Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Máj
2024
Výstavba nového detského ihriska v centrálnom parku obce, ako aj umiestnenie lavičiek a vonkajších odpadových košov
Obec Baka
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
3.
Máj
2024
Vybudovanie autobusovej zástavky, rekonštrukcia a obnova futbalového ihriska
Obec Baloň
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
3.
Máj
2024
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Jedlinka – Rekonštrukcia mosta
Obec Jedlinka
22 452,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Pumptracková dráha Zohor
Obec Zohor
79 165,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť v obci Kojšov
Obec Kojšov
87 954,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Revitalizácia parku v obci Vyšný Medzev
Obec Vyšný Medzev
71 171,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Rekonštrukcia mostného objektu - most cez Tvarožniansky potok na miestnej komunikácii v obci Vlkovce
Obec Vlkovce
66 016,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Premostenie Zlatianskeho potoka
Obec Zlaté
99 902,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Kultúrny dom v obci Vyšný Klátov, rekonštrukcia vstupu a schodiska KD
Obec Vyšný Klátov
22 003,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Rekonštrukcia verejného priestranstva pri cintoríne
Obec Tekovské Nemce
19 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Komunálna technika
Obec Dolné Dubové
10 766,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Hydinová farma v Lekárovciach
LORIM s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
CHOD MAS III a ANIMÁCIE
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
143 718,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Chodníky v obci Prietržka, SO 03 - chodník
Obec Prietržka
26 028,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Skvalitnenie infraštruktúry v obci Soboš rekonštrukciou krytu vozovky
Obec Soboš
25 209,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Outdoorové vybavenie ihriska
Obec Blahová
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
3.
Máj
2024
Rekonštrukcia požiarnej studne s vytvorením oddychovej zóny
Obec Blatná na Ostrove
9 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
3.
Máj
2024
Obnova budovy bývalej maďarskej základnej školy a kamerového systému
Obec Boheľov
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
3.
Máj
2024
Revitalizácia obecného parku
Obec Čakany
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
3.
Máj
2024
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, novostavba detského ihriska
Mesto Veľký Meder
28 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR