Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
November
2019
Vyššia forma testácie 4-7 ročných koní prostredníctvom ocenenia víťazov v jazdeckých súťažiach.
Slovenské združenie chovateľov koní - občianske združenie
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
13.
November
2019
V zdravom tele zdravý duch
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2019
Výmena umelého povrchu na Viacúčelovom ihrisku
Obec Kružlová, Kružlová 8, 090 02 Kružlová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2019
Detské ihrisko v ...
Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2019
Obnova SEV SAŽP DROPIE
Slovenská agentúra životného prostredia
542 354,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
November
2019
Oprava povrchu športových ihrísk
Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 42/18, 082 22 Šarišské Michaľany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2019
Nákup športovej výbavy pre ihriská
Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 42/18, 082 22 Šarišské Michaľany
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2019
Nákup športovej výbavy
Obec Štrba, Ul. hlavná 188/67, 059 38 Štrba
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2019
Nákup športovej výbavy do obecnej telocvične
Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2019
Rozšírenie využiteľnosti športových zariadení v obci Melek
Obec Melek
143 774,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2019
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu
Mesto Gabčíkovo
759 286,33 € nenávratná MŽP SR
12.
November
2019
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23 510 057,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
November
2019
Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo
Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve
170 418,03 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
November
2019
Kompostéry pre združenie Záhrada Európy
Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy
184 300,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
November
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša
Združenie obcí Duša
181 621,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
November
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Púchovskej doliny
Združenie obcí Púchovská dolina
151 049,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
November
2019
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Zakamenné
164 046,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
November
2019
Rozšírenie kapacity výroby v spoločnosti KOREMO - TOOL s.r.o.
KOREMO - TOOL s.r.o.
192 769,83 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
November
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti S-eko, s.r.o.
S-eko, s.r.o.
770 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
November
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.
NANOTEC s.r.o.
184 286,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »