Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
November
2019
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa
158 362,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
November
2019
DPH - Deti Poďme sa Hýbať
Základná škola, Komenského 2, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Oprava palubovky malej telocvične
Základná škola, Komenského 2, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
11 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Bezpečné ihrisko - výmena športového povrchu na multifunkčnom ihrisku v areáli letného štadióna v Detve
Mesto Detva, J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Detské ihrisko
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Cvičíme pre svoje zdravie
Obec Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Výstavba multifunkčného ihriska
Obec Zlatno, Zlatno 62, 985 04 Zlatno
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Podpora športových aktivít v obci
Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Dedačov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Nákup športovo-technického vybavenia
Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Kochanovce
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov
Športový klub Odeva Lipany, Krivianska 557/1, 082 71 Lipany
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Oprava a údržba futbalového štadióna v obci Bobrov
Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Športom k zdravému životnému štýlu.
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Skákaním k lepšej kondícii
Obec Halič, Ulica Mieru č. 68/66, 985 11 Halič
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Rozvoj športových aktivít v obci XXX
OZ Margarétka Lovinobaňa, SNP 25, 985 54 Lovinobaňa
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Výmena časti oplotenia na futbalovom ihrisku v meste Dobšiná
Mesto Dobšiná, SNP 554/20, 049 25 Dobšiná
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Vybudovanie detského ihriska za účelom rozvoja športu
Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Úprava atletickej dráhy za účelom podpory rozvoja športu
Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
November
2019
Detský svet
Obec Torysky, Torysky 20, 053 71 Torysky
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2019
Kompostovanie v meste Poltár
Mesto Poltár
133 359,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
8.
November
2019
profistat
MC support s.r.o.
95 591,39 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky