Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
September
2023
Investície do hmotného majetku - MOKAS a.s.
MOKAS a.s.
65 444,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2023
Investície do hmotného majetku - Rozšírenie areálu MOKAS a.s
MOKAS a.s.
137 595,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – TRASER spol. s.r.o.
TRASER spol. s r.o.
41 175,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
September
2023
Výstavba fotovoltického zariadenia 10,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Holiare " Materská škola "
Obec Holiare
39 328,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
September
2023
Výstavba fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie v spoločnosti THERMALPARK, spol. s r. o.
THERMALPARK, spol. s r.o.
29 700,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
September
2023
Výstavba fotovoltického zariadenia 10,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Trstená na Ostrove " Obecný úrad "
Obec Trstená na Ostrove
40 139,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
September
2023
Lokálny zdroj - fotovoltaické zariadenie 95 kW Ability
ABILITY, s.r.o.
46 705,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Fleximodo - modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá.
GOSPACE Tech s. r. o.
848 487,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2023
Inteligentné riešenia výroby obuvi v spoločnosti RIALTO s r.o.
LOWA PRODUCTION s. r. o.
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2023
Spracovateľská hala s predajňa
HADO Investments, s. r. o.
574 544,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Investícia do vinárskeho priemyslu s obstaraním strojov na výrobu akostných a prívlastkových vín
BECSE BOR s.r.o.
14 170,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Financovanie prevádzkových nákladov MASd BBGMP 3
Banskobystrický geomontánny park
107 971,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Prevádzkové náklady MAS Tekov - Hont spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Občianske združenie Tekov-Hont
181 597,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Rekonštrukcia chodníka v obci Sklené Teplice
Obec Sklené Teplice
24 992,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Fotovoltaické zariadenie na budove Základnej školy s materskou školou Nižné Ružbachy
Základná škola s materskou školou, Nižné Ružbachy 45
28 490,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Obec Kráľov Brod
Obec Kráľov Brod
32 490,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Modernizácia BPS TEKRO Nitra, s.r.o.
TEKRO Nitra, s.r.o.
879 120,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – ELASTIK, spol. s r.o.
ELASTIK, spol. s r.o.
50 963,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Sustainable energy and potable water for Carpineni boarding school
Public association “Green City Lab Moldova”
9 950,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2023
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
55 916,79 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky