Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Máj
2022
Systematický prístup k štúdiu zmien parametrov požiaru s využitím progresívnych analytických a forenzných metód
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Dolná Poruba
Obec Dolná Poruba
19 971,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu Slatinka nad Bebravou
Obec Slatinka nad Bebravou
8 210,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Výskum mechanizmu interakcie biologických tkanív s vsokofrekvenčným elektromagnetickým poľom a jeho aplikácia vo vývoji nových postupov pri návrhu elektrochirurgických prístrojov
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia športovej budovy - Kolkáreň Uhrovec
Obec Uhrovec
33 929,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Miezgovce
Obec Miezgovce
10 252,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Revitalizácia domu smútku v obci Žitavce
Obec Žitavce
21 848,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu vo Vinodole
Obec Vinodol
21 848,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Stavebné úpravy Domu smútku - Veľké Chyndice
Obec Veľké Chyndice
21 435,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey
Biomedicínske centrum SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Výskum a vývoj efektívnych procesov prípravy vanilínu a iných prírodných aróm s využitím oxidačného a protektívneho účinku rekombinantnej katalázy a peroxidázy
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Inteligentný systém riadenia pre modulárne výrobné systémy novej generácie Factory of the Future
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov
Ústav materiálového výskumu SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Smart chromogénne heterocykly
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja