Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Júl
2022
Šanca pre UoZ
LMK Invest, s.r.o.
188 480,09 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Zamestnanie UoZ v okrese Bardejov
Bardejovská pekáreň s.r.o.
191 331,38 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti GASTROPOL s.r.o.
GASTROPOL s. r. o.
73 521,46 € nenávratná ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Cloud-IT inovuje a vytvára pracovné miesta na východe Slovenska
Cloud-IT s. r. o.
167 056,45 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v MANDALA Slovakia a.s.
MANDALA Slovakia a.s.
46 675,03 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Novovytvorené pracovné miesta pre nezamestnaných
KZ Bardejov, s.r.o.
192 313,85 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Inovácia výrobného procesu ŽILMONT, s.r.o.
ŽILMONT, s.r.o.
111 540,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2022
Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku II
TENENET o.z.
92 735,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Júl
2022
Život v pohybe v okrese Snina
Stanislav Stebila-FITNESS
54 668,51 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Teplička - Vybudovanie automatických výdajných miest
Obec Teplička
30 056,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zamestnanosť s podporou pracovných miest v spoločnosti SKILLS Consulting, s.r.o.
SKILLS Consulting, s.r.o.
186 564,93 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Bátka - kanalizácia II. etapa
Obec Bátka
1 171 420,83 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v STARDUST TRADING, s.r.o.
STARDUST TRADING, s.r.o.
38 013,53 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v spoločnosti SKAT
SKAT s. r. o.
81 116,97 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Petrovany
Obec Petrovany
173 672,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Rozvoj reštauračných služieb pod Divínom
LUKTOM s.r.o.
193 979,52 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti v spoločnosti Vladimír Lukačišín - LUJAL
Vladimír Lukačišin - LUJAL
38 013,53 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora pracovných miest Astenn, s.r.o.
ASTENN s.r.o.
196 414,28 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora zamestnanosti v 3pple s.r.o.
3pple s.r.o.
48 503,67 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti pomocou zvýšenia kapacít práškovej lakovne
Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U
50 331,51 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky