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Asfaltové ihrisko
Obec Lipník
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Úprava verejného priestranstva v obci Čerenčany
Obec Čerenčany
17 548,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Úprava verejných priestranstiev pri OcÚ Havranec
Obec Havranec
17 548,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Rešica – oprava asfaltovej komunikácie
Obec Rešica
33 521,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Náklady na animačnú činnosť Agroprameň
AGROPRAMEŇ
20 757,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2023
Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
81 750 021,16 € nenávratná MDV SR