Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
November
2023
Inovácia výrobných procesov spoločnosti CIPI, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inteligentných riešení
CIPI, s.r.o.
1 096 113,14 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
November
2023
RFIDA inteligentná inovácia v spoločnosti M–D-J
M – D - J, spol. s r.o.
879 713,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
November
2023
Prevratná NFC microSD Smart Card technológia pre vysoko bezpečnú digitálnu spoločnosť a ochranu jej súkromia
R-DAS, s. r. o.
2 491 125,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
November
2023
LZE FVE Poltár
Poltárska energetická, s.r.o.
45 081,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
November
2023
FTVE Nové Zámky, Bezručova 16, 50kW
Juh Invest, s.r.o.
38 576,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
November
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny MŠK Žilina, a.s.
MŠK Žilina, a.s.
100 583,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2023
Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v R & D MOLD MACHINING s. r. o.
R & D MOLD MACHINING s. r. o.
962 634,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
November
2023
Transformácia výroby tvarovo zložitých nástrojov z konvenčných na exponenciálne technológie
ProTech Service, s.r.o.
751 695,93 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
November
2023
Výskum efektívnych metód vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov (EMEVYS)
Gratex International, a.s.
573 475,81 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
November
2023
Spracovanie mäsa
3SC, s.r.o.
191 680,05 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
November
2023
Vodozádržné opatrenie v obci Sebedražie
Obec Sebedražie
107 208,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2023
Environmentálne centrum v obci Imeľ
Obec Imeľ
352 983,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
November
2023
Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove
Obec Hamulikovo
655 562,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
November
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Nemce
Obec Nemce
241 511,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
November
2023
Modernizácia strojového parku RD Ďumbier
Roľnícke družstvo Ďumbier
101 355,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Aneta Čaplovičová
Aneta Čaplovičová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Investície do živočíšnej výroby Farmy Krnišov
Ing.Ján Olšiak, Farma Krnišov
53 037,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
S PORADENSTVOM K LEPŠIEMU ŠTARTU
AgroEkoFin, s. r. o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Pôdoochranné technológie, výživa a hnojenie poľnohospodárskych plodín
Ing. Adriána Olláriová - AgroBook
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2023
Mladý farmár - Alexandra Rimóciová SHR
Alexandra Rimóciová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra