Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Február
2024
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Libreta s.r.o. - proces zhodnocovania kartónového a papierového odpadu
Libreta s.r.o.
179 859,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Február
2024
Prístavba a prestavba objektu na penzión
REALTHERM Slovakia s.r.o.
198 916,76 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Február
2024
Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných
CHIRANA T.Injecta, a. s.
175 294,80 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Február
2024
Ing. Jozef Bakoš
Ing. Jozef Bakoš
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Február
2024
Poradenstvo u malých poľnohospodárov
Ing. Radoslav Beluš - SHR
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Február
2024
Investície do nákupu techniky pre ŽV
Mgr. Pavol Velgáň
200 076,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Február
2024
Modernizácia farmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti.
Ing. Kristína Búciová
122 013,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Február
2024
Prevratná NFC microSD Smart Card technológia pre vysoko bezpečnú digitálnu spoločnosť a ochranu jej súkromia
R-DAS, s. r. o.
2 491 125,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Február
2024
Zapojenie spoločnosti Carpe diem, s.r.o. do spolupráce so SOŠ
Carpe diem, s.r.o.
179 678,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Február
2024
Rozvoj podnikania spoločnosti Printmania s.r.o.
Printmania s.r.o.
92 607,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Február
2024
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
12 272 672,53 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
6.
Február
2024
Chalupa Sarňak, Runina
DXa, s.r.o.
199 999,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Február
2024
Prístavba a prestavba rodinného domu na Penzión
PYLON, s.r.o.
199 999,98 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Február
2024
Lučenec- Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
CONSTRUCT TECH s.r.o.
190 180,39 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Február
2024
Inteligentné inovácie v spoločnosti TOMARK, s.r.o.
TOMARK, s.r.o.
400 449,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Február
2024
Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM-TRADE, s.r.o.
AGM-TRADE, s.r.o
155 406,35 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Február
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/26/2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5.
Február
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
238 084,42 € nenávratná MŽP
2.
Február
2024
Chata Ľadovo
Mgr. Jozef Kramec - EUROMAX
79 834,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Február
2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2020-62/114
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
418 297,11 € nenávratná MŽP