Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Júl
2022
Podpora pracovných miest - BULLMEDIA, s. r. o.
Bullmedia, s.r.o.
199 968,44 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v spoločnosti MAGNUS gallery, s. r. o.
MAGNUS gallery s. r. o.
199 100,05 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora uplatnenia uchádzačov na trhu práce
AUTOMOX s.r.o.
199 979,90 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v spoločnosti UNOSERVIS, s. r. o.
UNOSERVIS s. r. o.
199 473,14 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v oblasti cestovného ruchu v okrese Kežmarok
Jarmila Sabadšáková
63 672,75 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v spoločnosti PERMAX, s. r. o.
PERMAX s. r. o.
199 977,24 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Projekt podpory vytvárania pracovných miest v oblasti služieb starostlivosti o ruky, nechty a pleť
Mgr. Katarína Vanyová - Mystic
68 889,11 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v spoločnosti LUXMAG, s. r. o.
LUXMAG s. r. o.
199 615,87 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Quercus Wood s.r.o. – zvýšenie zamestnateľnosti UoZ a ZUoZ
Quercus Wood s.r.o.
199 630,94 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Dobrovoľník 1 pre Ugandu - Buikwe
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.
18 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Júl
2022
Zamestnávanie nezamestnaných, rozvoj spoločnosti
Báječné kvety s. r. o.
199 441,18 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Noví zamestnanci pre rozvoj služieb NTS
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
136 941,05 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Výber a Zamestnanie UoZ
Michael colection, s.r.o.
195 627,18 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora vytvorenia pracovných miest v spoločnosti Player, s. r. o.
Player, s. r. o.
166 674,79 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v potravinárstve
Malý gazda s. r. o.
190 532,18 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Vytvorenie pracovných miest v spoločnosti Zavacká s.r.o.
ZAVACKÁ s.r.o.
79 052,91 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Kvaifikovaná práca pre uchádzačov o zamestnanie
Bloomenhandel BK s. r. o.
199 880,73 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Zvýšenie možnosti zamestnania
SPEDITEQ s.r.o.
198 675,14 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
AMONY zamestnávateľom UoZ
AMONY s.r.o.
99 235,46 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Rozvoj zručností zamestnancov AIR SYSTEM
AIR SYSTEM s.r.o.
141 842,35 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR