Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Máj
2023
Inštalácia fotovoltického systému v rámci areálu termálneho kúpaliska v Diakovciach
BEKOR s.r.o.
50 275,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Máj
2023
Inštalácia fotovoltického systému v spoločnosti AVA-stav s.r.o.
AVA-stav, s.r.o.
57 856,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Máj
2023
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
Slovenská inovačná a energetická agentúra
25 647 572,68 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
15.
Máj
2023
Inovatívne technológie pre K.M.O. Slovakia s.r.o.
K.M.O. Slovakia s. r. o.
199 900,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Máj
2023
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti TAXON, s.r.o.
TAXON, s.r.o.
174 650,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Máj
2023
Inovatívna výroba polymérnych materiálov
SmartinG, s.r.o.
194 170,91 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Máj
2023
Inovácia sortimentu jedál a rozšírenie ponúkaných služieb prostredníctvom vybudovania kuchyne
AGROSEV, spol. s r.o.
133 200,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Máj
2023
Inovácia regionálneho pivovarníctva podporujúca moderné vzdelávanie
Chester s.r.o.
102 567,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Máj
2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
580 358,64 € nenávratná MŽP
15.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny SARMAT LT, s.r.o.
SARMAT LT, s.r.o.
47 941,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Máj
2023
Projekt obnovy lesa na LC Mestské lesy BreznoRohozná
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
95 698,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Máj
2023
Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kltipoch
AQUA - team Slovakia s.r.o.
2 034 389,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Máj
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – MIRKOM PLUS s.r.o.
MIRKOM PLUS s.r.o.
34 390,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Máj
2023
Zberný dvor v obci Šarišské Čierne
Obec Šarišské Čierne
698 212,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Máj
2023
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce
Obec Kráľovce
289 607,66 € nenávratná Ministerstva vnútra SR
11.
Máj
2023
Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok
KLARTEC, spol. s r.o.
2 545 772,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Máj
2023
Inteligentné inovácie vo výrobe CRT ELECTRONIC, s.r.o.
CRT ELECTRONIC s.r.o.
495 560,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Máj
2023
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti HESTA, spol. s r.o.
HESTA, spol. s r.o.
2 080 602,45 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Máj
2023
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Práznovce
Obec Práznovce
108 049,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Máj
2023
Zberný dvor Plešivec
obec Plešivec
493 944,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky