Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
November
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej Výroby - AGROSPOL Košice, s.r.o.
AGROSPOL Košice, s.r.o.
17 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Technologické vybavenie pre výrobu objemových krmív
Michal Čík - THW THEONY ANKER
104 974,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Investície do technológie na výrobu objemových krmív
Miroslava Chocholáčková, SHR
79 392,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Aktualizácia projektu - Obstaranie vybavenia farmy
Ekofarma Trnové s.r.o.
27 661,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Investície do ŽV- POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo
POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo
42 002,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Modernizácia technického vybavenia živočíšnej výroby.
Roľnícke družstvo Rudina
67 410,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku Biofarma, s.r.o.
Biofarma, s.r.o.
215 163,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Mladý farmár - Ján Bujtár
Ján Bujtár
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
MAS MALOHONT - chod MAS III a animácie
Miestna akčná skupina MALOHONT
209 320,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Pomoc pre začatie podnikateľskej činnosti v rámci chovu včiel
Juliána Odrobinová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Obstaranie technologického vybavenia nového poľnohospodárskeho podniku
Klaudia Karcagiová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Financovanie prevádzkových nákladov a animácií MAS SV - Chod III
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
89 693,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2023
Čadca - rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia; projektová príprava stavby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
61 850,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
November
2023
Čifáre – protipovodňové opatrenia; projektová príprava stavby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
64 500,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
November
2023
Strešný fotovoltaický lokálny zdroj ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble 90 kW
ŠVEC a SPOL, s.r.o.
32 569,67 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
November
2023
Strešný fotovoltaický lokálny zdroj ŠVEC a SPOL, s.r.o. Levice 90 kW
ŠVEC a SPOL, s.r.o.
31 922,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
November
2023
FVE METRO Zvolen
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
151 453,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
November
2023
Umiestnenie fotovoltického zariadenia na strešnej konštrukcii budovy – ME Bytča s.r.o
ME Bytča s.r.o.
99 728,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
November
2023
FOTOVOLTICKÝ LOKÁLNY ZDROJ - Centrum
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
65 489,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2023
Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady
Obec Zemianske Sady
285 627,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia