Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Máj
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Parchovany
Obec Parchovany
136 017,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Máj
2023
Zvýšenie triedeného zberu v obci Dolinka (3)
Obec Dolinka
201 483,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Novostavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Blh
Obec Veľký Blh
57 818,54 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Vypracovanie akčného plánu pre invázne druhy rastlín a implementácia opatrení akčného plánu na riešenie problematiky prienikových ciest – prvá etapa
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
345 739,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Kompostáreň v obci Ďurďoš
Obec Ďurďoš
134 124,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Voľnočasové komunitné centrum Ratka 180
Obec Ratka
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2023
Modernizácia závlahového systému futbalového ihriska obce Horná Potôň
Obec Horná Potôň
15 355,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2023
Vybudovanie oddychovej zóny v obci Breznička
Obec Breznička
18 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2023
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina
Obec Cernina
13 796,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/124/2020
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/387/2018
Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa Školská 54/21, 094 02 Slovenská Kajňa
145 522,61 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/77/2020
ALLEA, n.o. Komenského 1310/103, 024 01 Kysucké Nové Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/3/2020
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov 1.mája 905, 020 15 Púchov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – VII. časť
Ministerstvo financií
891 958,01 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Fotovoltaická elektráreň spoločnosti D.A.H., s.r.o.
D.A.H., s.r.o. Prešov
178 452,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. – fotovoltický lokálny zdroj elektriny
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.
51 789,71 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Máj
2023
Kompostáreň v obci Breznička
Obec Breznička
99 696,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
Máj
2023
Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF VII.
Protimonopolný úrad SR
27 494,86 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5.
Máj
2023
Elektroinštalácia FVZ - 90 kWp
STAVEX Nitra, spol. s r. o.
50 428,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Máj
2023
Inovácia výroby mostov automobilových váh
PENTIMEX, s.r.o.
149 197,95 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky