Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Máj
2024
Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Obec Hrnčiarske Zalužany
526 698,34 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
20.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity zberného dvora v obci Sačurov
Obec Sačurov
190 213,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
Máj
2024
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Lontov
Obec Lontov
1 283 226,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2024
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Trenčianske Jastrabie
Obec Trenčianske Jastrabie
1 044 972,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2024
Rekonštrukcia poľnej cesty Ďurďové, časť Povrázky
Obec Ďurďové
647 877,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2024
Náučný chodník Dedina Mládeže
Obec Dedina Mládeže
85 613,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2024
IRIS - astro pozorovateľňa, Smolnícka Huta
Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o.
276 932,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
5 986 316,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Máj
2024
Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park
Mesto Senica
352 036,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Máj
2024
Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
Obec Krakovany
148 542,00 € nenávratná MŽP SR
17.
Máj
2024
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Mača
Obec Veľká Mača
76 509,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Máj
2024
Zberný dvor Baška
Obec Baška
496 230,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Máj
2024
Rozvoj občianskej a poznávacej infraštruktúry v Lesoch Mesta Spišská Belá s. r. o.
Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o.
99 290,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme CHVU Čergov – Hradisko
Dobrovoľné združenie občanov HRADISKO o.z.
80 635,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Oko mesta Medzev
Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným
276 104,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Krivá
Obec Krivá
889 541,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová
Obec Bitarová
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
16.
Máj
2024
Rekonštrukcia technického diela Blajzloch
Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
74 217,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme Štefana Grenčíka
Štefan Grenčík
251 594,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme Urbárskej obce Krasňany
Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Krasňany
34 918,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra